Duminică, 23. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  195/2012

privind reactualizarea componenţei Comisiei de analizare şi de propunere de atribuire sau de schimbare a denumirii străzilor, pieţelor şi a altor spaţii publice respectiv a obiectivelor publice de interes local din Municipiul Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 38.104/2012 al Biroului Administraţie locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. 41/2003 privind constituirea Comisiei de analizare şi de propunere de atribuire sau de schimbare a denumirii străzilor, pieţelor şi altor spaţii publice respectiv obiectivelor de interes local din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere H.C.L. nr. 146/2012 privind declararea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, ca legal constituit;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1.
– Se aprobă reactualizarea componenţei nominale a Comisiei de analizare şi de propunere de atribuire sau de schimbare a denumirii străzilor, pieţelor şi a altor spaţii publice, respectiv a obiectivelor de interes local din municipiul Sfântu Gheorghe, constituită prin H.C.L nr. 41/2003, prin desemnarea următorilor consilieri locali:
-    Kelemen Szilárd Péter,
-    Magyarósi Imola-Piroska,
-    Vargha Mihály Béla,
-    Palela Rădiţa,
-    Czegő Zoltán.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de analizare şi de propunere de atribuire sau de schimbare a denumirii străzilor, pieţelor şi a altor spaţii publice, respectiv a obiectivelor de interes local din municipiul Sfântu Gheorghe, Arhitectul Şef al municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Biroul Administraţie Locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 14 august 2012.
 


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ
Csatlós László                                                                                                             Pentru Secretar
În lipsa acestuia, Consilier local:                                                                           Hengán Hajnal

Sztakics Éva-Judit

Debreczeni László

Bálint Iosif


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină