Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  158/2012

privind aprobarea Proiectului de management a Casei de Cultură Municipală Sfântu Gheorghe pe perioada 2012 – 2017
   


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 32.011/2012 al Compartimentului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Caietul de obiective privind managementul Casei de Cultură Municipală Sfântu Gheorghe pe perioada 2012 – 2017, aprobat prin Hotărârea nr. 120/2012 al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 44 din O.U.G. nr. 189/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE
  

 
ART. 1. - Se aprobă proiectul de management al Casei de Cultură Municipală Sfântu Gheorghe, pe perioada 2012 – 2017, elaborat de domnul Dulányi Balogh Aladár, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.   
ART. 2. - Se aprobă proiectul contractului de management al Casei de Cultură Municipală Sfântu Gheorghe, pe perioada 2012 – 2017 ce se va încheia cu domnul Dulányi Balogh Aladár, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.   
ART. 3. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează domnului Antal Árpád András, primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi domnului Dulányi Balogh Aladár, managerul Casei de Cultură Municipală Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 10 iulie 2012.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ
              Bálint Iosif                                                                                                           Secretar
                                                                                                                                          Kulcsár Tünde


Anexa la H.C.L. nr. 158/2012
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină