Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR. 284/2012

privind acordarea burselor de excelenţă pe anul 2012, în cadrul programului "Bursele Sfântu Gheorghe”


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 67.231/2012 al Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 184/2009 al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe privind instituirea programului de sprijinire a tinerilor în Municipiul Sfântu Gheorghe “Bursele Sfântu Gheorghe”, cu modificările şi completările ulterioare;   
Având în vedere punctajul obţinut de cei 13 elevi care au depus dosare pentru bursele de excelenţă “Sfântu Gheorghe”, prezentat în tabelul nominal redactat de Comisia de evaluare constituit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 241/2012, al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu art. 36 alin. (1) şi alin. (6) pct. 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE   
 


ART. 1. - Se aprobă acordarea burselor de excelenţă “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE” pe anul 2012, următorilor elevi din anii terminali de la unităţile de învăţământ liceal din Municipiul Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
1.    Boér Máté, elev la Liceul Teoretic “Székely Mikó” Sfântu Gheorghe;
2.    Márton - Simon Anna, elevă la Liceul Teoretic “Székely Mikó” Sfântu Gheorghe;
3.    Kelemen Fruzsina, elevă la Liceul Teoretic “Mikes Kelemen” Sfântu Gheorghe;
4.    László Gábor, elev la Liceul Teoretic “Székely Mikó” Sfântu Gheorghe;
5.    Marinescu Maria-Felicia, elevă la Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” Sfântu Gheorghe.
ART. 2. - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează doamnei Sztakics Éva - Judit, viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe;

 


Sfântu Gheorghe, la 27 decembrie 2012.
 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Kató Béla

CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU SECRETAR
Hengán Hajnal

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină