Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


31-aug-2020Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 260/2020 privind aprobarea modificării și completării Strategiei integrate de dezvoltare urbană a municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin HCL nr. 356/2017

 

27-aug-2020Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 251/2020 privind aprobarea Master Planului actualizat pentru sectorul apă și apă uzată din Județul Covasna

 

27-aug-2020Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 244/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Planul Urbanistic Zonal, aprobat prin HCL nr. 39/1997 cu privire la avizarea Planului Urbanistic Zonal Simeria Vest Etapa II, cu modificările și completările ulterioare

 

11-aug-2020Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 234/2020 pentru modificarea și completarea HCL nr. 87/2004 privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

11-aug-2020Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 233/2020 privind acordarea unor facilități la plata impozitului și taxei pe clădire, datorat de persoane juridice și anularea unor accesorii la obligațiile fiscale restante la data de 31 martie 2020, datorate de persoane juridice

 

30-iul-2020Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 221/2020 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociația Mathias Corvinus Collegium

 

08-iul-2020Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 197/2020 privind aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

08-iul-2020Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 196/2020 privind prelungirea valabilității Contractului de concesiune nr. 40379/2017 a serviciului public de administrare al Cimitirului Comun din Municipiul Sfântu Gheorghe încheiat cu TEGA SA, respectiv aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar concesionate în favoarea operatorului regional TEGA SA Sfântu Gheorghe

 

08-iul-2020Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 190/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Câmpul Frumos”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-mai-2020Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 171/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere Intravilan cu Zonă de agrement – turism” str. Borvíz, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-mai-2020Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 170/2020 privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe prin achiziţie publică de servicii nr. 65288/07.10.2019 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Flash Lighting Service SRL

 

28-mai-2020Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 162/2020 privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”, cu modificările și completările ulterioare

 

05-mai-2020Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 155/2020 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe raza municipiului Sfântu Gheorghe aprobat prin HCL nr. 389/2017

 

30-apr-2020Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 144/2020 privind aderarea Municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia Uniunea Festivalurilor Maghiare din Transilvania- Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetség

 

30-apr-2020Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 143/2020 pentru aprobarea modificării și completării Regulamentului privind Programul multianual „Susţinerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Sfântu Gheorghe”, aprobat prin HCL nr. 415/2018, cu modificările şi completările ulterioare

 

30-apr-2020Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 142/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de Locuințe” str. Izvorului, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

30-apr-2020Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 141/2020 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de salubrizare – activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

03-apr-2020Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 123/2020 privind aprobarea Strategiei de dezvoltarea a serviciilor sociale al municipiului Sfântu Gheorghe pentru perioada 2020-2025 și a Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru anul 2020

 

03-apr-2020Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 115/2020 privind aprobarea scoaterii din funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar date în administrarea SEPSIIPAR SRL și modificarea Contractului de administrare nr. 52524/2016

 

03-apr-2020Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 100/2020 pentru modificarea și completarea HCL 161/2018 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis multianual pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, cu modificările și completările ulterioare

 

03-apr-2020Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 99/2020 pentru modificarea și completarea Procedurii de analiză și soluționare a cererilor de stingere a creanțelor fiscale prin dare în plată, aprobată prin HCL nr. 6/2017

 

27-feb-2020Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 76/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinație din zonă industrială în zonă de locuințe și servicii, Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gyárfás Jenő”

 

27-feb-2020Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 69/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă situate pe domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2020Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 53/2020 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2020

 

31-ian-2020Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 37/2020 privind aprobarea Programelor de Îmbunătăţire a Eficienţei Energetice în Municipiul Sfântu Gheorghe, Raportările pe anii 2017 și 2018

 

30-dec-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 417/2019 privind aprobarea studiului nr. 331/2019, precum și a proiectului Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea ECO BIHOR SRL

 

30-dec-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 410/2019 privind aprobarea scoaterii din funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar concesionate în favoarea operatorului regional TEGA S.A.Sfântu Gheorghe și modificarea Contractului de concesiune a serviciului public de administrare al Cimitirului Comun din Municipiul Sfântu Gheorghe, nr. 40379/2017

 

30-dec-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 409/2019 privind aprobarea scoaterii din funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe concesionate în favoarea operatorului regional TEGA S.A. Sfântu Gheorghe și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local - administrarea locurilor publice de desfacere în municipiul Sfântu Gheorghe nr. 19891/03.04.2018

 

30-dec-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 408/2019 privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO SEPSI”, încheiat cu TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

30-dec-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 407/2019 privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”

 

12-dec-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 385/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor în zona drumurilor publice din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

02-dec-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 379/2019 privind aprobarea Contractului de Delegare a gestiunii Serviciului de transport public de persoane în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-noi-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 367/2019 privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială Sfântu Gheorghe la Asociația ”Grup de Acțiune Locală - SEPSI”

 

28-noi-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 361/2019 privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiului Sfântu Gheorghe, încheiat cu MULTI TRANS SA, Sfântu Gheorghe

 

28-noi-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 351/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020

 

28-noi-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 350/2019 privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului Municipiului Sfântu Gheorghe

 

05-noi-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 341/2019 pentru aprobarea modificării și completării Regulamentului privind Programul multianual „Susţinerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Sfântu Gheorghe”, aprobat prin H.C.L. nr. 415/2018, cu modificările şi completările ulterioare

 

31-oct-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 328/2019 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin HCL 389/2017

 

31-oct-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 326/2019 privind mandatarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru aprobarea modificării preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A.

 

04-sep-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 286/2019 privind aprobarea măsurilor necesare pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării locuinţelor cu chirie, construite din fondul locativ de stat şi din cele aflate în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe

 

04-sep-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 284/2019 privind instituirea Programului de dezvoltare locală în vederea realizării unui obiectiv de agrement educațional și sportiv în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

29-aug-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 275/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de locuințe și servicii” satul Chilieni, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

29-aug-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 272/2019 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 241/2013 privind instituirea Normelor de bună gospodărire pe teritoriul Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare

 

15-iul-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 239/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă Rezidențială”, str. József Attila, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

15-iul-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 238/2019 privind aprobarea finanțării din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe a programelor sportive de utilitate publică, în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare

 

13-iun-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 208/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona instituții publice și servicii” str. Kós Károly, nr. 4, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

13-iun-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 206/2019 privind prelungirea valabilității Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

13-iun-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 205/2019 privind aprobarea Regulamentului privind condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică a Municipiului Sfântu Gheorghe în vederea construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora

 

30-mai-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 191/2019 privind aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Clubul Sportiv „SEPSI-SIC” Sfântu Gheorghe

 

30-mai-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 190/2019 privind aprobarea atribuirii denumirii Școlii primare din Chilieni în Școala Primară ”Mánya Béla” Chilieni

 

30-mai-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 189/2019 privind atribuirea denumirii unor străzi existente şi în curs de înfiinţare în Municipiul Sfântu Gheorghe, respectiv denumirea unor obiective publice de interes local

 

30-mai-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 188/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe”, str. Dózsa György nr. 32, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

30-mai-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 187/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Centru comercial strada Lunca Oltului” Municipiul Sfântu Gheorghe

 

10-mai-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 156/2019 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe prin achiziţie publică de servicii

 

10-mai-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 155/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe”, Chilieni, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

25-apr-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 146/2019 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

11-apr-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 135/2019 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019

 

04-apr-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 119/2019 privind aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-mar-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 110/2019 privind aprobarea studiului “Politica de reglementare a parcărilor în Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

28-mar-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 108/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe şi servicii Str. Pârâului”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-mar-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 106/2019 privind aprobarea Procedurii de acordare a înlesnirii la plata obligaţiilor fiscale restante, datorate bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe, de contribuabilii persoane fizice şi juridice, sub forma eșalonării la plată

 

28-mar-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 105/2019 privind aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

25-mar-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 96/2019 privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi

 

31-ian-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 44/2019 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 415/2018 privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local pentru susţinerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea promovării unui stil de viaţă sănătos prin înlesnirea accesului acestora la serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi a creşterii calităţii vieţii

 

31-ian-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 27/2019 privind aprobarea instituirii unor măsuri pentru staţionarea autovehiculelor în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 26/2019 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 241/2013 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

31-ian-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 22/2019 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe încheiat cu SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2019Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 10/2019 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 351/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare

 

28-dec-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 415/2018 privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local pentru susţinerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea promovării unui stil de viaţă sănătos prin înlesnirea accesului acestora la serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi a creşterii calităţii vieţii

 

28-dec-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 412/2018 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare

 

28-dec-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 395/2018 privind modificarea H.C.L nr. 351/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019

 

12-dec-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 385/2018 privind modificarea și completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO SEPSI”, încheiat cu TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

29-noi-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 373/2018 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe prin achiziţie publică de servicii, Regulamentului serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe şi a Caietului de Sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

29-noi-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 368/2018 privind aprobarea unor studii, precum și a proiectului actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea ECO BIHOR S.R.L.

 

29-noi-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 352/2018 privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului Municipiului Sfântu Gheorghe

 

29-noi-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 351/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019

 

09-noi-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 335/2018 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe încheiat cu SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe

 

27-sep-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 295/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă comerț și servicii industriale”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

27-sep-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 293/2018 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al sistemului de staționare și parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările si completările ulterioare

 

27-sep-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 292/2018 privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

27-sep-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 291/2018 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

30-aug-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 256/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare parțială U.T.R. nr. 40 – Strada Armata Română - Autoliv”, str. Armata Română nr. 58, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

30-aug-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 255/2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe pentru modificarea Contractului de delegare nr. 23/2009

 

30-aug-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 254/2018 pentru modificarea H.C.L. nr. 87/2004 privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

14-aug-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 241/2018 privind aprobarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Programului de Îmbunătăţire a Eficienţei Energetice în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

08-aug-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 237/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare parțială U.T.R. nr. 31 – B-dul General Grigore Bălan”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

06-iul-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 216/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuințe II – str. Pădurii”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

06-iul-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 212/2018 privind modificarea și completarea HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”, cu modificările şi completările ulterioare

 

28-iun-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 205/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere spații de producție, depozitare și anexe la Dunapack-Rambox Prodimpex S.R.L.”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

31-mai-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 185/2018 privind mandatarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă și de canalizare menajeră în județul Covasna

 

31-mai-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 181/2018 privind aprobarea Plan Urbanistic Zonal ”Zonă amenajări sportive şi parcaje, Zona Nord Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

17-mai-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 162/2018 privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual multianual Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna

 

17-mai-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 161/2018 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis multianual pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna

 

17-mai-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 159/2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalității de gestiune a transportului public local de călători prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

26-apr-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 146/2018 privind modificarea și completarea HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”

 

16-apr-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 135/2018 privind aprobarea „Strategiei locale de dezvoltare a servicului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru prioada 2018 – 2020”

 

16-apr-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 134/2018 privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe şi al Caietului de Sarcini pentru delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

29-mar-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 122/2018 privind retragerea Municipiului Sfântu Gheorghe din Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna

 

29-mar-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 121/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru modificarea indicatorilor urbanistici, str. Gróf Mikó Imre nr. 3, Sfântu Gheorghe

 

29-mar-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 106/2018 privind aprobarea delegării gestiunii prin negociere directă al serviciului public de administrare a locurilor publice de desfacere în municipiul Sfântu Gheorghe către TEGA S.A.

 

13-mar-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 93/2018 privind modificarea HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”

 

28-feb-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 88/2018 pentru modificarea Contractului de concesiune nr. 4380/1998 privind administrarea locurilor publice de desfacere, încheiat cu TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

28-feb-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 63/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ – Simeria Vest-Subzona 6” Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-feb-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 62/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Reglementarea zonei – Zonă rezidenţială” Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Jókai Mór nr. 9B

 

28-feb-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 60/2018 pentru aprobarea modificării și completării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”

 

13-feb-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 42/2018 privind aprobarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018

 

25-ian-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 18/2018 privind aprobarea modului de delegare a gestiunii sistemului de iluminat public pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe”

 

25-ian-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 16/2018 privind scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar concesionate în favoarea operatorului regional TEGA S.A. Sfântu Gheorghe și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI” nr. 4/2009, încheiat cu TEGA S.A.

 

25-ian-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 15/2018 privind scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar concesionate în favoarea operatorului regional TEGA S.A. Sfântu Gheorghe și modificarea Contractului de concesiune a serviciului public de administrare al Cimitirului Comun din municipiul Sfântu Gheorghe, nr. 40379/2017

 

25-ian-2018Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 14/2018 privind mandatarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru aprobarea modificării tarifelor serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare- epurare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A.

 

21-dec-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 432/2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe pentru modificarea Contractului de delegare nr. 23/2009

 

21-dec-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 428/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Amenajare acces rutier la sala de sport multifuncţională cu 3000 de locuri” Municipiul Sfântu Gheorghe-Comuna Arcuş

 

15-dec-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 417/2017 privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe

 

15-dec-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 416/2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2018

 

04-dec-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 410/2017 pentru rectificarea HCL nr. 389/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe raza municipiului Sfântu Gheorghe

 

23-noi-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 389/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe raza municipiului Sfântu Gheorghe

 

23-noi-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 388/2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”

 

09-noi-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 370/2017 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe, și transmiterea fără plată a 2 patinoare mobile în proprietea privată a orașelor Covasna și Baraolt

 

26-oct-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 357/2017 privind aprobarea atribuirii de denumiri unor străzi din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

26-oct-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 356/2017 privind aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare urbană a municipiului Sfântu Gheorghe

 

26-oct-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 355/2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

26-oct-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 353/2017 privind modificarea H.C.L. nr. 87/2017 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe

 

26-oct-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 352/2017 privind modificarea H.C.L nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”

 

26-oct-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 350/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ str. Arcuşului - DN12, Sfântu Gheorghe”

 

17-oct-2017Hotărâri cu caracter normativ:HOTĂRÂREA NR. 340/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare

 

11-oct-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 338/2017 privind modificarea şi completarea anexei HCL nr. 346/2016 privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe

 

28-sep-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 331/2017 privind modificarea HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”

 

28-sep-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 318/2017 privind aprobarea Programului Multianual privind Creșterea Calității Structural-Ambientale a Clădirilor din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-sep-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 314/2017 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009. a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

25-sep-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 301/2017 privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe la înfiinţarea Asociaţiei ”GAL SEPSI”

 

25-sep-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 299/2017 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

29-aug-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 261/2017 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

10-aug-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 248/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ Parc Industrial şi servicii -Lunca Oltului, Sfântu Gheorghe”

 

27-iul-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 238/2017 privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 2/2017 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

27-iul-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 237/2017 privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1/2017 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

10-iul-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 218/2017 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al sistemului de staționare și parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

29-iun-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 207/2017 privind modificarea HCL nr. 98/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul reproducerii tuturor câinilor de pe domeniul public sau privat şi preîntâmpinarea răspândirii bolilor zoonotice în municipiul Sfântu Gheorghe

 

29-iun-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 206/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare parţială P.U.Z. Ciucului Grădină”, str. Ferencváros – str.Toroczkai Wigand Ede, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

29-iun-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 205/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Strada Pârâului”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

14-iun-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”

 

14-iun-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 192/2017 privind aprobarea delegării gestiunii prin negociere directă a serviciului public de administrare al Cimitirului Comun în Municipiul Sfântu Gheorghe către TEGA S.A.

 

25-mai-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 175/2017 privind aprobarea fuziunii prin absorbția Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti Társulás de către Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna

 

25-mai-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 168/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Parc Industrial Mixt Câmpul Frumos II Sfântu Gheorghe”

 

25-mai-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 154/2017 privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual Camerei de Comerţ şi Industrie a Judeţului Covasna

 

25-mai-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 153/2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna

 

05-mai-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 136/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe colective –Fortuna Park” str. Oltului nr. 74, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

13-apr-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 113/2017 privind modificarea şi completarea anexei HCL nr. 346/2016 privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe

 

30-mar-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 98/2017 privind aprobarea Regulamentului privind controlul reproducerii tuturor câinilor de pe domeniul public sau privat şi preîntâmpinarea răspândirii bolilor zoonotice în municipiul Sfântu Gheorghe

 

30-mar-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 92/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de servicii-depozitare, str. Kökényes nr. 34”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

30-mar-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 87/2017 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe

 

30-mar-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 86/2017 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

20-mar-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 68/2017 privind aprobarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017

 

23-feb-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR 45/2017 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 241/2013 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

23-feb-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 44/2017 privind modificarea HCL nr. 209/2016 privind aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”

 

26-ian-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 16/2017 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 55/2009 privind modificarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare

 

13-ian-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 6/2017 privind aprobarea Procedurii de analiză și soluționare a cererilor de stingere a creanțelor fiscale prin dare în plată

 

13-ian-2017Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al sistemului de staționare și parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-dec-2016Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 365/2016 privind aprobarea modificării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Covasna”

 

28-dec-2016Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 364/2016 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 23/2009 a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare încheiat între Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”, şi GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe

 

12-dec-2016Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 347/2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017

 

12-dec-2016Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 346/2016 privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe

 

27-oct-2016Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 292/2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de agrement, sport şi servicii” Municipiul Sfântu Gheorghe, zona Arcuş

 

05-sep-2016Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 228/2016 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Planul Urbanistic Zonal „Zonă Industrială S.C. Bon Sweet Bon Producţie S.R.L.”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

05-sep-2016Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA Nr. 209/2016 privind aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial “SEPSIIPAR”

 

05-sep-2016Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 207/2016 privind aprobarea Strategiei integrată de dezvoltare urbană a municipiului Sfântu Gheorghe

 

26-mai-2016Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 133/2016 privind aprobarea Strategiei Culturale a Municipiului Sfântu Gheorghe pe perioada 2016-2022

 

26-mai-2016Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 130/2016 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Bloc locuinţe şi spaţii comerciale”, B-dul Gen. Grigore Bălan, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

31-mar-2016Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 78/2016 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”

 

31-mar-2016Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 72/2016 privind aprobarea acordării unui ajutor ad-hoc de minimis Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna

 

31-mar-2016Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 71/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna

 

01-feb-2016Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 21/2016 privind aprobarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2016

 

01-feb-2016Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 16/2016 privind aprobarea Regulamentului serviciului de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor din județul Covasna, Caietului de sarcini al serviciului de transfer, tratare şi depozitare deşeuri în judeţul Covasna, precum și a Documentaţiei de Atribuire pentru delegarea serviciilor de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID)- Boroșneu Mare și a Staţiei de Transfer (ST) - Târgu Secuiesc, judeţul Covasna

 

01-feb-2016Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 14/2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 310/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016

 

22-ian-2016Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 8/2016 privind delegarea gestiunii prin negociere directă a serviciilor de utilitate publică a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

08-ian-2016Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 4/2016 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

29-dec-2015Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 364/2015 privind aprobarea proiectului modelului de steag al municipiului Sfântu Gheorghe

 

29-dec-2015Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 360/2015 privind aprobare documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal “Zonă industrială str. Constructorilor”, municipiul Sfântu Gheorghe

 

29-dec-2015Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 355/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind supraimpozitarea clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe şi a satelor aparţinătoare Chilieni şi Coşeni

 

26-noi-2015Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 329/2015 privind aprobarea documentaţie de urbanism Plan Urbanistic Zonal „B-dul Gen. Grigore Bălan – Zonă servicii”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

19-noi-2015Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 316/2015 privind acordarea unor facilități fiscale pentru anularea unor obligaţii fiscale accesorii datorate bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe

 

05-noi-2015Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 310/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016

 

29-oct-2015Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 300/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, care nu se supun înmatriculării

 

29-oct-2015Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 298/2015 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Extindere Trup B3 Chilieni” – DJ 103B Chilieni, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

19-oct-2015Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 276/2015 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Zonă de locuinţe str. Izvorului”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

10-oct-2015Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 271/2015 privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe cu Centrul de Cultură al Judeţului Covasna şi Centrul Cultural Judeţean Harghita în vederea înfiinţării Asociaţiei „Terra Siculorum 2021 Egyesület”

 

30-sep-2015Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 259/2015 pentru modificarea H.C.L. nr. 191/2012 privind aprobarea înfiinţării Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, cu modificările şi completările ulterioare

 

30-sep-2015Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 251/2015 privind modificarea contractului de concesiune nr. 4380/1998 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

30-sep-2015Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 250/2015 privind modificarea H.C.L. nr. 141/2015 și încheierea Actului adițional nr. 2/2015 la Contractul de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

03-sep-2015Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 234/2015pentru modificarea şi completarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna

 

03-sep-2015Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 231/2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare Plan Urbanistic Zonal Zona centrală a municipiului Sfântu Gheorghe”

 

03-sep-2015Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 228/2015 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 364/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare

 

27-iul-2015Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 203/2015privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”

 

25-iun-2015Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 173/2015 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 241/2013 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

28-mai-2015Hotărâri cu caracter normativ:HOTĂRÂREA NR. 141/2015privind modificarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

08-apr-2015Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 107/2015privind modificarea şi completarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru servicii de salubrizare a localităţilor “ECO SEPSI” Sfântu Gheorghe

 

26-mar-2015Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 69/2015 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 364/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare

 

19-feb-2015Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 37/2015 privind aprobarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015

 

29-ian-2015Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 23/2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidenţială Chilieni” (sector 4) Municipiul Sfântu Gheorghe

 

29-ian-2015Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 11/2015 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 364/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015

 

11-dec-2014Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 365/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015

 

11-dec-2014Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 364/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015

 

27-noi-2014Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 348/2014 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

27-noi-2014Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 345/2014 privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna, Muzeul Naţional Secuiesc şi Asociaţia “Asociaţia Vadon” pentru reglementarea condiţiilor de punere în circulaţie a biletului de intrare combinat în muzee

 

30-oct-2014Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 319/2014 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Modificare Plan Urbanistic Zonal Zonă agricolă-Sere de legume în zonă industrială şi de producţie ”Municipiul Sfântu Gheorghe, Sat Coşeni

 

09-oct-2014Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 290/2014 privind mandatarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru aprobarea modificării şi completării Statutului Asociaţiei în conformitate cu prevederile H.G. nr. 742/2014

 

09-oct-2014Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 288/2014 privind modificarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

18-sep-2014Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 272/2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Modificare Plan Urbanistic Zonal Simeria Vest –Etapa II, aprobat prin H.C.L. nr. 39/1997”

 

18-sep-2014Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 271/2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atelier şi service auto” Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 54

 

05-aug-2014Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 213/2014 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

26-iun-2014Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 187/2014 pentru modificarea H.C.L. nr. 151/2014 privind reglementarea păşunatului pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe

 

26-iun-2014Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 174/2014 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 71/2014 privind aprobarea unui ajutor de minimis individual Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna

 

26-iun-2014Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 173/2014 pentru modificarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare

 

29-mai-2014Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 158/2014 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 154/2013privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea Autorizaţiei de săpătură pentru lucrările edilitare executate pe domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe

 

29-mai-2014Hotărâri cu caracter normativ:HOTĂRÂREA NR. 157/2014 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 28/2014 privind interzicerea circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe

 

29-mai-2014Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 151/2014 privind reglementarea păşunatului pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe

 

29-mai-2014Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 143/2014 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare al Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) şi al Staţiei de Transfer de la Târgu Secuiesc (ST)

 

29-mai-2014Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 141/2014 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare

 

29-mai-2014Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 140/2014 privind încadrarea pe zone a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe

 

30-apr-2014Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 109/2014 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare

 

27-feb-2014Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 64/2014 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 241/2013 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe

 

27-feb-2014Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 60/2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltări investiţii în incinta S.C. COVALACT S.A.” str. Lunca Oltului nr. 1

 

27-feb-2014Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 46/2014 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare

 

19-feb-2014Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 42/2014 privind modificarea şi completarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru servicii de salubrizare a localităţilor „ECO SEPSI” Sfântu Gheorghe

 

13-feb-2014Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 28/2014 privind interzicerea circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe

 

13-feb-2014Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 26/2014 pentru modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

13-feb-2014Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 24/2014 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014

 

13-feb-2014Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 23/2014 privind aprobarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014

 

28-noi-2013Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 266/2013 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2014

 

28-noi-2013Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014

 

31-oct-2013Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 241/2013 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe - Anexa inlocuita cu anexa la HCL nr. 272/2019

 

31-oct-2013Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 233/2013 pentru modificarea şi completarea unor hotărâri din domeniul impozitelor şi taxelor locale

 

26-sep-2013Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 198/2013 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 191/2012 privind aprobarea înfiinţării Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, cu modificările şi completările ulterioare

 

05-sep-2013Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 190/2013 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 191/2012 privind aprobarea înfiinţării Asociației „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică

 

29-iul-2013Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 184/2013 privind modificarea şi completarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei „Asociaţia Vadon”

 

25-iul-2013Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 172/2013 pentru modificarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna

 

27-iun-2013Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 154/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea Autorizaţiei de săpătură pentru lucrările edilitare executate pe domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe

 

23-mai-2013Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 108/2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Sfântu Gheorghe, RETAIL PARK str. Lunca Oltului nr. 4-6

 

08-apr-2013Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 67/2013 privind aprobarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

18-mar-2013Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 41/2013 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

28-feb-2013Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 30/2013 privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciile de salubrizare a localităţilor ECO SEPSI pe perioada 2013-2020

 

31-dec-2012Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 300/2012 pentru modificarea HCL nr. 285/2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013

 

27-dec-2012Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 296/2012 pentru aprobarea modificării Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV)

 

27-dec-2012Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 286/2012 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2013

 

27-dec-2012Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 285/2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013

 

16-noi-2012Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 249/2012 privind aprobarea asocierii municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna, Comuna Reci şi Comuna Arcuş în vederea înfiinţării Asociației Asociaţia Vadon

 

14-aug-2012Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 192/2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă Agricolă - Sere de legume” Municipiul Sfântu Gheorghe, Coşeni

 

14-aug-2012Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 191/2012 privind aprobarea înfiinţării Asociației Clubul Sportiv SEPSI-SIC, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică

 

14-aug-2012Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 190/2012 privind aprobarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO SEPSI, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

26-iul-2012Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR.170/2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Câmpul Frumos III, Sfântu Gheorghe

 

31-mai-2012Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 136/2012 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

29-mar-2012Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 97/2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Modificarea Planului Urbanistic Zonal - Zonă de locuinţe în zonă agroindustrială” din str. Kisszék

 

29-mar-2012Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 96/2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuinţe Zona RUFA” Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

 

29-mar-2012Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 88/2012 privind administrarea păşunilor, organizarea păşunatului şi stabilirea taxelor de păşunat pe anul 2012

 

06-feb-2012Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 23/2012 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 285/2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012

 

06-feb-2012Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 22/2012

 

26-ian-2012Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 14/2012 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea, autorizarea şi amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Sfântu Gheorghe

 

26-ian-2012Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 12/2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă Servicii, str. Lunca Oltului, municipiul Sfântu Gheorghe”

 

26-ian-2012Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 11/2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe str. Armata Română – str. Toamnei” din municipiul Sfântu Gheorghe

 

24-noi-2011Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 299/2011privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “LUNCA OLTULUI SUD-EST” din Sfântu Gheorghe

 

24-noi-2011Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2012

 

24-noi-2011Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 285/2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012

 

27-oct-2011Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 265/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei cu Arcade, situată pe strada Piaţa Libertăţii nr. 7 din Sfântu Gheorghe

 

27-oct-2011Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 261/2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Amenajare spaţii de prelucrare produse din carne”, str. Borviz nr. 97, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

 

27-oct-2011Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 260/2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Coşeni Nord – DN12”, Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

 

27-oct-2011Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 254/2011 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile la Asociaţiile de Proprietari

 

27-oct-2011Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 252/2011 privind asocierea Municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna, în vederea înfiinţării „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ EUINFO KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS”

 

27-oct-2011Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 250/2011 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a H.C.L. nr. 131/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011

 

27-oct-2011Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 249/2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011

 

04-oct-2011Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 238/2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zona Centrală”, Sfântu Gheorghe

 

04-oct-2011Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 237/2011 privind stabilirea numărului, cuantumului, precum şi a graficului procedurii de acordare a burselor de excelenţă pe anul 2011, în cadrul programului “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”

 

29-sep-2011Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 230/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea transportului public local pe raza municipiului Sfântu Gheorghe şi a Caietului de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate

 

09-iun-2011Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 138/2011 pentru modificarea şi completarea H.C.L nr. 369/2010 privind staţionarea şi parcarea autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe

 

09-iun-2011Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 137/2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Comercializarea plante şi servicii pentru grădinărit” Chilieni

 

26-mai-2011Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 119/2011 privind instituirea taxei hoteliere pe anul 2012-ABROGATĂ

 

09-mai-2011Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 111/2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “EXTINDERE TRIBUNAL COVASNA”din Sfântu Gheorghe

 

28-apr-2011Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 104/2011 privind aprobare Planului Urbanistic de Detaliu “Modernizare staţie cale ferată” Sfântu Gheorghe

 

28-apr-2011Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 103/2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuinţe str. Dózsa György Sfântu Gheorghe, jud. Covasna”

 

28-apr-2011Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 91/2011 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv al H.C.L. nr. 131/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011

 

10-feb-2011Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 22/2011 privind aprobarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011

 

23-dec-2010Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 369/2010 privind staţionarea şi parcarea autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe

 

23-dec-2010Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 368/2010 privind stabilirea condiţiilor de vânzare a vehiculelor pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe

 

23-dec-2010Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 363/2010 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011

 

23-dec-2010Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 362/2010 privind schema de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în municipiul Sfântu Gheorghe

 

09-dec-2010Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 356/2010 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011

 

14-oct-2010Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 287/2010 privind modificarea şi completarea Contractului de concesiune nr. 845/410/2007 încheiat cu S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

27-mai-2010Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011

 

29-oct-2009Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 264/2009 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 101/2002 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, republicată

 

29-oct-2009Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 263/2009 privind circulaţia pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe a vehiculelor cu tracţiune animală, a maşinilor şi utilajelor autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole şi forestiere

 

30-iul-2009Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 183/2009 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 87/2004 privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

21-dec-2006Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 230/2006 privind încadrarea terenurilor situate în intravilanul şi extravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, pe zone şi categorii de folosinţă

 

30-iun-2005Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 129/2005 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor în parcările cu plată din municipiul Sfântu Gheorghe

 

07-oct-2002Hotărâri cu caracter normativ: HOTĂRÂREA NR. 101/2002 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe

 Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină