Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.roHOTĂRÂREA NR.  147/2012

privind alegerea preşedintelui de şedinţă


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Întrunit în şedinţă de constituire din data de 22 iunie 2012, conform Ordinului Prefectului judeţului Covasna nr. 133/19.06.2012;
Având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) din H.C.L. nr. 17/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), precum şi al art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTEART. 1. – Se alege doamna consilier local, Aczél Kata, ca preşedinte de şedinţă, pentru luna iunie 2012.
ART. 2. – Preşedintele de şedinţă ales în conformitate cu art. 1, va conduce şedinţele de consiliu şi va semna hotărârile acestuia.


Sfântu Gheorghe, la 22 iunie 2012.
 


PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ
Czegő ZoltánPREŞEDINTE ASISTENT                PREŞEDINTE ASISTENT
    Kelemen Szilárd Péter                         Zsigmond JózsefCONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină