Vineri, 7. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  067-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 067-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 91/2010

privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice, pentru obiectivul de investiţii
„STUDIU DE FEZABILITATE PARCĂRI ÎN ORAŞUL SFÂNTU GHEORGHE”

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 15472/2010 al Oficiului de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă Documentaţia tehnico – economică pentru obiectivul de investiţii „STUDIU DE FEZABILITATE PARCĂRI ÎN ORAŞUL SFÂNTU GHEORGHE”, cu următorii indicatori tehnico – economici:

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

9.076,197

2.204,727

7.589,178

1.843,511

 

 

 

           

Defalcat pe loturi şi parcări

LOT 1

Obiect

Parcare

INV TOTAL

(mii lei cu TVA)

Din care C+M

(mii lei cu TVA)

INV TOTAL

(mii Euro cu TVA)

Din care C+M

(mii Euro cu TVA)

Obiect

Str.Lăcrămioarei lângă Bl.42

689,262

581,945

167,431

141,362

Obiect

Str. N.Iorga lângă Bl.34

718,251

607,269

174,473

147,514

Obiect

Str.Salciilor lângă Bl.31

566,773

475,044

137,677

115,394

Obiect

Str.Nuferilor lângă Bl.21

496,083

413,361

120.505

100,411

Obiect

Str.Pescarilor lângă Bl. Nefamilişti

948,833

808,491

230,484

196,393

Obiect

Str.Gen.G.Bălan lângă Bl.36

454,266

376,815

110,347

91,533

TOTAL  LOT 1

3.873,468

3.262,925

940,917

792,607

 

LOT 2

Obiect

Str.Spoturilor la Ştrand Mun.

352,451

288,149

85,615

69,995

Obiect

Str.Păiuş David la Monument

265,372

212,126

64,462

51,528

Obiect

Str.Podului lângă Bl.36

303,245

245,195

73,662

59,561

Obiect

Str.1Dec.1918 lângă Bl 1

275,857

221,243

67,009

53,743

TOTAL LOT 2

1.196,925

966,713

290,748

234,827

 

LOT 3

Obiect

Str.Romulus Cioflec lângă Bl.7

1.071,556

915,738

260,295

222,445

Obiect

Str.Căminului lângă Bl.34

407,158

335,815

98,904

81,574

TOTAL LOT 3

1.478,714

1.251,553

359,199

304,019

 

LOT 4

Obiect

Str.Ciucului lângă Bl.48

923,443

786,475

224,316

191,045

Obiect

Str.Oltului lângă Bl.35

103,264

70,711

25,084

17,177

TOTAL LOT 4

1.026,707

857,186

249,400

208,222

 

LOT 5

Obiect

Str.Libertăţii nr. 9

279,490

224,430

67,892

54,517

TOTAL LOT 5

279,490

224,430

67,892

54,517

 

LOT 6

Obiect

Str.Stadionului lângă Baza sportivă I

835,866

709,893

203,043

172,442

Obiect

Str.Stadionului lângă Baza sportivă II

385,027

316,478

93,528

76,877

TOTAL LOT 6

1.220,893

1.026,371

296,571

249,319ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 19 aprilie 2010

   
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ
                Bereczki Kinga                                                 SECRETAR
                                                                                  Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină