Vineri, 23. februarie 2018
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   Hotărâri cu caracter normativ  


25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 18/2018 privind aprobarea modului de delegare a gestiunii sistemului de iluminat public pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe”

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 16/2018 privind scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar concesionate în favoarea operatorului regional TEGA S.A. Sfântu Gheorghe și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI” nr. 4/2009, încheiat cu TEGA S.A.

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 15/2018 privind scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar concesionate în favoarea operatorului regional TEGA S.A. Sfântu Gheorghe și modificarea Contractului de concesiune a serviciului public de administrare al Cimitirului Comun din municipiul Sfântu Gheorghe, nr. 40379/2017

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 14/2018 privind mandatarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru aprobarea modificării tarifelor serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare- epurare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A.

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 3/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru data 25.01.2018

 

09-ian-2018HOTĂRÂREA NR. 2/2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 418/2017 privind supraimpozitarea unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 18

 

09-ian-2018HOTĂRÂREA NR. 1/2018 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile situate în strada Gábor Áron nr. 18 domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe

 Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Turism
Baze sportive şi de agrement
Camere web
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Sfântu Gheorghe 550
Localităţi înfrăţite
Spre un oraş mai frumos
Promovarea tradițiilor secuiești
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Finantare programe sportive
Proiecte culturale

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2018 - Hartă pagină