Joi, 20. iunie 2019
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   Hotărâri cu caracter normativ  


10-mai-2019HOTĂRÂREA NR 165/2019 pentru actualizarea devizulul general al Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Kökényes, Sfântu Gheorghe”, aprobat prin HCL nr. 1/2015

 

10-mai-2019HOTĂRÂREA NR 164/2019 pentru actualizarea devizului general al Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii ”Creşterea calităţii arhitectural-ambientale, reabilitare termică Şcoala Gimnazială Gödri Ferenc structura GPP Árvácska, str. Romulus Cioflec nr. 14 din Municipiul Sfântu Gheorghe”, aprobat prin HCL nr. 293/2017, cu modificările şi completările ulterioare

 

10-mai-2019HOTĂRÂREA NR 163/2019 privind actualizarea devizului general al Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Váradi József, din Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna”, aprobat prin HCL nr. 129/2015

 

10-mai-2019HOTĂRÂREA NR 162/2019 privind actualizarea devizului general al Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții ”Creșterea calitații arhitectural-ambientale, reabilitare termică Grădinița cu program prelungit Gulliver, str. Dealului nr. 24 din Municipiul Sfantu Gheorghe”, aprobat prin HCL nr. 290/2017

 

10-mai-2019HOTĂRÂREA NR 161/2019 privind actualizarea devizului general al Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică la Liceul de Artă Plugor Sándor din Municipiul Sfantu Gheorghe”, aprobat prin HCL nr. 289/2017

 

10-mai-2019HOTĂRÂREA NR 160/2019 privind actualizarea devizului general al Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea și extinderea Grădiniței cu program prelungit Kőrösi Csoma Sándor”, aprobat prin HCL nr. 257/2018

 

10-mai-2019HOTĂRÂREA NR 159/2019 privind actualizarea devizului general al Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Vulturilor în Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna”, aprobat prin HCL nr. 4/2015

 

10-mai-2019HOTĂRÂREA NR 158/2019 privind actualizarea devizului general al Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Construire grădiniță și creșă – Câmpul Frumos”, aprobat prin HCL nr. 124/2018

 

10-mai-2019HOTĂRÂREA NR 157/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Construirea unei grădiniţe în strada Borviz, Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

10-mai-2019HOTĂRÂREA NR 156/2019 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe prin achiziţie publică de servicii

 

10-mai-2019HOTĂRÂREA NR 155/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe”, Chilieni, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

10-mai-2019HOTĂRÂREA NR 154/2019 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli la nivelul Municipiului Sfântu Gheorghe

 

10-mai-2019HOTĂRÂREA NR 153/2019 privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.03.2019

 

25-apr-2019HOTĂRÂREA NR 152/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna mai 2019

 

25-apr-2019HOTĂRÂREA NR 151/2019 privind conferirea titlului onorific „PRO URBE” pe anul 2019

 

25-apr-2019HOTĂRÂREA NR 150/2019 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Casa de Cultură Kónya Ádám în vederea organizării în anul 2019 unor evenimente cu caracter cultural în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

25-apr-2019HOTĂRÂREA NR 149/2019 privind aprobarea modificării Contractului de finanțare secvențial nr. 12680/25.02.2019/78/20.02.2019 încheiat între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local Sfântu Gheorghe și Asociația Clubul Sportiv Sepsi-SIC

 

25-apr-2019HOTĂRÂREA NR 148/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2019

 

25-apr-2019HOTĂRÂREA NR 147/2019 privind aprobarea bilanţului contabil al URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2018

 

25-apr-2019HOTĂRÂREA NR 146/2019 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

25-apr-2019HOTĂRÂREA NR 145/2019 privind aprobarea încetării Contractului de concesiune nr. 558/11.05.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Cabinetul Medical Independent-Stomatologie Dr. Oltean Gheorghe

 

25-apr-2019HOTĂRÂREA NR 144/2019 privind aprobarea indexării cu rata inflației a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la buget local

 

25-apr-2019HOTĂRÂREA NR 143/2019 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, pe anul 2019

 

25-apr-2019HOTĂRÂREA NR 142/2019 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Tamási Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2019

 

25-apr-2019HOTĂRÂREA NR 141/2019 privind aprobarea demarării procedurii de contractare a serviciilor sociale furnizate de Complexul ”Zathureczky Berta” din municipiul Sfântu Gheorghe

 

25-apr-2019HOTĂRÂREA NR 140/2019 privind dezlipirea unui imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, Cartierul Câmpul Frumos

 

25-apr-2019HOTĂRÂREA NR 139/2019 privind alocarea unei sume de bani în favoarea Parohiei Romano-Catolice Sfântu Gheorghe V

 

25-apr-2019HOTĂRÂREA NR 138/2019 privind alocarea unei sume de bani în favoarea Parohiei Unitariene Sfântu Gheorghe

 

25-apr-2019HOTĂRÂREA NR 137/2019 privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local pentru instituirea fondului de relaţii internaţionale, pe anul 2019

 

11-apr-2019HOTĂRÂREA NR 136/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale în vederea stimulării investițiilor și pentru crearea de locuri de muncă pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe

 

11-apr-2019HOTĂRÂREA NR 135/2019 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019

 

11-apr-2019HOTĂRÂREA NR 134/2019 privind acceptarea ofertei de donație a Asociației ”Club Sportiv SEPSI O.S.K.” constând în Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Instalație degivrare suprafață teren joc Stadion Municipal Sfântu Gheorghe, județul Covasna”

 

11-apr-2019HOTĂRÂREA NR 133/2019 privind aprobarea acordării unui ajutor de exploatare pentru infrastructura sportivă administrată de societatea SEPSI REKREATIV SA, Sfântu Gheorghe

 

11-apr-2019HOTĂRÂREA NR 132/2019 privind aprobarea sprijinirii bisericilor creştine din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

11-apr-2019HOTĂRÂREA NR 131/2019 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții ”Modernizare strada Rozelor”

 

11-apr-2019HOTĂRÂREA NR 130/2019 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării finale a managementului Teatrului “Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe

 

11-apr-2019HOTĂRÂREA NR 129/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Extinderea capacităţii Parcului Industrial (inclusiv construire Hală Industrială)” din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

 

11-apr-2019HOTĂRÂREA NR 128/2019 privind majorarea cotizaţiei către Asociaţia “Asociaţia Vadon” a Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019

 

04-apr-2019HOTĂRÂREA NR 127/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire două sensuri giratorii conform PUZ-uri aprobate, Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna.”

 

04-apr-2019HOTĂRÂREA NR 126/2019 privind acceptarea ofertei de donaţiei formulată de Subansamble Auto SA

 

04-apr-2019HOTĂRÂREA NR 125/2019 privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 3/21.03.2019 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Extindere Intravilan cu Zonă de agrement – turism” Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Borviz

 

04-apr-2019HOTĂRÂREA NR 124/2019 pentru completarea H.C.L. nr. 242/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

04-apr-2019HOTĂRÂREA NR 123/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajarea spațiilor pietonale din Inima Orașului”

 

04-apr-2019HOTĂRÂREA NR 122/2019 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada József Attila, inclusiv rețele tehnico-edilitare, Eetapa III”

 

04-apr-2019HOTĂRÂREA NR 121/2019 privind încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Federația Română de Orientare în vederea organizării și derulării Campionatului Național de Orientare în Alergare - Sprint Urban, Etapa I și Cupa Sepsi la Orientare și alergare, Ediția I

 

04-apr-2019HOTĂRÂREA NR 120/2019 privind inițierea instituirii Programului multianual pentru prevenirea inundațiilor și diminuarea efectelor ploilor torențiale pe raza municipiului Sfântu Gheorghe

 

04-apr-2019HOTĂRÂREA NR 119/2019 privind aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-mar-2019HOTĂRÂREA NR 118/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Realizare stație de capăt și modernizarea stațiilor de autobuz pe traseul de transport public”

 

28-mar-2019HOTĂRÂREA NR 117/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Sistem de management al traficului”

 

28-mar-2019HOTĂRÂREA NR 116/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare Parc – Cartierul Ciucului” din Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna

 

28-mar-2019HOTĂRÂREA NR 115/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă și de canalizare menajeră în zonele marginalizate ale Cartierului Őrkő” din Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna

 

28-mar-2019HOTĂRÂREA NR 114/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Realizare terminal transport public urban-judeţean, interjudeţean” din Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna

 

28-mar-2019HOTĂRÂREA NR 113/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reconversia si refuncționalizarea terenului in jurul lacului din cartierul Gării”

 

28-mar-2019HOTĂRÂREA NR 112/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna aprilie 2019

 

28-mar-2019HOTĂRÂREA NR 111/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Teatrului ”Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

 

28-mar-2019HOTĂRÂREA NR 110/2019 privind aprobarea studiului “Politica de reglementare a parcărilor în Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

28-mar-2019HOTĂRÂREA NR 109/2019 privind aprobarea prelungirii și modificării unor Contracte de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

28-mar-2019HOTĂRÂREA NR 108/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe şi servicii Str. Pârâului”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-mar-2019HOTĂRÂREA NR 107/2019 privind aprobarea actualizării anuale, revizuirii şi stabilirii chiriilor aferente locuinţelor A.N.L. din Municipiul Sfântu Gheorghe, începând din data de 01.04.2019

 

28-mar-2019HOTĂRÂREA NR 106/2019 privind aprobarea Procedurii de acordare a înlesnirii la plata obligaţiilor fiscale restante, datorate bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe, de contribuabilii persoane fizice şi juridice, sub forma eșalonării la plată

 

28-mar-2019HOTĂRÂREA NR 105/2019 privind aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-mar-2019HOTĂRÂREA NR 104/2019 privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul de închiriere nr. 15.723/2017 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și CHOCO PACK S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

28-mar-2019HOTĂRÂREA NR 103/2019 privind aprobarea prelungirii unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate, precum și concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea construcţiei pe terenul alăturat

 

28-mar-2019HOTĂRÂREA NR 102/2019 pentru revocarea H.C.L. nr. 360/2018 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de comodat nr. 3879/2009, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici, Filiala Covasna

 

28-mar-2019HOTĂRÂREA NR 101/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de comodat nr. 22817/09.05.2014 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Agenţia Naţională Antidrog

 

25-mar-2019HOTĂRÂREA NR 100/2019 privind aprobarea lucrării cu titlul “Studiu de oportunitate privind dezvoltarea mobilității urbane a municipiului Sfântu Gheorghe”

 

25-mar-2019HOTĂRÂREA NR 99/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Amenajarea unor terenuri de sport în Cartierul Ciucului”, Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna

 

25-mar-2019HOTĂRÂREA NR 98/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajarea unor terenuri de sport din zona Câmpul Frumos”, Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna

 

25-mar-2019HOTĂRÂREA NR 97/2019 pentru modificarea HCL 390/2018 privind obiectivul de investiţii ”Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

 

25-mar-2019HOTĂRÂREA NR 96/2019 privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi

 

25-mar-2019HOTĂRÂREA NR 95/2019 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții ”Elaborare DALI pentru investiția Pod pietonal și pentru bicicliști peste râul Olt cu legare piste bicicliști la strada Lct. Păiș David și Nicolae Iorga"

 

25-mar-2019HOTĂRÂREA NR 94/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Amenajare pistă pentru biciclişti pe digul râului Olt, între intersecţia pârâului Arcuş cu Drumul Naţional DN12 şi satul Chilieni”

 

25-mar-2019HOTĂRÂREA NR 93/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Sistem de închiriere biciclete (Bike Sharing)”

 

25-mar-2019HOTĂRÂREA NR 92/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea transportului în comun prin construirea unui depou pentru vehicule de transport public”

 

25-mar-2019HOTĂRÂREA NR 91/2019 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii „Amenajarea căii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circulă transportul în public, amenajarea trotuarelor și realizarea unor piste pentru bicicliști”

 

25-mar-2019HOTĂRÂREA NR 90/2019 privind aprobarea modificării Contractului de asociere nr. 74646/1902/25022/233/2018 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Casa de Cultură „Kónya Ádám”, TEGA SA și Fundația „Jókainé- Laborfalvi Róza”

 

25-mar-2019HOTĂRÂREA NR 89/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere în participaţie între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Unităţilor din Industria Hotelieră şi Restaurante

 

25-mar-2019HOTĂRÂREA NR 88/2019 privind instituirea unor măsuri în vederea organizării „Zilelor Sfântu Gheorghe 2019”

 

19-mar-2019HOTĂRÂREA NR 87/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajarea unor terenuri de sport din zona Câmpul Frumos”, Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna - Abrogată

 

19-mar-2019HOTĂRÂREA NR 86/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajarea unor terenuri de sport în Cartierul Ciucului”, Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna - Abrogată

 

19-mar-2019HOTĂRÂREA NR 85/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare Parc – Cartierul Ciucului” din Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna - Abrogată

 

19-mar-2019HOTĂRÂREA NR 84/2019 privind aprobarea dezlipirii unor imobile situate în Parcul Industrial ”Sepsiipar”, Municipiul Sfântu Gheorghe, Cartierul Câmpul Frumos

 

19-mar-2019HOTĂRÂREA NR 83/2019 pentru modificarea H.C.L nr. 53/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiului Sfântu Gheorghe și Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe pentru asigurarea în comun a funcționării Bazei Sportive din str. Stadionului nr. 8-10

 

08-mar-2019HOTĂRÂREA NR 82/2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 51/2019 privind trecerea din proprietatea publică a Municipiului Sfântu Gheorghe și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a imobilului situat pe str. Nicolae Bălcescu nr. 4

 

08-mar-2019HOTĂRÂREA NR 81/2019 privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918

 

08-mar-2019HOTĂRÂREA NR 80/2019 privind aprobarea întabularii în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe a străzii Nicolae Iorga, tronsonul de la str. Lalelei până la digul de apărare Dg 718

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 79/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii ”Demolarea Grădiniţei nr. 7 şi construirea unei noi clădiri pentru grădiniţa de pe strada Orbán Balázs” în Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 78/2019 pentru aprobarea actualizarea devizului general aprobat prin HCL 295/2016 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea clădirilor principale, corp A-B, clădire bibliotecă la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 77/2019 privind aprobarea modificarea devizului general al Studiului de Fezabilitate pentru investiţia „Reabilitare spațiu verde ca parc, amenajarea unei zone de recreere ECO WI-FI” în Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 76/2019 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiţii „DESIGN BANK, reabilitare și refuncționalizare unitate administrativă ca centru de inovație” în Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 75/2019 privind participarea Municipiului Sfântu Gheorghe la finanțarea costului anual pentru copii/tinerii instituționalizați sau aflați la asistenți maternali profesioniști, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice instituționalizate, pe anul 2019

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 74/2019 privind scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor obiecte de inventar concesionate în favoarea URBAN LOCATO SRL Sfântu Gheorghe și modificarea Contractului de concesiune nr. 4016/2012

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 73/2019 privind modificarea și completarea Contractului de lucrări nr. 266/04.01.2019 încheiat între Municipiului Sfântu Gheorghe și SEPSI ÚT-ÉPITŐ SRL

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 72/2019 privind aprobarea cesiunii Contractului de concesiune nr. 65657/31.10.2018 între cedentul Dr. Orosz – Domokos Klára şi cesionarul Sepsi – Cardio SRL

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 71/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna martie 2019

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 70/2019 pentru modificarea H.C.L. nr. 87/2018 privind instituirea programului multianual de burse pentru susţinerea studenţilor din anii terminali, cu modificările și completările ulterioare

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 69/2019 privind aprobarea Încheierii unei înțelegeri de cooperare între Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna din România şi Satul Skorenovac, Comuna Cuvin, Regiunea Voivodina din Republica Serbia

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 68/2019 privind aprobarea încheierii unei Înțelegeri de cooperare între Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna din România şi Comuna Balatonszentgyörgy, Districtul Marcal, Judeţul Somogy din Ungaria

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 67/2019 privind actualizarea devizului general aprobat prin HCL nr. 169/2016 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare clădire principală, internat şi vechea clădire (fosta tipografie „Jókai”) la Colegiul Naţional „Székely Mikó”, din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 66/2019 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Acoperire cu prelată tip cort pe structură metalică a două terenuri de tenis de câmp, construire anexă și instalații de iluminat” din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 65/2019 privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 2/22.01.2019 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinaţie din zonă industrială în zonă de locuinţe şi servicii” Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gyárfás Jenő

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 64/2019 privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 1/15.01.2019 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de locuinţe” str. Izvorului, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 63/2019 privind aprobarea achitării cotizaţiei Municipiului Sfântu Gheorghe pe semestrul I al anului 2019, la Asociaţia Grup de Acţiune Locală SEPSI

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 62/2019 privind aprobarea cotizaţiei anuale a Municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “AQUACOV”

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 61/2019 privind acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor URBAN LOCATO SRL Sfântu Gheorghe cu privire la aprobarea realizării unei investiții noi la hala de producție în Parcul Industrial ”SEPSIIPAR”

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 60/2019 privind aprobarea cesiunii Contractului de concesiune nr. 1997/08.04.1994 între cedentul IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCUREŞTI S.A. şi cesionarul SECOND BSC S.R.L.

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 59/2019 privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vânătorilor

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 58/2019 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 22759/2018 încheiat cu Asociaţia Clubului Columbofil 14/4 Sfântu Gheorghe

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 57/2019 privind aprobarea prelungirii unor Contracte de locațiune încheiate cu chiriașii spaţiilor amplasate în punctele de desfacere situate în zona Gării şi Simeria

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 56/2019 privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.12.2018

 

21-feb-2019HOTĂRÂREA NR 55/2019 privind aprobarea proiectului contractului de finanțare secvențial între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația SEPSI – SIC aferent anului 2019, în cadrul finanțării programului sportiv al Asociației ”Clubul Sportiv Sepsi-SIC ”Participarea ACS SEPSI-SIC în toate competițiile oficiale ale Federației Române de baschet FIBA, sezon competițional 2018-2019, junior și seniori (Liga de Baschet Feminin, Cupa României, Liga 1 și FIBA Eurocup, baschet 3x3, campionate de copii și juniori pe grupe de vârstă, etc.) respectiv în competițiile oficiale ale Federației Române de Tenis de Masă (Baraj de calificare în Divizia B și competițiile Diviziei B)

 

21-feb-2019HOTĂRÂREA NR 54/2019 pentru modificarea și completarea Contractului de administrare nr. 52524/06.09.2016 privind transmiterea în administrarea SEPSIIPAR S.R.L. a Parcului Industrial din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

21-feb-2019HOTĂRÂREA NR 53/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiului Sfântu Gheorghe și Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe pentru asigurarea în comun a funcționării bazei sportive din str. Stadionului nr. 8-10

 

11-feb-2019HOTĂRÂREA NR 52/2019 privind aprobarea proiectului contractului de finanțare secvențial între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația SEPSI – SIC aferent anului 2019, în cadrul finanțării programului sportiv al Asociației ”Clubul Sportiv Sepsi-SIC ”Participarea ACS SEPSI-SIC în toate competițiile oficiale ale Federației Române de baschet FIBA, sezon competițional 2018-2019, junior și seniori (Liga de Baschet Feminin, Cupa României, Liga 1 și FIBA Eurocup, baschet 3x3, campionate de copii și juniori pe grupe de vârstă, etc.) respectiv în competițiile oficiale ale Federației Române de Tenis de Masă (Baraj de calificare în Divizia B și competițiile Diviziei B) - Revocată

 

11-feb-2019HOTĂRÂREA NR 51/2019 privind trecerea din proprietatea publică al Municipiului Sfântu Gheorghe și din administrarea Consiliului Local în proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, al imobilului situat pe str. Nicolae Bălcescu nr. 4

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 50/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli provizoriu al SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L. pe anul 2019

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 49/2019 privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a unui teren situat în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Gróf Mikó Imre

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 48/2019 privind modificarea HCL nr. 262/2017 pentru actualizarea devizului general aprobat prin HCL nr. 131/2015 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Modernizare str. Înfrățirii”

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 47/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna februarie 2019

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 46/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Complexului “Zathureczky Berta” pe anul 2019

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 45/2019 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie să presteze una dintre persoanele majore apte de muncă din familiile care beneficiază de ajutor social pe anul 2019

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 44/2019 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 415/2018 privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local pentru susţinerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea promovării unui stil de viaţă sănătos prin înlesnirea accesului acestora la serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi a creşterii calităţii vieţii

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 43/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic Economic Administrativ ”Berde Áron” Sfântu Gheorghe și Hotel Hostel Park S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2019-2020

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 42/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic ”Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe și ZAMBELLI-METAL S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2019-2020

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 41/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic Economic Administrativ ”Berde Áron” Sfântu Gheorghe și Sugáskert S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2019-2020

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 40/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic ”Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe și MODERN HOUSE S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2019-2020

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 39/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic Economic Administrativ ”Berde Áron” Sfântu Gheorghe și Mezanplas S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2019-2020

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 38/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron” Sfântu Gheorghe și Imperial Hotel Management S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2019-2020

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 37/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic „Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe și CONSTRUCȚII CONICO S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2019-2020

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 36/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic ”Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe și BERTIKRIS S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2019-2020

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 35/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic Economic Administrativ ”Berde Áron” Sfântu Gheorghe și BERTIS S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2019-2020

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 34/2019 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2018 al Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 33/2019 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2018 al Teatrului “Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 32/2019 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2018 al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 31/2019 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 401/2018 privind aprobarea finanțării din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe a unui număr de 6,5 posturi în cadrul Centrului Județean de Excelență Covasna

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 30/2019 privind aprobarea înființării Programului de sprijinire a copiilor proveniți din familii defavorizate care frecventează Grădinița cu Program Normal ”Néri Szent Fülöp” Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 29/2019 privind aprobarea desfășurării de către Liceului de Arte ”Plugor Sándor” Sfântu Gheorghe a activităților legate de funcționarea cantinei instituției de învățământ

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 28/2019 privind aprobarea rețelei școlare preuniversitare de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul școlar 2019 – 2020

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 27/2019 privind aprobarea instituirii unor măsuri pentru staţionarea autovehiculelor în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 26/2019 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 241/2013 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 25/2019 privind dezlipirea unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Mikes Kelemen fn.

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 24/2019 pentru modificarea H.C.L nr. 17/2016 privind aprobarea implementării unui sistem de plată prin SMS a taxei de parcare în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 23/2019 privind prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. 567/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 78

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 22/2019 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe încheiat cu SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 21/2019 privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 15485/2014 cu proprietarii terenului pe care funcţionează Grădinăria municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Ciucului

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 20/2019 privind prelungirea unui contract de concesiune asupra unei suprafeţe destinate extinderii contrucţiei pe terenul alăturat, modificarea contractului de concesiune nr. 14.034/2008, precum şi reglementarea situaţiei juridice a unei suprafeţe destinate extinderii construcţiei pe terenul alăturat

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 19/2019 privind vânzarea directă a bunului imobil situat pe str. Puskás Tivadar nr. 70, bl. 14 sc. A, ap. 3 Sfântu Gheorghe, în favoarea chiriaşilor Ruzsa Daniel și Ruzsa Ildikó

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 18/2019 privind vânzarea directă a locuinței situate pe str. Lázár Mihály nr. 2, bl. 63, sc. A, ap. 2, Sfântu Gheorghe, în favoarea chiriaşei Dumitrescu Ionela-Vasilica

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 17/2019 privind Acordul de principiu referitor la acordarea facilităților reglementate prin Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, rezidentului URBAN-LOCATO S.R.L.

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 16/2019 privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual prin majorarea capitalului social al societății SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 15/2019 privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual prin majorarea capitalului social al societății SEPSIIPAR SRL

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 14/2019 privind aprobarea achitării cotizaţiei Municipiului Sfântu Gheorghe pentru anul 2019 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Covasna”

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 13/2019 privind aprobarea achitării cotizației anuale de membru al municipiului Sfântu Gheorghe către Asociația „Orașe Energie România – OER”

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 12/2019 privind aprobarea cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia “Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, pe semestrul I al anului 2019

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 11/2019 privind aprobarea achitării cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019 către Asociaţia “Asociaţia Vadon”

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 10/2019 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 351/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 9/2019 privind aprobarea programului provizoriu de investiții finanțate din bugetul local al Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2019

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 8/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul Poliţiei Locale, începând cu data de 01.01.2019

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 7/2019 privind la stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.01.2019

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 6/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.01.2019

 

14-ian-2019HOTĂRÂREA NR 5/2019 pentru revocarea H.C.L. nr. 394/2018 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcției de Asistență Socială din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

14-ian-2019HOTĂRÂREA NR 4/2019 privind aprobarea proiectului „Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

14-ian-2019HOTĂRÂREA NR 3/2019 privind aprobarea încetării furnizării serviciului social de Cantină Socială și transmiterea imobilului situat pe str. Șoimului nr. 25 din Municipiul Sfântu Gheorghe în favoarea Liceului de Arte “Plugor Sándor” Sfântu Gheorghe, cu destinația de Cantină Școlară

 

14-ian-2019HOTĂRÂREA NR 2/2019 privind mandatarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru aprobarea modificării preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A.

 

14-ian-2019HOTĂRÂREA NR 1/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru data 14.01.2019

 Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină