Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


21-dec-2017HOTĂRÂREA NR. 441/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de investiții pentru obiectivul de investiții „Reamenajarea, restaurarea imobilului educaţional situat pe str. Gábor Áron nr. 18 din Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

21-dec-2017HOTĂRÂREA NR. 440/2017 pentru revocarea HCL nr. 201/2017 privind angajamentul Municipiului Sfântu Gheorghe pentru asigurarea fondurilor necesare realizării investiţiei „Manej acoperit pentru cai de la Benedekmező” de către Asociaţia „Asociaţia Vadon”

 

21-dec-2017HOTĂRÂREA NR. 439/2017 privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor SEPSI REKREATÍV S.A. cu privire la aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017

 

21-dec-2017HOTĂRÂREA NR. 438/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna ianuarie 2018

 

21-dec-2017HOTĂRÂREA NR. 437/2017 pentru modificarea HCL nr. 162/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

21-dec-2017HOTĂRÂREA NR. 436/2017 privind instituirea Programului privind sprijinirea funcționării serviciilor sociale dezvoltate de organizaţii neguvernamentale la nivelul municipiului Sfântu Gheorghe, în anul 2018

 

21-dec-2017HOTĂRÂREA NR. 435/2017 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Casa de Cultură Kónya Ádám în vederea organizării în anul 2018 unor evenimente cu caracter cultural în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

21-dec-2017HOTĂRÂREA NR. 434/2017 privind aprobarea Listei de prioritate cu solicitanții care au depus cereri pentru locuințe sociale în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

21-dec-2017HOTĂRÂREA NR. 433/2017 pentru rectificarea HCL nr. 388/2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”

 

21-dec-2017HOTĂRÂREA NR. 432/2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe pentru modificarea Contractului de delegare nr. 23/2009

 

21-dec-2017HOTĂRÂREA NR 431/2017 pentru modificarea HCL nr. 294/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI), pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare termică la Şcoala Gimnazială ”Nicolae Colan” din Municipiul Sfântu Gheorghe”, cu modificările și completările ulterioare

 

21-dec-2017HOTĂRÂREA NR. 430/2017 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 7/13.12.2017 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe II – str. Pădurii” Municipiul Sfântu Gheorghe

 

21-dec-2017HOTĂRÂREA NR. 429/2017 privind alipirea unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Dealului f.n.

 

21-dec-2017HOTĂRÂREA NR. 428/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Amenajare acces rutier la sala de sport multifuncţională cu 3000 de locuri” Municipiul Sfântu Gheorghe-Comuna Arcuş

 

21-dec-2017HOTĂRÂREA NR. 427/2017 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţie de spaţiu comercial, care aparţin domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, situate pe str. Gróf Mikó Imre nr. 1

 

21-dec-2017HOTĂRÂREA NR. 426/2017 privind prelungirea Contractului de locaţiune nr. 212/11.01.2007 încheiat cu Bálint Gyula Întreprindere individuală pentru terenul situat în Şugaş Băi

 

21-dec-2017HOTĂRÂREA NR. 425/2017 privind încheierea unui act adiţional la Contractul de administrare nr. 55115/20.09.2016 încheiat cu Casa de Cultură „Kónya Ádám”

 

21-dec-2017HOTĂRÂREA NR. 424/2017 pentru aprobarea acordării burselor de excelenţă pe anul 2017, în cadrul programului “Bursele Sfântu Gheorghe”

 

15-dec-2017HOTĂRÂREA NR 423/2017 privind actualizarea devizului general aprobat prin HCL 4/2015 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Vulturilor în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, cu modificările şi completările ulterioare

 

15-dec-2017HOTĂRÂREA NR 422/2017 pentru modificarea HCL nr. 293/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, pentru obiectivul de investiţii „Creşterea calităţii arhitectural-ambientale, reabilitare termică Şcoala Gimnazială Gödri Ferenc structura Grădinița cu Program Prelungit „Árvácska”, str. Romulus Cioflec nr. 14 din Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

15-dec-2017HOTĂRÂREA NR 421/2017 privind participarea SEPSIIPAR S.R.L. în asociere cu Municipiul Sfântu Gheorghe, la constituirea SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L.

 

15-dec-2017HOTĂRÂREA NR 420/2017 privind participarea Municipiului Sfântu Gheorghe, în asociere cu SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe la constituirea SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L.

 

15-dec-2017HOTĂRÂREA NR 419/2017 privind supraimpozitarea unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 17

 

15-dec-2017HOTĂRÂREA NR 418/2017 privind supraimpozitarea unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, pe strada 1 Decembrie 1918 nr. 18

 

15-dec-2017HOTĂRÂREA NR 417/2017 privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe

 

15-dec-2017HOTĂRÂREA NR 416/2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2018

 

15-dec-2017HOTĂRÂREA NR 415/2017 privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.11.2017

 

15-dec-2017HOTĂRÂREA NR 414/2017 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017

 

04-dec-2017HOTĂRÂREA NR. 413/2017 privind încheierea unui act adiţional la Contractul de administrare nr. 56403/27.09.2016 încheiat cu Casa de Cultură „Konya Ádám”

 

04-dec-2017HOTĂRÂREA NR. 412/2017 privind încheierea unui act adiţional la Contractul de administrare nr. 16259/03.04.2012 încheiat cu Teatrul „Andrei Mureşanu”

 

04-dec-2017HOTĂRÂREA NR. 411/2017 pentru modificarea HCL nr. 47/1999 privind înfiinţarea şi funcţionarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

04-dec-2017HOTĂRÂREA NR 410/2017 pentru rectificarea HCL nr. 389/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe raza municipiului Sfântu Gheorghe

 

04-dec-2017HOTĂRÂREA NR 409/2017 privind modificarea HCL nr. 290/2017 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Creşterea calităţii arhitectural-ambientale, reabilitare termică Grădiniţa cu program prelungit ”Gulliver”, str. Dealului nr. 24” din Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

04-dec-2017HOTĂRÂREA NR 408/2017 pentru modificarea HCL nr. 292/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, pentru obiectivul de investiţii „Creşterea calităţii arhitectural-ambientale şi reabilitare termică-Colegiul National „Mihai Viteazul”, Internat şi Sala Festivităţi”

 

04-dec-2017HOTĂRÂREA NR 407/2017 pentru modificarea HCL nr. 294/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare termică la şcoala Gimnazială Nicolae Colan din Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

04-dec-2017HOTĂRÂREA NR 406/2017 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de parteneriat nr. 73.677/22.12.2015 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia de Promovare a Sănătăţii Mintale „Esély” Lelki Egészségvedő Egyesület, cu modificările ulterioare

 

04-dec-2017HOTĂRÂREA NR 405/2017 privind aprobarea proiectului rețelei școlare preuniversitare de stat din municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul școlar 2018 – 2019

 

04-dec-2017HOTĂRÂREA NR 404/2017 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017

 

23-noi-2017HOTĂRÂREA NR 403/2017 pentru modificarea HCL nr. 319/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI), pentru obiectivul de investiţii „Creşterea calităţii arhitectural-ambientale şi reabilitare termică – Liceul Teoretic „Mikes Kelemen” – Corp B” din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

23-noi-2017HOTĂRÂREA NR. 402/2017 pentru completarea HCL nr. 17/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare

 

23-noi-2017HOTĂRÂREA NR 401/2017 pentru modificarea HCL nr. 291/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI), pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare termică la Liceul Tehnologic Economic Administrativ Berde Áron, din Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

23-noi-2017HOTĂRÂREA NR. 400/2017 privind alocarea unei sume de bani pentru Parohia Ortodoxă Sfântu Gheorghe II pe anul 2017

 

23-noi-2017HOTĂRÂREA NR 399/2017 privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 6/13.07.2017pentru întocmirea documentaţie de urbanism plan urbanistic zonal ”Modificare parţială U.T.R. nr. 31 – B-dul Grigore Bălan” Municipiul Sfântu Gheorghe

 

23-noi-2017HOTĂRÂREA NR 398/2017 privind transmiterea sectorului de drum național DN 12 km 12+440 – 13+122 din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

23-noi-2017HOTĂRÂREA NR 397/2017 pentru actualizarea devizului general aprobat prin HCL nr. 279/2015 privind „Reabilitarea şi consolidarea integrală a corpului A din complexul de clădiri al Liceului Teoretic Mikes Kelemen” din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, cu modificările și completările ulterioare

 

23-noi-2017HOTĂRÂREA NR. 396/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna decembrie 2017

 

23-noi-2017HOTĂRÂREA NR 395/2017 pentru modificarea H.C.L. nr. 267/2016 privind stabilirea programului de audienţe a consilierilor locali ai municipiului Sfântu Gheorghe

 

23-noi-2017HOTĂRÂREA NR 394/2017 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 308/2011 cu privire la finanţarea nerambursabilă de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare

 

23-noi-2017HOTĂRÂREA NR 393/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 23/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Comunitară

 

23-noi-2017HOTĂRÂREA NR 392/2017 privind aprobarea încheierii contractului de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia de Dezvoltare Locală şi Culturală Târgu Secuiesc pentru organizarea festivităţii dedicate Zilei de 1 Decembrie - Ziua Naţională a României

 

23-noi-2017HOTĂRÂREA NR 391/2017 privind aprobarea caietelor de sarcini pentru valorificarea lemn rotund, fasonat, oferit la licitație de municipiul Sfântu Gheorghe la drum auto forestier, din produse principale

 

23-noi-2017HOTĂRÂREA NR 390/2017 privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la contractul de asociere nr. 8206/15.02.2017 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi TEGA S.A.

 

23-noi-2017HOTĂRÂREA NR 389/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe raza municipiului Sfântu Gheorghe

 

23-noi-2017HOTĂRÂREA NR 388/2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”

 

23-noi-2017HOTĂRÂREA NR. 387/2017 privind plata cotizației anuale de membru a municipiului Sfântu Gheorghe către Asociația „Orașe Energie România – OER”

 

23-noi-2017HOTĂRÂREA NR 386/2017 privind modificarea Hotărârii nr. 264/2015 privind desemnarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Comisia de selecție a beneficiarilor locuințelor de serviciu în baza contractului-cadru de asociere aprobat prin H.C.L. nr. 120/2013

 

23-noi-2017HOTĂRÂREA NR 385/2017 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiului Sfântu Gheorghe și Sepsi Rekreatív S.A. în vederea amplasării și asigurării funcționării unui patinoar artificial pe raza municipiului Sfântu Gheorghe și a refacerii terenului aferent pârtiilor de schi din Șugaș Băi deteriorate din cauza inundațiilor

 

23-noi-2017HOTĂRÂREA NR 384/2017 privind prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. 568/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 78

 

23-noi-2017HOTĂRÂREA NR 383/2017 privind prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. 560/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş nr. 3

 

23-noi-2017HOTĂRÂREA NR 382/2017 privind prelungirea contractelor de concesiune aferente construcțiilor cu destinație de garaj, care expiră în data de 31.12.2017

 

23-noi-2017HOTĂRÂREA NR 381/2017 privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate

 

23-noi-2017HOTĂRÂREA NR 380/2017 privind încheierea unui Act adițional la Contractul de închiriere nr. 52716/2017 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Telekom România Communications S.A., București

 

23-noi-2017HOTĂRÂREA NR 379/2017 privind aprobarea rectificării suprafeţei terenului situat în municipiul Sfântu Gheorghe strada Oltului nr. 19

 

23-noi-2017HOTĂRÂREA NR 378/2017 privind aprobarea constituirii unui drept de trecere pentru utilităţi asupra unui teren situat în str. Lt. Păiş David, în favoarea AMALIA IMPORT-EXPORT SRL Sfântu Gheorghe şi d-lui Német Albert

 

23-noi-2017HOTĂRÂREA NR 377/2017 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate a unei casă de lemn cu teren, proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat în Şugaş Băi

 

23-noi-2017HOTĂRÂREA NR 376/2017 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017

 

09-noi-2017HOTĂRÂREA NR 375/2017 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Fundaţia Creştină Diakonia în vederea realizării evenimentului intercultural „ROMARO”

 

09-noi-2017HOTĂRÂREA NR 374/2017 privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1 la Convenţia de asociere nr. 11/51/11080/01.03.2017 încheiat între Fundaţia MENS SANA, Sepsi Rekreatív S.A. şi Municipiul Sfântu Gheorghe

 

09-noi-2017HOTĂRÂREA NR 373/2017 privind reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri situate în str. Nicolae Iorga din municipiul Sfântu Gheorghe

 

09-noi-2017HOTĂRÂREA NR 372/2017 privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Focus Rectus în vederea finanţării şi organizării Ediţiei a III-a a Săptămânii Designului

 

09-noi-2017HOTĂRÂREA NR 371/2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii „Construire manej acoperit”

 

09-noi-2017HOTĂRÂREA NR 370/2017 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe, și transmiterea fără plată a 2 patinoare mobile în proprietea privată a orașelor Covasna și Baraolt

 

06-noi-2017HOTĂRÂREA NR 369/2017 privind alocarea unei sume din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru finanțarea programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi – SIC ”Participarea ACS Sepsi Sic în competițiile oficiale FRB și FIBA, sezon competițional 2017 – 2018 (Liga Națională de Baschet Feminin, Cupa României, Liga 1 și FIBA Eurocup)”

 

06-noi-2017HOTĂRÂREA NR 368/2017 privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorhe, Liceul Tehnologic „Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe și Bertikris S.R.L. în sediul municipiului Sfântu Gheorghe, pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual

 

06-noi-2017HOTĂRÂREA NR 367/2017 privind încetarea Contractului de parteneriat nr. 25579/05.05.2017, aprobat prin H.C.L. nr. 147/2017 privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic „Kós Károly” Sfântu Gheorghe și Modern House S.R.L., cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual

 

06-noi-2017HOTĂRÂREA NR 366/2017 privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea construcţiei pe terenul alăturat

 

06-noi-2017HOTĂRÂREA NR 365/2017 privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.09.2017

 

26-oct-2017HOTĂRÂREA NR. 364/2017 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiului Sfântu Gheorghe şi Federația Consiliului Tineretului Maghiar din România „ Magyar Ifjúsági Tanács” în vederea organizării programului motivațional „Dinamit! - Deschidem orizonturi!” dedicat tinerilor aflați la începutul carierei

 

26-oct-2017HOTĂRÂREA NR. 363/2017 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017

 

26-oct-2017HOTĂRÂREA NR. 362/2017 pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, aprobat prin H.C.L. nr. 153/2017

 

26-oct-2017HOTĂRÂREA NR 361/2017 privind aprobarea constituirii unui drept de trecere pentru utilităţi asupra terenului situat în str. Ciucului nr. 176, în favoarea Fundaţiei Mens Sana

 

26-oct-2017HOTĂRÂREA NR. 360/2017 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiului Sfântu Gheorghe şi Parohia Reformată din Simeria-Sfântu Gheorghe în vederea organizării evenimentului de comemorare a 500 ani de la Reforma Protestantă

 

26-oct-2017HOTĂRÂREA NR. 359/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna noiembrie 2017

 

26-oct-2017HOTĂRÂREA NR 358/2017 privind modificarea H.C.L. nr. 184/2009 privind instituirea programului de sprijinire a tinerilor în municipiul Sfântu Gheorghe “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”, cu modificările şi completările ulterioare

 

26-oct-2017HOTĂRÂREA NR 357/2017 privind aprobarea atribuirii de denumiri unor străzi din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

26-oct-2017HOTĂRÂREA NR 356/2017 privind aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare urbană a municipiului Sfântu Gheorghe

 

26-oct-2017HOTĂRÂREA NR 355/2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

26-oct-2017HOTĂRÂREA NR 354/2017 privind aprobarea achitării cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia „GAL SEPSI” pe anului 2017

 

26-oct-2017HOTĂRÂREA NR 353/2017 privind modificarea H.C.L. nr. 87/2017 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe

 

26-oct-2017HOTĂRÂREA NR 352/2017 privind modificarea H.C.L nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”

 

26-oct-2017HOTĂRÂREA NR 351/2017 privind încheierea unui act adiţional la Contractul comodat nr. 40839/2014 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca

 

26-oct-2017HOTĂRÂREA NR 350/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Modificare PUZ str. Arcuşului - DN12, Sfântu Gheorghe”

 

26-oct-2017HOTĂRÂREA NR 349/2017 privind aprobarea constituirii unui drept de trecere pentru utilităţi asupra unor terenuri situate în Bld. Gen. Grigore Bălan, în favoarea COMPACT SRL Sfântu Gheorghe

 

26-oct-2017HOTĂRÂREA NR 348/2017 privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate

 

26-oct-2017HOTĂRÂREA NR 347/2017 privind încheierea unui act adiţional la Convenţia de Asociere nr. 29.311/2016 încheiată între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna şi Fundaţia „Sera Romania”, în vederea înfiinţării Centrului de recuperare pentru copilul cu handicap Sfântu Gheorghe

 

26-oct-2017HOTĂRÂREA NR 346/2017 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile situate în municipiul Sfântu Gheorghe

 

26-oct-2017HOTĂRÂREA NR 345/2017 privind achiziţionarea unor terenuri situate în extravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, cu suprafaţă totală de 10.000 mp, proprietatea numiților Varga Iosif și Csortán Károly

 

26-oct-2017HOTĂRÂREA NR 344/2017 privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.10.2017

 

17-oct-2017HOTĂRÂREA NR. 343/2017 privind actualizarea devizului general aprobat prin H.C.L. nr. 132/2015 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții „Modernizare str. Laszlo Ferenc”, cu modificările și competările ulterioare

 

17-oct-2017HOTĂRÂREA NR. 342/2017 privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a TEGA S.A. pentru aprobarea aderării TEGA S.A. la Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (G.A.L.) Sfântu Gheorghe

 

17-oct-2017HOTĂRÂREA NR. 341/2017 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017

 

17-oct-2017HOTĂRÂREA NR. 340/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare

 

11-oct-2017HOTĂRÂREA NR. 339/2017 pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, aprobat prin H.C.L. nr. 153/2017

 

11-oct-2017HOTĂRÂREA NR. 338/2017 privind modificarea şi completarea anexei HCL nr. 346/2016 privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe

 

11-oct-2017HOTĂRÂREA NR. 337/2017 pentru aprobarea Devizului General actualizat, aprobat prin H.C.L. nr. 130/2015 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Tineretului”, cu modificările şi completările ulterioare

 

11-oct-2017HOTĂRÂREA NR. 336/2017 pentru aprobarea Devizului General actualizat, aprobat prin H.C.L. nr. 199/2010 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Kós Károly”, cu modificările şi completările ulterioare

 

11-oct-2017HOTĂRÂREA NR. 335/2017 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociația Rromilor „AMENKHA” în vederea organizării și finanțării Conferinței Manus

 

28-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 334/2017 privind iniţierea dării în administrare către Municipiul Sfântu Gheorghe a activităţilor miniere de explorare a resurselor de apă minerală terapeutică şi gazele care le însoţesc, din perimetrul Şugaş Băi

 

28-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 333/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna octombrie 2017

 

28-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 332/2017 privind aprobarea încheierii unui contract asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Clubul Sportiv de Hochei pe Gheață „Királypingvinek” Jégkorong Klub în vederea organizării programului de interes public „Iniţiere în sport”

 

28-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 331/2017 privind modificarea HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”

 

28-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 330/2017 pentru modificarea HCL 370/2016 privind aprobarea antemăsurătorii, a prețului de pornire la licitație pentru valorificarea materialului lemnos către persoane juridice, prețul materialului lemnos ce se va valorifica persoanelor fizice și a valorii lucrărilor silvice necesare a se executa în anul 2017

 

28-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 329/2017 privind modificarea prețului de pornire la licitație pentru valorificarea materialului lemnos către persoane juridice și prețul materialului lemnos ce se va valorifica persoanelor fizice din fondul forestier proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe în anul 2017

 

28-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 328/2017 pentru modificarea H.C.L. nr. 242/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 327/2017 privind aprobarea proiectului „Reabilitare termică la Liceul Tehnologic Economic Administrativ Berde Áron din Municipiul Sfântu Gheorghe” și a cheltuielilor legate de proiect

 

28-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 326/2017 privind aprobarea proiectului „Creșterea calității arhitectural-ambientale și reabilitare termică Colegiul Național Mihai Viteazul - Internat și Sală Festivități” și a cheltuielilor legate de proiect

 

28-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 325/2017 privind aprobarea proiectului „Creșterea calității arhitectural-ambientale și reabilitare termică Școala Gimnazială Váradi József” și a cheltuielilor legate de proiect

 

28-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 324/2017 privind aprobarea proiectului „Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică la Școala Gimnazială Gödri Ferenc, structura Grădiniță cu program prelungit Árvácska” și a cheltuielilor legate de proiect

 

28-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 323/2017 privind aprobarea proiectului „Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică Grădinița cu program prelungit Gulliver, str. Dealului nr. 24” și a cheltuielilor legate de proiect

 

28-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 322/2017 privind aprobarea proiectului „Reabilitare termică la Liceul de Artă Plugor Sándor din Municipiul Sfântu Gheorghe” și a cheltuielilor legate de proiect

 

28-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 321/2017 privind aprobarea proiectului „Reabilitare termică la Școala Gimnazială Nicolae Colan din Municipiul Sfântu Gheorghe” și a cheltuielilor legate de proiect

 

28-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 320/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, pentru obiectivul de investiţii „Creşterea calităţii arhitectural-ambientale, reabilitare termică Grădiniţa cu program prelungit Gulliver, structura Grădinița cu program normal nr. 5, str. Kós Károly nr. 78 din Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

28-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 319/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii și a proiectului pentru obiectivul de investiţii „Creşterea calităţii arhitectural-ambientale şi reabilitare termică clădire Liceul Teoretic Mikes Kelemen – Corp B” din Municipiul Sfântu Gheorghe, precum și a cheltuielilor legate de proiect

 

28-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 318/2017 privind aprobarea Programului Multianual privind Creșterea Calității Structural-Ambientale a Clădirilor din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 317/2017 privind încheierea unui act adiţional la Contractul de administrare nr. 46376/21.08.2015 încheiat cu Liceul Teoretic „Székely Mikó”

 

28-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 316/2017 privind încheierea unui act adiţional la Contractul de administrare nr. 16738/04.04.2013 încheiat cu Şcoala Gimnazială „Gödri Ferenc”

 

28-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 315/2017 privind modificarea contractului de utilizare a zonei drumului nr. 86/29.09.2017 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov

 

28-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 314/2017 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009. a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

28-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 313/2017 privind aprobarea ordinii de prioritate cu solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 312/2017 privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate

 

28-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 311/2017 privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren situat în str. Libertăţii din municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 310/2017 privind achiziţionarea unui teren situat în extravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, cu suprafaţa de 5800 mp, proprietatea numitului Varga Csaba

 

28-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 309/2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe precum și al instituțiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2018

 

28-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 308/2017 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului „Tamási Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu 1 Septembrie 2017

 

28-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 307/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Teatrului „Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe

 

28-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 306/2017 privind supraimpozitarea unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, pe strada Voican nr. 31

 

28-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 305/2017 privind supraimpozitarea unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, pe strada Mikes Kelemen nr. 36

 

28-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 304/2017 privind aprobarea supraimpozitării unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, str. 1 Mai nr. 32

 

28-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 303/2017 privind aprobarea supraimpozitării unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, str. Borvíz nr. 28

 

28-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 302/2017 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017

 

25-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 301/2017 privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe la înfiinţarea Asociaţiei ”GAL SEPSI”

 

25-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 300/2017 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului Sfântu Gheorghe

 

25-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 299/2017 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

21-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 298/2017 pentru modificarea H.C.L. nr. 302/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţionale în unităţile din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

21-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 297/2017 privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii şi al numărului de burse ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul şcolar 2017-2018

 

21-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 296/2017 privind aprobarea prelugirii Contractului de parteneriat nr. 64742/2016, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorhe, Fundația Creștină „Diakonia” și Școala Gimnazială „Gödri Ferenc” din municipiul Sfântu Gheorghe în vederea finanțării și implementării în comun a programului „Școală după școală”

 

21-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 295/2017 privind aprobarea desfășurării de către Colegiului Național „Székely Mikó” Sfântu Gheorghe a activităților legate de funcționarea cantinei instituției de învățământ

 

21-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 294/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare termică la şcoala Gimnazială Nicolae Colan din Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

21-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 293/2017 aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiţii „Creşterea calităţii arhitectural-ambientale, reabilitare termică Şcoala Gimnazială Gödri Ferenc, structura Grădinița cu program prelungit Árvácska, str. Romulus Cioflec nr. 14 din Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

21-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 292/2017 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Creşterea calităţii arhitectural-ambientale şi reabilitare termică-Colegiul National Mihai Viteazul, Internat şi Sala Festivităţi, Vol 1-Clădire mixtă-Internat –Săli de clase, Vol 2-Clădire mixtă-Sală festivităţi-Săli clase”

 

21-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 291/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare termică la Liceul Tehnologic Economic Administrativ Berde Áron, din Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

21-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 290/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Creşterea calităţii arhitectural-ambientale, reabilitare termică Grădiniţa cu program prelungit Gulliver, str. Dealului nr. 24 din Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

21-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 289/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare termică la Liceul de Artă Plugor Sándor din Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

21-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 288/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Creşterea calităţii arhitectural-ambientale şi reabilitare termică – Şcoala gimnazială Váradi József din Municipiul Sfântu Gheorghe„

 

21-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 287/2017 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului „Hotel Bodoc” situat în str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, domeniu privat al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

21-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 286/2017 privind încheierea unui contract de închiriere cu Telekom Romania Communications S.A.

 

15-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 285/2017 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AGROSIC Közösségek Közti Társulás” în vederea organizării evenimentului „AgroFest “

 

15-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 284/2017 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Fundaţia Culturală „Vigadó” în vederea organizării unui program cultural-artistic

 

15-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 283/2017 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociația Culturală Mikes Kelemen Művelődési Egyesület în vederea instituirii și derulării programului Săptămâna Europeană a Mobilității 2017 – Cykle to Work Sepsi

 

15-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 282/2017 pentru actualizarea devizului general aprobat prin HCL nr. 199/2010 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare strada Kós Károly, Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, cu modificările şi completările ulterioare

 

15-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 281/2017 pentru actualizarea Devizului general aprobat prin H.C.L. nr. 130/2015 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Tineretului” cu modificările şi completările ulterioare

 

15-sep-2017HOTĂRÂREA NR. 280/2017 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017

 

31-aug-2017HOTĂRÂREA NR. 279/2017 privind aprobarea aderării municipiului Sfântu Gheorghe la Programul European Energy Award – Comunitate Sustenabilă (ROEEA)

 

31-aug-2017HOTĂRÂREA NR. 278/2017 privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în Comisia de deliberare a propunerilor de investiţii înaintate către SEPSIIPAR S.R.L.

 

31-aug-2017HOTĂRÂREA NR. 277/2017 privind alocarea unei sume de bani pentru Parohia Romano Catolică Szent Gellért din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2017

 

31-aug-2017HOTĂRÂREA NR. 276/2017 privind recalcularea chiriilor aferente locuinţelor ANL din Municipiul Sfântu Gheorghe, începând din data de 01.09.2017

 

31-aug-2017HOTĂRÂREA NR. 275/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna septembrie 2017

 

31-aug-2017HOTĂRÂREA NR. 274/2017 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Complexului “Zathureczky Berta” pe anul 2017

 

31-aug-2017HOTĂRÂREA NR. 273/2017 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Centrul de Artă din Transilvania în vederea realizării expoziţiilor de artă plastică şi cataloagelor aferente

 

31-aug-2017HOTĂRÂREA NR. 272/2017 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România în vederea finanţării premierea cadrelor didactice cu merite deosebite în anul şcolar 2015-2016

 

31-aug-2017HOTĂRÂREA NR. 271/2017 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiului Sfântu Gheorghe şi Biblioteca Județeană „Bod Péter” în vederea instituirii și derulării programului multianual “La drum cu lectură/Könyvkelengye”

 

31-aug-2017HOTĂRÂREA NR. 270/2017 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții „Amenajări și reparații exterioare la sediul Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Covasna, situat în str. Dózsa György, nr. 14. Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

31-aug-2017HOTĂRÂREA NR. 269/2017 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

31-aug-2017HOTĂRÂREA NR. 268/2017 privind stoparea ajutorului de minimis aprobat în baza H.C.L. nr. 309/2014 pentru BERTIS S.R.L.

 

31-aug-2017HOTĂRÂREA NR. 267/2017 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 1 august 2017

 

31-aug-2017HOTĂRÂREA NR. 266/2017 privind alocarea unei sume de bani pentru Parohia Ortodoxă Sfântu Gheorghe IV

 

29-aug-2017HOTĂRÂREA NR. 265/2017 privind aprobarea preluării tuturor operațiunilor privind execuția bugetară de la Liceul Technologic „Kós Károly” Sfântu Gheorghe la Liceul Technologic „Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01 septembrie 2017

 

29-aug-2017HOTĂRÂREA NR. 264/2017 privind prelungirea unui contract de concesiune asupra unei suprafeţe destinate extinderii contrucţiei pe terenuri alăturate

 

29-aug-2017HOTĂRÂREA NR. 263/2017 privind aprobarea caietelor de sarcini pentru valorificarea lemn rotund, fasonat, oferit la licitație de municipiul Sfântu Gheorghe la drum auto forestier, din produse principale

 

29-aug-2017HOTĂRÂREA NR. 262/2017 pentru actualizarea devizului general aprobat prin HCL nr. 131/2015 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Modernizare str. Înfrățirii”

 

29-aug-2017HOTĂRÂREA NR. 261/2017 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

29-aug-2017HOTĂRÂREA NR. 260/2017 privind aprobarea cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia „Clubul Sportiv SEPSI-SIC” pe semestrul II al anului 2017

 

29-aug-2017HOTĂRÂREA NR. 259/2017 privind aprobarea achitării către Asociaţia “Asociaţia Vadon” a cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe, pe semestrul II al anului 2017

 

29-aug-2017HOTĂRÂREA NR. 258/2017 privind prelungirea contractelor de concesiune ale terenurilor aferente construcțiilor cu destinație de garaj, care expiră până în anul 2017

 

29-aug-2017HOTĂRÂREA NR. 257/2017 privind prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. 579/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lt. Păiş David, nr. 3, Bl. 53

 

29-aug-2017HOTĂRÂREA NR. 256/2017 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală –Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Brașov în domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna

 

29-aug-2017HOTĂRÂREA NR. 255/2017 privind aprobarea încheierii actelor adiționale la Contractul cadru de Admninistrare nr. 49.592/01.10.2011 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Ministerul pentru Mediul de Afaceri Comerț și Antreprenoriat, prin Oficiul Teritorial pentru IMM și Cooperație Brașov și Covimm Consulting S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

29-aug-2017HOTĂRÂREA NR. 254/2017 privind reglementarea regimului juridic al blocului de locuinţe ANL – S+P+3E, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, B-dul Grigore Bălan nr. 73-75, bl. A1-A9

 

29-aug-2017HOTĂRÂREA NR. 253/2017 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, situate în strada Muncitorilor nr. 2

 

29-aug-2017HOTĂRÂREA NR. 252/2017 privind exercitarea dreptului de preemţiune de către Municpiul Sfântu Gheorghe pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe str. Oltului nr. 2, fosta clădire “Romtelecom”

 

29-aug-2017HOTĂRÂREA NR. 251/2017 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017

 

10-aug-2017HOTĂRÂREA NR. 250/2017 privind încheierea contractului de asistenţă juridică cu Cabinet de avocat Dancu Adela-Maria pentru redactarea şi înaintarea recursului, precum şi reprezentarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe în faţa Curtii de Apel Braşov, în dosarul nr. 1109/119/2016.

 

10-aug-2017HOTĂRÂREA NR. 249/2017 pentru prorogarea datei de punere în aplicare a HCL nr. 238/2017 privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 2/2017 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

10-aug-2017HOTĂRÂREA NR. 248/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ Parc Industrial şi servicii -Lunca Oltului, Sfântu Gheorghe”

 

10-aug-2017HOTĂRÂREA NR. 247/2017 pentru revocarea H.C.L. 224/2017 privind actualizarea devizului general aprobat prin HCL 248/2014 privind actualizarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) „Modernizare strada Lăcrămioarei, inclusiv canalizare pluvială în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală

 

27-iul-2017HOTĂRÂREA NR. 246/2017 privind stabilirea cuantumului stimulentelor financiare acordate elevilor care au obținut distincții la etapele județeană și interjudețeană/regională ale competițiilor școlare din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul şcolar 2016-2017

 

27-iul-2017HOTĂRÂREA NR. 245/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna august 2017

 

27-iul-2017HOTĂRÂREA NR. 244/2017 pentru modificarea HCL nr. 17/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

27-iul-2017HOTĂRÂREA NR. 243/2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

27-iul-2017HOTĂRÂREA NR. 242/2017 pentru înfiinţarea unei grupe de educaţie timpurie antepreşcolară în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit „Napsugár” Sfântu Gheorghe, arondată Şcolii Gimnaziale „Ady Endre” Sfântu Gheorghe

 

27-iul-2017 HOTĂRÂREA NR. 241/2017 pentru înfiinţarea unei grupe de educaţie timpurie antepreşcolară în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit „Árvácska” Sfântu Gheorghe, arondată Şcolii Gimnaziale „Gödri Ferenc” Sfântu Gheorghe

 

27-iul-2017HOTĂRÂREA NR. 240/2017 privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 4/13.07.2017 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă rezidenţială”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

27-iul-2017HOTĂRÂREA NR. 239/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe raza municipiului Sfântu Gheorghe

 

27-iul-2017HOTĂRÂREA NR. 238/2017 privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 2/2017 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

27-iul-2017HOTĂRÂREA NR. 237/2017 privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1/2017 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

27-iul-2017HOTĂRÂREA NR. 236/2017 privind alipirea unor terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kriza János nr. 1

 

27-iul-2017HOTĂRÂREA NR. 235/2017 privind achiziţionarea unui teren situat în extravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, proprietatea numitei Hirni Éva Ibolya

 

27-iul-2017HOTĂRÂREA NR. 234/2017 privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate

 

27-iul-2017HOTĂRÂREA NR. 233/2017 privind reglementarea regimului juridic a Blocului de locuinţe ANL - S+P+4E+M, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Stadionului nr. 20, bl. - 3S

 

27-iul-2017HOTĂRÂREA NR. 232/2017 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unei porţiuni de teren din păşunea ”BĂTRÂNU” din domeniul privat al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

27-iul-2017HOTĂRÂREA NR. 231/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, din cadrul Poliţiei Locale, serviciu public din subordinea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.07.2017

 

27-iul-2017HOTĂRÂREA NR. 230/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară, serviciu public din subordinea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.07.2017

 

27-iul-2017HOTĂRÂREA NR. 229/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.07.2017

 

27-iul-2017HOTĂRÂREA NR. 228/2017 privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.06.2017

 

27-iul-2017 HOTĂRÂREA NR. 227/2017 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017

 

27-iul-2017HOTĂRÂREA NR. 226/2017 privind aprobarea încheierii unui contract de cofinanţare între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita

 

24-iul-2017HOTĂRÂREA NR. 225/2017 privind actualizarea devizului general aprobat prin HCL nr. 131/2015 pentru investiţia „Modernizare str. Înfrăţirii ”

 

24-iul-2017HOTĂRÂREA NR. 224/2017 privind actualizarea devizului general aprobat prin HCL 248/2014 privind actualizarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) „Modernizare strada Lăcrămioarei, inclusiv canalizare pluvială în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală

 

20-iul-2017HOTĂRÂREA NR. 223/2017 privind stabilirea cuantumului stimulentelor financiare acordate elevilor care au obținut distincții la etapele județeană și interjudețeană/regională ale competițiilor școlare din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul şcolar 2016-2017

 

20-iul-2017HOTĂRÂREA NR. 222/2017 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017

 

10-iul-2017HOTĂRÂREA NR. 221/2017 pentru modificarea și completarea HCL nr. 153/2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna

 

10-iul-2017HOTĂRÂREA NR. 220/2017 privind aprobarea caietelor de sarcini pentru valorificarea lemnului rotund, fasonat, oferit la licitație de municipiul Sfântu Gheorghe la drum auto forestier, din produse principale

 

10-iul-2017HOTĂRÂREA NR. 219/2017 privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia “Uniunea Tinerilor Catolici Micii Apostoli – Kis Apostolok” în vederea finanţării şi organizării programului “Săptămâna de evanghelizare” pentru copiii din Sfântu Gheorghe, indiferent de apartenenţa religioasă

 

10-iul-2017HOTĂRÂREA NR. 218/2017 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al sistemului de staționare și parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

10-iul-2017HOTĂRÂREA NR. 217/2017 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unui spaţiu existent în imobilul proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat în str. 1 Decembrie 1918, bl. 18, sc. O, parter

 

10-iul-2017HOTĂRÂREA NR. 216/2017 privind aprobarea cotizaţiei anuale a Municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “AQUACOV”

 

10-iul-2017HOTĂRÂREA NR. 215/2017 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017

 

10-iul-2017HOTĂRÂREA NR. 214/2017 privind actualizarea devizului general, aprobat prin HCL 248/2014 privind actualizarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) „Modernizare strada Lăcrămioarei, inclusiv canalizare pluvială în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”

 

10-iul-2017HOTĂRÂREA NR. 213/2017 privind validarea mandatului unui consilier local

 

29-iun-2017HOTĂRÂREA NR. 212/2017 privind încheierea unui contract de cooperare între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Sárpilis - Ungaria

 

29-iun-2017HOTĂRÂREA NR. 211/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna iulie 2017

 

29-iun-2017HOTĂRÂREA NR. 210/2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în comisiile de concurs ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

29-iun-2017HOTĂRÂREA NR. 209/2017 privind aprobarea modificării contractului de asociere nr. 43.667/15.07.2016 cu modificările și completările ulterioare, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe

 

29-iun-2017HOTĂRÂREA NR. 208/2017 privind modificarea Antemăsurătorii lucrărilor silvice, aprobate prin H.C.L. nr. 370/2016 și defalcarea valorilor lucrărilor silvice din fondul forestier proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe, necesare a se executa în anul 2017

 

29-iun-2017HOTĂRÂREA NR. 207/2017 privind modificarea HCL nr. 98/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul reproducerii tuturor câinilor de pe domeniul public sau privat şi preîntâmpinarea răspândirii bolilor zoonotice în municipiul Sfântu Gheorghe

 

29-iun-2017HOTĂRÂREA NR. 206/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare parţială P.U.Z. Ciucului Grădină”, str. Ferencváros – str.Toroczkai Wigand Ede, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

29-iun-2017HOTĂRÂREA NR. 205/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Strada Pârâului”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

29-iun-2017HOTĂRÂREA NR. 204/2017 privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 2/24.05.2017 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de locuinţe str. Jókai Mór” Municipiul Sfântu Gheorghe

 

29-iun-2017HOTĂRÂREA NR. 203/2017 privind reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri situate în str. Kökényes din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

29-iun-2017HOTĂRÂREA NR. 202/2017 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.06.2017

 

29-iun-2017HOTĂRÂREA NR. 201/2017 privind angajamentul Municipiului Sfântu Gheorghe pentru asigurarea fondurilor necesare realizării investiţiei „Manej acoperit pentru cai de la Benedekmező” de către Asociaţia „Asociația Vadon”

 

29-iun-2017HOTĂRÂREA NR. 200/2017 privind plata cotizației anuale de membru a municipiului Sfântu Gheorghe către Asociația „Orașe Energie România – OER”

 

29-iun-2017HOTĂRÂREA NR. 199/2017 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017

 

29-iun-2017HOTĂRÂREA NR. 198/2017 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a doamnei Koréh Enikő Zsuzsanna

 

14-iun-2017HOTĂRÂREA NR. 197/2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe

 

14-iun-2017HOTĂRÂREA NR. 196/2017 privind aprobarea întabulării în proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe respectiv în administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi constituirii dreptului de superficie asupra unui teren situat în str. Nicolae Iorga nr. 24, în favoarea Inspectoratului de Poliţie Judeţeană Covasna

 

14-iun-2017HOTĂRÂREA NR. 195/2017 privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 3/12.06.2017 pentru întocmirea documentaţie de urbanism plan urbanistic zonal „Zonă amenajări sportive şi parcaje” Zona Nord Municipiul Sfântu Gheorghe (DN 12)

 

14-iun-2017HOTĂRÂREA NR. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”

 

14-iun-2017HOTĂRÂREA NR. 193/2017 privind aprobarea Proiectului de integrare socio-economică şi de combatere a sărăciei în comunitatea marginalizată romă din Cartierul Ciucului, Municipiul Sfântu Gheorghe și aprobarea Acordului de parteneriat ce se va încheia cu partenerii selectați în vederea depunerii în comun a cererii de finanțare în cadrul Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei Prioritatea de investiție 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, apel de proiecte POCU/138/4/1

 

14-iun-2017HOTĂRÂREA NR. 192/2017 privind aprobarea delegării gestiunii prin negociere directă a serviciului public de administrare al Cimitirului Comun în Municipiul Sfântu Gheorghe către TEGA S.A.

 

31-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 191/2017 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Pedagogilor Români din Judeţul Covasna în vederea finanţării premierii cadrelor didactice cu merite deosebite în anul şcolar 2015-2016

 

31-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 190/2017 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017

 

31-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 189/2017 pentru actualizarea devizului general aprobat prin HCL nr. 131/2015 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții „Modernizare str. Înfrățirii”, cu modificările și completările ulterioare

 

31-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 188/2017 privind actualizarea devizului general aprobat prin HCL 248/2014 privind actualizarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) „Modernizare strada Lăcrămioarei, inclusiv canalizare pluvială în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, cu modificările și completările ulterioare

 

25-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 187/2017 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „Asociația Vadon” în vederea organizării evenimentului „Întâlnirea Vânătorilor din Ţinutul Secuiesc”, ed. a VII -a

 

25-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 186/2017 privind vânzarea prin licitaţie publică al imobilului „Hotel Bodoc” situat în str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, domeniu privat al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

25-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 185/2017 privind aprobarea bilanţului contabil al SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2016

 

25-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 184/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna iunie 2017

 

25-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 183/2017 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Complexului „Zathureczky Berta” pe anul 2017

 

25-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 182/2017 privind aprobarea tarifului de distanţă maximal pentru serviciul public de transport persoane în regim de taxi pe raza municipiului Sfântu Gheorghe

 

25-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 181/2017 privind aprobarea caietului de obiective pentru managementul Casei de Cultură „KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe pe perioada 2017 – 2020

 

25-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 180/2017 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra unui teren situat în Benedekmező, poprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe în favoarea Asociaţiei „Asociația Vadon“

 

25-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 179/2017 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna în vederea organizării „Galopiadei Secuieşti”

 

25-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 178/2017 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „Natura Schola” în vederea organizării evenimentului „Parada de talente”

 

25-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 177/2017 privind aprobarea finanţării activităţilor sportive ale Clubului Sportiv Şcolar Sfântu Gheorghe

 

25-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 176/2017 privind aprobarea caietului de sarcini pentru valorificarea lemn rotund, fasonat, oferit la licitație de municipiul Sfântu Gheorghe la drum auto forestier, din produse principale

 

25-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 175/2017 privind aprobarea fuziunii prin absorbția Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti Társulás de către Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna

 

25-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 174/2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia „Extindere RED zona Cartier Rezidenţial str. Borvíz” municipiul Sfântu Gheorghe și a cofinanțării lucrărilor de extindere a rețelei de distribuție a energiei electrice

 

25-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 173/2017 privind reglementarea regimului juridic a blocului de locuinţe ANL - S+P+4E+M, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Stadionului nr. 16, bl. - 1S şi nr. 18 bl. - 2S

 

25-mai-2017 HOTĂRÂREA NR. 172/2017 privind reglementarea regimului juridic a blocului de locuinţe ANL - S+P+3E, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Lalelei nr. 3, bl. 4T, 5T, 6T, sc. A, B, C

 

25-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 171/2017 privind aprobarea bilanţului contabil al MULTI-TRANS S.A. pe anul 2016

 

25-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 170/2017 privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe cu privire la aprobarea bilanţului contabil pe anul 2016

 

25-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 169/2017 pentru modificarea Contractului de administrare nr. 52524/06.09.2016 privind transmiterea în administrarea SEPSIIPAR S.R.L. a Parcului Industrial din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

25-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 168/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Parc Industrial Mixt Câmpul Frumos II Sfântu Gheorghe”

 

25-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 167/2017 pentru modificarea Contractului de mandat nr. 52.237/2016 privind numirea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor URBAN-LOCATO S.R.L.

 

25-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 166/2017 pentru modificarea Contractului de mandat nr. 52.238/2016 încheiat cu reprezentanții municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaților SEPSIIPAR S.R.L.

 

25-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 165/2017 pentru modificarea Contractului de mandat nr. 52.235/2016 încheiat cu reprezentanții municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acționarilor MULTI-TRANS S.A.

 

25-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 164/2017 privind modificarea Contractului de mandat nr. 52.236/2016 încheiat cu reprezentanții municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acționarilor a Sepsi Rekreatív S.A. Sfântu Gheorghe

 

25-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 163/2017 privind prelungirea contractelor de concesiune aferente construcțiilor cu destinație de garaj, care expiră în data de 01.06.2017

 

25-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 162/2017 privind trecerea din proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe în proprietatea publică al acestuia şi în administrarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară a unor imobile situate pe str. Lunca Oltului, nr. 9-11, 13-15

 

25-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 160/2017 privind prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. 575/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Erege nr. 19

 

25-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 159/2017 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, situate în strada Gábor Áron nr. 18

 

25-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 158/2017 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile situate în str. Stadionului nr. 22 şi nr. 24 în favoarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară din municipiul Sfântu Gheorghe

 

25-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 157/2017 privind vânzarea directă a unui teren proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat în str. Lázár Mihály nr. 3 către numiţi Nagy Zsolt, Nagy Krisztina, Nagy Ştefan şi Nagy Iudita

 

25-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 156/2017 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate, a unui teren proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat pe str. Podului nr. 1

 

25-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 155/2017 privind achiziţionarea unui teren situat în extravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, proprietatea numitului Dabija Silviu-Cosmin

 

25-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 154/2017 privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual Camerei de Comerţ şi Industrie a Judeţului Covasna

 

25-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 153/2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna

 

25-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 152/2017 privind sprijinirea dotării unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu table interactive

 

25-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 151/2017 privind alocarea unei sume de bani Parohiei Reformate din Municipiul Sfântu Gheorghe IV pe anul 2017

 

25-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 150/2017 privind alocarea unei sume de bani Bisericii Evanghelice Lutherane din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2017

 

25-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 149/2017 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017

 

05-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 148/2017 privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorhe, Liceul Tehnologic „Kós Károly” Sfântu Gheorghe și LRO S.R.L. în sediul municipiului Sfântu Gheorghe, pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual

 

05-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 147/2017 privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorhe, Liceul Tehnologic „Kós Károly” Sfântu Gheorghe și Modern House S.R.L. în sediul municipiului Sfântu Gheorghe, pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual

 

05-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 146/2017 privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorhe, Liceul Tehnologic „Kós Károly” Sfântu Gheorghe și ALEX&CO S.A. în sediul municipiului Sfântu Gheorghe, pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual

 

05-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 145/2017 privind închirierea fără licitaţie publică, a unui spaţiu situate în clădirea “Palatul Beör”, monument istoric, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe în favoarea deputatului Kulcsár-Terza József György

 

05-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 144/2017 privind acceptarea unei donaţii oferite de Asociația IT PLUS

 

05-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 143/2017 privind modificarea şi completarea actului constitutiv al TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

05-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 142/2017 privind mandatarea reprezentantului URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, pentru aprobarea majorării capitalului social al SEPSI REKREATÍV S.A.

 

05-mai-2017HOTĂRÂREA NR. 141/2017 privind aprobarea majorării capitalului social al SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe

 

05-mai-2017HOTĂRÂREA NR 140/2017 privind la aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.03.2017

 

05-mai-2017HOTĂRÂREA NR 139/2017 privind aprobarea participării municipiului Sfântu Gheorghe la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional – Programul rabla 2017, în vederea achiziţionării unui autoturism

 

05-mai-2017HOTĂRÂREA NR 138/2017 privind scoaterea din funcţiune şi casarea unui mijloc fix

 

05-mai-2017HOTĂRÂREA NR 137/2017 privind prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. 558/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de stomatologie, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş, nr. 3.

 

05-mai-2017HOTĂRÂREA NR 136/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe colective –Fortuna Park” str. Oltului nr. 74, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

05-mai-2017HOTĂRÂREA NR 135/2017 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi al unităţilor subordonate, pe anul 2017

 

27-apr-2017HOTĂRÂREA NR. 134/2017 privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor SEPSI REKREATÍV S.A. cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017

 

27-apr-2017HOTĂRÂREA NR. 133/2017 privind participarea Municipiului Sfântu Gheorghe la finanțarea costului anual pentru copii/tinerii instituționalizați sau aflați la asistenți maternali profesioniști, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice instituționalizate, pe anul 2017

 

27-apr-2017HOTĂRÂREA NR. 132/2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Alimentare cu energie electrică Sală de sport multifuncţională 3000 locuri, în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”

 

27-apr-2017HOTĂRÂREA NR. 131/2017 privind aprobarea caietelor de sarcini pentru valorificarea lemn rotund, fasonat, oferit la licitație de municipiul Sfântu Gheorghe la drum auto forestier, din produse principale

 

27-apr-2017HOTĂRÂREA NR. 130/2017 privind modificarea HCL nr. 91/2017 privind constituirea fondului de accesibilizare a fondului forestier proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe

 

27-apr-2017HOTĂRÂREA NR. 129/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2017

 

27-apr-2017HOTĂRÂREA NR. 128/2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Reparaţii curente la monumentul Ostaşului Român, din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”

 

27-apr-2017HOTĂRÂREA NR. 127/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna mai 2017

 

27-apr-2017HOTĂRÂREA NR. 126/2017 privind conferirea titlului onorific „PRO URBE” pe anul 2017

 

27-apr-2017HOTĂRÂREA NR. 125/2017 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Fundaţia Comunitară Covasna în vederea sprijinirii Campaniei „Produs/firmă Covăsneană”

 

27-apr-2017HOTĂRÂREA NR. 124/2017 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Complexului „Zathureczky Berta” pe anul 2017

 

27-apr-2017HOTĂRÂREA NR. 123/2017 privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de locuri de muncă pe raza administrativă a municipiului Sfântu Gheorghe aprobată prin H.C.L. nr. 265/2013, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2014, cu modificările și completările ulterioare

 

27-apr-2017HOTĂRÂREA NR. 122/2017 pentru actualizarea Devizului general aprobat prin H.C.L. nr. 130/2015 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Tineretului” cu modificările şi completările ulterioare

 

27-apr-2017HOTĂRÂREA NR. 121/2017 pentru actualizarea devizului general aprobat prin HCL nr. 199/2010 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Kós Károly, Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, cu modificările şi completările ulterioare

 

27-apr-2017HOTĂRÂREA NR. 120/2017 privind aprobarea ordinii de prioritate cu solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Sfântu Gheorghe

 

27-apr-2017HOTĂRÂREA NR. 119/2017 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

27-apr-2017HOTĂRÂREA NR. 118/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2017

 

27-apr-2017HOTĂRÂREA NR. 117/2017 privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local pentru instituirea fondului de relaţii internaţionale pe anul 2017

 

27-apr-2017HOTĂRÂREA NR. 116/2017 privind sprijinirea bisericilor creştine din municipiul Sfântu Gheorghe

 

27-apr-2017HOTĂRÂREA NR. 115/2017 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017

 

13-apr-2017HOTĂRÂREA NR. 114/2017 pentru modificarea HCL nr. 89/2017 privind instituirea unor măsuri în vederea organizării Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2017

 

13-apr-2017HOTĂRÂREA NR. 113/2017 privind modificarea şi completarea anexei HCL nr. 346/2016 privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe

 

13-apr-2017HOTĂRÂREA NR. 112/2017 privind aprobarea organizării și desfășurării unor cursuri de formare profesională continuă pentru calificarea Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație, în cadrul Liceului Tehnologic „Berde Áron” Sfântu Gheorghe, ca activitate integral finanţată din venituri proprii

 

13-apr-2017HOTĂRÂREA NR. 111/2017 privind aprobarea organizării și desfășurării Testelor de Evaluare ECDL, în cadrul Colegiului Național ”Mihai Viteazul” Sfântu Gheorghe, ca activitate integral finanţate din venituri proprii

 

13-apr-2017HOTĂRÂREA NR. 110/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, pentru obiectivul de investiţii „Construire acces şi grup sanitar pentru persoane cu dizabilităţi, construire scară exterioară, construirea unui windfang la intrarea principală a clădirii, Grădiniţa de copii Benedek Elek”

 

13-apr-2017HOTĂRÂREA NR. 109/2017 pentru aprobarea documentaţiei faza Proiect Tehnic „Proiectare şi execuţie sală de sport multifunctională cu 3000 locuri, amenajare exterioară din municipiul Sfântu Gheorghe”

 

13-apr-2017HOTĂRÂREA NR. 108/2017 privind semnarea Acordului cadru de delegare a anumitor atribuţii privind implementarea Programului Operaţional Regional 2014–2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, respectiv înființarea Autorității Urbane la nivelul Municipiului Sfântu Gheorghe

 

13-apr-2017HOTĂRÂREA NR. 107/2017 privind preluarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a plății contravalorii energiei electrice consumate de către unele instituții publice din Sfântu Gheorghe

 

13-apr-2017HOTĂRÂREA NR. 106/2017 privind mandatarea reprezentantului URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, pentru aprobarea majorării capitalului social al SEPSIIPAR S.R.L.

 

13-apr-2017HOTĂRÂREA NR. 105/2017 privind aprobarea majorării capitalului social al SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

13-apr-2017HOTĂRÂREA NR. 104/2017 privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de administrare nr. 20219/23.04.2014 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf”

 

13-apr-2017HOTĂRÂREA NR. 103/2017 privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul de asociere nr. 43.667/15.07.2016 încheiat între municipiului Sfântu Gheorghe şi Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe

 

13-apr-2017HOTĂRÂREA NR. 102/2017 privind aprobarea unui Act adiţional la Protocolul de colaborare nr. 46315/544/2011, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

 

13-apr-2017HOTĂRÂREA NR. 101/2017 privind aprobarea înțelegerii de cooperare între Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, din România și orașul Szentes, județul Csongrád din Ungaria

 

13-apr-2017HOTĂRÂREA NR. 100/2017 privind aprobarea acordării burselor studenților din anii terminali pe anul 2017

 

13-apr-2017HOTĂRÂREA NR. 99/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru data 13.04.2017

 

30-mar-2017HOTĂRÂREA NR. 98/2017 privind aprobarea Regulamentului privind controlul reproducerii tuturor câinilor de pe domeniul public sau privat şi preîntâmpinarea răspândirii bolilor zoonotice în municipiul Sfântu Gheorghe

 

30-mar-2017HOTĂRÂREA NR. 97/2017 privind instituirea programului anual de sprijinire a sportivilor şi antrenorilor din municipiul Sfântu Gheorghe „PREMIILE SPORTIVE SFÂNTU GHEORGHE”

 

30-mar-2017HOTĂRÂREA NR. 96/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna aprilie 2017

 

30-mar-2017HOTĂRÂREA NR. 95/2017 pentru modificarea H.C.L. nr. 242/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

30-mar-2017HOTĂRÂREA NR. 94/2017 privind stabilirea modalităţii de organizare a serviciului comunitar asigurat persoanelor vârstnice la domiciliu, din municipiul Sfântu Gheorghe

 

30-mar-2017HOTĂRÂREA NR. 93/2017 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiţii „Extindere, modificare interioară-exterioară bloc de locuinţe, S+P+8E”, imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Romulus Cioflec nr. 7, bl. 144

 

30-mar-2017HOTĂRÂREA NR. 92/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de servicii-depozitare, str. Kökényes nr. 34”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

30-mar-2017HOTĂRÂREA NR. 91/2017 privind constituirea fondului de accesibilizare a fondului forestier proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe

 

30-mar-2017HOTĂRÂREA NR. 90/2017 privind încheierea unui contract de asociere în participaţie între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Unităţilor din Industria Hotelieră şi Restaurante

 

30-mar-2017HOTĂRÂREA NR. 89/2017 privind instituirea unor măsuri în vederea organizării Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2017

 

30-mar-2017HOTĂRÂREA NR. 88/2017 privind recalcularea chiriilor aferente unor locuinţe construite prin programul ANL care expiră în luna aprilie 2017

 

30-mar-2017HOTĂRÂREA NR. 87/2017 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe

 

30-mar-2017HOTĂRÂREA NR. 86/2017 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

30-mar-2017HOTĂRÂREA NR. 85/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2017

 

30-mar-2017HOTĂRÂREA NR. 84/2017 privind aprobarea bilanţului contabil al URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2016

 

30-mar-2017HOTĂRÂREA NR. 83/2017 pentru modificarea Contractului de administrare nr. 52524/06.09.2016 privind transmiterea în administrarea SEPSIIPAR S.R.L. a Parcului Industrial din municipiul Sfântu Gheorghe

 

30-mar-2017HOTĂRÂREA NR. 82/2017 privind transmiterea cu titlu gratuit din domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna a unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe str. Libertăţii nr. 1

 

30-mar-2017HOTĂRÂREA NR. 81/2017 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui apartament situat în municipiul Sfântu Gheorghe în favoarea Parohiei Romano-Catolice Sfântu Gheorghe IV

 

30-mar-2017 HOTĂRÂREA NR. 80/2017 privind încheierea unui Contract de comodat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Societatea Națională de Cruce Roșie-Filiala Județul Covasna

 

30-mar-2017HOTĂRÂREA NR. 79/2017 privind aprobarea preluării în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, a unor imobile aflate în administrarea ZOOCOMP S.A

 

30-mar-2017HOTĂRÂREA NR 78/2017 privind reglementarea situaţiei juridice al imobilului situat în str. Vulturilor nr. 18/A

 

30-mar-2017HOTĂRÂREA NR 77/2017 privind sistarea stării de indiviziune asupra unui teren situat pe str. Kőrösi Csoma Sándor nr. 9

 

30-mar-2017HOTĂRÂREA NR 76/2017 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2017

 

30-mar-2017HOTĂRÂREA NR 75/2017 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Tamási Áron” din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2017

 

30-mar-2017HOTĂRÂREA NR 74/2017 privind aprobarea organigramei şi statului de funcții pentru personalul din cadrul Casei de Cultură „Kónya Ádám” din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2017

 

30-mar-2017HOTĂRÂREA NR 73/2017 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului „Andrei Mureşanu” din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2017

 

20-mar-2017HOTĂRÂREA NR. 72/2017 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 232/2008 privind instituirea Programului de sprijinire a sportului în Municipiul Sfântu Gheorghe ”SFÂNTU GHEORGHE SPRIJINĂ SPORTUL”, cu modificările ulterioare

 

20-mar-2017HOTĂRÂREA NR. 71/2017 pentru modificarea H.C.L. nr. 281/2013 pentru instituirea Programului de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru activităţi nonprofit pentru tineri „Sfântu Gheorghe Sprijină Tinerii”, cu modificările şi completările ulterioare

 

20-mar-2017HOTĂRÂREA NR. 70/2017 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 23/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Comunitară

 

20-mar-2017HOTĂRÂREA NR. 69/2017 privind desemnarea unor consilieri la alegerile pentru funcțiile de delegați ai satelor Chilieni și Coșeni

 

20-mar-2017HOTĂRÂREA NR. 68/2017 privind aprobarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017

 

09-mar-2017HOTĂRÂREA NR. 67/2017 privind aprobarea cotizaţiei aferente Municipiului Sfântu Gheorghe pentru anul 2017 la Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna

 

09-mar-2017HOTĂRÂREA NR. 66/2017 privind aprobarea cuantumului cotizaţiei aferente Municipiului Sfântu Gheorghe pentru anul 2017 la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Covasna ”

 

09-mar-2017HOTĂRÂREA NR. 65/2017 pentru rectificarea HCL nr. 31/2017 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Complexului „Zathureczky Berta” pe anul 2017

 

09-mar-2017HOTĂRÂREA NR. 64/2017 pentru actualizarea devizului general aprobat HCL nr. 279/2015 privind „Reabilitarea şi consolidarea integralăa corpului A din complexul de clădiri al Liceului Teoretic Mikes Kelemen” din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”

 

09-mar-2017HOTĂRÂREA NR. 63/2017 pentru actualizarea devizului general aprobat prin HCL nr. 132/2015 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții “Modernizare str. László Ferenc”

 

09-mar-2017HOTĂRÂREA NR. 62/2017 pentru actualizarea devizului general aprobat prin HCL nr. 130/2015 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Tineretului”, cu modificările şi completările ulterioare

 

09-mar-2017 HOTĂRÂREA NR. 61/2017 pentru actualizarea devizului general aprobat prin HCL nr. 4/2015 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada Vulturilor în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”

 

09-mar-2017HOTĂRÂREA NR. 60/2017 pentru actualizarea devizului general aprobat prin HCL nr. 2/2015 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada Grădinarilor în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”

 

09-mar-2017HOTĂRÂREA NR. 59/2017 pentru actualizarea devizului general aprobat prin HCL nr. 3/2015 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Rândunicii în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”;

 

09-mar-2017HOTĂRÂREA NR. 58/2017 pentru actualizarea devizului general aprobat prin HCL nr. 129/2015 privind Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții „Modernizare str. Váradi József de la str. Horea, Cloșca și Crișan”, cu modificările și completările ulterioare

 

09-mar-2017HOTĂRÂREA NR. 57/2017 pentru actualizarea devizului general aprobat prin HCL nr. 131/2015 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții “Modernizare str. Înfrăţirii ”

 

09-mar-2017HOTĂRÂREA NR. 56/2017 pentru actualizarea devizului general aprobat prin HCL nr. 248/2014 privind actualizarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) „Modernizare strada Lăcrămioarei, inclusiv canalizare pluvială în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală

 

09-mar-2017HOTĂRÂREA NR. 55/2017 privind modificarea şi completarea unor contracte de închiriere a unor spaţii situate în clădirea “Palatul Beör”, monument istoric, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

09-mar-2017HOTĂRÂREA NR. 54/2017 privind aprobarea cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia „Clubul Sportiv SEPSI-SIC” pe semestrul I al anului 2017

 

23-feb-2017HOTĂRÂREA NR 53/2017 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Fundația „MENS SANA” și SEPSI REKREATÍV S.A. în vederea punerii în funcțiune și exploatării unui patinoar artificial mobil în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

23-feb-2017HOTĂRÂREA NR 52/2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare str. Dealului”

 

23-feb-2017HOTĂRÂREA NR. 51/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna martie 2017

 

23-feb-2017HOTĂRÂREA NR 50/2017 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării finale al managementului Casei de Cultură „Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe

 

23-feb-2017HOTĂRÂREA NR 49/2017 privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia de Tineret „ECOU” în vederea finanţării şi organizării evenimentului „Saint George City of Debate 1.1”

 

23-feb-2017HOTĂRÂREA NR 48/2017 privind încheierea unui contract de parteneriat între Direcţia de Asistenţă Comunitară şi Serviciul Ajutor Maltez în România, Filiala Sfântu Gheorghe în vederea organizării şi derulării proiectului „Femeia, ca şansă” pentru sprijinirea femeilor din zona Őrkő în realizarea unei conduite existențiale mai sănătoase și pregătirea lor în asumarea mai conștientizată a nașterii unui copil în familie

 

23-feb-2017HOTĂRÂREA NR 47/2017 privind aprobarea Actului adiţional nr. 3/2017 la Contractul de parteneriat, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorhe, Fundația Creștină „Diakonia” și Școala Gimnazială „Gödri Ferenc” din municipiul Sfântu Gheorghe în vederea finanțării și implementării în comun a programului „Școală după școală”

 

23-feb-2017HOTĂRÂREA NR 46/2017 privind aprobarea caietelor de sarcini pentru valorificarea lemnului rotund, fasonat, oferit la licitație de municipiul Sfântu Gheorghe la drum auto forestier, din produse principale

 

23-feb-2017HOTĂRÂREA NR 45/2017 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 241/2013 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

23-feb-2017HOTĂRÂREA NR 44/2017 privind modificarea HCL nr. 209/2016 privind aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”

 

23-feb-2017HOTĂRÂREA NR 43/2017 privind încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune 567/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly, nr. 78

 

23-feb-2017HOTĂRÂREA NR 42/2017 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unui spaţiu comercial existent în imobilul proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe, situat în str. Gróf Mikó Imre nr. 1

 

23-feb-2017HOTĂRÂREA NR 41/2017 privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate

 

23-feb-2017HOTĂRÂREA NR 40/2017 privind aprobarea cesiunii Contractului de concesiune nr. IN 3538/16.06.2004 între cedentul GENERAL INVESTMENT SRL şi cesionarul TRIOL BSC SRL

 

23-feb-2017HOTĂRÂREA NR 39/2017 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unui imobil domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, în favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf”

 

23-feb-2017HOTĂRÂREA NR 38/2017 privind vânzarea prin licitaţie publică al imobilului „Hotel Bodoc” situat în str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, domeniul privat al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

23-feb-2017HOTĂRÂREA NR 37/2017 privind modificarea şi completarea actului constitutiv al URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

23-feb-2017HOTĂRÂREA NR 36/2017 privind aprobarea dreptului organului fiscal local de a emite acte administrative fiscale pe suport hârtie, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal local, respectiv stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor administrative fiscale

 

23-feb-2017HOTĂRÂREA NR 35/2017 privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2016

 

23-feb-2017HOTĂRÂREA NR 34/2017 privind aprobarea achitării către Asociaţia „Asociaţia Vadon” a cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe, pe semestrul I al anului 2017

 

23-feb-2017HOTĂRÂREA NR. 33/2017 privind validarea mandatului unui consilier local

 

23-feb-2017HOTĂRÂREA NR. 32/2017 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a doamnei Bucur Mirela-Liliana

 

17-feb-2017HOTĂRÂREA NR. 31/2017 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Complexului „Zathureczky Berta” pe anul 2017

 

17-feb-2017HOTĂRÂREA NR. 30/2017 privind modificarea şi completarea H.C.L nr. 23/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Comunitară

 

26-ian-2017HOTĂRÂREA NR. 29/2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare str. Puskás Tivadar între str. Daliei şi str. Oltului”

 

26-ian-2017HOTĂRÂREA NR. 28/2017 pentru modificarea şi completarea HCL. nr. 288/2016 privind preluarea cu titlu gratuit a unor bunuri mobile în proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe

 

26-ian-2017HOTĂRÂREA NR. 27/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna februarie 2017

 

26-ian-2017HOTĂRÂREA NR. 26/2017 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2016 al Casei de Cultură „Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe

 

26-ian-2017HOTĂRÂREA NR. 25/2017 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2016 al Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

 

26-ian-2017HOTĂRÂREA NR. 24/2017 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2016 al Teatrului „Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe

 

26-ian-2017HOTĂRÂREA NR. 23/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Comunitară

 

26-ian-2017HOTĂRÂREA NR. 22/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate al primarului al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

26-ian-2017HOTĂRÂREA NR. 21/2017 privind modificarea H.C.L. nr. 298/2016 cu privire la încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi TEGA S.A. în vederea organizării Târgului producătorilor şi meşteşugarilor şi Târgului de flori şi grădinărit în municipiul Sfântu Gheorghe

 

26-ian-2017HOTĂRÂREA NR. 20/2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Optimizare consum energetic prin implementarea unui sistem de telegestiune la iluminatul public în Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

26-ian-2017HOTĂRÂREA NR. 19/2017 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie să presteze una dintre persoanele majore apte de muncă din familiile care beneficiază de ajutor social pe anul 2017

 

26-ian-2017HOTĂRÂREA NR. 18/2017 privind aprobarea unor tarife aplicabile în cadrul serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân în municipiul Sfântu Gheorghe

 

26-ian-2017HOTĂRÂREA NR. 17/2017 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de administrare a pieţelor prestat de TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

26-ian-2017HOTĂRÂREA NR. 16/2017 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 55/2009 privind modificarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare

 

26-ian-2017HOTĂRÂREA NR. 15/2017 privind dezlipirea unor terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe pe str. Borvíz

 

26-ian-2017HOTĂRÂREA NR. 14/2017 privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate, reglementarea situaţiei juridice a unei construcţii, respectiv concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea construcţiei pe terenul alăturat

 

26-ian-2017HOTĂRÂREA NR. 13/2017 privind trecerea din proprietatea privată în proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe a unor imobile situate pe str. Borvíz

 

26-ian-2017HOTĂRÂREA NR. 12/2017 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu oferte în plic sigilat, a unui teren situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului fn.

 

26-ian-2017HOTĂRÂREA NR. 11/2017 privind aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2016

 

25-ian-2017HOTĂRÂREA NR. 10/2017 privind aprobarea reţelei şcolare preuniversitare de stat din municipiului Sfântu Gheorghe pentru anul şcolar 2017 – 2018

 

18-ian-2017HOTĂRÂREA NR. 9/2017 privind aprobarea proiectului rețelei școlare preuniversitare de stat din municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul școlar 2017 – 2018

 

13-ian-2017HOTĂRÂREA NR. 8/2017 privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe la realizarea proiectului internațional „RARE – Schimbarea discursurilor, schimbarea practicilor: Romii ca resursă umană”, din cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020

 

13-ian-2017HOTĂRÂREA NR. 7/2017 privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe la realizarea proiectului internațional „YOUMIG - Îmbunătățirea capacităților instituționale și promovarea cooperării în vederea abordării impactului migrației transnaționale a tineretului”, din cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020

 

13-ian-2017HOTĂRÂREA NR. 6/2017 privind aprobarea Procedurii de analiză și soluționare a cererilor de stingere a creanțelor fiscale prin dare în plată

 

13-ian-2017HOTĂRÂREA NR. 5/2017 privind aprobarea caietelor de sarcini pentru valorificarea lemnului rotund, fasonat, oferit la licitație de municipiul Sfântu Gheorghe la drum auto forestier, din produse principale

 

13-ian-2017HOTĂRÂREA NR. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al sistemului de staționare și parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

13-ian-2017HOTĂRÂREA NR. 3/2017 privind încheierea unor contracte de închiriere a unor spaţii situate în clădirea “Palatul Beör”, monument istoric, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

13-ian-2017HOTĂRÂREA NR. 2/2017 modificarea Contractelor de concesiune 206/1993 şi 180/1993 încheiate între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Covasna

 

13-ian-2017HOTĂRÂREA NR. 1/2017 privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de închiriere nr. 15.485/2014 cu proprietarii terenului pe care funcţionează Grădinăria municipiului, situat pe str. Ciucului

 Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină