Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


30-dec-2019HOTĂRÂREA NR 419/2019 privind aprobarea modificării și completării Contractului de lucrări nr. 266/04.01.2019 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și SEPSI ÚT-ÉPITŐ SRL

 

30-dec-2019HOTĂRÂREA NR 418/2019 privind trecerea din proprietatea privată al Municipiului Sfântu Gheorghe și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în proprietatea publică a Municipiului Sfântu Gheorghe și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe al terenului situat în str. Lunca Oltului

 

30-dec-2019HOTĂRÂREA NR 417/2019 privind aprobarea studiului nr. 331/2019, precum și a proiectului Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea ECO BIHOR SRL

 

30-dec-2019HOTĂRÂREA NR 416/2019 privind aprobarea Proiectului tehnic și detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții ”DESIGN BANK, reabilitare și refuncționalizare unitate administrativă ca centru de inovație” în municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna

 

30-dec-2019HOTĂRÂREA NR 415/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna ianuarie 2020

 

30-dec-2019HOTĂRÂREA NR 414/2019 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Pedagogilor Români din Judeţul Covasna în vederea premierii cadrelor didactice cu merite deosebite din Municipiul Sfântu Gheorghe în anul şcolar 2018-2019

 

30-dec-2019HOTĂRÂREA NR 413/2019 privind aprobarea antemăsurătorii, a prețului de pornire la licitație pentru valorificarea materialului lemnos către persoane juridice, prețul materialului lemnos ce se va valorifica persoanelor fizice, a valorii lucrărilor silvice, precum și fundamentarea valorilor lucrărilor silvice din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Sfântu Gheorghe necesare a se executa în anul 2020

 

30-dec-2019HOTĂRÂREA NR 412/2019 privind aprobarea modificării Contractului de asociere nr. 8206/15.02.2017 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi TEGA S.A. în vederea organizării Târgului producătorilor şi meşteşugarilor şi Târgului de flori şi grădinărit în Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare

 

30-dec-2019HOTĂRÂREA NR 411/2019 privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 6/05.12.2019 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Lotizare locuințe individuale”, Chilieni, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

30-dec-2019HOTĂRÂREA NR 410/2019 privind aprobarea scoaterii din funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar concesionate în favoarea operatorului regional TEGA S.A.Sfântu Gheorghe și modificarea Contractului de concesiune a serviciului public de administrare al Cimitirului Comun din Municipiul Sfântu Gheorghe, nr. 40379/2017

 

30-dec-2019HOTĂRÂREA NR 409/2019 privind aprobarea scoaterii din funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe concesionate în favoarea operatorului regional TEGA S.A. Sfântu Gheorghe și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local - administrarea locurilor publice de desfacere în municipiul Sfântu Gheorghe nr. 19891/03.04.2018

 

30-dec-2019HOTĂRÂREA NR 408/2019 privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO SEPSI”, încheiat cu TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

30-dec-2019HOTĂRÂREA NR 407/2019 privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”

 

30-dec-2019HOTĂRÂREA NR 406/2019 privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al MULTI-TRANS SA Sfântu Gheorghe, pe anul 2019

 

30-dec-2019HOTĂRÂREA NR 405/2019 privind atribuirea contractului pentru reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier, de pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv reparații la clădirile aflate în domeniul public și privat al Municipiului Sfântu Gheorghe și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

30-dec-2019HOTĂRÂREA NR 404/2019 privind aprobarea prelungirii durata contractului de concesiune nr. 560/2005 încheiat cu Dr. Şerban Felicia

 

30-dec-2019HOTĂRÂREA NR 403/2019 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 73.218/29.11.2018 încheiat cu Fundația Cimbora Sfântu Gheorghe

 

30-dec-2019HOTĂRÂREA NR 402/2019 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţie comercială din imobilul situat în str. Gróf Mikó Imre nr. 1, care aparţin domeniului public al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

30-dec-2019HOTĂRÂREA NR 401/2019 privind aprobarea supraimpozitării unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul Municipiului Sfântu Gheorghe, pe strada Nicolae Bălcescu nr. 17

 

30-dec-2019HOTĂRÂREA NR 400/2019 privind supraimpozitarea unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul Municipiului Sfântu Gheorghe, pe strada József Attila nr. 7

 

30-dec-2019HOTĂRÂREA NR 399/2019 privind supraimpozitarea unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul Municipiului Sfântu Gheorghe, pe strada Sălciilor nr. 19

 

30-dec-2019HOTĂRÂREA NR 398/2019 privind aprobarea supraimpozitării unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul Municipiului Sfântu Gheorghe, pe strada str. Borvíz nr. 28

 

30-dec-2019HOTĂRÂREA NR 397/2019 privind aprobarea supraimpozitării unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul Municipiului Sfântu Gheorghe, pe strada Constructorilor nr. 7

 

30-dec-2019HOTĂRÂREA NR 396/2019 privind supraimpozitarea unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul Municipiului Sfântu Gheorghe, pe strada Kós Károly nr. 51

 

30-dec-2019HOTĂRÂREA NR 395/2019 privind aprobarea supraimpozitării unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul Municipiului Sfântu Gheorghe, pe strada 1 Decembrie 1918 nr. 18

 

30-dec-2019HOTĂRÂREA NR 394/2019 privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.11.2019

 

30-dec-2019HOTĂRÂREA NR 393/2019 privind transparența cheltuielilor bugetare reflectate în execuțiile bugetare ale Municipiului Sfântu Gheorghe

 

30-dec-2019HOTĂRÂREA NR 392/2019 pentru aprobarea acordării burselor de excelenţă pe anul 2019, în cadrul programului “Bursele Sfântu Gheorghe”

 

12-dec-2019HOTĂRÂREA NR 391/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe, Casa de Cultură „Kónya Ádám” și Fundația „Jókainé- Laborfalvi Róza” în vederea organizării „Zilelor Sfântu Gheorghe 2020”

 

12-dec-2019HOTĂRÂREA NR 390/2019 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019

 

12-dec-2019HOTĂRÂREA NR 389/2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 116/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii și aprobarea proiectului “Amenajare parc – Cartierul Ciucului“ și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare

 

12-dec-2019HOTĂRÂREA NR 388/2019 privind aprobarea modificării și completării Contractului de parteneriat nr. 18517/11.04.2014/125/9.04.2014 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Federația Comunităților Evreiești din România-Cultul Mozaic

 

12-dec-2019HOTĂRÂREA NR 387/2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 98/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajarea unor terenuri de sport din zona Câmpul Frumos“ și aprobarea proiectului „Amenajare terenuri de sport- Câmpul Frumos” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare

 

12-dec-2019HOTĂRÂREA NR 386/2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 99/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajarea unor terenuri de sport în Cartierul Ciucului“ și aprobarea proiectului „Amenajare terenuri de sport - Cartierul Ciucului” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare

 

12-dec-2019HOTĂRÂREA NR 385/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor în zona drumurilor publice din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

12-dec-2019HOTĂRÂREA NR 384/2019 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, aprobate prin HCL nr. 143/2019, cu modificările și completările ulterioare

 

12-dec-2019HOTĂRÂREA NR 383/2019 pentru modificarea H.C.L. nr. 87/2018 privind instituirea programului multianual de burse pentru susţinerea studenţilor din anii terminali, cu modificările și completările ulterioare

 

12-dec-2019HOTĂRÂREA NR 382/2019 privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul local al Municipiului Sfântu Gheorghe cu Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România și Grădinița cu Program Prelungit ”Benedek Elek” în vederea reabilitării și extinderii imobilului aflat în administrarea Grădiniței situat în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Oltului nr. 19

 

12-dec-2019HOTĂRÂREA NR 381/2019 privind Acordul de principiu referitor la acordarea facilităților reglementate prin Legea nr. 186/2013, privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, rezidentului CULTIVO S.R.L.

 

12-dec-2019HOTĂRÂREA NR 380/2019 pentru modificarea HCL 276/2019 privind alocarea unei sume din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru finanțarea programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi- SIC ”Participarea ACS Sepsi Sic în competițiile interne și internaționale de baschet, tenis de masă, ciclism lupte și handbal, sezon competițional 2019-2020, juniori și seniori”

 

02-dec-2019HOTĂRÂREA NR 379/2019 privind aprobarea Contractului de Delegare a gestiunii Serviciului de transport public de persoane în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-noi-2019HOTĂRÂREA NR 378/2019 modificarea și completarea HCL nr. 85/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii și aprobarea proiectului “Amenajare parc – Cartierul Ciucului“ și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare

 

28-noi-2019HOTĂRÂREA NR 377/2019 privind aprobarea reorganizării Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe

 

28-noi-2019HOTĂRÂREA NR 376/2019 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociația Rotary Club Sfântu Gheorghe, în vederea amplasării unei machete din bronz pe domeniu public

 

28-noi-2019HOTĂRÂREA NR 375/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna decembrie 2019

 

28-noi-2019HOTĂRÂREA NR 374/2019 privind modificarea Contractului de asociere nr. 57352/03.09.2019 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Parohia Unitariană Sfântu Gheorghe, în vederea realizării statuii „Dávid Ferenc”

 

28-noi-2019HOTĂRÂREA NR 373/2019 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Transylvania Art and Haritage- Erdélyi Művészet és Örökség, în vederea organizării proiectului artistic „Natură contemporană”

 

28-noi-2019HOTĂRÂREA NR 372/2019 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Asociaţia Despărțământul Covasna Harghita al ASTREI, în vederea organizării festivităților dedicate zilei de 1 Decembrie-Ziua Națională a României

 

28-noi-2019 HOTĂRÂREA NR 371/2019 privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului Consultativ al Casei de Cultură ”Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe

 

28-noi-2019HOTĂRÂREA NR 370/2019 privind aprobarea efectuării lucrărilor de reparații la drumul forestier Nadaș, FE014, de către Ocolul Silvic Privat Hatod SRL din fondul de accesibilizare a fondului forestier proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe

 

28-noi-2019HOTĂRÂREA NR 369/2019 pentru modificarea HCL nr. 353/2018 privind aprobarea antemăsurătorii și valorii lucrărilor silvice ce vor fi efectuate în anul 2019 din fondul forestier proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv a prețului materialului lemnos ce se va valorifica către persoane fizice și persoane juridice

 

28-noi-2019HOTĂRÂREA NR 368/2019 privind modificarea HCL nr. 40/2012 privind aprobarea derulării programului multianual de înfrumuseţare a zonelor verzi aferente blocurilor de locuit, cu modificările și completările ulterioare

 

28-noi-2019HOTĂRÂREA NR 367/2019 privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială Sfântu Gheorghe la Asociația ”Grup de Acțiune Locală - SEPSI”

 

28-noi-2019HOTĂRÂREA NR 366/2019 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea pasajului rutier situat pe str. Gábor Áron care supratraversează str. Libertății”, din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna

 

28-noi-2019HOTĂRÂREA NR 365/2019 pentru modificarea HCL nr. 314/2019 privind aprobarea proiectului „Construire grădiniţă şi creşă – Câmpul Frumos”, din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna și a cheltuielilor legate de proiect

 

28-noi-2019HOTĂRÂREA NR 365/2019 pentru modificarea HCL nr. 314/2019 privind aprobarea proiectului „Construire grădiniţă şi creşă – Câmpul Frumos”, din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna și a cheltuielilor legate de proiect

 

28-noi-2019HOTĂRÂREA NR 364/2019 pentru aprobarea modificării HCL nr. 79/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii și aprobarea proiectului “Demolarea Grădiniţei nr. 7 şi construirea unei noi clădiri pentru grădiniţa de pe strada Orbán Balázs“ și a cheltuielilor legate de proiect

 

28-noi-2019HOTĂRÂREA NR 363/2019 privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 4/18.10.2019 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinație din zonă agricolă în zonă de industrie și servicii” str. Constructorilor, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-noi-2019 HOTĂRÂREA NR 362/2019 privind aprobarea preluării în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a sectorului de drum DN12 între km 12+440-km 13+111 de la Ministerul Transporturilor

 

28-noi-2019HOTĂRÂREA NR 361/2019 privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiului Sfântu Gheorghe, încheiat cu MULTI TRANS SA, Sfântu Gheorghe

 

28-noi-2019HOTĂRÂREA NR 360/2019 privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SEPSIIPAR SRL Sfântu Gheorghe pe anul 2019

 

28-noi-2019 HOTĂRÂREA NR 359/2019 privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii în baza Legii nr. 15/2003, republicată, a terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, situate în str. Borvíz

 

28-noi-2019HOTĂRÂREA NR 358/2019 privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită a unor beneficiari asupra terenurilor atribuite în scopul construirii unor locuinţe unifamiliale, situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Borvíz

 

28-noi-2019HOTĂRÂREA NR 357/2019 privind aprobarea prelungirii contractului de închirierie nr. 73212/29.11.2018 încheiat cu Uniunea Pensionarilor ”Șugaș” Sfântu Gheorghe

 

28-noi-2019HOTĂRÂREA NR 356/2019 privind aprobarea prelungirii unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe terenurile alăturate

 

28-noi-2019HOTĂRÂREA NR 355/2019 privind aprobarea dezlipirii unui imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe zona Câmpul Frumos

 

28-noi-2019HOTĂRÂREA NR 354/2019 privind aprobarea vânzării directe a unor terenuri proprietate privată a Municipiului Sfântu Gheorghe situate pe strada Vânătorilor nr. 17

 

28-noi-2019HOTĂRÂREA NR 353/2019 privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-noi-2019HOTĂRÂREA NR 352/2019 privind aprobarea modificării procedurii de acordare a scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale constând în impozitul datorat după terenurile situate pe raza administrativ-teritorială al Municipiului Sfântu Gheorghe și care au făcut obiectul titlurilor de proprietate emise de Comisiile locale pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, ale unităților administrativ-teritoriale cu care Municipiul Sfântu Gheorghe se învecinează, aprobată prin HCL nr. 330/2018

 

28-noi-2019HOTĂRÂREA NR 351/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020

 

28-noi-2019HOTĂRÂREA NR 350/2019 privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului Municipiului Sfântu Gheorghe

 

28-noi-2019HOTĂRÂREA NR 349/2019 pentru aprobarea modificării HCL 294/2019 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Tamási Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-noi-2019HOTĂRÂREA NR 348/2019 pentru modificarea HCL nr. 293/2019 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Casei de Cultură “Kónya Ádám” din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-noi-2019HOTĂRÂREA NR 347/2019 pentru modificarea HCL nr. 265/2019 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi al unităţilor subordonate

 

28-noi-2019HOTĂRÂREA NR 346/2019 privind alocarea unei sume de bani în favoarea Parohiei Reformate Sfântu Gheorghe III

 

28-noi-2019HOTĂRÂREA NR 345/2019 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019

 

28-noi-2019 HOTĂRÂREA NR 344/2019 privind aprobarea finanţării activităţilor sportive desfășurate de Clubul Sportiv Şcolar Sfântu Gheorghe

 

28-noi-2019HOTĂRÂREA NR 343/2019 privind aprobarea proiectului „Audit energetic pentru soluții durabile în clădirea bazei de înot - Sepsi Rekreatív S.A”, proiect finanţat în cadrul Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021

 

05-noi-2019HOTĂRÂREA NR 342/2019 pentru modificarea HCL nr. 113/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii și aprobarea proiectului „Reconversia și refuncționalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Gării” și a cheltuielilor legate de proiect

 

05-noi-2019HOTĂRÂREA NR 341/2019 pentru aprobarea modificării și completării Regulamentului privind Programul multianual „Susţinerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Sfântu Gheorghe”, aprobat prin H.C.L. nr. 415/2018, cu modificările şi completările ulterioare

 

05-noi-2019HOTĂRÂREA NR 340/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare în anul 2019 a H.C.L. nr. 184/2009 privind instituirea programului de sprijinire a tinerilor în Municipiul Sfântu Gheorghe “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”, cu modificările şi completările ulterioare

 

05-noi-2019HOTĂRÂREA NR 339/2019 privind aprobarea proiectului rețelei școlare preuniversitare de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul școlar 2020 – 2021

 

05-noi-2019HOTĂRÂREA NR 338/2019 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019

 

05-noi-2019HOTĂRÂREA NR 337/2019 pentru modificarea și completarea HCL 161/2018 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis multianual pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, cu modificările și completările ulterioare

 

31-oct-2019HOTĂRÂREA NR 336/2019 privind actualizarea devizului general aprobat prin HCL nr. 199/2010 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții: „Modernizare strada Kós Károly,inclusiv canalizare pluvială în Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna”, cu modificările și completările ulterioare

 

31-oct-2019HOTĂRÂREA NR 335/2019 privind aprobarea execuției bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.09.2019

 

31-oct-2019HOTĂRÂREA NR 334/2019 privind mandatarea reprezentantului URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, pentru aprobarea reducerii capitalului social al SEPSI REKREATÍV S.A.

 

31-oct-2019HOTĂRÂREA NR 333/2019 privind aprobarea reducerea capitalului social al SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe

 

31-oct-2019HOTĂRÂREA NR 332/2019 privind actualizarea devizului general, aprobat prin HCL nr. 270/2017 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, pentru obiectivul de investiții „Amenajări și reparații exterioare la sediul Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Covasna, situat în str. Dózsa György, nr. 14. Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

31-oct-2019HOTĂRÂREA NR 331/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna noiembrie 2019

 

31-oct-2019HOTĂRÂREA NR 330/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Complexului “Zathureczky Berta” pe anul 2019

 

31-oct-2019HOTĂRÂREA NR 329/2019 privind aprobarea sub formă de propuneri a Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

31-oct-2019HOTĂRÂREA NR 328/2019 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin HCL 389/2017

 

31-oct-2019HOTĂRÂREA NR 327/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiului Sfântu Gheorghe și Sepsi Rekreatív S.A. în vederea acordării sprijinului logistic în scopul amenajării a unui patinoar artificial

 

31-oct-2019HOTĂRÂREA NR 326/2019 privind mandatarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru aprobarea modificării preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A.

 

31-oct-2019HOTĂRÂREA NR 325/2019 privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz numitului Toth Róbert, în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată

 

31-oct-2019HOTĂRÂREA NR 324/2019 privind aprobarea transmiterii în administrarea Muzeului Național Secuiesc a unei locuinţe proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, cu destinaţa de locuinţă de serviciu

 

31-oct-2019HOTĂRÂREA NR 323/2019 privind aprobarea prelungirii unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe terenurile alăturate, proprietatea H-PRESS SRL

 

31-oct-2019HOTĂRÂREA NR 322/2019 privind aprobarea achiziţionării unui teren situat în extravilanul Municipiului Sfântu Gheorghe, cu suprafaţă de 2.900 mp, proprietatea numitului Veress Gábor

 

31-oct-2019HOTĂRÂREA NR 321/2019 privind Acordul de principiu referitor la acordarea facilităților reglementate prin Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, rezidentului SEBAGO MOB S.R.L.

 

31-oct-2019HOTĂRÂREA NR 320/2019 privind alocarea unei sume de bani în favoarea Parohiei Ortodoxe Sfântu Gheorghe I

 

31-oct-2019HOTĂRÂREA NR 319/2019 privind alocarea unei sume de bani în favoarea Parohiei Ortodoxe Sfântu Gheorghe IV

 

24-oct-2019HOTĂRÂREA NR 318/2019 privind actualizarea devizului general aprobat prin HCL nr. 295/2016 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea clădirilor principale, corp A-B, clădire bibliotecă la Colegiul Național Mihai Viteazul din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna”, cu modificările și completările ulterioare

 

24-oct-2019HOTĂRÂREA NR 317/2019 privind aprobarea modificării și completării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, aprobate prin HCL 143/2019, cu modificările și completările ulterioare

 

24-oct-2019HOTĂRÂREA NR 316/2019 privind aprobarea unui schimb de imobile între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea – Conferința ”Transilvania de Sud”

 

03-oct-2019HOTĂRÂREA NR 315/2019 privind aprobarea majorării capitalului social al GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe

 

03-oct-2019HOTĂRÂREA NR 314/2019 privind aprobarea proiectului „Construire grădiniţă şi creşă – Câmpul Frumos”, din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna și a cheltuielilor legate de proiect

 

03-oct-2019HOTĂRÂREA NR 313/2019 privind actualizarea devizului general al Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Construire grădiniță și creșă – Câmpul Frumos”, aprobat prin HCL nr. 124/2018, cu modificările ulterioare

 

03-oct-2019HOTĂRÂREA NR 312/2019 privind aprobarea desemnării reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în Consiliul Consultativ al Inspectoratul Școlar Județean Covasna

 

03-oct-2019HOTĂRÂREA NR 311/2019 privind exercitarea dreptului de preempţiune pentru cumpărarea unui teren situat în extravilanul Municipiului Sfântu Gheorghe în suprafaţă de 2.900 mp

 

03-oct-2019HOTĂRÂREA NR 310/2019 privind modificarea și completarea Regulamentului aprobat prin HCL nr. 332/2017 și a Contractului de asociere nr. 54021/29.09.2017 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația Clubul Sportiv de Hochei pe Gheață „Királypingvinek” Jégkorong Klub

 

26-sep-2019HOTĂRÂREA NR 309/2019 privind atestarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 74/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare, precum și pentru modificarea HCL nr. 51/2019 privind trecerea din proprietatea publică al Municipiului Sfântu Gheorghe și din administrarea Consiliului Local în proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, al imobilului situat pe str. Nicolae Bălcescu nr. 4, cu modificările și completările ulterioare

 

26-sep-2019HOTĂRÂREA NR 308/2019 privind aprobarea proiectului: “Reabilitarea și extinderea Grădiniței cu program prelungit „Kőrösi Csoma Sándor”, din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna” și a cheltuielilor legate de proiect

 

26-sep-2019HOTĂRÂREA NR 307/2019 privind actualizarea devizului general al obiectivului de investiții „Instalație degivrare suprafață teren joc stadion municipal Sfântu Gheorghe, Județul Covasna” aprobat prin HCL nr. 134/2019

 

26-sep-2019HOTĂRÂREA NR 306/2019 privind aprobarea proiectului “Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna” și a cheltuielilor legate de proiect

 

26-sep-2019HOTĂRÂREA NR 305/2019 pentru aprobarea modificării HCL 390/2018 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) pentru obiectivul de investiţii „Amenajări exterioare, sistematizare verticală şi asigurarea utilităţilor la sala de sport, Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”

 

26-sep-2019HOTĂRÂREA NR 304/2019 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, pentru obiectivul de investiții „Reamenajare interioară a biroului de relații cu publicul din cadrul Direcției Finanțe Publice Municipale” din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

26-sep-2019HOTĂRÂREA NR 303/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna octombrie 2019

 

26-sep-2019HOTĂRÂREA NR 302/2019 privind aprobarea constituirii comisiei sociale de reevaluare a beneficiarilor Centrelor sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială Sfântu Gheorghe

 

26-sep-2019HOTĂRÂREA NR 301/2019 privind aprobarea listei de prioritate cu solicitanții care au depus cereri pentru locuințe sociale în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

26-sep-2019HOTĂRÂREA NR 300/2019 privind aprobarea reactualizării tabelului nominal cuprinzând ordinea de prioritate pe anul 2019, în vederea atribuirii apartamentelor disponibile, construite din fondul de stat

 

26-sep-2019HOTĂRÂREA NR 299/2019 privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii în baza Legii nr. 15/2003, republicată, a terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

26-sep-2019HOTĂRÂREA NR 298/2019 privind aprobarea modificării Contractului de asociere nr. 50361/477/2019 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România

 

26-sep-2019HOTĂRÂREA NR 297/2019 pentru aprobarea modificării HCL nr. 302/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţionale în unităţile din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare

 

26-sep-2019HOTĂRÂREA NR 296/2019 privind aprobarea cesiunii unui contract de concesiune încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Bahce Viorica, precum și prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate

 

26-sep-2019HOTĂRÂREA NR 295/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Reabilitare iluminat public pentru zona de locuit Grigore Bălan - Lázár Mihály – 1 Decembrie 1918 din Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

26-sep-2019HOTĂRÂREA NR 294/2019 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Tamási Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

26-sep-2019HOTĂRÂREA NR 293/2019 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Casei de Cultură “Kónya Ádám” din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

26-sep-2019HOTĂRÂREA NR 292/2019 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe

 

26-sep-2019HOTĂRÂREA NR 291/2019 privind aprobarea alocării unei sume de bani în favoarea Parohiei Ortodoxe Sfântu Gheorghe VI

 

26-sep-2019HOTĂRÂREA NR 290/2019 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019

 

26-sep-2019HOTĂRÂREA NR 289/2019 privind aprobarea asocierii între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Ansamblul de Dansuri “Trei Scaune - Háromszék” din Sfântu Gheorghe în vederea organizării evenimentului cultural „Întâlnirea Dansului şi Muzicii Populare”, Ed. a XXXI-a

 

26-sep-2019HOTĂRÂREA NR 288/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Biserica Evanghelică Lutherană din România-Parohia Sfântu Gheorghe în vederea realizării statuii „Martin Luther”

 

04-sep-2019HOTĂRÂREA NR 287/2019 privind modificarea HCL nr. 257/2018 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și extinderea Grădiniței cu program prelungit „Kőrösi Csoma Sándor"

 

04-sep-2019HOTĂRÂREA NR 286/2019 privind aprobarea măsurilor necesare pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării locuinţelor cu chirie, construite din fondul locativ de stat şi din cele aflate în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe

 

04-sep-2019HOTĂRÂREA NR 285/2019 privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii şi al numărului de burse ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul şcolar 2019-2020

 

04-sep-2019HOTĂRÂREA NR 284/2019 privind instituirea Programului de dezvoltare locală în vederea realizării unui obiectiv de agrement educațional și sportiv în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

04-sep-2019HOTĂRÂREA NR 283/2019 privind aprobarea achitării cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe pe semestrul II al anul 2019 către Asociaţia Grup de Acţiune Locală SEPSI

 

04-sep-2019HOTĂRÂREA NR 282/2019 privind alocarea unei sume de bani în favoarea Parohiei Reformate Sfântu Gheorghe III

 

29-aug-2019HOTĂRÂREA NR 281/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna septembrie 2019

 

29-aug-2019HOTĂRÂREA NR 280/2019 privind constituirea fondului de regenerare a fondului forestier proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe

 

29-aug-2019HOTĂRÂREA NR 279/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Asociaţia Club Sportiv „EQUITES” în vederea organizării evenimentului „Zilele Sportive Sfântu Gheorghe 2019”, Ediția a XIII-a

 

29-aug-2019HOTĂRÂREA NR 278/2019 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 23/2017privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Comunitară, cu modificările și completările ulterioare

 

29-aug-2019HOTĂRÂREA NR 277/2019 privind alocarea unei sume din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru finanțarea programului sportiv al Clubului Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe ”Promovarea sportului de performanță la ramurile sportive practicate la CSM Sfântu Gheorghe: arte marțiale, atletism, gimnastică, handbal, judo, lupte pentru sezonul competițional 2019-2020”

 

29-aug-2019HOTĂRÂREA NR 276/2019 privind alocarea unei sume din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru finanțarea programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi - SIC ”Participarea ACS Sepsi Sic în competițiile interne și internaționale de baschet, tenis de masă, ciclism, lupte și handbal, sezon competițional 2019-2020, juniori și seniori”

 

29-aug-2019HOTĂRÂREA NR 275/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de locuințe și servicii” satul Chilieni, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

29-aug-2019HOTĂRÂREA NR 274/2019 privind aprobarea alipirii unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Lt. Păiş David

 

29-aug-2019HOTĂRÂREA NR 273/2019 privind actualizarea devizului general aprobat prin HCL nr. 169/2016 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare clădire principală, internat și vechea clădire (fosta tipografie „Jókai”) la Colegiul Național „Székely Mikó”, cu modificările și completările ulterioare

 

29-aug-2019HOTĂRÂREA NR 272/2019 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 241/2013 privind instituirea Normelor de bună gospodărire pe teritoriul Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare

 

29-aug-2019HOTĂRÂREA NR 271/2019 privind modificarea și completarea Contractului de lucrări nr. 266/04.01.2019 încheiat între Municipiului Sfântu Gheorghe și SEPSI ÚT-ÉPITŐ SRL

 

29-aug-2019HOTĂRÂREA NR 270/2019 privind aprobarea acceptării ofertei de donaţie formulată de Asociația Club Sportiv ”SEPSI OSK”

 

29-aug-2019HOTĂRÂREA NR 269/2019 privind vânzarea directă a locuinței situată pe str. Lăcrămioarei, nr. 4, bl. 9, sc C, ap. 2, Sfântu Gheorghe, în favoarea chiriaşului Ábrahám László

 

29-aug-2019HOTĂRÂREA NR 268/2019 privind aprobarea înființării unei Cărți Funciare pentru suprafața de teren, situată în str. Kőrösi Csoma Sándor nr. 10

 

29-aug-2019HOTĂRÂREA NR 267/2019 privind reglementarea situației juridice a drumului de exploatare DE 226/2, situat lângă “Sepsi Arena”

 

29-aug-2019HOTĂRÂREA NR 266/2019 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe

 

29-aug-2019HOTĂRÂREA NR 265/2019 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi al unităţilor subordonate

 

29-aug-2019HOTĂRÂREA NR 264/2019 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019

 

29-aug-2019HOTĂRÂREA NR 263/2019 privind modificarea HCL nr. 366/2016 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI), pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea anvelopei clădirii Casa căsătoriei”, din Municipiul Sfântu Gheorghe, (inclusiv amenajări interioare)”

 

29-aug-2019HOTĂRÂREA NR 262/2019 privind aprobarea asocierii între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Agrosic Közösségek Közti Társulás” în vederea organizării „Festivalului Deliciilor Dulci” - „Kürtőskalács”

 

29-aug-2019HOTĂRÂREA NR 261/2019 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Parohia Unitariană Sfântu Gheorghe în vederea realizării statuii „Dávid Ferenc”

 

14-aug-2019HOTĂRÂREA NR 260/2019 pentru modificarea și completarea HCL nr. 215/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajarea terenului în Piața Libertății”

 

14-aug-2019HOTĂRÂREA NR 259/2019 privind actualizarea devizului general al obiectivului de investiții „Reabilitare str. Puskas Tivadar și iluminat public” din Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna, aprobat prin HCL nr. 29/2017

 

14-aug-2019HOTĂRÂREA NR 258/2019 privind actualizarea devizului general al obiectivului de investiții „Modernizare strada Dealului” din Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna, aprobat prin HCL nr. 52/2017

 

14-aug-2019HOTĂRÂREA NR 257/2019 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociația „ Lármafa” - Lármafa Egyesület în vederea organizării evenimentului ”Întâlnirea țiganilor la Őrkő”, în perioada 26 august-1 septembrie 2019

 

14-aug-2019HOTĂRÂREA NR 256/2019 privind aprobarea retragerii Municipiului Sfântu Gheorghe din Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe S.A. – Filiala Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii și vânzării acțiunilor deținute

 

14-aug-2019HOTĂRÂREA NR 255/2019 pentru modificarea HCL nr. 4/2019 privind aprobarea proiectului „Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

14-aug-2019HOTĂRÂREA NR 254/2019 privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual societății TEGA S.A pentru achiziționarea unei mașini multifuncționale pentru măturat stradal

 

14-aug-2019HOTĂRÂREA NR 253/2019 privind aprobarea achitării cotizațiilor aferente anilor 2018, 2019 ale Municipiului Sfântu Gheorghe la Programul European Energy Award-Comunitate Sustenabilă (ROEEA)

 

14-aug-2019 HOTĂRÂREA NR 252/2019 privind aprobarea execuției bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.06.2019

 

25-iul-2019HOTĂRÂREA NR 251/2019 privind vânzarea directă a bunului imobil proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat pe cartierul Câmpul Frumos nr. 5, bl. 9, sc. A, ap. 2, către chiriaşa Cochior Veronica

 

25-iul-2019 HOTĂRÂREA NR 250/2019 privind actualizarea devizului general al Documentației de Avizare a Lucrărilor de Interventie pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și refuncționalizare parter comercial în biroul cu relații cu publicul str. Daliei nr. 1”, din Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna, aprobat prin HCL nr. 232/2016

 

25-iul-2019 HOTĂRÂREA NR 249/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna august 2019

 

25-iul-2019 HOTĂRÂREA NR 248/2019 privind aprobarea încheierii contractului de asistenţă juridică între Casa de Cultură ”Kónya Ádám” și Cabinet individual de avocat Ion Iordache pentru reprezentarea intereselor instituției de cultură în cauza aflată pe rolul Tribunalului Covasna, dosar nr. 1063/119/2019

 

25-iul-2019 HOTĂRÂREA NR 247/2019 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Sepsi Rekreatív S.A. și Asociaţia Háromszéki Ifjúsági Tanács Egyesület în vederea organizării evenimentului „Festivalul SIC”, Ediția a 6-a

 

25-iul-2019HOTĂRÂREA NR 246/2019 privind aprobarea achiziționării seviciului de recoltare a exemplarelor din speciile de faună sălbatică intrate în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe

 

25-iul-2019 HOTĂRÂREA NR 245/2019 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 65657/31.10.2018 încheiat între Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Sepsi – Cardio SRL

 

25-iul-2019HOTĂRÂREA NR 244/2019 privind Acordul de principiu referitor la acordarea facilităților reglementate prin Legea nr. 186/2013, privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, rezidentului SAJGÓ TRANS S.R.L.

 

25-iul-2019HOTĂRÂREA NR 243/2019 privind rectificarea bugetului al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019

 

25-iul-2019HOTĂRÂREA NR 242/2019 privind actualizarea devizului general al Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. 1 Decembrie 1918 între b-dul Gen. Grigore Bălan și str. Nicolae Bălcescu”, aprobat prin HCL nr. 367/2016

 

25-iul-2019HOTĂRÂREA NR 241/2019 privind aprobarea majorării cofinanțării proiectului „Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în localitățile aparținătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc și orașele Covasna, Întorsura Buzăului”, proiect finanțat din economiile rămase pe Programul Operațional Sectorial Mediu

 

15-iul-2019HOTĂRÂREA NR 240/2019 privind aprobarea înfiinţării unei grupe de educaţie timpurie antepreşcolară în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit “Napsugár” Sfântu Gheorghe, arondată Şcolii Gimnaziale “Ady Endre” Sfântu Gheorghe

 

15-iul-2019HOTĂRÂREA NR 239/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă Rezidențială”, str. József Attila, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

15-iul-2019HOTĂRÂREA NR 238/2019 privind aprobarea finanțării din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe a programelor sportive de utilitate publică, în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare

 

15-iul-2019HOTĂRÂREA NR 237/2019 privind aprobarea modificării Contractului de finanțare secvențial nr. 12686/25.02.2019/78/20.02.2019 încheiat între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația Clubul Sportiv Sepsi-SIC, modificat prin Actul adițional nr. 1/2019

 

15-iul-2019HOTĂRÂREA NR 236/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru data 15.07.2019

 

27-iun-2019HOTĂRÂREA NR 235/2019 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociația “Patrimoniul Telecomunicațiilor din Ținutul Secuiesc”- Székelyföldi Hírközlési Örökség Egyesület cu scopul preluării, conservării și valorificării unor bunuri în vederea înființării unei colecții publice

 

27-iun-2019HOTĂRÂREA NR 234/2019 privind aprobarea cesiunii Contractului de parteneriat nr. 18517/11.04.2014/125/9.04.2014 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Comunitatea Evreilor Braşov- România, precum și aprobarea modificării și completării acestui contract

 

27-iun-2019HOTĂRÂREA NR 233/2019 privind actualizarea devizului general al obiectivului de investiţii „Construire casa mortuară la Coșeni” judeţul Covasna

 

27-iun-2019HOTĂRÂREA NR 232/2019 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii ”Reamenajarea, restaurarea imobilului educațional situat pe str. Gábor Áron nr. 18 din Municipiul Sfântu Gheorghe”, aprobat prin HCL nr. 441/2017

 

27-iun-2019HOTĂRÂREA NR 231/2019 privind aprobarea dezlipirii unui imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Dakó fn.

 

27-iun-2019HOTĂRÂREA NR 230/2019 privind aprobarea cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia “Clubul Sportiv SEPSI-SIC” pe semestrul II al anului 2019

 

27-iun-2019HOTĂRÂREA NR 229/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna iulie 2019

 

27-iun-2019HOTĂRÂREA NR 228/2019 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive din bugetul Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019

 

27-iun-2019HOTĂRÂREA NR 227/2019 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România, în vederea finanţării premierii cadrelor didactice cu merite deosebite în anul şcolar 2017-2018

 

27-iun-2019HOTĂRÂREA NR 226/2019 privind actualizarea devizului general al Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajarea spațiilor pietonale din Inima Orașului”, aprobat prin HCL nr. 123/2019

 

27-iun-2019HOTĂRÂREA NR 225/2019 privind actualizarea devizului general al Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea str. Sporturilor între str. 1 Decembrie 1918 și str. Nuferilor”, aprobat prin HCL 297/2016

 

27-iun-2019HOTĂRÂREA NR 224/2019 privind actualizarea devizului general al Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. József Attila inclusiv rețele tehnico-edilitare etapa III”, aprobat prin HCL nr. 122/2019

 

27-iun-2019HOTĂRÂREA NR 223/2019 privind actualizarea devizului general al Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Salcâmilor între str. Stadionului și str. Ghioceilor”, aprobat prin HCL nr. 65/2018

 

27-iun-2019HOTĂRÂREA NR 222/2019 privind actualizarea devizului general al Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Rozelor”, aprobat prin HCL nr. 131/2019

 

27-iun-2019HOTĂRÂREA NR 221/2019 privind prelungirea valabilității Contractului de concesiune nr. 8890/2014 a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al Municipiului Sfântu Gheorghe încheiat cu TEGA S.A.

 

27-iun-2019HOTĂRÂREA NR 220/2019 privind aprobarea cesiunii unui contract de concesiune, precum și prelungirea unui contract de concesiune asupra unei suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenuri alăturate

 

27-iun-2019HOTĂRÂREA NR 219/2019 privind modificarea Contractului de concesiune nr. IN1422/10.03.2004 încheiat între Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Billa România SRL

 

27-iun-2019HOTĂRÂREA NR 218/2019 privind aprobarea prelungirii Contractului de comodat nr. 24362/15.06.2009 încheiat cu Biblioteca Judeţeană „Bod Péter”

 

27-iun-2019HOTĂRÂREA NR 217/2019 privind Acordul de principiu referitor la acordarea facilităților reglementate prin Legea nr. 186/2013, privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, rezidentului BIOFARM S.R.L.

 

27-iun-2019HOTĂRÂREA NR 216/2019 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019

 

27-iun-2019HOTĂRÂREA NR 215/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajarea terenului în Piața Libertății”

 

13-iun-2019HOTĂRÂREA NR 214/2019 privind reglementarea situației juridice a unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

13-iun-2019HOTĂRÂREA NR 213/2019 privind numirea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociației “Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, cu modificările şi completările ulterioare

 

13-iun-2019HOTĂRÂREA NR 212/2019 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe care aparţin domeniului privat al Municipiului Sfântu Gheorghe şi care au fost prelungite potrivit Ordonanţei de Urgenţă al Guvernului nr. 43/2014

 

13-iun-2019HOTĂRÂREA NR 211/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SEPSI REKREATÍV S.A Sfântu Gheorghe pe anul 2019

 

13-iun-2019HOTĂRÂREA NR 210/2019 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi al unităţilor subordonate, pe anul 2019

 

13-iun-2019HOTĂRÂREA NR 209/2019 privind prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. 570/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe,str. Oltului nr. 12

 

13-iun-2019HOTĂRÂREA NR 208/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona instituții publice și servicii” str. Kós Károly, nr. 4, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

13-iun-2019HOTĂRÂREA NR 207/2019 privind aprobarea dezlipirii unor imobile situate în Parcul Industrial ”Sepsiipar”, Municipiul Sfântu Gheorghe, Cartierul Câmpul Frumos

 

13-iun-2019HOTĂRÂREA NR 206/2019 privind prelungirea valabilității Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

13-iun-2019HOTĂRÂREA NR 205/2019 privind aprobarea Regulamentului privind condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică a Municipiului Sfântu Gheorghe în vederea construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora

 

30-mai-2019HOTĂRÂREA NR 204/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L Sfântu Gheorghe

 

30-mai-2019HOTĂRÂREA NR 203/2019 privind acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaților SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L Sfântu Gheorghe cu privire la aprobarea situației financiare pe anul 2018

 

30-mai-2019HOTĂRÂREA NR 202/2019 privind aprobarea situației financiare anuale pe anul 2018 al MULTI-TRANS S.A.

 

30-mai-2019HOTĂRÂREA NR 201/2019 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia “Asociația Vadon” în vederea organizării „Galopiadei Secuieşti”

 

30-mai-2019HOTĂRÂREA NR 200/2019 privind acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe cu privire la aprobarea situației financiare pe anul 2018

 

30-mai-2019HOTĂRÂREA NR 199/2019 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Andrei Mureşanu” din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2019

 

30-mai-2019HOTĂRÂREA NR 198/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna iunie 2019

 

30-mai-2019HOTĂRÂREA NR 197/2019 privind aprobarea constituirii echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

 

30-mai-2019HOTĂRÂREA NR 196/2019 privind aprobarea încheierii unei Înțelegeri de cooperare între Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna din România şi Ferencváros, Sectorul al IX-lea, Budapesta din Ungaria

 

30-mai-2019HOTĂRÂREA NR 195/2019 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociația Rromilor „AMENKHA” în vederea organizării și finanțării Festivalului Amenkha

 

30-mai-2019HOTĂRÂREA NR 194/2019 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe, Asociația Susținătorilor Bibliotecii ”Bod Péter” – ”Bod Péter” Könyvtártámogató Egyesület şi Biblioteca Județeană ”Bod Péter” în vederea instituirii și derulării programului multianual “La drum cu lectură/Könyvkelengye”

 

30-mai-2019HOTĂRÂREA NR 193/2019 privind aprobarea caietului de obiective pentru managementul Teatrului “Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe pe perioada 2019 – 2024

 

30-mai-2019HOTĂRÂREA NR 192/2019 privind aprobarea finanţării activităţilor sportive desfășurate de Clubul Sportiv Şcolar Sfântu Gheorghe

 

30-mai-2019HOTĂRÂREA NR 191/2019 privind aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Clubul Sportiv „SEPSI-SIC” Sfântu Gheorghe

 

30-mai-2019HOTĂRÂREA NR 190/2019 privind aprobarea atribuirii denumirii Școlii primare din Chilieni în Școala Primară ”Mánya Béla” Chilieni

 

30-mai-2019HOTĂRÂREA NR 189/2019 privind atribuirea denumirii unor străzi existente şi în curs de înfiinţare în Municipiul Sfântu Gheorghe, respectiv denumirea unor obiective publice de interes local

 

30-mai-2019HOTĂRÂREA NR 188/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe”, str. Dózsa György nr. 32, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

30-mai-2019HOTĂRÂREA NR 187/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Centru comercial strada Lunca Oltului” Municipiul Sfântu Gheorghe

 

30-mai-2019HOTĂRÂREA NR 186/2019 privind aprobarea modificării și completării Contractului de lucrări nr. 266/04.01.2019 încheiat între Municipiului Sfântu Gheorghe și SEPSI ÚT-ÉPITŐ SRL

 

30-mai-2019HOTĂRÂREA NR 185/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2019

 

30-mai-2019HOTĂRÂREA NR 184/2019 privind aprobarea situației financiare pe anul 2018 al SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

30-mai-2019HOTĂRÂREA NR 183/2019 privind împuternicirea temporară a consilierului local Csatlós László pentru reprezentarea municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaților SEPSIIPAR SRL

 

30-mai-2019HOTĂRÂREA NR 182/2019 privind mandatarea reprezentantului URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, pentru aprobarea majorării capitalului social al societății SEPSIIPAR SRL

 

30-mai-2019HOTĂRÂREA NR 181/2019 privind mandatarea reprezentantului SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe, pentru aprobarea majorării capitalului social al societății SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL

 

30-mai-2019HOTĂRÂREA NR 180/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2019

 

30-mai-2019HOTĂRÂREA NR 179/2019 privind aprobarea prelungirii unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate

 

30-mai-2019HOTĂRÂREA NR 178/2019 privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a unui teren situat în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Lt. Păiș David

 

30-mai-2019HOTĂRÂREA NR 177/2019 privind reglementarea situației juridice a terenului aferent stației de carburanți Lukoil de pe strada Păiș David

 

30-mai-2019HOTĂRÂREA NR 176/2019 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Casei de Cultură “Kónya Ádám” din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2019

 

30-mai-2019HOTĂRÂREA NR 175/2019 privind alocarea unei sume de bani Bisericii Evanghelice Lutherane din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

30-mai-2019HOTĂRÂREA NR 174/2019 privind trecerea din proprietatea publică a Municipiului Sfântu Gheorghe și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, a unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, zona Őrkő

 

10-mai-2019HOTĂRÂREA NR 173/2019 privind aprobarea dezlipirii unui imobil situat în, Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Păiş David fn.

 

10-mai-2019HOTĂRÂREA NR 172/2019 privind modificarea HCL nr. 140/2019 cu privire la dezlipirea unui imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, Cartierul Câmpul Frumos

 

10-mai-2019HOTĂRÂREA NR 171/2019 pentru actualizarea devizului general al Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) pentru obiectivul de investiții „Reabilitare str. Vasile Goldiș”, aprobat prin HCL nr. 197/2015

 

10-mai-2019HOTĂRÂREA NR 170/2019 pentru actualizarea devizului general al Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Demolarea Grădiniţei nr. 7 şi construirea unei noi clădiri pentru grădiniţa de pe strada Orbán Balázs”, aprobat prin HCL nr. 79/2019, cu modificările și completările ulterioare

 

10-mai-2019HOTĂRÂREA NR 169/2019 privind suplimentarea cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia “Clubul Sportiv SEPSI-SIC” pe semestrul I al anului 2019

 

10-mai-2019HOTĂRÂREA NR 168/2019 pentru modificarea H.C.L. nr. 242/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

10-mai-2019HOTĂRÂREA NR 167/2019 privind actualizarea devizului general al Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare str. László Ferenc”, aprobat prin HCL nr. 132/2015

 

10-mai-2019HOTĂRÂREA NR 166/2019 privind actualizarea devizului general al Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Investiţii pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare str. Andrei Şaguna”, aprobat prin HCL nr. 18/2016

 

10-mai-2019HOTĂRÂREA NR 165/2019 pentru actualizarea devizulul general al Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Kökényes, Sfântu Gheorghe”, aprobat prin HCL nr. 1/2015

 

10-mai-2019HOTĂRÂREA NR 164/2019 pentru actualizarea devizului general al Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii ”Creşterea calităţii arhitectural-ambientale, reabilitare termică Şcoala Gimnazială Gödri Ferenc structura GPP Árvácska, str. Romulus Cioflec nr. 14 din Municipiul Sfântu Gheorghe”, aprobat prin HCL nr. 293/2017, cu modificările şi completările ulterioare

 

10-mai-2019HOTĂRÂREA NR 163/2019 privind actualizarea devizului general al Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Váradi József, din Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna”, aprobat prin HCL nr. 129/2015

 

10-mai-2019HOTĂRÂREA NR 162/2019 privind actualizarea devizului general al Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții ”Creșterea calitații arhitectural-ambientale, reabilitare termică Grădinița cu program prelungit Gulliver, str. Dealului nr. 24 din Municipiul Sfantu Gheorghe”, aprobat prin HCL nr. 290/2017

 

10-mai-2019HOTĂRÂREA NR 161/2019 privind actualizarea devizului general al Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică la Liceul de Artă Plugor Sándor din Municipiul Sfantu Gheorghe”, aprobat prin HCL nr. 289/2017

 

10-mai-2019HOTĂRÂREA NR 160/2019 privind actualizarea devizului general al Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea și extinderea Grădiniței cu program prelungit Kőrösi Csoma Sándor”, aprobat prin HCL nr. 257/2018

 

10-mai-2019HOTĂRÂREA NR 159/2019 privind actualizarea devizului general al Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Vulturilor în Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna”, aprobat prin HCL nr. 4/2015

 

10-mai-2019HOTĂRÂREA NR 158/2019 privind actualizarea devizului general al Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Construire grădiniță și creșă – Câmpul Frumos”, aprobat prin HCL nr. 124/2018

 

10-mai-2019HOTĂRÂREA NR 157/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Construirea unei grădiniţe în strada Borviz, Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

10-mai-2019HOTĂRÂREA NR 156/2019 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe prin achiziţie publică de servicii

 

10-mai-2019HOTĂRÂREA NR 155/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe”, Chilieni, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

10-mai-2019HOTĂRÂREA NR 154/2019 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli la nivelul Municipiului Sfântu Gheorghe

 

10-mai-2019HOTĂRÂREA NR 153/2019 privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.03.2019

 

25-apr-2019HOTĂRÂREA NR 152/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna mai 2019

 

25-apr-2019HOTĂRÂREA NR 151/2019 privind conferirea titlului onorific „PRO URBE” pe anul 2019

 

25-apr-2019HOTĂRÂREA NR 150/2019 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Casa de Cultură Kónya Ádám în vederea organizării în anul 2019 unor evenimente cu caracter cultural în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

25-apr-2019HOTĂRÂREA NR 149/2019 privind aprobarea modificării Contractului de finanțare secvențial nr. 12680/25.02.2019/78/20.02.2019 încheiat între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local Sfântu Gheorghe și Asociația Clubul Sportiv Sepsi-SIC

 

25-apr-2019HOTĂRÂREA NR 148/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2019

 

25-apr-2019HOTĂRÂREA NR 147/2019 privind aprobarea bilanţului contabil al URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2018

 

25-apr-2019HOTĂRÂREA NR 146/2019 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

25-apr-2019HOTĂRÂREA NR 145/2019 privind aprobarea încetării Contractului de concesiune nr. 558/11.05.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Cabinetul Medical Independent-Stomatologie Dr. Oltean Gheorghe

 

25-apr-2019HOTĂRÂREA NR 144/2019 privind aprobarea indexării cu rata inflației a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la buget local

 

25-apr-2019HOTĂRÂREA NR 143/2019 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, pe anul 2019

 

25-apr-2019HOTĂRÂREA NR 142/2019 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Tamási Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2019

 

25-apr-2019HOTĂRÂREA NR 141/2019 privind aprobarea demarării procedurii de contractare a serviciilor sociale furnizate de Complexul ”Zathureczky Berta” din municipiul Sfântu Gheorghe

 

25-apr-2019HOTĂRÂREA NR 140/2019 privind dezlipirea unui imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, Cartierul Câmpul Frumos

 

25-apr-2019HOTĂRÂREA NR 139/2019 privind alocarea unei sume de bani în favoarea Parohiei Romano-Catolice Sfântu Gheorghe V

 

25-apr-2019HOTĂRÂREA NR 138/2019 privind alocarea unei sume de bani în favoarea Parohiei Unitariene Sfântu Gheorghe

 

25-apr-2019HOTĂRÂREA NR 137/2019 privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local pentru instituirea fondului de relaţii internaţionale, pe anul 2019

 

11-apr-2019HOTĂRÂREA NR 136/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale în vederea stimulării investițiilor și pentru crearea de locuri de muncă pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe

 

11-apr-2019HOTĂRÂREA NR 135/2019 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019

 

11-apr-2019HOTĂRÂREA NR 134/2019 privind acceptarea ofertei de donație a Asociației ”Club Sportiv SEPSI O.S.K.” constând în Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Instalație degivrare suprafață teren joc Stadion Municipal Sfântu Gheorghe, județul Covasna”

 

11-apr-2019HOTĂRÂREA NR 133/2019 privind aprobarea acordării unui ajutor de exploatare pentru infrastructura sportivă administrată de societatea SEPSI REKREATIV SA, Sfântu Gheorghe

 

11-apr-2019HOTĂRÂREA NR 132/2019 privind aprobarea sprijinirii bisericilor creştine din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

11-apr-2019HOTĂRÂREA NR 131/2019 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții ”Modernizare strada Rozelor”

 

11-apr-2019HOTĂRÂREA NR 130/2019 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării finale a managementului Teatrului “Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe

 

11-apr-2019HOTĂRÂREA NR 129/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Extinderea capacităţii Parcului Industrial (inclusiv construire Hală Industrială)” din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

 

11-apr-2019HOTĂRÂREA NR 128/2019 privind majorarea cotizaţiei către Asociaţia “Asociaţia Vadon” a Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019

 

04-apr-2019HOTĂRÂREA NR 127/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire două sensuri giratorii conform PUZ-uri aprobate, Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna.”

 

04-apr-2019HOTĂRÂREA NR 126/2019 privind acceptarea ofertei de donaţiei formulată de Subansamble Auto SA

 

04-apr-2019HOTĂRÂREA NR 125/2019 privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 3/21.03.2019 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Extindere Intravilan cu Zonă de agrement – turism” Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Borviz

 

04-apr-2019HOTĂRÂREA NR 124/2019 pentru completarea H.C.L. nr. 242/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

04-apr-2019HOTĂRÂREA NR 123/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajarea spațiilor pietonale din Inima Orașului”

 

04-apr-2019HOTĂRÂREA NR 122/2019 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada József Attila, inclusiv rețele tehnico-edilitare, Eetapa III”

 

04-apr-2019HOTĂRÂREA NR 121/2019 privind încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Federația Română de Orientare în vederea organizării și derulării Campionatului Național de Orientare în Alergare - Sprint Urban, Etapa I și Cupa Sepsi la Orientare și alergare, Ediția I

 

04-apr-2019HOTĂRÂREA NR 120/2019 privind inițierea instituirii Programului multianual pentru prevenirea inundațiilor și diminuarea efectelor ploilor torențiale pe raza municipiului Sfântu Gheorghe

 

04-apr-2019HOTĂRÂREA NR 119/2019 privind aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-mar-2019HOTĂRÂREA NR 118/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Realizare stație de capăt și modernizarea stațiilor de autobuz pe traseul de transport public”

 

28-mar-2019HOTĂRÂREA NR 117/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Sistem de management al traficului”

 

28-mar-2019HOTĂRÂREA NR 116/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare Parc – Cartierul Ciucului” din Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna

 

28-mar-2019HOTĂRÂREA NR 115/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă și de canalizare menajeră în zonele marginalizate ale Cartierului Őrkő” din Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna

 

28-mar-2019HOTĂRÂREA NR 114/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Realizare terminal transport public urban-judeţean, interjudeţean” din Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna

 

28-mar-2019HOTĂRÂREA NR 113/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reconversia si refuncționalizarea terenului in jurul lacului din cartierul Gării”

 

28-mar-2019HOTĂRÂREA NR 112/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna aprilie 2019

 

28-mar-2019HOTĂRÂREA NR 111/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Teatrului ”Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

 

28-mar-2019HOTĂRÂREA NR 110/2019 privind aprobarea studiului “Politica de reglementare a parcărilor în Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

28-mar-2019HOTĂRÂREA NR 109/2019 privind aprobarea prelungirii și modificării unor Contracte de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

28-mar-2019HOTĂRÂREA NR 108/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe şi servicii Str. Pârâului”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-mar-2019HOTĂRÂREA NR 107/2019 privind aprobarea actualizării anuale, revizuirii şi stabilirii chiriilor aferente locuinţelor A.N.L. din Municipiul Sfântu Gheorghe, începând din data de 01.04.2019

 

28-mar-2019HOTĂRÂREA NR 106/2019 privind aprobarea Procedurii de acordare a înlesnirii la plata obligaţiilor fiscale restante, datorate bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe, de contribuabilii persoane fizice şi juridice, sub forma eșalonării la plată

 

28-mar-2019HOTĂRÂREA NR 105/2019 privind aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-mar-2019HOTĂRÂREA NR 104/2019 privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul de închiriere nr. 15.723/2017 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și CHOCO PACK S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

28-mar-2019HOTĂRÂREA NR 103/2019 privind aprobarea prelungirii unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate, precum și concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea construcţiei pe terenul alăturat

 

28-mar-2019HOTĂRÂREA NR 102/2019 pentru revocarea H.C.L. nr. 360/2018 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de comodat nr. 3879/2009, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici, Filiala Covasna

 

28-mar-2019HOTĂRÂREA NR 101/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de comodat nr. 22817/09.05.2014 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Agenţia Naţională Antidrog

 

25-mar-2019HOTĂRÂREA NR 100/2019 privind aprobarea lucrării cu titlul “Studiu de oportunitate privind dezvoltarea mobilității urbane a municipiului Sfântu Gheorghe”

 

25-mar-2019HOTĂRÂREA NR 99/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Amenajarea unor terenuri de sport în Cartierul Ciucului”, Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna

 

25-mar-2019HOTĂRÂREA NR 98/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajarea unor terenuri de sport din zona Câmpul Frumos”, Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna

 

25-mar-2019HOTĂRÂREA NR 97/2019 pentru modificarea HCL 390/2018 privind obiectivul de investiţii ”Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

 

25-mar-2019HOTĂRÂREA NR 96/2019 privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi

 

25-mar-2019HOTĂRÂREA NR 95/2019 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții ”Elaborare DALI pentru investiția Pod pietonal și pentru bicicliști peste râul Olt cu legare piste bicicliști la strada Lct. Păiș David și Nicolae Iorga"

 

25-mar-2019HOTĂRÂREA NR 94/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Amenajare pistă pentru biciclişti pe digul râului Olt, între intersecţia pârâului Arcuş cu Drumul Naţional DN12 şi satul Chilieni”

 

25-mar-2019HOTĂRÂREA NR 93/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Sistem de închiriere biciclete (Bike Sharing)”

 

25-mar-2019HOTĂRÂREA NR 92/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea transportului în comun prin construirea unui depou pentru vehicule de transport public”

 

25-mar-2019HOTĂRÂREA NR 91/2019 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii „Amenajarea căii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circulă transportul în public, amenajarea trotuarelor și realizarea unor piste pentru bicicliști”

 

25-mar-2019HOTĂRÂREA NR 90/2019 privind aprobarea modificării Contractului de asociere nr. 74646/1902/25022/233/2018 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Casa de Cultură „Kónya Ádám”, TEGA SA și Fundația „Jókainé- Laborfalvi Róza”

 

25-mar-2019HOTĂRÂREA NR 89/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere în participaţie între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Unităţilor din Industria Hotelieră şi Restaurante

 

25-mar-2019HOTĂRÂREA NR 88/2019 privind instituirea unor măsuri în vederea organizării „Zilelor Sfântu Gheorghe 2019”

 

19-mar-2019HOTĂRÂREA NR 87/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajarea unor terenuri de sport din zona Câmpul Frumos”, Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna - Abrogată

 

19-mar-2019HOTĂRÂREA NR 86/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajarea unor terenuri de sport în Cartierul Ciucului”, Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna - Abrogată

 

19-mar-2019HOTĂRÂREA NR 85/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare Parc – Cartierul Ciucului” din Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna - Abrogată

 

19-mar-2019HOTĂRÂREA NR 84/2019 privind aprobarea dezlipirii unor imobile situate în Parcul Industrial ”Sepsiipar”, Municipiul Sfântu Gheorghe, Cartierul Câmpul Frumos

 

19-mar-2019HOTĂRÂREA NR 83/2019 pentru modificarea H.C.L nr. 53/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiului Sfântu Gheorghe și Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe pentru asigurarea în comun a funcționării Bazei Sportive din str. Stadionului nr. 8-10

 

08-mar-2019HOTĂRÂREA NR 82/2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 51/2019 privind trecerea din proprietatea publică a Municipiului Sfântu Gheorghe și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a imobilului situat pe str. Nicolae Bălcescu nr. 4

 

08-mar-2019HOTĂRÂREA NR 81/2019 privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918

 

08-mar-2019HOTĂRÂREA NR 80/2019 privind aprobarea întabularii în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe a străzii Nicolae Iorga, tronsonul de la str. Lalelei până la digul de apărare Dg 718

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 79/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii ”Demolarea Grădiniţei nr. 7 şi construirea unei noi clădiri pentru grădiniţa de pe strada Orbán Balázs” în Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 78/2019 pentru aprobarea actualizarea devizului general aprobat prin HCL 295/2016 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea clădirilor principale, corp A-B, clădire bibliotecă la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 77/2019 privind aprobarea modificarea devizului general al Studiului de Fezabilitate pentru investiţia „Reabilitare spațiu verde ca parc, amenajarea unei zone de recreere ECO WI-FI” în Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 76/2019 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiţii „DESIGN BANK, reabilitare și refuncționalizare unitate administrativă ca centru de inovație” în Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 75/2019 privind participarea Municipiului Sfântu Gheorghe la finanțarea costului anual pentru copii/tinerii instituționalizați sau aflați la asistenți maternali profesioniști, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice instituționalizate, pe anul 2019

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 74/2019 privind scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor obiecte de inventar concesionate în favoarea URBAN LOCATO SRL Sfântu Gheorghe și modificarea Contractului de concesiune nr. 4016/2012

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 73/2019 privind modificarea și completarea Contractului de lucrări nr. 266/04.01.2019 încheiat între Municipiului Sfântu Gheorghe și SEPSI ÚT-ÉPITŐ SRL

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 72/2019 privind aprobarea cesiunii Contractului de concesiune nr. 65657/31.10.2018 între cedentul Dr. Orosz – Domokos Klára şi cesionarul Sepsi – Cardio SRL

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 71/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna martie 2019

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 70/2019 pentru modificarea H.C.L. nr. 87/2018 privind instituirea programului multianual de burse pentru susţinerea studenţilor din anii terminali, cu modificările și completările ulterioare

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 69/2019 privind aprobarea Încheierii unei înțelegeri de cooperare între Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna din România şi Satul Skorenovac, Comuna Cuvin, Regiunea Voivodina din Republica Serbia

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 68/2019 privind aprobarea încheierii unei Înțelegeri de cooperare între Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna din România şi Comuna Balatonszentgyörgy, Districtul Marcal, Judeţul Somogy din Ungaria

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 67/2019 privind actualizarea devizului general aprobat prin HCL nr. 169/2016 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare clădire principală, internat şi vechea clădire (fosta tipografie „Jókai”) la Colegiul Naţional „Székely Mikó”, din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 66/2019 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Acoperire cu prelată tip cort pe structură metalică a două terenuri de tenis de câmp, construire anexă și instalații de iluminat” din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 65/2019 privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 2/22.01.2019 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinaţie din zonă industrială în zonă de locuinţe şi servicii” Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gyárfás Jenő

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 64/2019 privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 1/15.01.2019 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de locuinţe” str. Izvorului, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 63/2019 privind aprobarea achitării cotizaţiei Municipiului Sfântu Gheorghe pe semestrul I al anului 2019, la Asociaţia Grup de Acţiune Locală SEPSI

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 62/2019 privind aprobarea cotizaţiei anuale a Municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “AQUACOV”

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 61/2019 privind acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor URBAN LOCATO SRL Sfântu Gheorghe cu privire la aprobarea realizării unei investiții noi la hala de producție în Parcul Industrial ”SEPSIIPAR”

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 60/2019 privind aprobarea cesiunii Contractului de concesiune nr. 1997/08.04.1994 între cedentul IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCUREŞTI S.A. şi cesionarul SECOND BSC S.R.L.

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 59/2019 privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vânătorilor

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 58/2019 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 22759/2018 încheiat cu Asociaţia Clubului Columbofil 14/4 Sfântu Gheorghe

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 57/2019 privind aprobarea prelungirii unor Contracte de locațiune încheiate cu chiriașii spaţiilor amplasate în punctele de desfacere situate în zona Gării şi Simeria

 

28-feb-2019HOTĂRÂREA NR 56/2019 privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.12.2018

 

21-feb-2019HOTĂRÂREA NR 55/2019 privind aprobarea proiectului contractului de finanțare secvențial între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația SEPSI – SIC aferent anului 2019, în cadrul finanțării programului sportiv al Asociației ”Clubul Sportiv Sepsi-SIC ”Participarea ACS SEPSI-SIC în toate competițiile oficiale ale Federației Române de baschet FIBA, sezon competițional 2018-2019, junior și seniori (Liga de Baschet Feminin, Cupa României, Liga 1 și FIBA Eurocup, baschet 3x3, campionate de copii și juniori pe grupe de vârstă, etc.) respectiv în competițiile oficiale ale Federației Române de Tenis de Masă (Baraj de calificare în Divizia B și competițiile Diviziei B)

 

21-feb-2019HOTĂRÂREA NR 54/2019 pentru modificarea și completarea Contractului de administrare nr. 52524/06.09.2016 privind transmiterea în administrarea SEPSIIPAR S.R.L. a Parcului Industrial din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

21-feb-2019HOTĂRÂREA NR 53/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiului Sfântu Gheorghe și Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe pentru asigurarea în comun a funcționării bazei sportive din str. Stadionului nr. 8-10

 

11-feb-2019HOTĂRÂREA NR 52/2019 privind aprobarea proiectului contractului de finanțare secvențial între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația SEPSI – SIC aferent anului 2019, în cadrul finanțării programului sportiv al Asociației ”Clubul Sportiv Sepsi-SIC ”Participarea ACS SEPSI-SIC în toate competițiile oficiale ale Federației Române de baschet FIBA, sezon competițional 2018-2019, junior și seniori (Liga de Baschet Feminin, Cupa României, Liga 1 și FIBA Eurocup, baschet 3x3, campionate de copii și juniori pe grupe de vârstă, etc.) respectiv în competițiile oficiale ale Federației Române de Tenis de Masă (Baraj de calificare în Divizia B și competițiile Diviziei B) - Revocată

 

11-feb-2019HOTĂRÂREA NR 51/2019 privind trecerea din proprietatea publică al Municipiului Sfântu Gheorghe și din administrarea Consiliului Local în proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, al imobilului situat pe str. Nicolae Bălcescu nr. 4

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 50/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli provizoriu al SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L. pe anul 2019

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 49/2019 privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a unui teren situat în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Gróf Mikó Imre

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 48/2019 privind modificarea HCL nr. 262/2017 pentru actualizarea devizului general aprobat prin HCL nr. 131/2015 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Modernizare str. Înfrățirii”

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 47/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna februarie 2019

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 46/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Complexului “Zathureczky Berta” pe anul 2019

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 45/2019 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie să presteze una dintre persoanele majore apte de muncă din familiile care beneficiază de ajutor social pe anul 2019

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 44/2019 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 415/2018 privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local pentru susţinerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea promovării unui stil de viaţă sănătos prin înlesnirea accesului acestora la serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi a creşterii calităţii vieţii

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 43/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic Economic Administrativ ”Berde Áron” Sfântu Gheorghe și Hotel Hostel Park S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2019-2020

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 42/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic ”Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe și ZAMBELLI-METAL S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2019-2020

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 41/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic Economic Administrativ ”Berde Áron” Sfântu Gheorghe și Sugáskert S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2019-2020

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 40/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic ”Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe și MODERN HOUSE S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2019-2020

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 39/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic Economic Administrativ ”Berde Áron” Sfântu Gheorghe și Mezanplas S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2019-2020

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 38/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron” Sfântu Gheorghe și Imperial Hotel Management S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2019-2020

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 37/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic „Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe și CONSTRUCȚII CONICO S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2019-2020

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 36/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic ”Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe și BERTIKRIS S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2019-2020

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 35/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic Economic Administrativ ”Berde Áron” Sfântu Gheorghe și BERTIS S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2019-2020

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 34/2019 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2018 al Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 33/2019 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2018 al Teatrului “Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 32/2019 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2018 al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 31/2019 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 401/2018 privind aprobarea finanțării din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe a unui număr de 6,5 posturi în cadrul Centrului Județean de Excelență Covasna

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 30/2019 privind aprobarea înființării Programului de sprijinire a copiilor proveniți din familii defavorizate care frecventează Grădinița cu Program Normal ”Néri Szent Fülöp” Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 29/2019 privind aprobarea desfășurării de către Liceului de Arte ”Plugor Sándor” Sfântu Gheorghe a activităților legate de funcționarea cantinei instituției de învățământ

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 28/2019 privind aprobarea rețelei școlare preuniversitare de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul școlar 2019 – 2020

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 27/2019 privind aprobarea instituirii unor măsuri pentru staţionarea autovehiculelor în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 26/2019 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 241/2013 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 25/2019 privind dezlipirea unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Mikes Kelemen fn.

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 24/2019 pentru modificarea H.C.L nr. 17/2016 privind aprobarea implementării unui sistem de plată prin SMS a taxei de parcare în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 23/2019 privind prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. 567/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 78

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 22/2019 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe încheiat cu SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 21/2019 privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 15485/2014 cu proprietarii terenului pe care funcţionează Grădinăria municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Ciucului

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 20/2019 privind prelungirea unui contract de concesiune asupra unei suprafeţe destinate extinderii contrucţiei pe terenul alăturat, modificarea contractului de concesiune nr. 14.034/2008, precum şi reglementarea situaţiei juridice a unei suprafeţe destinate extinderii construcţiei pe terenul alăturat

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 19/2019 privind vânzarea directă a bunului imobil situat pe str. Puskás Tivadar nr. 70, bl. 14 sc. A, ap. 3 Sfântu Gheorghe, în favoarea chiriaşilor Ruzsa Daniel și Ruzsa Ildikó

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 18/2019 privind vânzarea directă a locuinței situate pe str. Lázár Mihály nr. 2, bl. 63, sc. A, ap. 2, Sfântu Gheorghe, în favoarea chiriaşei Dumitrescu Ionela-Vasilica

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 17/2019 privind Acordul de principiu referitor la acordarea facilităților reglementate prin Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, rezidentului URBAN-LOCATO S.R.L.

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 16/2019 privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual prin majorarea capitalului social al societății SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 15/2019 privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual prin majorarea capitalului social al societății SEPSIIPAR SRL

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 14/2019 privind aprobarea achitării cotizaţiei Municipiului Sfântu Gheorghe pentru anul 2019 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Covasna”

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 13/2019 privind aprobarea achitării cotizației anuale de membru al municipiului Sfântu Gheorghe către Asociația „Orașe Energie România – OER”

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 12/2019 privind aprobarea cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia “Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, pe semestrul I al anului 2019

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 11/2019 privind aprobarea achitării cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019 către Asociaţia “Asociaţia Vadon”

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 10/2019 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 351/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 9/2019 privind aprobarea programului provizoriu de investiții finanțate din bugetul local al Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2019

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 8/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul Poliţiei Locale, începând cu data de 01.01.2019

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 7/2019 privind la stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.01.2019

 

31-ian-2019HOTĂRÂREA NR 6/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.01.2019

 

14-ian-2019HOTĂRÂREA NR 5/2019 pentru revocarea H.C.L. nr. 394/2018 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcției de Asistență Socială din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

14-ian-2019HOTĂRÂREA NR 4/2019 privind aprobarea proiectului „Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

14-ian-2019HOTĂRÂREA NR 3/2019 privind aprobarea încetării furnizării serviciului social de Cantină Socială și transmiterea imobilului situat pe str. Șoimului nr. 25 din Municipiul Sfântu Gheorghe în favoarea Liceului de Arte “Plugor Sándor” Sfântu Gheorghe, cu destinația de Cantină Școlară

 

14-ian-2019HOTĂRÂREA NR 2/2019 privind mandatarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru aprobarea modificării preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A.

 

14-ian-2019HOTĂRÂREA NR 1/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru data 14.01.2019

 Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină