Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  149/2012

privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere prevederile art. 19 din H.C.L. nr. 17/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se organizează, pe durata mandatului Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, următoarele Comisii de specialitate:

I. Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională:

1.    Miklós Zoltán;
2.    Kató Béla;
3.    Debreczeni László;
4.    Pârvan Rodica;
5.    Vajna László;
6.    Bálint Iosif;
7.    Sztakics Éva-Judit;
   
II. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism:

1.    Magyarósi Imola-Piroska;
2.    Bálint Iosif;
3.    Mild Zoltán;
4.    Palela Rădiţa;
5.    Profiroiu Marilena;
6.    Vargha Mihály-Béla;
7.    Kató Béla;

III. Comisia pentru sănătate, protecţie socială şi culte:

1.    Tischler Ferenc;
2.    Aczél Kata;
3.    Kondor Ágota;
4.    Palela Rădiţa;
5.    Nemes Előd;
6.    Csatlós László;
7.    Vajna László;
IV. Comisia pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă:

1.    Kondor Ágota;
2.    Sztakics Éva Judit;
3.    Varga Mihály-Béla;
4.    Czegő Zoltán;
5.    Magyarósi Imola-Piroska;
6.    Pârvan Rodica;
7.    Zsigmond József;

V. Comisia pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului,  legislaţia muncii şi disciplină:

1.    Profiroiu Marilena;
2.    Aczél Kata;
3.    Mild Zoltán;
4.    Czegő Zoltán;
5.    Debreczeni László;
6.    Kelemen Szilárd Péter;
7.    Guruianu Mădălin-Doru;

VI. Comisia pentru tineret şi sport:

1.    Kelemen Szilárd Péter;
2.    Nemes Előd;
3.    Guruianu Mădălin-Doru;
4.    Csatlós László;
5.    Zsigmond József;
6.    Tischler Ferenc;
7.    Miklós Zoltán;

ART. 2. – Comisiile prevăzute la art. 2 îşi vor alege în prima lor şedinţă câte un preşedinte de şedinţă, vicepreşedinte, respectiv, câte un secretar.


Sfântu Gheorghe, la 22 iunie 2012.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
       Aczél Kata                                                                                                                   SECRETAR
                                                                                                                                            Kulcsár Tünde


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină