Duminică, 20. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


31-aug-2020HOTĂRÂREA NR 263/2020 pentru modificarea HCL nr. 253/2020 privind aprobarea instituirii Programului de interes local „Sprijinirea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

31-aug-2020HOTĂRÂREA NR 260/2020 privind aprobarea modificării și completării Strategiei integrate de dezvoltare urbană a municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin HCL nr. 356/2017

 

27-aug-2020HOTĂRÂREA NR 253/2020 privind aprobarea instituirii Programului de interes local „Sprijinirea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

27-aug-2020HOTĂRÂREA NR 251/2020 privind aprobarea Master Planului actualizat pentru sectorul apă și apă uzată din Județul Covasna

 

27-aug-2020HOTĂRÂREA NR 244/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Planul Urbanistic Zonal, aprobat prin HCL nr. 39/1997 cu privire la avizarea Planului Urbanistic Zonal Simeria Vest Etapa II, cu modificările și completările ulterioare

 

11-aug-2020HOTĂRÂREA NR 237/2020 privind dezlipirea unui teren situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, Cartierul Câmpul Frumos

 

11-aug-2020HOTĂRÂREA NR 236/2020 privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.06.2020

 

11-aug-2020HOTĂRÂREA NR 235/2020 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive din bugetul Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2020

 

11-aug-2020HOTĂRÂREA NR 234/2020 pentru modificarea și completarea HCL nr. 87/2004 privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

11-aug-2020HOTĂRÂREA NR 233/2020 privind acordarea unor facilități la plata impozitului și taxei pe clădire, datorat de persoane juridice și anularea unor accesorii la obligațiile fiscale restante la data de 31 martie 2020, datorate de persoane juridice

 

11-aug-2020HOTĂRÂREA NR 232/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru data 11.08.2020

 

03-aug-2020HOTĂRÂREA NR 231/2020 pentru aprobarea încheierii unui Protocol între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Ministerul Educaţiei Naționale (MEN) prin Inspectoratul Şcolar al Judetului Covasna (ISJC) prin Clubul Sportiv Școlar Sfântu Gheorghe, Federaţia Română de Handbal (FRH) și ACS SEPSI-SIC Sfântu Gheorghe privind înființarea și asigurarea funcționării Centrului Național de Excelență Sfântu Gheorghe (CNE SFÂNTU GHEORGHE)

 

30-iul-2020HOTĂRÂREA NR 230/2020 pentru modificarea și completarea HCL nr. 115/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii și aprobarea proiectului „Extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă și de canalizare menajeră în zonele marginalizate ale Cartierului Őrkő” din Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna și a cheltuielilor legate de proiect

 

30-iul-2020HOTĂRÂREA NR 229/2020 privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SEPSI REKREATÍV SA Sfântu Gheorghe, pe anul 2020

 

30-iul-2020HOTĂRÂREA NR 228/2020 privind aprobarea modificării și completării Contractului de lucrări nr. 6139/31.01.2020 încheiat între Municipiului Sfântu Gheorghe și SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL

 

30-iul-2020HOTĂRÂREA NR 227/2020 privind aprobarea situației financiare pe anul 2019 al MULTI-TRANS SA Sfântu Gheorghe

 

30-iul-2020HOTĂRÂREA NR 226/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaților SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L Sfântu Gheorghe cu privire la aprobarea situației financiare pe anul 2019

 

30-iul-2020HOTĂRÂREA NR 225/2020 privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Urban-Locato SRL Sfântu Gheorghe, pe anul 2020

 

30-iul-2020HOTĂRÂREA NR 224/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna august 2020

 

30-iul-2020HOTĂRÂREA NR 223/2020 privind aprobarea Listei de prioritate cu solicitanții care au depus cereri pentru locuințe sociale în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

30-iul-2020HOTĂRÂREA NR 222/2020 pentru modificarea și completarea HCL nr. 377/2019 privind aprobarea reorganizării Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare

 

30-iul-2020HOTĂRÂREA NR 221/2020 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociația Mathias Corvinus Collegium

 

30-iul-2020HOTĂRÂREA NR 220/2020 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România, în vederea finanţării premierii cadrelor didactice cu merite deosebite în anul şcolar 2018-2019

 

30-iul-2020HOTĂRÂREA NR 219/2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 276/2019 privind alocarea unei sume din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru finanțarea programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC „Participarea ACS Sepsi Sic în toate competițiile interne și internaționale de baschet, tenis de masă, ciclism, lupte și handbal, sezon competițional 2019-2020, juniori și seniori”, cu modificările ulterioare, și aprobarea proiectului actului adițional nr. 1 la Contractul de finanțare nr. 20/5002/2020 încheiat între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația Clubul Sportiv SEPSI-SIC

 

30-iul-2020HOTĂRÂREA NR 218/2020 privind aprobarea dezlipirii unui teren situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Păiuş David FN

 

30-iul-2020HOTĂRÂREA NR 217/2020 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locuinţelor de serviciu pentru personalul angajat în cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe

 

30-iul-2020HOTĂRÂREA NR 216/2020 privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz numitului Ambarus Levente, în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

30-iul-2020HOTĂRÂREA NR 215/2020 privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz numitului Császár Szabolcs - Attila, în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

30-iul-2020HOTĂRÂREA NR 214/2020 privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz numitului Molnár Ede - Károly, în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

30-iul-2020HOTĂRÂREA NR 213/2020 privind aprobarea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, în Municipiul Sfântu Gheorghe, depuse până la data de 26.06.2020

 

30-iul-2020HOTĂRÂREA NR 212/2020 privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare asupra unor imobile situate în str. Daliei nr. 1 bl. 12, în favoarea Direcţiei de Asistenţă Socială din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

30-iul-2020HOTĂRÂREA NR 211/2020 privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a unui teren situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Puskás Tivadar

 

30-iul-2020HOTĂRÂREA NR 210/2020 privind aprobarea achiziționării unui apartament situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Váradi József bl. 2, sc. D, ap. 7

 

30-iul-2020HOTĂRÂREA NR 209/2020 privind aprobarea achiziționării unui apartament situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, Aleea Căminului nr. 6, bl. 30, sc. B, ap. 2

 

30-iul-2020HOTĂRÂREA NR 208/2020 privind aprobarea vânzării directe a bunului imobil proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe, situat în cartierul Câmpul Frumos nr. 5, bl. 4, sc. A, ap. 3, către Herman Loránd

 

30-iul-2020HOTĂRÂREA NR 207/2020 privind aprobarea vânzării directe a bunului imobil situat pe str. Ciucului nr. 51, Sfântu Gheorghe, în favoarea chiriaşei Szász Éva

 

30-iul-2020HOTĂRÂREA NR. 206/2020 privind aprobarea transmiterii cu titlu gratuit din proprietatea publică al Municipiului Sfântu Gheorghe și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în proprietatea publică al Județului Covasna și în administrarea Consiliului Județean Covasna a unui imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, înscris în CF nr. 39735 Sfântu Gheorghe

 

30-iul-2020HOTĂRÂREA NR. 205/2020 privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul local al Municipiului Sfântu Gheorghe cu Asociația Clubul Sportiv SEPSI-SIC în vederea realizării unei săli de sport pentru lupte

 

30-iul-2020HOTĂRÂREA NR. 204/2020 privind aprobarea încheierii unui Contract de concesiune cu Halmágyi Eugen asupra unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vânătorilor

 

30-iul-2020HOTĂRÂREA NR. 203/2020 pentru modificarea HCL nr. 16/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe

 

30-iul-2020HOTĂRÂREA NR. 202/2020 privind alocarea unei sume de bani în favoarea Bisericii Evanghelice Lutherane din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

30-iul-2020HOTĂRÂREA NR 201/2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2020

 

16-iul-2020HOTĂRÂREA NR 200/2020 privind aderarea Municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia Uniunea Festivalurilor Maghiare din Transilvania - Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetség

 

16-iul-2020HOTĂRÂREA NR 199/2020 privind aprobarea proiectului ”Eficientizarea sistemului de iluminat public pe unele străzi din Municipiul Sfântu Gheorghe, conform Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public”

 

16-iul-2020HOTĂRÂREA NR 198/2020 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Producție Transport Servicii Comert Export-Import Rolling Trans SRL în vederea finanțării și realizării în comun a unui post de transformare cu o putere nominală de 250 KVA în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

08-iul-2020HOTĂRÂREA NR 197/2020 privind aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

08-iul-2020HOTĂRÂREA NR 196/2020 privind prelungirea valabilității Contractului de concesiune nr. 40379/2017 a serviciului public de administrare al Cimitirului Comun din Municipiul Sfântu Gheorghe încheiat cu TEGA SA, respectiv aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar concesionate în favoarea operatorului regional TEGA SA Sfântu Gheorghe

 

08-iul-2020HOTĂRÂREA NR 195/2020 pentru modificarea HCL nr. 117/2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții “Amenajare centru comunitar cartierul Ciucului”

 

08-iul-2020HOTĂRÂREA NR 194/2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe strada Libertății bl. 7, sc. A, B – Faza DALI”, din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna

 

08-iul-2020HOTĂRÂREA NR 193/2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții ”Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe strada Kriza János nr. 3 – Faza DALI” din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

08-iul-2020HOTĂRÂREA NR 192/2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții ”Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe strada Gróf Mikó Imre bl. 13, sc. A-B-C” din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

08-iul-2020HOTĂRÂREA NR 191/2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe - strada Gödri Ferenc bl. 5, sc. A, B, C, D, E – faza DALI”, din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna

 

08-iul-2020HOTĂRÂREA NR 190/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Câmpul Frumos”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

25-iun-2020HOTĂRÂREA NR 189/2020 privind Acordul de principiu referitor la acordarea facilităților reglementate prin Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, rezidentului RAUSCHERT ROMANIA SRL

 

25-iun-2020HOTĂRÂREA NR 188/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna iulie 2020

 

25-iun-2020HOTĂRÂREA NR 187/2020 privind actualizarea devizului general aprobat prin HCL nr. 295/2016 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea clădirilor principale, corp A-B, clădire bibliotecă la Colegiul Național Mihai Viteazul din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna”, cu modificările și completările ulterioare

 

25-iun-2020HOTĂRÂREA NR 186/2020 privind aprobarea dezlipirii unui teren situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kökényes FN

 

25-iun-2020HOTĂRÂREA NR 185/2020 privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea construcţiei pe terenul alăturat, cesiunea unor contracte de concesiune, precum și prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate

 

25-iun-2020HOTĂRÂREA NR 184/2020 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinație de locuințe din fondul locativ de stat și locuințele care aparțin domeniului privat al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

25-iun-2020HOTĂRÂREA NR 183/2020 privind aprobarea încheierii unor acte adiţionale la Contractul de închiriere nr. 6.824/2015 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi MOLNÁR ISTVÁN SRL și nr. 329/2004 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și PANPACIFICO EXPORT IMPORT SRL

 

25-iun-2020HOTĂRÂREA NR 182/2020 privind aprobarea revocării dreptului de administrare al Liceului de Artă „Plugor Sándor” asupra unei locuinţe de serviciu, proprietatea publică a Municipiului Sfântu Gheorghe

 

25-iun-2020HOTĂRÂREA NR 181/2020 privind aprobarea rezilierii Contractului de comodat nr. 22396/13.04.2018 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi dl. Sabău Marius - Gabriel

 

25-iun-2020HOTĂRÂREA NR 180/2020 privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune nr. 557/2005 încheiat cu Dr. Ferencz Dora - Ana

 

25-iun-2020HOTĂRÂREA NR 179/2020 privind aprobarea modificării Contractului de comodat nr. 16.500/2020 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Muzeul Național Secuiesc și Contractului de închiriere nr. 73214/2018 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Fundația Mihai Viteazul

 

25-iun-2020HOTĂRÂREA NR 178/2020 privind Acordul de principiu referitor la acordarea facilităților reglementate prin Legea nr. 186/2013, privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, rezidentului AKSD ROMANIA SRL

 

25-iun-2020HOTĂRÂREA NR 177/2020 privind aprobarea acordării unui sprijin Parohiei Evanghelice Lutherane din Sfântu Gheorghe

 

22-iun-2020HOTĂRÂREA NR 176/2020 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Fundația Creștină Diakonia Filiala Sfântu Gheorghe, Asociaţia Serviciul de Ajutor Maltez în România Filiala Sfântu Gheorghe și Direcţia de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe pentru obținerea unei finanțări în cadrul “Programului pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate” cod MySMIS 137782

 

22-iun-2020HOTÃRÂREA NR 175/2020 privind acordarea de cărți/cataloage instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat în vederea premierii elevilor cu rezultate deosebite

 

22-iun-2020HOTĂRÂREA NR 174/2020 privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr. 12

 

22-iun-2020HOTĂRÂREA NR 173/2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2020

 

28-mai-2020HOTĂRÂREA NR 172/2020 privind modificarea HCL nr. 2/2020 privind modificarea și completarea Hotărârilor Consiliului local de aprobare a documentațiilor tehnice aferente proiectului ”Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă”, aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare

 

28-mai-2020HOTĂRÂREA NR 171/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere Intravilan cu Zonă de agrement – turism” str. Borvíz, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-mai-2020HOTĂRÂREA NR 170/2020 privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe prin achiziţie publică de servicii nr. 65288/07.10.2019 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Flash Lighting Service SRL

 

28-mai-2020HOTĂRÂREA NR 169/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna iunie 2020

 

28-mai-2020HOTĂRÂREA NR 168/2020 cu privire la modificarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

 

28-mai-2020HOTĂRÂREA NR 167/2020 privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Municipiul Sfântu Gheorghe, Camera de Comerț și Industrie Covasna, Asociația IT PLUS și Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii Județul Covasna ”ASIMCOV” pentru dezvoltarea economică a municipiului Sfântu Gheorghe

 

28-mai-2020HOTĂRÂREA NR 166/2020 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Fundația Comunitară Covasna/ Háromszéki Közösségi Alapítvány în vederea finanţării şi realizării în comun a Programului ”Poarta Soarelui/Napkapu” în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-mai-2020HOTĂRÂREA NR 165/2020 pentru modificarea și completarea HCL nr. 377/2019 privind aprobarea reorganizării Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare

 

28-mai-2020HOTĂRÂREA NR 164/2020 privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii în baza Legii nr. 15/2003, republicată,cu modificările și completările ulterioare, a terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, situate în str. Borvíz

 

28-mai-2020HOTĂRÂREA NR 163/2020 privind aprobarea dezlipirii unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, B-dul General Grigore Bălan nr. 16 (fosta Piaţa Târgului nr. 16)

 

28-mai-2020HOTĂRÂREA NR 162/2020 privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”, cu modificările și completările ulterioare

 

28-mai-2020HOTĂRÂREA NR 161/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe cu privire la aprobarea bilanțului contabil pe anul 2019

 

28-mai-2020HOTĂRÂREA NR 160/2020 privind aprobarea prelungirii durata Contractului de concesiune nr. 566/2005 încheiat cu Nevodent SRL

 

28-mai-2020HOTĂRÂREA NR 159/2020 privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi casarea unui mijloc fix, situat pe str. Nagy György nr. 17

 

28-mai-2020HOTĂRÂREA NR 158/2020 privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.03.2020

 

28-mai-2020HOTĂRÂREA NR 157/2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2020

 

05-mai-2020HOTĂRÂREA NR 156/2020 pentru modificarea HCL nr. 2/2020 privind modificarea și completarea Hotărârilor Consiliului local de aprobare a documentațiilor tehnice aferente proiectului ”Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă”, aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare

 

05-mai-2020HOTĂRÂREA NR 155/2020 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe raza municipiului Sfântu Gheorghe aprobat prin HCL nr. 389/2017

 

05-mai-2020HOTĂRÂREA NR 154/2020 privind dezlipirea unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, Bdul. General Grigore Bălan nr. 73

 

05-mai-2020HOTĂRÂREA NR 153/2020 privind aprobarea dezlipirii unui teren situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lalelei nr. 3

 

05-mai-2020HOTĂRÂREA NR 152/2020 privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe cu Asociația Caritas-Asistență Socială - Filiala Organizației Caritas Alba Iulia, Eurocenter Amoba SRL, Fundația Comunitară Covasna, Serviciul de Ajutor Maltez Sfântu Gheorghe și Inspectoratul Școlar Județean Covasna, în vederea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”PROSPERA SEPSI – Servicii Integrate pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie pe raza teritorială a Municipiului Sfântu Gheorghe”

 

30-apr-2020HOTĂRÂREA NR 151/2020 privind modificarea Contractului de asociere nr. 79958/11.12.2019 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Transylvania Art and Heritage-Erdélyi Művészet és Örökség, în vederea organizării proiectului artistic „Natură contemporană”

 

30-apr-2020HOTĂRÂREA NR 150/2020 privind dezlipirea unui teren situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, Cvartal Câmpul Frumos

 

30-apr-2020HOTĂRÂREA NR 149/2020 privind mandatarea reprezentantului URBAN-LOCATO SRL Sfântu Gheorghe, pentru aprobarea reducerii capitalului social al SEPSIIPAR SRL

 

30-apr-2020HOTĂRÂREA NR 148/2020 privind aprobarea reducerii capitalului social al SEPSIIPAR SRL

 

30-apr-2020HOTĂRÂREA NR 147/2020 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții ”DESIGN BANK, reabilitare și refuncționalizare unitate administrativă ca centru de inovație” în Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna

 

30-apr-2020HOTĂRÂREA NR 146/2020 privind trecerea din proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în proprietatea publică a Municipiului Sfântu Gheorghe și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

30-apr-2020HOTĂRÂREA NR 145/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna mai 2020

 

30-apr-2020HOTĂRÂREA NR 144/2020 privind aderarea Municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia Uniunea Festivalurilor Maghiare din Transilvania- Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetség

 

30-apr-2020HOTĂRÂREA NR 143/2020 pentru aprobarea modificării și completării Regulamentului privind Programul multianual „Susţinerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Sfântu Gheorghe”, aprobat prin HCL nr. 415/2018, cu modificările şi completările ulterioare

 

30-apr-2020HOTĂRÂREA NR 142/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de Locuințe” str. Izvorului, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

30-apr-2020HOTĂRÂREA NR 141/2020 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de salubrizare – activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

30-apr-2020HOTĂRÂREA NR 140/2020 privind cesiunea unor contracte de concesiune, precum și prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate

 

30-apr-2020HOTĂRÂREA NR 139/2020 privind aprobarea indexării cu rata inflației a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la buget local

 

30-apr-2020HOTĂRÂREA NR 138/2020 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, aprobate prin HCL 61/2020

 

27-apr-2020HOTĂRÂREA NR 137/2020 privind aprobarea modificării bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2020

 

16-apr-2020HOTĂRÂREA NR 136/2020 privind aprobarea întabulării în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a străzii Cânepei

 

16-apr-2020HOTĂRÂREA NR 135/2020 pentru modificarea HCL nr. 441/2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Investiții pentru obiectivul de investiții „Reamenajarea, restaurarea imobilului educaţional situat pe str. Gábor Áron nr. 18 din Municipiul Sfântu Gheorghe”, cu modificările și completările ulterioare, și aprobarea Documentației tehnice în faza Proiect tehnic „Completare proiect – reamenajarea, restaurarea imobilului educational situat pe strada Gábor Áron nr. 18”, la același obiectiv de investiții

 

16-apr-2020HOTĂRÂREA NR 134/2020 privind aprobarea Procedurii de acordare a ajutoarelor de urgență

 

16-apr-2020HOTĂRÂREA NR 133/2020 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii „Actualizarea lucrărilor neexecutate și asigurarea utilităților la complex multifuncțional stadionul mic” din Muncipiul Sfântu Gheorghe

 

16-apr-2020HOTĂRÂREA NR 132/2020 privind iniţierea procedurii legale de primă înregistrare în sistemul integrat de cadastru a unor imobile situate în Zona „ Őrkő”

 

16-apr-2020HOTĂRÂREA NR 131/2020 privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul de închiriere nr. 33.955/2009 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi BERTIS SRL

 

16-apr-2020HOTĂRÂREA NR 130/2020 pentru modificarea și completarea Regulilor privind utilizarea temporară a locurilor publice în municipiul Sfântu Gheorghe şi proceduri de evidenţiere a acestora, aprobate prin Hotărârea nr. 351/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020

 

03-apr-2020HOTĂRÂREA NR. 129/2020 privind alocarea unei sume de bani Parohiei Reformate Sfântu Gheorghe I pe anul 2020

 

03-apr-2020HOTĂRÂREA NR. 128/2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Soarelui”

 

03-apr-2020HOTĂRÂREA NR. 127/2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare Strada Táncsics Mihály” din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

03-apr-2020HOTĂRÂREA NR. 126/2020 privind modificarea HCL nr. 377/2019 privind reorganizarea Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare

 

03-apr-2020HOTĂRÂREA NR. 125/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL Sfântu Gheorghe, pe anul 2020

 

03-apr-2020HOTĂRÂREA NR. 124/2020 privind aprobarea modificării și completării Contractului de lucrări nr. 6139/31.01.2020 încheiat între Municipiului Sfântu Gheorghe și SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL

 

03-apr-2020HOTĂRÂREA NR. 123/2020 privind aprobarea Strategiei de dezvoltarea a serviciilor sociale al municipiului Sfântu Gheorghe pentru perioada 2020-2025 și a Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru anul 2020

 

03-apr-2020HOTĂRÂREA NR. 122/2020 privind aprobarea Listei de prioritate cu solicitanții care au depus cereri pentru locuințe sociale în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

03-apr-2020HOTĂRÂREA NR. 121/2020 privind modificarea Contractului de asociere nr. 83265/31.12.2019 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Casa de Cultură ”Kónya Ádám” și Fundația ”Jókainé Laborfalvi Róza

 

03-apr-2020HOTĂRÂREA NR. 120/2020 privind accesarea schemei de ajutor de stat, Măsura 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, Schema de ajutor de stat –Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor SubMăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014 - 2020

 

03-apr-2020HOTĂRÂREA NR. 119/2020 pentru modificarea HCL nr. 182/2017 privind aprobarea tarifului de distanță maximal al transportului de persoane în regim de taxi pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe

 

03-apr-2020HOTĂRÂREA NR 118/2020 pentru aprobarea modificării HCL nr. 308/2019 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea și extinderea Grădiniței cu program prelungit „Kőrösi Csoma Sándor”, din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna” și a cheltuielilor legate de proiect

 

03-apr-2020HOTĂRÂREA NR 117/2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții ”Amenajare Centru Comunitar Cartierul Ciucului” din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

03-apr-2020HOTĂRÂREA NR 116/2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții ”Amenajare Centru Comunitar Câmpul Frumos” din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

03-apr-2020HOTĂRÂREA NR 115/2020 privind aprobarea scoaterii din funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar date în administrarea SEPSIIPAR SRL și modificarea Contractului de administrare nr. 52524/2016

 

03-apr-2020HOTĂRÂREA NR 114/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SEPSI REKREATÍV SA Sfântu Gheorghe pe anul 2020

 

03-apr-2020HOTĂRÂREA NR 113/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al URBAN-LOCATO SRL Sfântu Gheorghe, pe anul 2020

 

03-apr-2020HOTĂRÂREA NR 112/2020 privind aprobarea bilanţului contabil al URBAN-LOCATO SRL Sfântu Gheorghe pe anul 2019

 

03-apr-2020HOTĂRÂREA NR 111/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SEPSIIPAR SRL Sfântu Gheorghe, pe anul 2020

 

03-apr-2020HOTĂRÂREA NR 110/2020 privind aprobarea bilanțului contabil al SEPSIIPAR SRL Sfântu Gheorghe pe anul 2019

 

03-apr-2020HOTĂRÂREA NR 109/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al MULTI-TRANS SA Sfântu Gheorghe, pe anul 2020

 

03-apr-2020HOTĂRÂREA NR 108/2020 privind aprobarea alipirii unor terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe, Cvartal Câmpul Frumos

 

03-apr-2020HOTĂRÂREA NR 107/2020 privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a unor imobile situate în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

03-apr-2020HOTĂRÂREA NR 106/2020 privind aprobarea prelungirii unor Contracte de locațiune încheiate cu chiriașii spaţiilor amplasate în punctele de desfacere situate în zona Gării şi Simeria

 

03-apr-2020HOTĂRÂREA NR 105/2020 privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune nr. 570/2005 încheiat cu dr. Szmolka Márta

 

03-apr-2020HOTĂRÂREA NR 104/2020 privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune nr. 578/2005 încheiat cu dr. Sándor András

 

03-apr-2020HOTĂRÂREA NR 103/2020 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 22759/16.04.2018 încheiat cu Asociaţia Clubului Columbofil 14/4 Sfântu Gheorghe

 

03-apr-2020HOTĂRÂREA NR 102/2020 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 15.723/2017 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și CHOCO PACK SRL Sfântu Gheorghe

 

03-apr-2020HOTĂRÂREA NR 101/2020 pentru modificarea și completarea HCL nr. 270/2019 privind aprobarea acceptării ofertei de donaţie formulată de Asociația Club Sportiv ”SEPSI OSK”

 

03-apr-2020HOTĂRÂREA NR 100/2020 pentru modificarea și completarea HCL 161/2018 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis multianual pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, cu modificările și completările ulterioare

 

03-apr-2020HOTĂRÂREA NR 99/2020 pentru modificarea și completarea Procedurii de analiză și soluționare a cererilor de stingere a creanțelor fiscale prin dare în plată, aprobată prin HCL nr. 6/2017

 

03-apr-2020HOTĂRÂREA NR 98/2020 privind alocarea unei sume de bani în favoarea Parohiei Romano-Catolică Sfântu Gheorghe V, pe anul 2020

 

03-apr-2020HOTĂRÂREA NR 97/2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2020

 

03-apr-2020HOTĂRÂREA NR 96/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna aprilie 2020

 

26-mar-2020HOTĂRÂREA NR 95/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

26-mar-2020HOTĂRÂREA NR 94/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru data 26.03.2020

 

03-mar-2020HOTĂRÂREA NR 93/2020 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Casa de Cultură ”Kónya Ádám” în vederea organizării în anul 2020 a unor evenimente cu caracter cultural în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

03-mar-2020HOTĂRÂREA NR 92/2020 privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 3/2020 la Contractul-cadru de asociere nr. 35408/21.07.2014 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „Vadon”

 

03-mar-2020HOTĂRÂREA NR 91/2020 pentru modificarea HCL nr. 2/2020 privind modificarea și completarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe de aprobare a documentațiilor tehnico-economice aferente proiectului ”Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă”, aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare

 

03-mar-2020HOTĂRÂREA NR 90/2020 pentru aprobarea modificării HCL nr. 215/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții „Amenajarea terenului în Piața Libertății”

 

03-mar-2020HOTĂRÂREA NR 89/2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2020

 

27-feb-2020HOTĂRÂREA NR 88/2020 privind aprobarea acordării unui ajutor de exploatare pentru infrastructura sportivă administrată de societatea SEPSI REKREATIV SA, Sfântu Gheorghe

 

27-feb-2020HOTĂRÂREA NR 87/2020 privind aprobarea Proiectului tehnic și detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții ”DESIGN BANK, reabilitare și refuncționalizare unitate administrativă ca centru de inovație” în Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna

 

27-feb-2020HOTĂRÂREA NR 86/2020 privind acordarea Avizului de oportunitate nr. 2/05.03.2020 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de locuit, prelungire str. Izvorului”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

27-feb-2020HOTĂRÂREA NR 85/2020 privind declararea obiectiv de interes public pentru investiția ”Construire locuințe sociale”

 

27-feb-2020HOTĂRÂREA NR 84/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare Skate Park și Trial Bike Park în Municipiul Sfântu Gheorghe-Județul Covasna”

 

27-feb-2020HOTĂRÂREA NR 83/2020 privind împuternicirea temporară a domnului Tischler Ferenc pentru reprezentarea Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor SEPSI REKREATÍV S.A.

 

27-feb-2020HOTĂRÂREA NR 82/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna martie 2020

 

27-feb-2020HOTĂRÂREA NR 81/2020 pentru aprobarea modificării HCL 43/2020 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Complexului “Zathureczky Berta” pe anul 2020

 

27-feb-2020HOTĂRÂREA NR 80/2020 privind încheierea unui contract de finanțare între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în vederea finanțării costului pe anul 2020 pentru copii/tinerii instituționalizați sau aflați la asistenți maternali profesioniști, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice instituționalizate

 

27-feb-2020HOTĂRÂREA NR 79/2020 pentru aprobarea modificării HCL nr. 413/2019 privind aprobarea antemăsurătorii, a prețului de pornire la licitație pentru valorificarea materialului lemnos către persoane juridice, prețul materialului lemnos ce se va valorifica persoanelor fizice, a valorii lucrărilor silvice, precum și fundamentarea valorilor lucrărilor silvice din fondul forestier proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe, necesare a se executa în anul 2020

 

27-feb-2020HOTĂRÂREA NR 78/2020 privind aprobarea încheierii contractului de finanțare secvențial între Municipiul Sfântu Gheorghe și Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe, aferent anului 2020, pentru finanțarea programului sportiv ”Promovarea sportului de performanță la ramurile sportive practicate la CSM Sfântu Gheorghe: arte marțiale, atletism, gimnastică, handbal, judo și lupte, sezonul competițional 2019-2020”

 

27-feb-2020HOTĂRÂREA NR 77/2020 privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 5/04.12.2019 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Modificare parțială PUZ Zona Centrală”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

27-feb-2020HOTĂRÂREA NR 76/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinație din zonă industrială în zonă de locuințe și servicii, Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gyárfás Jenő”

 

27-feb-2020HOTĂRÂREA NR 75/2020 privind rectificarea HCL nr. 164/2019 pentru actualizarea devizului general al Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii ”Creşterea calităţii arhitectural-ambientale, reabilitare termică Şcoala Gimnazială Gödri Ferenc structura GPP Árvácska, str. Romulus Cioflec nr. 14 din Municipiul Sfântu Gheorghe”, aprobat prin HCL nr. 293/2017, cu modificările şi completările ulterioare

 

27-feb-2020HOTĂRÂREA NR 74/2020 pentru aprobarea modificării Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reamenajarea, restaurarea imobilului educaţional situat pe str. Gábor Áron nr. 18 din Municipiul Sfântu Gheorghe”, aprobat prin HCL nr. 441/2017

 

27-feb-2020HOTĂRÂREA NR 73/2020 privind împuternicirea temporară a consilierului local Bálint Iosif pentru reprezentarea municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acționarilor Urban-Locato SRL

 

27-feb-2020HOTĂRÂREA NR 72/2020 privind aprobarea actualizării anuale, revizuirii şi stabilirii chiriilor aferente locuinţelor ANL din Municipiul Sfântu Gheorghe, începând din data de 01.03.2020

 

27-feb-2020HOTĂRÂREA NR 71/2020 privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită ale unor beneficiari asupra terenurilor atribuite în scopul construirii unor locuinţe unifamiliale, situate în str. Borvíz

 

27-feb-2020HOTĂRÂREA NR 70/2020 pentru aprobarea modificării HCL nr. 27/2020 privind atribuirea în folosință gratuită a unui apartament, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, în favoarea Societății Naționale de Crucea Roșie - Filiala Județeană Covasna

 

27-feb-2020HOTĂRÂREA NR 69/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă situate pe domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

27-feb-2020HOTĂRÂREA NR 68/2020 privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr. IN 1340/14.03.2005 încheiat cu Orange România SA

 

27-feb-2020HOTĂRÂREA NR 67/2020 privind aprobarea prelungirii Contractului de locațiune nr. 69.270/21.11.2016 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și BANDRINO SRL Sfântu Gheorghe

 

27-feb-2020HOTĂRÂREA NR 66/2020 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită asupra unor spaţii din imobilul situat în str. Libertății nr. 7, domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe, în favoarea Muzeului Național Secuiesc

 

27-feb-2020HOTĂRÂREA NR 65/2020 privind vânzarea directă a bunului imobil situat pe str. Vasile Goldiș nr. 9, bl. 22, ap. 2, Sfântu Gheorghe, în favoarea chiriaşei Ferencz Enikő

 

27-feb-2020HOTĂRÂREA NR 64/2020 privind aprobarea achitării cotizaţiei de membru a Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2020 către Asociaţia Grup de Acţiune Locală SEPSI

 

27-feb-2020HOTĂRÂREA NR 63/2020 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Andrei Mureşanu” din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2020

 

27-feb-2020HOTĂRÂREA NR 62/2020 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Casei de Cultură “Kónya Ádám” din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2020

 

27-feb-2020HOTĂRÂREA NR 61/2020 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, pe anul 2020

 

27-feb-2020HOTĂRÂREA NR 60/2020 privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local pentru instituirea fondului de relaţii internaţionale, pe anul 2020

 

27-feb-2020HOTĂRÂREA NR 59/2020 privind aprobarea sprijinirii bisericilor creştine din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

27-feb-2020HOTĂRÂREA NR 58/2020 privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.12.2019

 

07-feb-2020HOTĂRÂREA NR 57/2020 privind aprobarea trecerii din proprietatea privată al Municipiului Sfântu Gheorghe și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în proprietatea publică al Municipiului Sfântu Gheorghe și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a terenurilor situate în str. Libertății nr. 21

 

07-feb-2020HOTĂRÂREA NR 56/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 73.214/29.11.2018 încheiat cu Fundaţia Mihai Viteazul

 

07-feb-2020HOTĂRÂREA NR 55/2020 pentru aprobarea modificării HCL nr. 364/2019 pentru aprobarea modificării HCL nr. 79/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii și aprobarea proiectului “Demolarea Grădiniţei nr. 7 şi construirea unei noi clădiri pentru grădiniţa de pe strada Orbán Balázs“ și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare

 

07-feb-2020HOTĂRÂREA NR 54/2020 pentru aprobarea modificării HCL 387/2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 98/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajarea unor terenuri de sport din zona Câmpul Frumos“ și aprobarea proiectului „Amenajare terenuri de sport - Câmpul Frumos” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 53/2020 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2020

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 52/2020 privind modificarea HCL nr. 342/2019 pentru modificarea HCL nr. 113/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii și aprobarea proiectului „Reconversia și refuncționalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Gării” și a cheltuielilor legate de proiect

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 51/2020 pentru modificarea HCL nr. 2/2020 privind modificarea și completarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe de aprobare a documentațiilor tehnico-economice aferente proiectului ”Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă”, aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 50/2020 pentru modificarea HCL nr. 314/2019 privind aprobarea proiectului „Construire grădiniţă şi creşă – Câmpul Frumos” din Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna” și a cheltuielilor legate de proiect

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 49/2020 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Sfântu Gheorghe și PK Bronze SRL

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 48/2020 pentru aprobarea modificării HCL nr. 306/2019 privind aprobarea proiectului “Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna” și a cheltuielilor legate de proiect

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 47/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna februarie 2020

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 46/2020 privind aprobarea organizării şi desfăşurării evaluării managementului pe anul 2019 al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 45/2020 privind aprobarea organizării şi desfăşurării evaluării managementului pe anul 2019 al Teatrului “Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 44/2020 privind aprobarea organizării şi desfăşurării evaluării managementului pe anul 2019 al Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 43/2020 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Complexului “Zathureczky Berta” pe anul 2020

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 42/2020 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie să presteze una dintre persoanele majore apte de muncă din familiile care beneficiază de ajutor social pe anul 2020

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 41/2020 privind însușirea Raportului Comisiei de evaluare nr. 5242/29.11.2019 privind rezultatul reevaluării anuale a beneficiarilor din Centrul Social din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 40/2020 pentru aprobarea modificării HCL nr. 17/2016 privind aprobarea implementării unui sistem de plată prin SMS a taxei de parcare în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 39/2020 privind aprobarea modificării Contractului de asociere nr. 8206/15.02.2017 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi TEGA SA în vederea organizării Târgului producătorilor şi meşteşugarilor şi Târgului de flori şi grădinărit în Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 38/2020 privind aprobarea Regulamentului de vânzare fără licitație și fără negociere a masei lemnoase către populație și încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Ocolul Silvic Hatod SRL pentru vânzarea fără licitație și fără negociere a masei lemnoase către populație

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 37/2020 privind aprobarea Programelor de Îmbunătăţire a Eficienţei Energetice în Municipiul Sfântu Gheorghe, Raportările pe anii 2017 și 2018

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 36/2020 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 35/2020 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Consolidare şi reabilitare imobil locuinţe bloc nr. 25, strada Dealului nr. 11” din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 34/2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Construirea a 50 de locuințe sociale în cartierul Őrkő”

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 33/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Construire centru comunitar integrat din Őrkő”

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 32/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Construire grădiniță în cartierul Őrkő”

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 31/2020 privind aprobarea modificării HCL nr. 405/2019 privind atribuirea contractului pentru reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier, de pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv reparații la clădirile aflate în domeniul public și privat al Municipiului Sfântu Gheorghe și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 30/2020 privind aprobarea dezlipirii unui imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Borvíz

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 29/2020 privind aprobarea alipirii unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Nicolae Iorga

 

31-ian-2020 privind aprobarea cesiunii unor contracte de concesiune, precum și prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 27/2020 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui apartament, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, în favoarea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie – Filiala Judeţeană Covasna

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 26/2020 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz numitei Szabó Réka, în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 25/2020 privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune nr. 567/2005 încheiat cu Dr. Balogh Veronica-Eva-Maria

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 24/2020 privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 15485/2014 cu proprietarii terenului pe care funcţionează Grădinăria municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Ciucului

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 23/2020 privind aprobarea modificării suprafeței terenului situat în str. Kökényes, proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 22/2020 privind aprobarea achiziționării unui apartament situat în Municipiului Sfântu Gheorghe, strada Romulus Cioflec nr. 11

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 21/2020 privind Acordul de principiu referitor la acordarea facilităților reglementate prin Legea nr. 186/2013, privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, rezidentului ELTOR S.R.L.

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 20/2020 privind Acordul de principiu referitor la acordarea facilităților reglementate prin Legea nr. 186/2013, privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, rezidentului AFIBIOTECH SRL

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 19/2020 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Tamási Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2020

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 18/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul Poliţiei Locale Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.01.2020

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 17/2020 privind aprobarea stabilirii salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.01.2020

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 16/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.01.2020

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 15/2020 privind aprobarea achitării cotizației anuale de membru al Municipiului Sfântu Gheorghe către Asociația „Orașe Energie România – OER”

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 14/2020 privind aprobarea achitării cotizaţiei anuale de membru a Municipiului Sfântu Gheorghe către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “AQUACOV”

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 13/2020 privind aprobarea achitării cotizaţiei de membru a Municipiului Sfântu Gheorghe către Asociaţia “Clubul Sportiv SEPSI-SIC” pe anul 2020

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 12/2020 privind aprobarea achitării cotizaţiei de membru a Municipiului Sfântu Gheorghe pentru anul 2020 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Covasna”

 

31-ian-2020HOTĂRÂREA NR 11/2020 privind aprobarea rețelei școlare preuniversitare de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul școlar 2020 – 2021

 

17-ian-2020HOTĂRÂREA NR 10/2020 privind aprobarea achitării cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2020 către Asociaţia “Asociaţia Vadon”

 

17-ian-2020HOTĂRÂREA NR 9/2020 privind aprobarea constituirii Comisiei de negociere a prețului de achiziție a imobilelor de pe piața liberă

 

17-ian-2020HOTĂRÂREA NR 8/2020 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Sfântu Gheorghe, asupra unor spaţii din imobilul situate în str. Kós Károly nr.78, domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

17-ian-2020HOTĂRÂREA NR 7/2020 pentru aprobarea modificării Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reamenajarea, restaurarea imobilului educaţional situat pe str. Gábor Áron nr. 18 din Municipiul Sfântu Gheorghe”, aprobat prin HCL nr. 441/2017

 

17-ian-2020HOTĂRÂREA NR 6/2020 privind modificarea HCL nr. 342/2019 pentru modificarea HCL nr. 113/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii și aprobarea proiectului „Reconversia și refuncționalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Gării” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare

 

17-ian-2020HOTĂRÂREA NR 5/2020 privind aprobarea modificării HCL nr. 2/2020 privind modificarea și completarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe de aprobare a documentațiilor tehnico-economice aferente proiectului ”Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă”, aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect

 

10-ian-2020HOTĂRÂREA NR 4/2020 pentru modificarea HCL nr. 266/2019 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, HCL nr. 292/2019 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe și HCL nr. 377/2019 privind aprobarea reorganizării Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe

 

10-ian-2020HOTĂRÂREA NR 3/2020 privind modificarea HCL nr. 342/2019 pentru modificarea HCL nr. 113/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii și aprobarea proiectului „Reconversia și refuncționalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Gării” și a cheltuielilor legate de proiect

 

10-ian-2020HOTĂRÂREA NR 2/2020 privind modificarea și completarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe de aprobare a documentațiilor tehnico-economice aferente proiectului ”Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă”, aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect

 

10-ian-2020HOTĂRÂREA NR 1/2020 privind aprobarea încheierii contractului de finanțare secvențial pe anul 2020, între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația Club Sportiv Sepsi-SIC pentru finanțarea programului sportiv ”Participarea ACS Sepsi Sic în competițiile interne și internaționale de baschet, tenis de masă, ciclism, lupte și handbal, sezon competițional 2019-2020, juniori și seniori”

 Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină