Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


28-dec-2018HOTĂRÂREA NR. 419/2018 privind reglementarea situaţiei juridice a unei suprafeţe destinate extinderii construcţiei pe terenul alăturat

 

28-dec-2018HOTĂRÂREA NR. 418/2018 privind supraimpozitarea unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul Municipiului Sfântu Gheorghe, pe strada Sălciilor nr. 19

 

28-dec-2018HOTĂRÂREA NR. 417/2018 privind supraimpozitarea unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul Municipiului Sfântu Gheorghe, pe strada József Attila nr. 7

 

28-dec-2018HOTĂRÂREA NR 416/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna ianuarie 2019

 

28-dec-2018HOTĂRÂREA NR. 415/2018 privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local pentru susţinerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea promovării unui stil de viaţă sănătos prin înlesnirea accesului acestora la serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi a creşterii calităţii vieţii

 

28-dec-2018HOTĂRÂREA NR. 414/2018 pentru revocarea H.C.L. nr. 171/2015 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare/modernizare iluminat public strada Luceafărului din Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

28-dec-2018HOTĂRÂREA NR. 413/2018 pentru revocarea H.C.L. nr. 170/2015 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare/modernizare iluminat public strada Zefirului din Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

28-dec-2018HOTĂRÂREA NR. 412/2018 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare

 

28-dec-2018HOTĂRÂREA NR. 411/2018 privind atribuirea contractului pentru reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier, de pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv reparații la clădirile aflate în domeniul public și privat al Municipiului Sfântu Gheorghe și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

28-dec-2018HOTĂRÂREA NR. 410/2018 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SEPSIIPAR S.R.L. pe anul 2018

 

28-dec-2018HOTĂRÂREA NR. 409/2018 privind încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune cu nr. 7.666/2013, privind spaţiul cu destinaţia Cabinet Medical Individual „Dr. Keserű Éva Emese”, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr. 12

 

28-dec-2018HOTĂRÂREA NR. 408/2018 privind acceptarea ofertei de donaţie a numiţilor Szilágyi Levente-Otto şi Szilágyi Andrea - Roxana

 

28-dec-2018HOTĂRÂREA NR. 407/2018 privind acceptarea ofertei de donaţie a d-lui Petruşan Alexandru – Iosif

 

28-dec-2018HOTĂRÂREA NR. 406/2018 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţie de spaţiu comercial, care aparţin domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, situate pe str. Gróf Mikó Imre nr. 1

 

28-dec-2018HOTĂRÂREA NR. 405/2018 privind aprobarea încheierii actelor adiţionale la contractele de închiriere a unor spaţii situate în clădirea “Palatul Beör”, monument istoric, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

28-dec-2018HOTĂRÂREA NR. 404/2018 privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a unor terenuri situate în str. Ghioceilor și str. Salcâmilor, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-dec-2018HOTĂRÂREA NR. 403/2018 privind închirirea prin licitație publică deschisă a unui imobil situat în str. 1 Mai, proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe

 

28-dec-2018HOTĂRÂREA NR. 402/2018 privind închirirea prin licitație publică deschisă a imobilului situat în str. Spitalului nr. 11, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe

 

28-dec-2018HOTĂRÂREA NR. 401/2018 privind aprobarea finanțării din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe a unui număr de 6,5 posturi în cadrul Centrului Județean de Excelență Covasna

 

28-dec-2018HOTĂRÂREA NR. 400/2018 privind aprobarea supraimpozitării unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul Municipiului Sfântu Gheorghe, pe strada Mikes Kelemen nr. 36

 

28-dec-2018HOTĂRÂREA NR. 399/2018 privind aprobarea supraimpozitării unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul Municipiului Sfântu Gheorghe, pe strada str. 1 Mai nr. 32A

 

28-dec-2018HOTĂRÂREA NR. 398/2018 privind aprobarea supraimpozitării unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul Municipiului Sfântu Gheorghe, pe strada str. Borvíz nr. 28

 

28-dec-2018HOTĂRÂREA NR. 397/2018 privind aprobarea supraimpozitării unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul Municipiului Sfântu Gheorghe, pe strada Nicolae Bălcescu nr. 17

 

28-dec-2018HOTĂRÂREA NR. 396/2018 privind aprobarea supraimpozitării unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul Municipiului Sfântu Gheorghe, pe strada 1 Decembrie 1918 nr. 18

 

28-dec-2018HOTĂRÂREA NR. 395/2018 privind modificarea H.C.L nr. 351/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019

 

28-dec-2018HOTĂRÂREA NR. 393/2018 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Tamási Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu 1 decembrie 2018

 

28-dec-2018HOTĂRÂREA NR. 392/2018 pentru aprobarea acordării burselor de excelenţă pe anul 2018, în cadrul programului “Bursele Sfântu Gheorghe”

 

27-dec-2018HOTĂRÂREA NR. 391/2018 privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe, în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

17-dec-2018HOTĂRÂREA NR. 390/2018 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI), pentru obiectivul de investiţii: Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”

 

17-dec-2018HOTĂRÂREA NR. 389/2018 privind aprobarea proiectului ”Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni la nivelul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe” și a cheltuielilor aferente

 

17-dec-2018HOTĂRÂREA NR. 388/2018 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018

 

17-dec-2018HOTĂRÂREA NR 387/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru data 17.12.2018

 

12-dec-2018HOTĂRÂREA NR. 386/2018 privind aprobarea proiectului rețelei școlare preuniversitare de stat din municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul școlar 2019 – 2020

 

12-dec-2018HOTĂRÂREA NR. 385/2018 privind modificarea și completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO SEPSI”, încheiat cu TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

12-dec-2018HOTĂRÂREA NR. 384/2018 privind alocarea unei sume de bani în favoarea Parohiei Unitariane Sfântu Gheorghe

 

12-dec-2018HOTĂRÂREA NR. 383/2018 privind alocarea unei sume de bani în favoarea Parohiei Ortodoxe Sfântu Gheorghe I

 

04-dec-2018HOTĂRÂREA NR. 382/2018 privind aprobarea încheierii contractului de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe și Casa de Cultură „Kónya Ádám”, TEGA SA și Fundația „Jókainé- Laborfalvi Róza” în vederea organizării „Zilelor Sfântu Gheorghe 2019”

 

04-dec-2018HOTĂRÂREA NR. 381/2018 privind aprobarea majorării cotizaţiei Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018 la Asociaţia “Asociaţia Vadon”

 

04-dec-2018HOTĂRÂREA NR. 380/2018 privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.11.2018

 

04-dec-2018HOTĂRÂREA NR. 379/2018 privind aprobarea modificării situației juridice a imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Libertății nr. 1 și solicitarea transmiterii din domeniul public al Județului Covasna și din administrarea Consiliului Județean în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe și în administrarea Consiliului Local al Municipiului a unei suprafețe de teren de 82 mp

 

04-dec-2018HOTĂRÂREA NR. 378/2018 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018

 

29-noi-2018HOTĂRÂREA NR. 377/2018 privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 272/2018 privind aprobarea prețurilor unitare la Contractul încheiat cu SEPSI ÚT-ÉPITŐ SRL pentru unele tipuri de lucrări de modernizare, reparații și întreținere a străzilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare, respectiv aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 2/2018 la Contractul de lucrări nr. 55193/18.09.2018 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și SEPSI ÚT-ÉPITŐ SRL

 

29-noi-2018HOTĂRÂREA NR. 376/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna decembrie 2018

 

29-noi-2018HOTĂRÂREA NR. 375/2018 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 87/2018 privind instituirea programului multianul de burse pentru susţinerea studenţilor din anii terminali

 

29-noi-2018HOTĂRÂREA NR. 374/2018 pentru aprobarea modificării H.C.L. nr. 242/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare

 

29-noi-2018HOTĂRÂREA NR. 373/2018 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe prin achiziţie publică de servicii, Regulamentului serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe şi a Caietului de Sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

29-noi-2018HOTĂRÂREA NR. 372/2018 privind aprobarea participării Complexului ”Zathureczky Berta” din subordinea Direcției de Asistență Socială Sfântu Gheorghe la solicitarea de finanţare pentru dotări pe baza Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 

29-noi-2018HOTĂRÂREA NR. 371/2018 privind aprobarea numirii reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

29-noi-2018HOTĂRÂREA NR. 370/2018 privind aprobarea numirii reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

29-noi-2018HOTĂRÂREA NR. 369/2018 pentru modificarea și completarea HCL 161/2018 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis multianual pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, cu modificările și comlpetările ulterioare

 

29-noi-2018HOTĂRÂREA NR. 368/2018 privind aprobarea unor studii, precum și a proiectului actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea ECO BIHOR S.R.L.

 

29-noi-2018HOTĂRÂREA NR. 367/2018 privind prelungirea valabilităţii documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic General al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

29-noi-2018HOTĂRÂREA NR. 366/2018 privind aprobarea alipirii unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Bánki Donát, respectiv strada Crângului

 

29-noi-2018HOTĂRÂREA NR. 365/2018 privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune nr. 560/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş nr. 3

 

29-noi-2018HOTĂRÂREA NR. 364/2018 privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a unui teren situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Păiș David fn.

 

29-noi-2018HOTĂRÂREA NR. 363/2018 privind iniţierea demersurilor legale pentru trecerea monumentului “Semn Astra” din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Culturii în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

29-noi-2018HOTĂRÂREA NR. 362/2018 privind aprobarea revocării dreptului de folosinţă gratuită ale unor beneficiari asupra terenurilor atribuite în scopul construirii unor locuinţe unifamiliale, situate în str. Borvíz

 

29-noi-2018HOTĂRÂREA NR. 361/2018 privind aprobarea vânzării directe a locuinței situate pe str. Lázár Mihály nr. 63, sc. A, ap. 2 Sfântu Gheorghe, în favoarea chiriaşei Dumitrescu Ionela-Vasilica

 

29-noi-2018HOTĂRÂREA NR. 360/2018 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de comodat nr. 3879/2009, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici, Filiala Covasna

 

29-noi-2018HOTĂRÂREA NR. 359/2018 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate a unui teren proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat pe str. Privighetorii nr. 39

 

29-noi-2018HOTĂRÂREA NR. 358/2018 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate a unui teren proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat pe str. Zorilor nr. 24

 

29-noi-2018HOTĂRÂREA NR. 357/2018 privind aprobarea vânzării directe a unor terenuri proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe situate pe strada Vânătorilor nr. 15

 

29-noi-2018HOTĂRÂREA NR. 356/2018 privind aprobarea vânzării directe a unor terenuri proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe situate pe strada Vânătorilor nr. 9

 

29-noi-2018HOTĂRÂREA NR. 355/2018 privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a unui teren situat pe str. Păiș David nr. 9 din Municipiul Sfântu Gheorghe și vânzarea directă a acestuia către Sebago Mob SRL

 

29-noi-2018HOTĂRÂREA NR. 354/2018 privind aprobarea finanţării activităţilor sportive desfășurate de Clubul Sportiv Şcolar Sfântu Gheorghe

 

29-noi-2018HOTĂRÂREA NR. 353/2018 privind aprobarea antemăsurătorii și valorii lucrărilor silvice ce vor fi efectuate în anul 2019 din fondul forestier proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv a prețului materialului lemnos ce se va valorifica către persoane fizice și persoane juridice

 

29-noi-2018HOTĂRÂREA NR. 352/2018 privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului Municipiului Sfântu Gheorghe

 

29-noi-2018HOTĂRÂREA NR. 351/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019

 

26-noi-2018HOTĂRÂREA NR. 350/2018 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018

 

26-noi-2018HOTĂRÂREA NR. 349/2018 privind aprobarea revocării dreptului de folosinţă gratuită al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe asupra unor terenuri situate în Zona Őrkő

 

26-noi-2018HOTĂRÂREA NR. 348/2018 privind aprobarea solicitării transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe, în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

20-noi-2018HOTĂRÂREA NR. 347/2018 privind aprobarea majorării cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018 la Asociaţia “Asociaţia Vadon”

 

20-noi-2018HOTĂRÂREA NR. 346/2018 privind alocarea unei sume de bani în favoarea Parohiei Romano-Catolice Sfântu Gheorghe V, pe anul 2018

 

20-noi-2018HOTĂRÂREA NR. 345/2018 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018

 

20-noi-2018HOTĂRÂREA NR 344/2018 privind încheierea unor contracte de asociere în vederea organizării festivităților dedicate Centenarului Marii Uniri

 

20-noi-2018HOTĂRÂREA NR 343/2018 privind validarea mandatului unui consilier local

 

20-noi-2018HOTĂRÂREA NR 342/2018 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Miklós Zoltán

 

09-noi-2018HOTĂRÂREA NR 341/2018 privind aprobarea preţurilor locale pentru producerea şi distribuţia energiei termice pe bază de gaze naturale pentru Municipiul Sfântu Gheorghe, de către URBAN-LOCATO S.R.L

 

09-noi-2018HOTĂRÂREA NR 340/2018 privind aprobarea majorării cofinanțării proiectului „Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în localitățile aparținătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc și orașele Covasna, Întorsura Buzăului”, proiect finanțat din economiile rămase pe Programul Operațional Sectorial Mediu

 

09-noi-2018HOTĂRÂREA NR. 339/2018 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018

 

09-noi-2018HOTĂRÂREA NR 338/2018 privind dezlipirea imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Borvíz fn

 

09-noi-2018HOTĂRÂREA NR 337/2018 privind actualizarea cotelor de participare asupra părților de uz comun a celor 8 unități individuale înscrise în CF nr. 23317-C1 Sfântu Gheorghe, str. Libertății nr. 1

 

09-noi-2018HOTĂRÂREA NR 336/2018 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiului Sfântu Gheorghe și Sepsi Rekreatív S.A. în vederea acordării sprijinului logistic în scopul amenajării a unui patinoar artificial

 

09-noi-2018HOTĂRÂREA NR 335/2018 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe încheiat cu SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe

 

09-noi-2018HOTĂRÂREA NR 334/2018 privind revocarea dreptului de administrare al Direţiei de Asistenţă Socială asupra unor imobile situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Daliei nr. 1 bl. 12

 

09-noi-2018HOTĂRÂREA NR 333/2018 privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.09.2018

 

25-oct-2018HOTĂRÂREA NR. 332/2018 privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 272/2018 privind aprobarea prețurilor unitare la Contractul încheiat cu SEPSI ÚT-ÉPITŐ SRL pentru unele tipuri de lucrări de modernizare, reparații și întreținere a străzilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 1/2018 la Contractul de lucrări nr. 55193/18.09.2018 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și SEPSI ÚT-ÉPITŐ SRL

 

25-oct-2018HOTĂRÂREA NR. 331/2018 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018

 

25-oct-2018HOTĂRÂREA NR. 330/2018 privind aprobarea procedurii de acordare a scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale constând în impozitul datorat după terenurile situate pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sfântu Gheorghe și care au făcut obiectul titlurilor de proprietate emise de comisiile locale pentru reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor ale unităților administrativ-teritoriale cu care Municipiul Sfântu Gheorghe se învecinează

 

25-oct-2018HOTĂRÂREA NR. 329/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna noiembrie 2018

 

25-oct-2018HOTĂRÂREA NR. 328/2018 privind modificarea H.C.L. nr. 184/2009 privind instituirea programului de sprijinire a tinerilor în Municipiul Sfântu Gheorghe “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”, cu modificările şi completările ulterioare

 

25-oct-2018HOTĂRÂREA NR. 327/2018 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Lunca Oltului nr. 15, proprietatea Municipiului Sfântu Gheorghe

 

25-oct-2018HOTĂRÂREA NR. 326/2018 privind alipirea unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, Cartierul Câmpul Frumos

 

25-oct-2018HOTĂRÂREA NR. 325/2018 privind solicitarea de transmitere cu titlu gratuit din domeniul public al Județului Covasna şi din administrarea Consiliului Județean Covasna, în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a unui imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

25-oct-2018HOTĂRÂREA NR. 324/2018 privind apartamentarea construcției situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Ciucului nr. 51

 

25-oct-2018HOTĂRÂREA NR. 323/2018 privind alipirea unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Libertăţii nr. 11A respectiv, stradaKriza János nr. 1

 

25-oct-2018HOTĂRÂREA NR. 322/2018 privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 9/17.10.2018 pentru Planul Urbanistic Zonal „Zona Őrkő”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

25-oct-2018HOTĂRÂREA NR. 321/2018 privind actualizarea devizului general, aprobat prin HCL nr. 199/2010 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Kós Károly, inclusiv canalizare pluvială în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, cu modificările şi completările ulterioare

 

25-oct-2018HOTĂRÂREA NR. 320/2018 privind acordarea unui mandat special reprezentanților municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaților a SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe, pentru numirea administratorului la SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

25-oct-2018HOTĂRÂREA NR. 319/2018 privind închirirea prin licitație publică deschisă a unor spații situate Piaţa Liberăţii nr. 7, în clădirea „Casa cu Arcade” proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe

 

25-oct-2018HOTĂRÂREA NR. 318/2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui apartament situat în Municipiul Sfântu Gheorghe în favoarea Parohiei Reformate Sfântu Gheorghe III

 

25-oct-2018HOTĂRÂREA NR. 317/2018 privind prelungirea contractelor de administrare asupra locuinţelor de serviciu situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Ţigaretei nr. 75

 

25-oct-2018HOTĂRÂREA NR. 316/2018 privind vânzarea directă a unor terenuri proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe situate pe strada Vânătorilor nr.43

 

16-oct-2018HOTĂRÂREA NR. 315/2018 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „Sikló” (Sikló Egyesület) în vederea organizării celei de a XX-a ediții a Întâlnirii Geologilor din Secuime

 

16-oct-2018HOTĂRÂREA NR. 314/2018 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018

 

16-oct-2018HOTĂRÂREA NR. 313/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Eficientizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Sfântu Gheorghe, Lot 1”

 

08-oct-2018HOTĂRÂREA NR 312/2018 privind rectificarea HCL nr. 311/2018 pentru aprobarea majorării capitalului social al GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe

 

02-oct-2018HOTĂRÂREA NR 311/2018 privind aprobarea majorării capitalului social al GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe

 

02-oct-2018HOTĂRÂREA NR 310/2018 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Lunca Oltului nr. 15, domeniu privat al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

02-oct-2018HOTĂRÂREA NR 309/2018 privind modificarea și completarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, aprobată prin HCL 161/2018

 

27-sep-2018HOTĂRÂREA NR. 308/2018 privind modificarea și completarea Regulamentului aprobat prin HCL nr. 332/2017 și a Contractului de asociere nr. 54021/29.09.2017 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația Clubul Sportiv de Hochei pe Gheață „Királypingvinek” Jégkorong Klub

 

27-sep-2018HOTĂRÂREA NR. 307/2018 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Agenția Națională Antidrog în vederea realizării proiectelor de interes public “Cum să creștem sănătoși” și „ABC-ul emoțiilor”

 

27-sep-2018HOTĂRÂREA NR. 306/2018 pentru modificarea HCL nr. 124/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Construire grădiniţă şi creşă – Câmpul Frumos”

 

27-sep-2018HOTĂRÂREA NR. 305/2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 273/2018 privind alocarea unei sume din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru finanțarea programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC „Participarea ACS SEPSI SIC în toate competițiile oficiale ale Federației Române de Baschet și FIBA, sezon competițional 2018-2019, juniori și seniori (Liga Națională de Baschet Feminin, Cupa României, Liga 1 și FIBA Eurocup, baschet 3x3, campionate de copii și juniori pe grupe de vârstă, etc.), respectiv în competițiile oficiale ale Federației Române de Tenis de Masă (Baraj de calificare în Divizia B și competițiile Diviziei B)”

 

27-sep-2018HOTĂRÂREA NR. 304/2018 privind modificarea şi completarea HCL 218/2016 privind aprobarea transmiterii în administrarea SEPSIIPAR S.R.L. a imobilelor care constituie Parcul Industrial din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

27-sep-2018HOTĂRÂREA NR. 302/2018 privind întabularea în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe a străzii Înfundată

 

27-sep-2018HOTĂRÂREA NR. 301/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local alMunicipiului Sfântu Gheorghe pe luna octombrie 2018

 

27-sep-2018HOTĂRÂREA NR. 300/2018 privind aprobarea schimbării denumirii Direcţiei de Asistenţă Comunitară în Direcţia de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, respectiv modificării organigramei și statului de funcții a instituției

 

27-sep-2018HOTĂRÂREA NR. 299/2018 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Pedagogilor Români din Judeţul Covasna în vederea premierii cadrelor cu merite deosebite din Municipiul Sfântu Gheorghe în anul şcolar 2017-2018

 

27-sep-2018HOTĂRÂREA NR. 298/2018 privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii şi al numărului de burse ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul şcolar 2018-2019

 

27-sep-2018HOTĂRÂREA NR. 297/2018 pentru modificarea Procedurii privind acordarea unui ajutor de minimis individual pentru “Incubatorul de afaceri Sfantul Gheorghe, Covasna, cu portfoliu mixt” prin fondator Covimm Consulting SRL, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 169/2018

 

27-sep-2018HOTĂRÂREA NR. 296/2018 privind actualizarea indicatorilor aprobaţi prin HCL 297/2016 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea str. Sporturilor între str. 1 Decembrie 1918 și str. Nuferilor”

 

27-sep-2018HOTĂRÂREA NR. 295/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă comerț și servicii industriale”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

27-sep-2018HOTĂRÂREA NR. 294/2018 privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 8/03.09.2018 pentru Planul Urbanistic Zonal „Zonă locuințe”, str. Jókai Mór, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

27-sep-2018 HOTĂRÂREA NR. 293/2018 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al sistemului de staționare și parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările si completările ulterioare

 

27-sep-2018HOTĂRÂREA NR. 292/2018 privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

27-sep-2018 HOTĂRÂREA NR. 291/2018 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

27-sep-2018HOTĂRÂREA NR. 290/2018 privind aprobarea preţurilor locale pentru producerea şi distribuţia energiei termice pe bază de gaze naturale pentru Municipiul Sfântu Gheorghe, de către URBAN-LOCATO S.R.L

 

27-sep-2018HOTĂRÂREA NR. 289/2018 privind prelungirea unui contract de concesiune asupra unei suprafeţe destinate extinderii contrucţiei pe terenul alăturat

 

27-sep-2018HOTĂRÂREA NR. 288/2018 privind încheierea unui Contract de comodat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Muzeul Naţional Secuiesc

 

27-sep-2018HOTĂRÂREA NR. 287/2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitei Avăndănii Anca- Nicoleta, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale

 

27-sep-2018HOTĂRÂREA NR. 286/2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Ciorici Alexandru, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale

 

27-sep-2018HOTĂRÂREA NR. 285/2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitei Ciorici Daniela - Valentina, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale

 

27-sep-2018HOTĂRÂREA NR. 284/2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Deák Szabolcs, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale

 

27-sep-2018HOTĂRÂREA NR. 283/2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitei Décsei Kinga, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale

 

27-sep-2018HOTĂRÂREA NR. 282/2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Olaru Adrian – Ionuţ, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale

 

27-sep-2018HOTĂRÂREA NR. 281/2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Pál Albert, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale

 

27-sep-2018HOTĂRÂREA NR. 280/2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Ruţă Radu - Cătălin, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale

 

27-sep-2018HOTĂRÂREA NR. 279/2018 privind vânzarea directă a unor terenuri proprietate privată a Municipiului Sfântu Gheorghe, situate pe strada Vânătorilor nr. 51

 

27-sep-2018HOTĂRÂREA NR. 278/2018 privind vânzarea directă a unor terenuri proprietate privată a Municipiului Sfântu Gheorghe, situate pe strada Vânătorilor nr. 45

 

27-sep-2018HOTĂRÂREA NR. 277/2018 privind vânzarea directă a unor terenuri proprietate privată a Municipiului Sfântu Gheorghe situate, pe strada Vânătorilor nr. 25

 

20-sep-2018HOTĂRÂREA NR. 276/2018 privind împuternicirea temporară a consilierului local Debreczeni László pentru reprezentarea municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaților SEPSIIPAR S.R.L

 

20-sep-2018HOTĂRÂREA NR. 275/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Eficientizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Sfântu Gheorghe, Lot 2”

 

13-sep-2018HOTĂRÂREA NR. 274/2018 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Asociaţia Club Sportiv „Equites” în vederea organizării evenimentului „Zilele Sportive Sfântu Gheorghe 2018”, Ediția a XII-a

 

13-sep-2018HOTĂRÂREA NR. 273/2018 privind alocarea unei sume din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru finanțarea programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi – SIC: ”Participarea ACS Sepsi Sic în toate competițiile oficiale ale Federației Române de Baschet și FIBA, sezon competițional 2018 – 2019, juniori și seniori (Liga Națională de Baschet Feminin, Cupa României, Liga 1 și FIBA Eurocup, baschet 3x3, campionatele de copii și juniori pe grupe de vârstă, etc), respectiv în competițiile oficiale ale Federației Române de Tenis de Masă (Baraj de calificare în Divizia B și competițiile diviziei B)”

 

13-sep-2018HOTĂRÂREA NR. 272/2018 privind aprobarea prețurilor unitabile la Contractul încheiat cu SEPSI ÚT-ÉPITŐ SRL pentru unele tipuri de lucrări de modernizare, reparații și întreținere a străzilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe

 

13-sep-2018HOTĂRÂREA NR. 271/2018 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018

 

30-aug-2018HOTĂRÂREA NR. 270/2018 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 14, domeniu privat al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

30-aug-2018HOTĂRÂREA NR. 269/2018 privind modificarea H.C.L. nr. 168/2016 privind numirea reprezentanților municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţilor a SEPSIIPAR S.R.L.

 

30-aug-2018HOTĂRÂREA NR. 268/2018 privind aprobarea asocierii între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna în vederea desfăşurării „Festivalului Deliciilor Dulci” - „Kürtőskalács – édes ízek fesztiválja”- ediţia a II-a

 

30-aug-2018HOTĂRÂREA NR. 267/2018 privind atribuirea contractului pentru Reparații și întreținere a străzilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe, către societatea SEPSI ÚT-ÉPITŐ SRL

 

30-aug-2018HOTĂRÂREA NR. 266/2018 pentru modificarea H.C.L. nr. 242/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

30-aug-2018HOTĂRÂREA NR. 264/2018 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Complexului “Zathureczky Berta” pe anul 2018

 

30-aug-2018HOTĂRÂREA NR. 263/2018 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară pentru angajații din Complexul “Zathureczky Berta”

 

30-aug-2018HOTĂRÂREA NR. 262/2018 privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația ”Turul Madár” în vederea realizării proiectului “Sepsi Mobility” organizat cu ocazia Săptămânii Europene a Mobilității

 

30-aug-2018HOTĂRÂREA NR. 261/2018 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociația Economiștilor Maghiari din România, Filiala Covasna

 

30-aug-2018HOTĂRÂREA NR. 260/2018 pentru abrogarea HCL nr. 219/2018 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe, TEGA S.A. și PAUMY MED VET S.R.L. în vederea realizării unei campanii de sterilizare gratuite pentru câinii fără stăpâni din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

30-aug-2018HOTĂRÂREA NR. 259/2018 privind aprobarea modificării Contractului de finanțare nr. 725/63.967/61/09.11.2017 încheiat între județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația Clubul Sportiv Sepsi – SIC

 

30-aug-2018HOTĂRÂREA NR. 258/2018 pentru modificarea H.C.L. 261/2016 privind aprobarea Criteriilor de prioritate în vederea înscrierii blocurilor de locuinţe în programul local privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Sfântu Gheorghe

 

30-aug-2018HOTĂRÂREA NR. 257/2018 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea și extinderea Grădiniței cu program prelungit „Kőrösi Csoma Sándor”

 

30-aug-2018HOTĂRÂREA NR. 256/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare parțială U.T.R. nr. 40 – Strada Armata Română - Autoliv”, str. Armata Română nr. 58, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

30-aug-2018HOTĂRÂREA NR. 255/2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe pentru modificarea Contractului de delegare nr. 23/2009

 

30-aug-2018HOTĂRÂREA NR. 254/2018 pentru modificarea H.C.L. nr. 87/2004 privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

30-aug-2018HOTĂRÂREA NR. 253/2018 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al URBAN LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2018

 

30-aug-2018HOTĂRÂREA NR. 252/2018 privind mandatarea reprezentantului URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, pentru aprobarea majorării capitalului social al SEPSI REKREATÍV S.A.

 

30-aug-2018HOTĂRÂREA NR. 251/2018 privind aprobarea majorării capitalului social al SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe

 

30-aug-2018HOTĂRÂREA NR. 250/2018 privind modificarea și completarea Contractului de Concesiune nr. 4016/2012 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Urban Locato S.R.L.

 

30-aug-2018HOTĂRÂREA NR. 249/2018 privind dezlipirea unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, cartierul Câmpul Frumos

 

30-aug-2018HOTĂRÂREA NR. 248/2018 privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiei pe terenurile alăturate

 

30-aug-2018HOTĂRÂREA NR. 247/2018 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a două spaţii cu destinaţia de cabinet medical situate în imobilul din str. Vasile Goldiş nr. 3

 

30-aug-2018HOTĂRÂREA NR. 246/2018 privind vânzarea directă a bunurilor imobile proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe situate în cartierul Câmpul Frumos nr. 5, Sfântu Gheorghe

 

30-aug-2018HOTĂRÂREA NR. 245/2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unei părți din imobilul situat în str. Erege nr. 19 în favoarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară

 

30-aug-2018HOTĂRÂREA NR. 244/2018 privind aprobarea cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia “Clubul Sportiv SEPSI-SIC” pe semestrul II al anului 2018

 

14-aug-2018HOTĂRÂREA NR 243/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare/extindere iluminat public rețea stradală - Chilieni și Coșeni”

 

14-aug-2018HOTĂRÂREA NR. 242/2018 pentru înfiinţarea unei grupe de educaţie timpurie antepreşcolară în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit “Árvácska” Sfântu Gheorghe, arondată Şcolii Gimnaziale “Gödri Ferenc” Sfântu Gheorghe

 

14-aug-2018HOTĂRÂREA NR 241/2018 privind aprobarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Programului de Îmbunătăţire a Eficienţei Energetice în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

14-aug-2018HOTĂRÂREA NR. 240/2018 privind alocarea unei sume de bani Bisericii Evanghelice Lutherane din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

14-aug-2018HOTĂRÂREA NR. 239/2018 privind aprobarea cotizaţiei Municipiului Sfântu Gheorghe pentru trimestrele II, III şi IV ale anului 2018, către Asociaţia Grup de Acţiune Locală SEPSI

 

08-aug-2018HOTĂRÂREA NR 238/2018 privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.06.2018

 

08-aug-2018HOTĂRÂREA NR 237/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare parțială U.T.R. nr. 31 – B-dul General Grigore Bălan”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

08-aug-2018HOTĂRÂREA NR 236/2018 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Sepsi Rekreatív S.A. și Asociaţia Háromszéki Ifjúsági Tanács Egyesület în vederea organizării evenimentului „Festivalul SIC”, Ediția a 5-a

 

08-aug-2018HOTĂRÂREA NR 235/2018 privind solicitarea adresată Ministrului Educaţiei Naţionale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării definitive a destinaţiei clădirii Grădiniței cu Program Normal nr. 7 Sfântu Gheorghe, situată pe strada Orbán Balázs nr. 4, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

26-iul-2018HOTĂRÂREA NR. 234/2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe a unor bunuri preluate conform HCL nr. 88/2018 pentru modificarea Contractului de concesiune nr.4380/1998 privind administrarea locurilor publice de desfacere, încheiat cu TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

26-iul-2018HOTĂRÂREA NR. 233/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna august 2018

 

26-iul-2018HOTĂRÂREA NR. 232/2018 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Opera Maghiară de Stat din Ungaria în vederea organizării în Municipiul Sfântu Gheorghe a premierei spectacolului în aer liber ”Poțiunea iubirii” de Donizetti

 

26-iul-2018HOTĂRÂREA NR. 231/2018 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România, în vederea finanţării premierii cadrelor didactice cu merite deosebite în anul şcolar 2016-2017

 

26-iul-2018HOTĂRÂREA NR. 230/2018 privind aprobarea caietului de obiective pentru managementul Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

 

26-iul-2018HOTĂRÂREA NR. 229/2018 pentru modificarea HCL nr. 326/2017 privind aprobarea proiectului „Creșterea calității arhitectural-ambientale și reabilitare termică Colegiul Național Mihai Viteazul – Internat și Sală Festivități” și a cheltuielilor legate de proiect

 

26-iul-2018HOTĂRÂREA NR. 228/2018 pentru modificarea HCL nr. 292/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, pentru obiectivul de investiţii „Creşterea calităţii arhitectural-ambientale şi reabilitare termică-Colegiul Național Mihai Viteazul, Internat şi Sala Festivităţi” cu modificările ulterioare

 

26-iul-2018HOTĂRÂREA NR. 227/2018 privind modificarea HCL nr. 322/2017 privind aprobarea proiectului ”Reabilitare termică la Liceul de Artă Plugor Sándor din Municipiul Sfântu Gheorghe” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare

 

26-iul-2018HOTĂRÂREA NR. 226/2018 privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate

 

26-iul-2018HOTĂRÂREA NR. 225/2018 privind cesiunea Contractului de închiriere nr. 6/2008 încheiat cu I.I. MESAROS DAN

 

26-iul-2018HOTĂRÂREA NR. 224/2018 privind închirirea prin licitație publică deschisă cu oferte în plicuri sigilate, a trei terenuri situate în str. Borvíz

 

26-iul-2018HOTĂRÂREA NR. 223/2018 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018

 

20-iul-2018HOTĂRÂREA NR. 222/2018 pentru modificarea HCL nr. 323/2017 privind aprobarea proiectului ”Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică Grădinița cu program prelungit ”Gulliver”, str. Dealului nr. 24” și a cheltuielilor legate de proiect

 

20-iul-2018HOTĂRÂREA NR. 221/2018 privind împuternicirea temporară a consilierului local Debreczeni László pentru reprezentarea municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaților SEPSIIPAR SRL

 

06-iul-2018HOTĂRÂREA NR. 220/2018 pentru modificarea HCL nr. 324/2017 privind aprobarea proiectului „Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică la Școala Gimnazială ”Gödri Ferenc” structură GPP „Árvácska”şi a cheltuielilor legate de proiect

 

06-iul-2018HOTĂRÂREA NR. 219/2018 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiului Sfântu Gheorghe, TEGA SA şi PAUMY MED VET SRL în vederea realizării unei campanii de sterilizare gratuite pentru câinii fără stăpâni din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

06-iul-2018HOTĂRÂREA NR. 218/2018 pentru modificarea HCL nr. 289/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI), pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare termică la Liceul de Artă Plugor Sándor din Municipiul Sfântu Gheorghe” cu modificările şi completările ulterioare

 

06-iul-2018HOTĂRÂREA NR. 217/2018 pentru abrogarea HCL nr. 128/2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Reparaţii curente la monumentul Ostaşului Român, din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”

 

06-iul-2018HOTĂRÂREA NR. 216/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuințe II – str. Pădurii”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

06-iul-2018HOTĂRÂREA NR. 215/2018 privind modificarea HCL nr. 322/2017 privind aprobarea proiectului ”Reabilitare termică la Liceul de Artă ”Plugor Sándor” din Municipiul Sfântu Gheorghe” și a cheltuielilor legate de proiect

 

06-iul-2018HOTĂRÂREA NR. 214/2018 pentru modificarea HCL nr. 323/2017 privind aprobarea proiectului ”Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică Grădinița cu program prelungit ”Gulliver”, str. Dealului nr. 24” și a cheltuielilor legate de proiect

 

06-iul-2018HOTĂRÂREA NR. 213/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „Refuncţionalizarea clădirii C2-sală de sport şi finalizarea construcţiei anexate sălii de sport” aparţinătoare Şcolii Gimnaziale ”Nicolae Colan” din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

06-iul-2018HOTĂRÂREA NR. 212/2018 privind modificarea și completarea HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”, cu modificările şi completările ulterioare

 

06-iul-2018HOTĂRÂREA NR. 211/2018 pentru rectificarea HCL 120/2018 privind mandatarea reprezentantului URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, pentru aprobarea majorării capitalului social al SEPSI REKREATÍV S.A.

 

28-iun-2018HOTĂRÂREA NR. 210/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna iulie 2018

 

28-iun-2018HOTĂRÂREA NR. 209/2018 privind numirea unei persoane care va ţine Registrul de evidenţă a datoriei publice locale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale

 

28-iun-2018HOTĂRÂREA NR. 208/2018 privind modificarea contractului de cofinanţare nr. 29197/15.05.2018 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita

 

28-iun-2018HOTĂRÂREA NR. 207/2018 privind aprobarea participării municipiului Sfântu Gheorghe la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional – Programul rabla 2018, în vederea achiziţionării unui autoturism

 

28-iun-2018HOTĂRÂREA NR. 206/2018 privind aprobarea modificării devizului general al obiectivului de investiţii „Construire casă mortuară la Coșeni” judeţul Covasna

 

28-iun-2018HOTĂRÂREA NR. 205/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere spații de producție, depozitare și anexe la Dunapack-Rambox Prodimpex S.R.L.”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-iun-2018HOTĂRÂREA NR. 204/2018 privind mandatarea reprezentantului URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, pentru aprobarea majorării capitalului social al SEPSIIPAR S.R.L.

 

28-iun-2018HOTĂRÂREA NR. 203/2018 privind aprobarea majorării capitalului social al SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

28-iun-2018HOTĂRÂREA NR. 202/2018 privind aprobarea ordinii de prioritate cu solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-iun-2018HOTĂRÂREA NR. 201/2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Gecző Barna, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale

 

28-iun-2018HOTĂRÂREA NR. 200/2018 privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii în baza Legii nr. 15/2003, republicată, a terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe

 

28-iun-2018HOTĂRÂREA NR. 199/2018 pentru modificarea proiectului de contract aprobat prin HCL nr. 61/2010 privind aprobarea proiectului de contract de dare în folosinţă gratuită a unui teren, situat în str. Borvíz, în scopul construirii pe acesta a unei locuinţe unifamiliale în baza Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

28-iun-2018HOTĂRÂREA NR. 198/2018 privind închirirea prin licitație publică deschisă a unor spații situate în imobilul proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat în str. 1 Decembrie 1918, bl. 18. sc. O, parter

 

28-iun-2018HOTĂRÂREA NR. 197/2018 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită în favoarea Filialei din Sfântu Gheorghe a Uniunii Artiștilor Plastici din România, a unui apartament situat în str. Gróf Mikó Imre nr. 4, bl. 1, sc. C, ap. 10

 

28-iun-2018HOTĂRÂREA NR. 196/2018 privind achiziţionarea unui teren situat în extravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, cu suprafaţă de 800 mp, proprietatea numitului Saláta Emil –Adrian

 

28-iun-2018HOTĂRÂREA NR. 195/2018 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate a unui teren proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Tutunului nr. 10

 

28-iun-2018HOTĂRÂREA NR. 194/2018 privind vânzarea directă a unui teren proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat pe strada Cetăţii

 

28-iun-2018HOTĂRÂREA NR. 193/2018 privind închirirea prin licitaţie publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate, a unor imobile proprietate privată a Municipiului Sfântu Gheorghe, situate în str. Fabricii nr. 41

 

28-iun-2018HOTĂRÂREA NR. 192/2018 privind întabularea în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe a străzii Málik József

 

28-iun-2018HOTĂRÂREA NR. 191/2018 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Spitalului nr. 11

 

28-iun-2018HOTĂRÂREA NR. 190/2018 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Tamási Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu 1 iulie 2018

 

28-iun-2018HOTĂRÂREA NR. 189/2018 privind aprobarea achitării către Asociația “Asociaţia Vadon” a cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe, pe semestrul II al anului 2018

 

28-iun-2018HOTĂRÂREA NR. 188/2018 privind alocarea unei sume de bani Parohiei Reformate Sfântu Gheorghe I pe anul 2018

 

28-iun-2018HOTĂRÂREA NR. 187/2018 pentru aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 96/2018 privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local pentru instituirea fondului de relaţii internaţionale pe anul 2018

 

28-iun-2018HOTĂRÂREA NR. 186/2018 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018

 

31-mai-2018HOTĂRÂREA NR 185/2018 privind mandatarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă și de canalizare menajeră în județul Covasna

 

31-mai-2018HOTĂRÂREA NR 184/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna iunie 2018

 

31-mai-2018HOTĂRÂREA NR 183/2018 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării finale al managementului Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

 

31-mai-2018HOTĂRÂREA NR 182/2018 privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 7/15.05.2018 pentru Planul Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială și servicii” Câmpul Frumos, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

31-mai-2018HOTĂRÂREA NR 181/2018 privind aprobarea Plan Urbanistic Zonal ”Zonă amenajări sportive şi parcaje, Zona Nord Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

31-mai-2018HOTĂRÂREA NR 180/2018 privind reactualizarea tabelului nominal cuprinzând ordinea de prioritate pe anul 2018, în vederea atribuirii apartamentelor disponibile, construite din fondul de stat

 

31-mai-2018HOTĂRÂREA NR 179/2018 privind acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe cu privire la aprobarea bilanţului contabil al societății pe anul 2017

 

31-mai-2018HOTĂRÂREA NR 178/2018 privind aprobarea bilanţului contabil al MULTI-TRANS S.A. pe anul 2017

 

31-mai-2018HOTĂRÂREA NR 177/2018 privind acordarea unui mandat special reprezentanților municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaților a SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L. Sfântu Gheorghe, pentru numirea administratorului SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

31-mai-2018HOTĂRÂREA NR 176/2018 privind acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe cu privire la aprobarea bilanțului contabil pe anul 2017

 

31-mai-2018HOTĂRÂREA NR 175/2018 privind dezlipirea unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Zorilor nr. 24-26

 

31-mai-2018HOTĂRÂREA NR 174/2018 privind încheierea unui contract de concesiune asupra unei suprafeţe destinate extinderii contrucţiei pe terenul alăturat, modificarea unui contract de concesiune pentru extinderea construcției pe terenul alăturat, respectiv prelungirea unui contract de concesiune asupra unei suprafeţe destinate extinderii contrucţiei pe terenul alăturat

 

31-mai-2018HOTĂRÂREA NR 173/2018 privind aprobarea unui schimb de teren între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Parohia Ortodoxă Sfântu Gheorghe

 

31-mai-2018HOTĂRÂREA NR 172/2018 privind încheierea actelor adiţionale la Contractele de locaţiune cesionate de la Tega S.A.

 

31-mai-2018HOTĂRÂREA NR 171/2018 privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren situat în str. Cetăţii nr. 30 din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

31-mai-2018HOTĂRÂREA NR 170/2018 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Ciucului nr. 51

 

31-mai-2018HOTĂRÂREA NR 169/2018 privind aprobarea acordării unui ajutor ad-hoc de minimis pentru “INCUBATORUL DE AFACERI SFÂNTU GHEORGHE, COVASNA” prin fondator Covimm Consulting S.R.L.

 

31-mai-2018HOTĂRÂREA NR 168/2018 privind alocarea unei sume de bani Parohiei Ortodoxe Sfântu Gheorghe IV

 

31-mai-2018HOTĂRÂREA NR 167/2018 privind alocarea unei sume de bani Bisericii Evanghelice Lutherane din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

31-mai-2018HOTĂRÂREA NR 166/2018 privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.03.2018

 

31-mai-2018HOTĂRÂREA NR. 165/2018 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018

 

31-mai-2018HOTĂRÂREA NR. 164/2018 privind aprobarea modificării Contractului de asociere nr. 43.667/15.07.2016 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe

 

17-mai-2018HOTĂRÂREA NR. 163/2018 privind acordarea unui sprijin Bisericii Reformate II. Sfântu Gheorghe

 

17-mai-2018HOTĂRÂREA NR 162/2018 privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual multianual Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna

 

17-mai-2018HOTĂRÂREA NR 161/2018 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis multianual pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna

 

17-mai-2018HOTĂRÂREA NR 160/2018 privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe la realizarea proiectului internaţional „CLEVER Cities - Proiectarea participativă a soluțiilor ecologice ajustate la nivel local pentru regenerare cu valoare adăugată, inclusivă din punct de vedere social în orașe”, finanţat în baza programului de cercetare şi inovare Horizon 2020 al Uniunii Europene 2014-2020

 

17-mai-2018HOTĂRÂREA NR 159/2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalității de gestiune a transportului public local de călători prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

17-mai-2018HOTĂRÂREA NR 158/2018 privind aprobarea revocării dreptului de folosinţă gratuită al Companiei Naţionale de Investiţii –C.N.I. S.A. Bucureşti asupra unui teren situat în incinta Liceului Tehnologic Economic Administrativ ”Berde Áron”

 

17-mai-2018HOTĂRÂREA NR 157/2018 privind reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, cartierul Câmpul Frumos

 

17-mai-2018HOTĂRÂREA NR 156/2018 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobilul situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, sat Coşeni

 

26-apr-2018HOTĂRÂREA NR. 155/2018 privind aprobarea modificării Contractului de finanțare nr. 725/63.967/61/09.11.2017 încheiat între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația Clubul Sportiv Sepsi – SIC

 

26-apr-2018HOTĂRÂREA NR. 154/2018 privind reducerea capitalului social al MULTI-TRANS S.A.

 

26-apr-2018HOTĂRÂREA NR. 153/2018 pentru stabilirea termenului limită pentru depunerea cererilor în baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietatea personală, republicată cu modificările şi completările ulterioare

 

26-apr-2018HOTĂRÂREA NR 152/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna mai 2018

 

26-apr-2018HOTĂRÂREA NR. 151/2018 privind aprobarea încheierii unui Contract de finanţare între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Ansamblul de Dansuri “Trei Scaune - Háromszék” din Sfântu Gheorghe în vederea susţinerii evenimentului cultural „Întâlnirea Dansului şi Muzicii Populare”, Ed. a XXX-a

 

26-apr-2018HOTĂRÂREA NR. 150/2018 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Casa de Cultură Kónya Ádám şi Asociaţia Vadon în vederea organizării „Galopiadei Secuieşti”

 

26-apr-2018HOTĂRÂREA NR. 149/2018 pentru modificarea H.C.L. nr. 243/2016 privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile administrative ale instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe

 

26-apr-2018HOTĂRÂREA NR. 148/2018 privind modificarea Contractului de asociere nr. 1410/10.03.2004 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Asociația Composesoratelor Murgó

 

26-apr-2018HOTĂRÂREA NR. 147/2018 privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 6/29.03.2018 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuințe”, Chilieni, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

26-apr-2018HOTĂRÂREA NR. 146/2018 privind modificarea și completarea HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”

 

26-apr-2018HOTĂRÂREA NR. 145/2018 privind dezlipirea unui teren situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, Piața Libertății f.n.

 

26-apr-2018HOTĂRÂREA NR. 144/2018 privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea constucţiei pe terenul alăturat, prelungirea unui contract de concesiune asupra unei suprafeţe destinate extinderii contrucţiei pe terenul alăturat, respectiv cesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea construcţiei pe terenul alăturat

 

26-apr-2018HOTĂRÂREA NR. 143/2018 privind trecerea din proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, a imobilului situat pe B-dul. Gen. Grigore Bălan nr. 15

 

26-apr-2018HOTĂRÂREA NR. 142/2018 privind aprobarea vânzării directe a locuinței situată pe str. Lăcrămioarei nr. 4, bl. 9, sc. D, et. 1, ap. 9, Sfântu Gheorghe, în favoarea chiriaşului Rențea Gheorghe

 

26-apr-2018HOTĂRÂREA NR. 141/2018 privind aprobarea indexării cu rata inflației a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la buget local

 

26-apr-2018HOTĂRÂREA NR. 140/2018 privind alocarea unei sume de bani în favoarea Parohiei Romano Catolice Szent Gellért – Sfântu Gheorghe II

 

16-apr-2018HOTĂRÂREA NR. 139/2018 privind aprobarea preluării în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, al unui imobil aflat în administrarea Gospodăriei Comunală S.A.

 

16-apr-2018HOTĂRÂREA NR. 138/2018 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 94/2017 privind stabilirea modalităţii de organizare a serviciului comunitar asigurat persoanelor vârstnice la domiciliu, din municipiul Sfântu Gheorghe

 

16-apr-2018HOTĂRÂREA NR. 137/2018 privind conferirea titlului onorific „PRO URBE” pe anul 2018

 

16-apr-2018HOTĂRÂREA NR. 136/2018 privind aprobarea finanţării activităţilor sportive desfășurate de Clubul Sportiv Şcolar Sfântu Gheorghe

 

16-apr-2018HOTĂRÂREA NR. 135/2018 privind aprobarea „Strategiei locale de dezvoltare a servicului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru prioada 2018 – 2020”

 

16-apr-2018HOTĂRÂREA NR. 134/2018 privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe şi al Caietului de Sarcini pentru delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

16-apr-2018HOTĂRÂREA NR. 133/2018 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018

 

29-mar-2018HOTĂRÂREA NR. 132/2018 privind acordarea unui sprijin Parohiei Reformate Sfântu Gheorghe I

 

29-mar-2018HOTĂRÂREA NR 131/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna aprilie 2018

 

29-mar-2018HOTĂRÂREA NR. 130/2018 privind participarea Municipiului Sfântu Gheorghe la finanțarea costului anual pentru copii/tinerii instituționalizați sau aflați la asistenți maternali profesioniști, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice instituționalizate, pe anul 2018

 

29-mar-2018HOTĂRÂREA NR. 129/2018 privind modificarea şi completarea H.C.L nr. 23/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Comunitară, cu modificările și completările ulterioare

 

29-mar-2018HOTĂRÂREA NR. 128/2018 pentru modificarea și completarea H.C.L. 194/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Casei de Cultură „Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare

 

29-mar-2018HOTĂRÂREA NR. 127/2018 privind aprobarea încheierii unui contract de cofinanţare între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita

 

29-mar-2018HOTĂRÂREA NR 126/2018 pentru modificarea și completarea HCL nr. 85/2018 privind instituirea unor măsuri în vederea organizării „Zilelor Sfântu Gheorghe 2018”

 

29-mar-2018HOTĂRÂREA NR. 125/2018 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare clădire grădiniţă cu program normal nr. 3”, din strada Oltului nr. 19, Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

 

29-mar-2018HOTĂRÂREA NR. 124/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Construire grădiniţă şi creşă – Câmpul Frumos”

 

29-mar-2018HOTĂRÂREA NR. 123/2018 privind actualizarea devizului general aprobat prin H.C.L. 2/2015 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Grădinarilor în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, cu modificările şi completările ulterioare

 

29-mar-2018 HOTĂRÂREA NR. 122/2018 privind retragerea Municipiului Sfântu Gheorghe din Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna

 

29-mar-2018HOTĂRÂREA NR. 121/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru modificarea indicatorilor urbanistici, str. Gróf Mikó Imre nr. 3, Sfântu Gheorghe

 

29-mar-2018HOTĂRÂREA NR. 120/2018 privind mandatarea reprezentantului URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, pentru aprobarea majorării capitalului social al SEPSI REKREATÍV S.A.

 

29-mar-2018HOTĂRÂREA NR. 119/2018 privind aprobarea majorării capitalului social al SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe

 

29-mar-2018HOTĂRÂREA NR. 118/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2018

 

29-mar-2018HOTĂRÂREA NR. 117/2018 privind împuternicirea temporară a consilierului local Tischler Ferenc pentru reprezentarea municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor SEPSI REKREATÍV S.A.

 

29-mar-2018HOTĂRÂREA NR. 116/2018 privind aprobarea bilanţului contabil al URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2017

 

29-mar-2018HOTĂRÂREA NR. 115/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2018

 

29-mar-2018HOTĂRÂREA NR. 114/2018 privind împuternicirea temporară a consilierului local Miklós Zoltán pentru reprezentarea municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor SEPSIIPAR SRL

 

29-mar-2018HOTĂRÂREA NR. 113/2018 privind aprobarea inițierii procedurii de selecție a administratorului SEPSIIPAR S.R.L.

 

29-mar-2018HOTĂRÂREA NR. 112/2018 privind aprobarea achitării cotizaţiei anuale a Municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “AQUACOV”

 

29-mar-2018HOTĂRÂREA NR. 111/2018 privind aprobarea actualizării anuale, revizuirii şi stabilirii chiriilor aferente locuinţelor A.N.L. din Municipiul Sfântu Gheorghe, începând din data de 01.04.2018

 

29-mar-2018HOTĂRÂREA NR. 110/2018 privind aprobarea măsurilor necesare pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării locuinţelor cu chirie, construite din fondul locativ de stat şi din cele aflate în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe

 

29-mar-2018HOTĂRÂREA NR. 109/2018 privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate, respectiv cesionarea Contractului de concesiune nr. 33471/2012 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Bartos Attila

 

29-mar-2018HOTĂRÂREA NR 108/2018 privind aprobarea prelungirii Contractului de comodat nr. 492/2010 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Biblioteca Judeţeană „Bod Péter”

 

29-mar-2018HOTĂRÂREA NR 107/2018 privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 7.666/2013, privind spaţiul cu destinaţia de Cabinet Medical Individual „Dr. Keserű Éva Emese” situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr. 12

 

29-mar-2018HOTĂRÂREA NR 106/2018 privind aprobarea delegării gestiunii prin negociere directă al serviciului public de administrare a locurilor publice de desfacere în municipiul Sfântu Gheorghe către TEGA S.A.

 

29-mar-2018HOTĂRÂREA NR 105/2018 privind modificarea Contractului de concesionare nr. 8890/2014 a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Sfântu Gheorghe încheiat cu TEGA S.A.

 

29-mar-2018HOTĂRÂREA NR. 104/2018 privind aprobarea rezilierii Contractului de comodat nr. 42195/18.08.2011 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Fundaţia Creştină “DIAKONIA” – Filiala Sfântu Gheorghe

 

29-mar-2018HOTĂRÂREA NR 103/2018 privind aprobarea cesiunii Contractului de concesiune nr. 1997/08.04.1994 între cedentul BANCPOST S.A. şi cesionarul IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCUREŞTI S.A.

 

29-mar-2018HOTĂRÂREA NR 102/2018 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 15723/2017 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Choco Pack S.R.L.

 

29-mar-2018HOTĂRÂREA NR 101/2018 privind prelungirea Contractelor de locațiune încheiate cu chiriașii spațiilor comerciale situate în Piața Centrală al municipiului Sfântu Gheorghe

 

29-mar-2018HOTĂRÂREA NR 100/2018 privind modificarea şi aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2018

 

29-mar-2018HOTĂRÂREA NR 99/2018 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Casei de Cultură “Kónya Ádám” din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2018

 

29-mar-2018HOTĂRÂREA NR 98/2018 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Tamási Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2018

 

29-mar-2018HOTĂRÂREA NR 97/2018 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Andrei Mureşanu” din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2018

 

29-mar-2018HOTĂRÂREA NR 96/2018 privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local pentru instituirea fondului de relaţii internaţionale pe anul 2018

 

29-mar-2018HOTĂRÂREA NR. 95/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2018

 

13-mar-2018HOTĂRÂREA NR 94/2018 privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 5/12.03.2018 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Instituții publice, servicii și locuințe – str. Nicolae Iorga, str. Bánki Donát, str. Császár Bálint”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

13-mar-2018HOTĂRÂREA NR 93/2018 privind modificarea HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”

 

08-mar-2018HOTĂRÂREA NR 92/2018 privind aprobarea modificării Contractului de asociere nr. 8206/15.02.2017 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi TEGA S.A. în vederea organizării Târgului producătorilor şi meşteşugarilor şi Târgului de flori şi grădinărit în municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare

 

08-mar-2018HOTĂRÂREA NR 91/2018 privind alocarea unei sume de bani Parohiei Ortodoxe Sfântu Gheorghe VI pe anul 2018

 

08-mar-2018HOTĂRÂREA NR 90/2018 privind prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. 567/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 78

 

08-mar-2018HOTĂRÂREA NR 89/2018 privind alocarea unei sume de bani pentru Parohia Romano-Catolică Sfântu Gheorghe V

 

08-mar-2018HOTĂRÂREA NR 88/2018 pentru modificarea Contractului de concesiune nr. 4380/1998 privind administrarea locurilor publice de desfacere, încheiat cu TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

08-mar-2018HOTĂRÂREA NR 87/2018 privind instituirea programului multianul de burse pentru susţinerea studenţilor din anii terminali

 

08-mar-2018HOTĂRÂREA NR 86/2018 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociația Creștină “Bunul Samaritean” “Irgalmas Samaritánus” Keresztény Egyesület în vederea organizării evenimentului dedicat zilei mondiale a Sindromului Down

 

08-mar-2018HOTĂRÂREA NR. 85/2018 privind instituirea unor măsuri în vederea organizării „Zilelor Sfântu Gheorghe 2018”

 

08-mar-2018HOTĂRÂREA NR 84/2018 privind sprijinirea bisericilor creştine din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-feb-2018HOTĂRÂREA NR 83/2018 pentru modificarea HCL nr. 441/2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reamenajarea, restaurarea imobilului educaţional situat pe str. Gábor Áron nr. 18 din Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

28-feb-2018HOTĂRÂREA NR 82/2018 privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 2/26.02.2018 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Drum ocolitor” Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-feb-2018HOTĂRÂREA NR 81/2018 privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 4/26.02.2018 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuințe” Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Dózsa György

 

28-feb-2018HOTĂRÂREA NR 80/2018 privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 3/26.02.2018 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Extindere cimitir”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-feb-2018HOTĂRÂREA NR 79/2018 privind aprobarea ordinii de prioritate cu solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-feb-2018HOTĂRÂREA NR 78/2018 privind dezlipirea unui teren situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Bánki Donát nr. 29

 

28-feb-2018HOTĂRÂREA NR 77/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna martie 2018

 

28-feb-2018HOTĂRÂREA NR 76/2018 privind constituirea comisiei de circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe

 

28-feb-2018HOTĂRÂREA NR 75/2018 privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia de Tineret “ECOU” în vederea finanţării şi organizării evenimentului „Saint George City of Debate 1:2”

 

28-feb-2018HOTĂRÂREA NR 74/2018 privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Liceul Teologic Reformat din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-feb-2018HOTĂRÂREA NR 73/2018 privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Liceul de Artă ”Plugor Sándor” din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-feb-2018HOTĂRÂREA NR 72/2018 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 232/2008 privind instituirea Programului de sprijinire a sportului în Municipiul Sfântu Gheorghe ”SFÂNTU GHEORGHE SPRIJINĂ SPORTUL”, cu modificările și completările ulterioare

 

28-feb-2018HOTĂRÂREA NR 71/2018 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 281/2013 pentru instituirea Programului de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru activităţi nonprofit pentru tineri „Sfântu Gheorghe Sprijină Tinerii”, cu modificările şi completările ulterioare

 

28-feb-2018HOTĂRÂREA NR 70/2018 privind aprobarea Regulamentului de vânzare fără licitație și fără negociere a masei lemnoase către populație și încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Ocolul Silvic Hatod S.R.L. pentru vânzarea fără licitație și fără negociere a masei lemnoase către populație

 

28-feb-2018HOTĂRÂREA NR 69/2018 privind aprobarea efectuării lucrărilor de reparații la drumul forestier Nadaș, FE014, de către Ocolul Silvic Privat Hatod, din fondul de accesibilizare a fondului forestier proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe

 

28-feb-2018HOTĂRÂREA NR 68/2018 privind organziarea concursului de idei pentru amenajarea lacului de agrement din zona Cartierului Gării

 

28-feb-2018HOTĂRÂREA NR 67/2018 pentru modificarea H.C.L. nr. 384/2010 privind înființarea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Sfântu Gheorghe

 

28-feb-2018HOTĂRÂREA NR 66/2018 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, pentru obiectivul de investiţii „Amenajări exterioare, sistematizare verticală şi asigurarea utilităţilor la sala de sport, Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”

 

28-feb-2018HOTĂRÂREA NR 65/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare str. Salcâmilor între str. Stadionului și str. Ghioceilor”

 

28-feb-2018HOTĂRÂREA NR 64/2018 privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 1/13.02.2018 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinație din zonă industrială în zonă de locuințe și servicii” Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gyárfás Jenő

 

28-feb-2018HOTĂRÂREA NR 63/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ – Simeria Vest-Subzona 6” Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-feb-2018HOTĂRÂREA NR 62/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Reglementarea zonei – Zonă rezidenţială” Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Jókai Mór nr. 9B

 

28-feb-2018HOTĂRÂREA NR 61/2018 pentru rectificarea HCL nr. 388/2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”

 

28-feb-2018HOTĂRÂREA NR 60/2018 pentru aprobarea modificării și completării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”

 

28-feb-2018HOTĂRÂREA NR 59/2018 privind împuternicirea temporară a consilierului local Miklós Zoltán pentru reprezentarea municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor TEGA S.A.

 

28-feb-2018HOTĂRÂREA NR 58/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Urban-Locato S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2018

 

28-feb-2018HOTĂRÂREA NR 57/2018 privind dezlipirea unor terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gödri Ferenc

 

28-feb-2018HOTĂRÂREA NR 56/2018 privind alipirea unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Dealului f.n.

 

28-feb-2018HOTĂRÂREA NR 55/2018 privind cesiunea unui contract de concesiune încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Dămoc Victor

 

28-feb-2018HOTĂRÂREA NR 54/2018 privind prelungirea contractelor de concesiune ale terenurilor aferente construcţiilor cu destinaţie de garaj, care expiră în data de 01.03.2018

 

28-feb-2018HOTĂRÂREA NR 53/2018 privind închirirea prin licitație publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate, a unor construcții proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situate în str. Fabricii nr. 41

 

28-feb-2018HOTĂRÂREA NR 52/2018 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate a unui teren proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat în localitatea Coşeni

 

28-feb-2018HOTĂRÂREA NR 51/2018 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 74/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

28-feb-2018HOTĂRÂREA NR 50/2018 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.12.2017

 

19-feb-2018HOTĂRÂREA NR 49/2018 privind aprobarea componentei inițiale a Planului de selecție pentru recrutarea administratorului SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L. și aprobarea constituirii Comisiilor de selecție și de soluționare a contestațiilor în procedura de selecție

 

19-feb-2018HOTĂRÂREA NR 48/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru data 19.02.2018

 

13-feb-2018HOTĂRÂREA NR. 47/2018 privind aprobarea cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018, către Asociaţia Grup de Acţiune Locală SEPSI

 

13-feb-2018HOTĂRÂREA NR. 46/2018 privind modificarea H.C.L. nr. 106/2014 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului onorific „PRO URBE”

 

13-feb-2018HOTĂRÂREA NR. 45/2018 privind înfiinţarea unei grupe de educaţie timpurie antepreşcolară în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit “Napsugár” Sfântu Gheorghe, arondată Şcolii Gimnaziale “Ady Endre” Sfântu Gheorghe

 

13-feb-2018HOTĂRÂREA NR. 44/2018 pentru modificarea H.C.L nr. 17/2016 privind aprobarea implementării unui sistem de plată prin SMS a taxei de parcare în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

13-feb-2018HOTĂRÂREA NR. 43/2018 privind încetarea Contractului de concesiune nr. 31163/2013 încheiat cu Masterplast Romania S.R.L.

 

13-feb-2018HOTĂRÂREA NR. 42/2018 privind aprobarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 41/2018 privind aprobarea cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia “Clubul Sportiv SEPSI-SIC” pe semestrul I al anului 2018

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 40/2018 privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorhe, Liceul Tehnologic Economic Administrativ ”Berde Áron” Sfântu Gheorghe și IMPERIAL HOTEL MANAGEMENT S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2018-2019

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 39/2018 privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorhe, Liceul Tehnologic Economic Administrativ ”Berde Áron” Sfântu Gheorghe și NEW IMPORT-EXPORT S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2018-2019

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 38/2018 privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorhe, Liceul Tehnologic Economic Administrativ ”Berde Áron” Sfântu Gheorghe și TRIST COMERȚ SERVICII S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2018-2019

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 37/2018 privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorhe, Liceul Tehnologic Economic Administrativ ”Berde Áron” Sfântu Gheorghe și HOTEL-HOSTEL PARK S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2018-2019

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 36/2018 privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorhe, Liceul Tehnologic Economic Administrativ ”Berde Áron” Sfântu Gheorghe și BERTIS S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2018-2019

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 35/2018 privind aprobarea încheierii contractului de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Crescătorilor de păsări şi animale mici „Trei Scaune” pentru organizarea expoziţiei de păsări şi animale mici domestice din anul 2018

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 34/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna februarie 2018

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 33/2018 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Complexului “Zathureczky Berta” pe anul 2018

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 32/2018 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie să presteze una dintre persoanele majore apte de muncă din familiile care beneficiază de ajutor social pe anul 2018

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 31/2018 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2017 al Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 30/2018 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2017 al Teatrului “Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 29/2018 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2017 al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 28/2018 pentru înfiinţarea unei grupe de educaţie timpurie antepreşcolară în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit “Árvácska” Sfântu Gheorghe, arondată Şcolii Gimnaziale “Gödri Ferenc” Sfântu Gheorghe

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 27/2018 privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorhe, Liceul Tehnologic „Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe și READY GARMENT TECHNOLOGY S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2018-2019

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 26/2018 privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorhe, Liceul Tehnologic „Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe și BAUMEISTER S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2018-2019

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 25/2018 privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorhe, Liceul Tehnologic „Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe și MODERN HOUSE S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2018-2019

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 24/2018 privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorhe, Liceul Tehnologic „Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe și BERTIKRIS S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2018-2019

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 23/2018 privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorhe, Liceul Tehnologic „Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe și ALEX&CO S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2018-2019

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 22/2018 privind aprobarea rețelei școlare preuniversitare de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul școlar 2018 – 2019

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 21/2018 pentru modificarea HCL nr. 293/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI), pentru obiectivul de investiţii „Creşterea calităţii arhitectural-ambientale, reabilitare termică Şcoala Gimnazială Gödri Ferenc structura GPP Árvácska, str. Romulus Cioflec nr. 14 din Municipiul Sfântu Gheorghe”, cu modificările ulterioare

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 20/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Amenajare curte interioară şi construire teren de joacă”, str. Lunca Oltului nr. 9-11 şi 13-15 din municipiul Sfântu Gheorghe

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 19/2018 privind aprobarea antemăsurătorii, a prețului de pornire la licitație pentru valorificarea materialului lemnos din fondul forestier proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe, precum și fundamentarea valorilor lucrărilor silvice, necesare a se executa în anul 2018

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 18/2018 privind aprobarea modului de delegare a gestiunii sistemului de iluminat public pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe”

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 17/2018 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 16/2018 privind scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar concesionate în favoarea operatorului regional TEGA S.A. Sfântu Gheorghe și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI” nr. 4/2009, încheiat cu TEGA S.A.

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 15/2018 privind scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar concesionate în favoarea operatorului regional TEGA S.A. Sfântu Gheorghe și modificarea Contractului de concesiune a serviciului public de administrare al Cimitirului Comun din municipiul Sfântu Gheorghe, nr. 40379/2017

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 14/2018 privind mandatarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru aprobarea modificării tarifelor serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare- epurare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A.

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 13/2018 privind mandatarea reprezentantului URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, pentru aprobarea majorării capitalului social al SEPSIIPAR S.R.L.

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 12/2018 privind aprobarea majorării capitalului social al SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 11/2018 privind aprobarea achitării către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Covasna” a cotizației municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 10/2018 privind aprobarea cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018, către Asociaţia „Asociaţia Vadon”

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 9/2018 privind prelungirea unui contract de concesiune asupra unei suprafeţe destinate extinderii contrucţiei pe terenul alăturat

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 8/2018 privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 15485/2014 încheiat cu proprietarii terenului pe care funcţionează grădinăria municipiului, situat pe str. Ciucului

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 7/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2017 privind aprobarea dreptului organului fiscal local de a emite acte administrative fiscale pe suport hârtie, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal local, respectiv stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță al actelor administrative fiscale

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 6/2018 cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul Poliţiei Locale a municipiului Sfântu Gheorghe, serviciu public din subordinea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.01.2018

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 5/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară al municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.01.2018

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 4/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.01.2018

 

25-ian-2018HOTĂRÂREA NR 3/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru data 25.01.2018

 

09-ian-2018HOTĂRÂREA NR. 2/2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 418/2017 privind supraimpozitarea unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 18

 

09-ian-2018HOTĂRÂREA NR. 1/2018 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile situate în strada Gábor Áron nr. 18 domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe

 Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină