Vineri, 7. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 351/2010

privind stabilirea zilei de 15 Martie, ca sărbătoare oficială locală
în municipiul Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Referatul-Raportul de specialitate nr. 54913/2010 comun al Biroul Juridic şi al Secretarului municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) şi (2), art. 4 alin. (2) şi art. 5 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - (1) Ziua de 15 martie (ziua maghiarilor de pretutindeni) se declară sărbătoare oficială locală în municipiul Sfântu Gheorghe.
(2) Această zi este zi nelucrătoare în instituţiile publice, precum şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
(3) Dacă această zi cade pe zi lucrătoare (luni-vineri), atunci timpul de lucru pierdut în acea zi se recuperează în ziua de sâmbătă care o percede sau urmează, cea care este la o distanţă mai mare de ea.
ART. 2. – Se solicită conducătorilor instituţiilor de învăţământ din municipiul Sfântu Gheorghe, ca în limitele competenţei lor să adopte programul de lucru valabil pentru instituţiile publice, descrisă în art. 1 din prezenta hotărâre.
ART. 3. – Se recomandă conducătorilor societăţilor comerciale, indiferent de natura capitalului, respectiv asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul Sfântu Gheorghe, să adopte programul de lucru valabil pentru instituţiile publice, descrisă în art. 1 din prezenta hotărâre.
ART. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv conducătorii instituţiilor şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 5 – Prezenta hotărâre se comunică primarului municipiului Sfântu Gheorghe, conducătorilor instituţiilor publice şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, conducătorilor instituţiilor de învăţământ din municipiul Sfântu Gheorghe, tuturor locuitorilor din municipiul Sfântu Gheorghe, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Covasna.


Sfântu Gheorghe, la 25 noiembrie 2010.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ivan Niculae-Gheorghe, refuză să semneze, în locul acestuia consilier local:

Sztakics Éva Judit                                        Bálint Iosif                             Gazda Zoltán

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină