Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  153/2012

privind încheierea unui Acord de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Fundaţia „Pro Natura”, cu sediul în comuna Ozun, judeţul Covasna


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Conceptul de proiect nr. 30503/2012 al Fundaţiei „Pro Natura”, cu sediul în comuna Ozun, judeţul Covasna;
În conformitate cu art. 36 alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1.- Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Fundaţia „Pro Natura”, cu sediul în comuna Ozun, judeţul Covasna în vederea aplicării la Programul de cooperare elveţiano-român prin Schema de Grant pentru ONG-uri – Fondul Tematic pentru Participarea Societăţii Civile, în scopul obţinerii unei finanţări nerambursabile pentru Proiectul intitulat „Hai cu bicicleta! Arată că-ţi pasă!” .
ART. 2. - Se aprobă proiectul Acordului de parteneriat, anexă la prezenta Hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se desemnează Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád András, în vederea semnării Acordului de Parteneriat.
ART. 4. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-nei Viceprimar Sztakics Éva-Judit şi Biroului Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 28 iunie 2012.    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ
               Aczél Kata                                                                                                                   Secretar
                                                                                                                                                   Kulcsár Tünde
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină