Marţi, 25. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 

HOTĂRÂREA NR.  266/2012
privind continuarea măsurilor de reorganizare a Căminului social situat pe str. Romulus Cioflec bl. 144


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2568/2012 al Direcţiei de Asistenţă Comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 244/2011 privind aprobarea măsurilor propuse în Raportul de evaluare socială a familiilor care beneficiază de serviciile sociale oferite de Căminul social aparţinând Direcţiei de Asistenţă Comunitară a Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor H.C.L. nr. 213/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Căminului social, situat pe str. Romulus Cioflec, bl. 144;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă reevaluarea locatarilor Căminului social organizat în blocul nr. 144 din str. Romulus Cioflec, identificaţi în anexa nr. 1/F al Raportului de evaluare socială a familiilor care beneficiază de serviciile sociale oferite de Căminul social aparţinând Direcţiei de Asistenţă Comunitară a Municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.C.L. nr. 244/2011, în vederea stabilirii listei de repartizare în imobilul situat pe str. Lunca Oltului nr. 13-15, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Se aprobă criteriile de reevaluare, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Procedura de reevaluare se va efectua de către o comisie numită de directorul Direcţiei de asistenţă comunitară Sfântu Gheorghe.
ART. 4. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează dl. Viceprimar Tischler Ferenc şi Direcţia de Asistenţă Comunitară din subordinea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 29 noiembrie 2012.
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Guruianu Mădălin-Doru

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde

 

 

Anexă la H.C.L. nr. 266/2012
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină