Joi, 20. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


07-feb-2020HOTĂRÂREA NR 57/2020 privind aprobarea trecerii din proprietatea privată al Municipiului Sfântu Gheorghe și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în proprietatea publică al Municipiului Sfântu Gheorghe și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a terenurilor situate în str. Libertății nr. 21

 

07-feb-2020HOTĂRÂREA NR 56/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 73.214/29.11.2018 încheiat cu Fundaţia Mihai Viteazul

 

07-feb-2020HOTĂRÂREA NR 55/2020 pentru aprobarea modificării HCL nr. 364/2019 pentru aprobarea modificării HCL nr. 79/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii și aprobarea proiectului “Demolarea Grădiniţei nr. 7 şi construirea unei noi clădiri pentru grădiniţa de pe strada Orbán Balázs“ și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare

 

07-feb-2020HOTĂRÂREA NR 54/2020 pentru aprobarea modificării HCL 387/2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 98/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajarea unor terenuri de sport din zona Câmpul Frumos“ și aprobarea proiectului „Amenajare terenuri de sport - Câmpul Frumos” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 53/2020 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2020

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 52/2020 privind modificarea HCL nr. 342/2019 pentru modificarea HCL nr. 113/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii și aprobarea proiectului „Reconversia și refuncționalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Gării” și a cheltuielilor legate de proiect

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 51/2020 pentru modificarea HCL nr. 2/2020 privind modificarea și completarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe de aprobare a documentațiilor tehnico-economice aferente proiectului ”Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă”, aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 50/2020 pentru modificarea HCL nr. 314/2019 privind aprobarea proiectului „Construire grădiniţă şi creşă – Câmpul Frumos” din Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna” și a cheltuielilor legate de proiect

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 49/2020 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Sfântu Gheorghe și PK Bronze SRL

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 48/2020 pentru aprobarea modificării HCL nr. 306/2019 privind aprobarea proiectului “Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna” și a cheltuielilor legate de proiect

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 47/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna februarie 2020

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 46/2020 privind aprobarea organizării şi desfăşurării evaluării managementului pe anul 2019 al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 45/2020 privind aprobarea organizării şi desfăşurării evaluării managementului pe anul 2019 al Teatrului “Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 44/2020 privind aprobarea organizării şi desfăşurării evaluării managementului pe anul 2019 al Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 43/2020 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Complexului “Zathureczky Berta” pe anul 2020

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 42/2020 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie să presteze una dintre persoanele majore apte de muncă din familiile care beneficiază de ajutor social pe anul 2020

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 41/2020 privind însușirea Raportului Comisiei de evaluare nr. 5242/29.11.2019 privind rezultatul reevaluării anuale a beneficiarilor din Centrul Social din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 40/2020 pentru aprobarea modificării HCL nr. 17/2016 privind aprobarea implementării unui sistem de plată prin SMS a taxei de parcare în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 39/2020 privind aprobarea modificării Contractului de asociere nr. 8206/15.02.2017 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi TEGA SA în vederea organizării Târgului producătorilor şi meşteşugarilor şi Târgului de flori şi grădinărit în Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 38/2020 privind aprobarea Regulamentului de vânzare fără licitație și fără negociere a masei lemnoase către populație și încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Ocolul Silvic Hatod SRL pentru vânzarea fără licitație și fără negociere a masei lemnoase către populație

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 37/2020 privind aprobarea Programelor de Îmbunătăţire a Eficienţei Energetice în Municipiul Sfântu Gheorghe, Raportările pe anii 2017 și 2018

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 36/2020 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 35/2020 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Consolidare şi reabilitare imobil locuinţe bloc nr. 25, strada Dealului nr. 11” din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 34/2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Construirea a 50 de locuințe sociale în cartierul Őrkő”

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 33/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Construire centru comunitar integrat din Őrkő”

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 32/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Construire grădiniță în cartierul Őrkő”

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 31/2020 privind aprobarea modificării HCL nr. 405/2019 privind atribuirea contractului pentru reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier, de pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv reparații la clădirile aflate în domeniul public și privat al Municipiului Sfântu Gheorghe și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 30/2020 privind aprobarea dezlipirii unui imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Borvíz

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 29/2020 privind aprobarea alipirii unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Nicolae Iorga

 

31-ian-2020 privind aprobarea cesiunii unor contracte de concesiune, precum și prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 27/2020 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui apartament, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, în favoarea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie – Filiala Judeţeană Covasna

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 26/2020 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz numitei Szabó Réka, în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 25/2020 privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune nr. 567/2005 încheiat cu Dr. Balogh Veronica-Eva-Maria

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 24/2020 privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 15485/2014 cu proprietarii terenului pe care funcţionează Grădinăria municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Ciucului

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 23/2020 privind aprobarea modificării suprafeței terenului situat în str. Kökényes, proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 22/2020 privind aprobarea achiziționării unui apartament situat în Municipiului Sfântu Gheorghe, strada Romulus Cioflec nr. 11

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 21/2020 privind Acordul de principiu referitor la acordarea facilităților reglementate prin Legea nr. 186/2013, privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, rezidentului ELTOR S.R.L.

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 20/2020 privind Acordul de principiu referitor la acordarea facilităților reglementate prin Legea nr. 186/2013, privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, rezidentului AFIBIOTECH SRL

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 19/2020 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Tamási Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2020

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 18/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul Poliţiei Locale Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.01.2020

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 17/2020 privind aprobarea stabilirii salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.01.2020

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 16/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.01.2020

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 15/2020 privind aprobarea achitării cotizației anuale de membru al Municipiului Sfântu Gheorghe către Asociația „Orașe Energie România – OER”

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 14/2020 privind aprobarea achitării cotizaţiei anuale de membru a Municipiului Sfântu Gheorghe către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “AQUACOV”

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 13/2020 privind aprobarea achitării cotizaţiei de membru a Municipiului Sfântu Gheorghe către Asociaţia “Clubul Sportiv SEPSI-SIC” pe anul 2020

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 12/2020 privind aprobarea achitării cotizaţiei de membru a Municipiului Sfântu Gheorghe pentru anul 2020 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Covasna”

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 11/2020 privind aprobarea rețelei școlare preuniversitare de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul școlar 2020 – 2021

 

17-ian-2020HOTĂRÂREA NR 10/2020 privind aprobarea achitării cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2020 către Asociaţia “Asociaţia Vadon”

 

17-ian-2020HOTĂRÂREA NR 9/2020 privind aprobarea constituirii Comisiei de negociere a prețului de achiziție a imobilelor de pe piața liberă

 

17-ian-2020HOTĂRÂREA NR 8/2020 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Sfântu Gheorghe, asupra unor spaţii din imobilul situate în str. Kós Károly nr.78, domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

17-ian-2020HOTĂRÂREA NR 6/2020 privind modificarea HCL nr. 342/2019 pentru modificarea HCL nr. 113/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii și aprobarea proiectului „Reconversia și refuncționalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Gării” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare

 

17-ian-2020HOTĂRÂREA NR 5/2020 privind aprobarea modificării HCL nr. 2/2020 privind modificarea și completarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe de aprobare a documentațiilor tehnico-economice aferente proiectului ”Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă”, aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect

 

10-ian-2020HOTĂRÂREA NR 4/2020 pentru modificarea HCL nr. 266/2019 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, HCL nr. 292/2019 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe și HCL nr. 377/2019 privind aprobarea reorganizării Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe

 

10-ian-2020HOTĂRÂREA NR 3/2020 privind modificarea HCL nr. 342/2019 pentru modificarea HCL nr. 113/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii și aprobarea proiectului „Reconversia și refuncționalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Gării” și a cheltuielilor legate de proiect

 

10-ian-2020HOTĂRÂREA NR 2/2020 privind modificarea și completarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe de aprobare a documentațiilor tehnico-economice aferente proiectului ”Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă”, aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect

 

10-ian-2020HOTĂRÂREA NR 1/2020 privind aprobarea încheierii contractului de finanțare secvențial pe anul 2020, între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația Club Sportiv Sepsi-SIC pentru finanțarea programului sportiv ”Participarea ACS Sepsi Sic în competițiile interne și internaționale de baschet, tenis de masă, ciclism, lupte și handbal, sezon competițional 2019-2020, juniori și seniori”

 Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină