Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


19-dec-2013HOTĂRÂREA NR. 298/2013 privind rectificarea bugetului Casei de Cultură „Kónya Ádám”pe anul 2013

 

19-dec-2013HOTĂRÂREA NR. 297/2013 privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare din cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2013

 

19-dec-2013HOTĂRÂREA NR. 296/2013 privind rectificarea bugetului Teatrului „Andrei Mureşanu” din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

19-dec-2013HOTĂRÂREA NR. 295/2013 privind demararea procedurii organizării concursului de management al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

 

19-dec-2013HOTĂRÂREA NR. 294/2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna ianuarie 2014

 

19-dec-2013HOTĂRÂREA NR. 293/2013 privind aprobarea listei cu persoanele care au promovat procedura de atestare a administratorilor de imobile

 

19-dec-2013HOTĂRÂREA NR. 292/2013 privindnd aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, pentru obiectivul de investiţii „Instalaţie de iluminat exterior arhitectural – Primăria municipiului Sfântu Gheorghe„

 

19-dec-2013 HOTĂRÂREA NR. 291/2013 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 204/2012 privind transmiterea în adminstrarea instituţiilor publice a unor locuinţe proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, cu destinaţie de locuinţe de serviciu, cu modificările şi completările ulterioare

 

19-dec-2013HOTĂRÂREA NR. 290/2013 privind aprobarea cuantumului cotizaţiei aferente Municipiului Sfântu Gheorghe pentru anul 2014 în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Covasna”

 

19-dec-2013HOTĂRÂREA NR. 289/2013 privind încheierea unui act adiţional la Contractul-cadru de administrare nr. 49.592/01.10.2011, încheiat între Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. COVIMM CONSULTING S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

19-dec-2013HOTĂRÂREA NR. 288/2013 privind scutirea proprietarilor apartamentelor din blocul de locuinţe din Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Berzei nr. 12, bl. 12 de la plata impozitului pe clădire, pe o perioadă de 7 ani

 

19-dec-2013HOTĂRÂREA NR. 287/2013 privind rectificarea bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

19-dec-2013HOTĂRÂREA NR. 286/2013 privind aprobarea execuţiei bugetului municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.11.2013

 

19-dec-2013HOTĂRÂREA NR. 285/2013 privind acordarea burselor de excelenţă pe anul 2013 în cadrul programului “Bursele Sfântu Gheorghe”

 

12-dec-2013 HOTĂRÂREA NR. 284/2013 privind angajarea unui avocat pentru a reprezenta Municipiul Sfântu Gheorghe prin Primarul municipiului Sfântu Gheorghe în acţiunea de contencios administrativ de anulare a Încheierii nr. 155/2013 a Curţii de Conturi a României

 

12-dec-2013HOTĂRÂREA NR. 283/2013 pentru modificarea HCL nr. 184/2009 privind instituirea programului de sprijinire a tinerilor în municipiul Sfântu Gheorghe “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”, cu modificările şi completările ulterioare

 

12-dec-2013HOTĂRÂREA NR. 282/2013 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 308/2011 cu privire la finanţarea nerambursabilă de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale

 

12-dec-2013HOTĂRÂREA NR. 281/2013 pentru instituirea Programului de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru activităţi nonprofit pentru tineri „Sfântu Gheorghe Sprijină Tinerii”

 

12-dec-2013HOTĂRÂREA NR. 280/2013 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi amenajarea interioară a spaţiilor publice de la Primăria Sfântu Gheorghe”

 

12-dec-2013HOTĂRÂREA NR. 279/2013 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, pentru obiectivul de investiţii situat pe str. Ciucului nr. 50 „Modernizare exterioară imobil corp A, C4, C5; extindere la corp A; amenajări exterioare şi împrejmuire; demolare cabină poartă”

 

12-dec-2013HOTĂRÂREA NR. 278/2013 privind achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş nr. 2, proprietatea S.C. Proiect Covasna S.A.

 

12-dec-2013HOTĂRÂREA NR. 277/2013 privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

12-dec-2013HOTĂRÂREA NR. 276/2013 privind rectificarea bugetului Teatrului „Tamási Áron” din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

12-dec-2013 HOTĂRÂREA NR. 275/2013 privind rectificarea bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

28-noi-2013HOTĂRÂREA NR. 274/2013 privind rectificarea bugetului Teatrului „Andrei Mureşanu” din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

28-noi-2013 HOTĂRÂREA NR. 273/2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna decembrie 2013

 

28-noi-2013HOTĂRÂREA NR. 272/2013 privind instituirea programului multianual „Sfântu Gheorghe Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc”

 

28-noi-2013HOTĂRÂREA NR. 271/2013 privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Iluminat public str. Kula-kert din Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

28-noi-2013HOTĂRÂREA NR. 270/2013 pentru modificarea H.C.L. nr. 275/2009 privind aprobarea proiectului „Crearea şi modernizarea infrastructurii de agrement în Şugaş-Băi, Municipiul Sfântu Gheorghe, utilităţi publice-private” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare

 

28-noi-2013HOTĂRÂREA NR. 269/2013 privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de locaţiune nr. 34534/17.07.2013, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. FARMACOM S.A. Braşov

 

28-noi-2013HOTĂRÂREA NR. 268/2013 privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de locaţiune nr. 346/2005 încheiat între Parohia Romano-Catolică IV. Sfântu Gheorghe şi Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-noi-2013HOTĂRÂREA NR. 267/2013 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a patru chioşcuri din lemn, domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe, destinate unor activităţi complementare celor două patinoare artificiale din municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-noi-2013HOTĂRÂREA NR. 266/2013 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2014

 

28-noi-2013HOTĂRÂREA NR. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014

 

28-noi-2013HOTĂRÂREA NR. 264/2013 privind scutirea numiţilor Bihari Béla proprietar al imobilului situat pe str. Dakó nr. 2/A cu destinaţie de locuinţă, respectiv, Szabó Sára şi Bihari Éva coproprietari ai imobilului situat pe str. Şoimului nr. 12 cu destinaţie de locuinţă, de la plata impozitului pe clădire pe o perioadă de 7 ani

 

28-noi-2013HOTĂRÂREA NR. 263/2013 privind scutirea proprietarilor apartamentelor din blocul de locuinţe din Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Puskás Tivadar nr. 65, bl. 34, sc. B, de la plata impozitului pe clădire pe o perioadă de 7 ani, în baza art. 9 din Hotărârea Consiliului Local nr. 285/2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, cu modificările şi completările ulterioare

 

28-noi-2013HOTĂRÂREA NR. 262/2013 privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2013

 

28-noi-2013HOTĂRÂREA NR. 261/2013 privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

28-noi-2013HOTĂRÂREA NR. 260/2013 privind rectificarea bugetului Căminului „Zathureczky Berta” pe anul 2013

 

28-noi-2013 HOTĂRÂREA NR. 259/2013 privind rectificarea bugetului Teatrului „Tamási Áron” din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

28-noi-2013HOTĂRÂREA NR. 258/2013 privind rectificarea bugetului Casei de Cultură „Kónya Ádám” pe anul 2013

 

28-noi-2013HOTĂRÂREA NR. 257/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

28-noi-2013HOTĂRÂREA NR. 256/2013 privind rectificarea bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

28-noi-2013 HOTĂRÂREA NR. 255/2013 privind sprijinirea bisericilor creştine din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-noi-2013HOTĂRÂREA NR. 254/2013 privind alocarea unei sume de bani Parohiei Reformate din Municipiul Sfântu Gheorghe IV pe anul 2013

 

28-noi-2013HOTĂRÂREA NR. 253/2013 privind aprobarea execuţiei bugetului municipiului Sfântu Gheorghe la data 30.09.2013

 

11-noi-2013HOTĂRÂREA NR. 252/2013 privind rectificarea bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

11-noi-2013HOTĂRÂREA NR. 251/2013 privind încheierea unui contract de mandat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII "C.N.I." - S.A.

 

31-oct-2013HOTĂRÂREA NR. 249/2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna noiembrie 2013

 

31-oct-2013HOTĂRÂREA NR. 248/2013 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 96/2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public şi alimentarea unor instituţii în Municipiul Sfântu Gheorghe”-REVOCATĂ

 

31-oct-2013HOTĂRÂREA NR. 247/2013 pentru modificarea H.C.L. nr. 249/2012 privind aprobarea asocierii municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna, Comuna Reci şi Comuna Arcuş în vederea înfiinţării Asociaţiei „Asociaţia Vadon”, cu modificările şi completările ulterioare

 

31-oct-2013 HOTĂRÂREA NR. 246/2013 pentru modificarea H.C.L. nr. 64/2013 privind constituirea Grupului de Lucru Local pentru problemele romilor al municipiului Sfântu Gheorghe

 

31-oct-2013HOTĂRÂREA NR. 245/2013 pentru modificarea H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

31-oct-2013HOTĂRÂREA NR. 244/2013 pentru modificarea tabelului, anexă la Hotărârea nr. 242/2012 al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţionale în unităţile din învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

31-oct-2013HOTĂRÂREA NR. 243/2013 privind aprobarea Criteriilor de prioritate în vederea înscrierii blocurilor de locuinţe în programul local privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Sfântu Gheorghe

 

31-oct-2013HOTĂRÂREA NR. 242/2013 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 2/18.10.2013 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Atelier şi service auto”, Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 54

 

31-oct-2013HOTĂRÂREA NR. 241/2013 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe-Anexa inlocuita cu anexa la HCL nr. 272/2019

 

31-oct-2013 HOTĂRÂREA NR. 240/2013 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 168/2012 privind numirea mandatarilor asociatului unic în Adunarea Generală a S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

31-oct-2013HOTĂRÂREA NR. 239/2013 privind modificarea şi completarea contractului de mandat nr. 45349/2012, încheiat cu reprezentanţii Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

31-oct-2013HOTĂRÂREA NR. 238/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G nr. 109/2011 la S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe

 

31-oct-2013 HOTĂRÂREA NR. 237/2013 privind aprobarea Planului de Administrare pe perioada 2013-2017 a Consiliului de Administraţie al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

31-oct-2013HOTĂRÂREA NR. 236/2013 privind modificarea şi completarea HCL 175/2013 privind aprobarea transmiterii cu titlu gratuit a unui imobil, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Libertăţii nr. 13, din domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna

 

31-oct-2013HOTĂRÂREA NR. 235/2013 privind aprobarea încetării Contractului de asociere în participaţie nr. 55.686/2012, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Sportivă „Adrenalin” Sport Egyesület

 

31-oct-2013 HOTĂRÂREA NR. 234/2013 pentru modificarea Hotărârii nr. 184/2009 al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe privind instituirea programului de sprijinire a tinerilor în Municipiul Sfântu Gheorghe “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”, cu modificările şi completările ulterioare

 

31-oct-2013HOTĂRÂREA NR. 233/2013 pentru modificarea şi completarea unor hotărâri din domeniul impozitelor şi taxelor locale

 

31-oct-2013HOTĂRÂREA NR. 232/2013 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară a municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

31-oct-2013HOTĂRÂREA NR. 231/2013 privind rectificarea bugetului Căminului „Zathureczky Berta” pe anul 2013

 

31-oct-2013HOTĂRÂREA NR. 230/2013 privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

31-oct-2013HOTĂRÂREA NR. 229/2013 privind rectificarea bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

16-oct-2013 HOTĂRÂREA NR. 228/2013 privind aprobarea asocierii în participaţie între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. TRIST COMERŢ SERVICII S.R.L.

 

16-oct-2013HOTĂRÂREA NR. 227/2013 privind solicitarea adresată ministrului educaţiei naţionale pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării destinaţiei ansamblului de imobile situate pe strada Ciucului nr. 50 din Sfântu Gheorghe, în care a funcţionat fostul Grup Şcolar Agricol şi de Industrie Alimentară Sfântu Gheorghe, respectiv Extensia Universitară din Sfântu Gheorghe a Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-NapocaNR. 226/2013 privind constituirea fondului de risc în sumă de 18.753,95 lei aferent creditului ce se va contracta de către Teatrul „Tamási Áron” din Municipul Sfântu Gheorghe, cu garanţia Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe

 

16-oct-2013HOTĂRÂREA NR. 226/2013 privind constituirea fondului de risc în sumă de 18.753,95 lei aferent creditului ce se va contracta de către Teatrul „Tamási Áron” din Municipul Sfântu Gheorghe, cu garanţia Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe

 

16-oct-2013HOTĂRÂREA NR. 225/2013 privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 650.000 lei ce se va contracta de la CEC BANK S.A. de către Teatrul „Tamási Áron” din Municipul Sfântu Gheorghe

 

16-oct-2013HOTĂRÂREA NR. 224/2013 privind rectificarea bugetului Teatrului „Andrei Mureşanu” din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

16-oct-2013HOTĂRÂREA NR. 223/2013 privind rectificarea bugetului Teatrului „Tamási Áron” din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

16-oct-2013 HOTĂRÂREA NR. 222/2013 privind rectificarea bugetului Poliţiei locale din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

16-oct-2013HOTĂRÂREA NR. 221/2013 privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

16-oct-2013HOTĂRÂREA NR. 220/2013 pentru modificarea H.C.L. nr. 42/2013 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, cu modificările şi completările ulterioare

 

16-oct-2013 HOTĂRÂREA NR. 219/2013 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 43/2013 privind aprobarea unui ajutor de minimis individual Camerei de Comerţ şi Industrie a Judeţului Covasna

 

26-sep-2013HOTĂRÂREA NR. 218/2013 privind garantarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 650.000 lei pentru Teatrul „Tamási Áron” din Municipul Sfântu Gheorghe

 

26-sep-2013HOTĂRÂREA NR. 217/2013 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

26-sep-2013HOTĂRÂREA NR. 216/2013 privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii şi al numărului de burse ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul şcolar 2013-2014

 

26-sep-2013HOTĂRÂREA NR. 215/2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna octombrie 2013

 

26-sep-2013HOTĂRÂREA NR. 214/2013 privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe

 

26-sep-2013HOTĂRÂREA NR. 213/2013 privind constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea Regulamentului local de publicitate al municipiului Sfântu Gheorghe

 

26-sep-2013HOTĂRÂREA NR. 212/2013 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie să presteze una dintre persoanele majore apte de muncă din familiile care beneficiază de ajutor social

 

26-sep-2013HOTĂRÂREA NR. 211/2013 privind emiterea acceptului de infiinţare al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în scopul constituirii unui consorţiu şcolar între Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” Sfântu Gheorghe şi Şcoala Gimnazială “Avram Iancu” Covasna

 

26-sep-2013HOTĂRÂREA NR. 210/2013 privind aprobarea solicitării de încadrare în categoria funcţională de drum de interes local a drumului judeţean DJ 121C, tronsonul de drum km 2+050-3+800, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna şi preluarea acestuia în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe-ABROGATĂ

 

26-sep-2013HOTĂRÂREA NR. 209/2013 pentru stabilirea termenului limită pentru depunerea cererilor în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare

 

26-sep-2013HOTĂRÂREA NR. 208/2013 pentru modificarea şi completarea Contractului de asociere nr. 31.478/20.06.2011 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, şi Spitalul Judeţean de Urgenţă ”Dr. Fogolyán Kristóf” în vederea efectuării unor lucrări de asfaltare şi amenajare a unei parcări în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Dr. Fogolyán Kristóf”

 

26-sep-2013HOTĂRÂREA NR. 207/2013 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 204/2012 privind transmiterea în adminstrarea instituţiilor publice a unor locuinţe proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, cu destinaţie de locuinţe de serviciu

 

26-sep-2013HOTĂRÂREA NR. 206/2013 privind acceptarea unei donaţii oferite de Kappel Aurelia-Maria

 

26-sep-2013HOTĂRÂREA NR. 205/2013 privind acceptarea unei donaţii oferite de Asociaţia “CARITAS-ASISTENŢĂ SOCIALĂ” Filiala Organizaţiei Caritas Alba-Iulia

 

26-sep-2013HOTĂRÂREA NR. 204/2013 privind aprobarea încheierii Contractului de comodat între Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe – Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Sfântu Gheorghe

 

26-sep-2013HOTĂRÂREA NR. 203/2013 cu privire la modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

26-sep-2013HOTĂRÂREA NR. 202/2013 privind rectificarea bugetului Poliţiei Locale din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

26-sep-2013HOTĂRÂREA NR. 201/2013 privind rectificarea bugetului Teatrului „Tamási Áron” pe anul 2013

 

26-sep-2013HOTĂRÂREA NR. 200/2013 privire la rectificarea bugetului Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

26-sep-2013HOTĂRÂREA NR. 199/2013 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 42/2013 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, cu modificările şi completările ulterioare

 

26-sep-2013HOTĂRÂREA NR.198/2013 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 191/2012 privind aprobarea înfiinţării Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, cu modificările şi completările ulterioare

 

26-sep-2013HOTĂRÂREA NR. 197/2013 privind actualizarea componenţei nominale a Comisiilor de specialitate constituite în baza H.C.L. nr. 149/2012

 

26-sep-2013HOTĂRÂREA NR. 196/2013 privind validarea mandatului unui consilier local

 

26-sep-2013HOTĂRÂREA NR. 195/2013 privind validarea mandatului unui consilier local

 

26-sep-2013HOTĂRÂREA NR. 194/2013 privind validarea mandatului unui consilier local

 

26-sep-2013HOTĂRÂREA NR. 193/2013 pentru actualizarea componenţei nominale a Comisiei de validare a mandatelor consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

26-sep-2013HOTĂRÂREA NR. 192/2013 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Kato Béla

 

26-sep-2013HOTĂRÂREA NR. 191/2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru şedinţa ordinară din data de 26 septembrie 2013

 

05-sep-2013HOTĂRÂREA NR.190/2013 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 191/2012 privind aprobarea înfiinţării Asociației „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică

 

05-sep-2013HOTĂRÂREA NR.189/2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru şedinţa extraordinară din data de 05 septembrie 2013

 

16-aug-2013HOTĂRÂREA NR. 188/2013 privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului-Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe, în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

16-aug-2013HOTĂRÂREA NR. 187/2013 privind aprobarea rezultatului final al concursului de management organizat în vederea încredinţării managementului Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe

 

16-aug-2013HOTĂRÂREA NR. 186/2013 privind aprobarea execuţiei bugetului municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.06.2013

 

16-aug-2013HOTĂRÂREA NR. 185/2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru şedinţa extraordinară din data de 16 august 2013

 

29-iul-2013HOTĂRÂREA NR. 184/2013 privind modificarea şi completarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei „Asociaţia Vadon”

 

29-iul-2013HOTĂRÂREA NR. 183/2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Căminului “Zathureczky Berta” din municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.08.2013

 

29-iul-2013 HOTĂRÂREA NR. 182/2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Casei de Cultură “Kónya Ádám” din municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu 01.08.2013

 

29-iul-2013 HOTĂRÂREA NR. 181/2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Andrei Mureşanu” din municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu 01.08.2013

 

29-iul-2013 HOTĂRÂREA NR. 180/2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Tamási Áron” din municipiul Sfântu Gheorghe începând cu 01.08.2013

 

29-iul-2013HOTĂRÂREA NR. 179/2013 cu privire aprobarea la organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi al unităţilor subordonate, începând cu 01.08.2013

 

25-iul-2013HOTĂRÂREA NR. 178/2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna august 2013

 

25-iul-2013HOTĂRÂREA NR. 177/2013 pentru însuşirea Raportului comisiei de evaluare privind rezultatul reevaluării anuale a locatarilor din Centrele sociale situate pe str. Lunca Oltului nr. 9-11 din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

25-iul-2013HOTĂRÂREA NR. 176/2013 privind stabilirea calendarului procedurii de acordare a burselor sociale pentru anul şcolar 2013-2014 în cadrul Programului de sprijinire a elevilor de etnie romă din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

25-iul-2013 HOTĂRÂREA NR. 175/2013 privind aprobarea transmiterii cu titlu gratuit a unui imobil, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Libertăţii nr. 13, din domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna

 

25-iul-2013HOTĂRÂREA NR. 174/2013 privind dezlipirea unui imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe şi transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie al Grădiniţei cu program prelungit “Csipike” Sfântu Gheorghe – instituţie de învăţământ preuniversitar, persoană juridică

 

25-iul-2013 HOTĂRÂREA NR. 173/2013 privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea construcţiei pe terenul alăturat

 

25-iul-2013 HOTĂRÂREA NR. 172/2013 pentru modificarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna

 

25-iul-2013HOTĂRÂREA NR. 171/2013 privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de comodat nr. 192/21.186/2008, încheiat între Eparhia Reformată din Ardeal şi Municipiul Sfântu Gheorghe

 

25-iul-2013HOTĂRÂREA NR. 170/2013 privind transcrierea Contractului de locaţiune nr. 60.822/2012 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. IRIS FARMACIE SERVICII COMERŢ S.R.L., în favoarea S.C. FARMACOM S.A.

 

25-iul-2013HOTĂRÂREA NR. 169/2013 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii cu destinaţia de locuinţă, situate în municipiul Sfântu Gheorghe, în favoarea Fundaţiei Creştine Diakonia-Filiala Sfântu Gheorghe

 

25-iul-2013HOTĂRÂREA NR. 168/2013 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii cu destinaţia de locuinţă, situate în municipiul Sfântu Gheorghe, în favoarea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie - Filiala Judeţeană Covasna

 

25-iul-2013HOTĂRÂREA NR. 167/2013 privind garantarea unei linii de finanţare rambursabilă internă în valoare de 400.000 lei pentru Teatrul „Tamási Áron” din Municipul Sfântu Gheorghe-ABROGATĂ

 

25-iul-2013HOTĂRÂREA NR. 166/2013 privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2013

 

25-iul-2013HOTĂRÂREA NR. 165/2013 privind rectificarea bugetului Căminului „Zathureczky Berta” pe anul 2013

 

25-iul-2013HOTĂRÂREA NR. 164/2013 privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2013

 

25-iul-2013HOTĂRÂREA NR. 163/2013 privind rectificarea bugetului Teatrului „Andrei Mureşanu” pe anul 2013

 

25-iul-2013HOTĂRÂREA NR. 162/2013 privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

25-iul-2013HOTĂRÂREA NR. 161/2013 privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Tinerilor din Sfântu Gheorghe - SZIT în vederea organizării şi finanţării manifestării culturale „Festivalul de arte contemporane pulzArt”

 

25-iul-2013HOTĂRÂREA NR. 160/2013 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al doamnei Aczél Kata

 

27-iun-2013HOTĂRÂREA NR. 159/2013 privind modificarea şi completarea Actului constitutiv al S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe

 

27-iun-2013HOTĂRÂREA NR. 158/2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna iulie 2013

 

27-iun-2013HOTĂRÂREA NR. 157/2013 privind iniţierea procedurilor legale pentru obţinerea titlului de „Capitala europeană a culturii” în anul 2021 de către Municipiul Sfântu Gheorghe

 

27-iun-2013HOTĂRÂREA NR. 156/201 privind aprobarea obiectivelor, listei programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, precum şi ale criteriilor de performanţă minimale, angajate de managerul Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe, pe anul 2013

 

27-iun-2013 HOTĂRÂREA NR. 155/2013 privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate

 

27-iun-2013HOTĂRÂREA NR. 154/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea Autorizaţiei de săpătură pentru lucrările edilitare executate pe domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe

 

27-iun-2013HOTĂRÂREA NR. 153/2013 privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al S.C. Compania Naţională de Investiţii – C.N.I. S.A. Bucureşti asupra unui teren situat în incinta Grupului Şcolar Kós Károly

 

27-iun-2013HOTĂRÂREA NR. 152/2013 privind numirea Consiliului de Administraţie al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

27-iun-2013HOTĂRÂREA NR. 151/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

27-iun-2013HOTĂRÂREA NR. 150/2013 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Poliţiei Locale din Municipiul Sfântu Gheorghe, începând, cu 01 august 2013

 

27-iun-2013HOTĂRÂREA NR. 149/2013 privind alocarea unei sume de bani Parohiei Reformate Sfântu Gheorghe IV pe anul 2013

 

27-iun-2013HOTĂRÂREA NR. 148/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

27-iun-2013HOTĂRÂREA NR. 147/2013 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Mild Zoltán

 

20-iun-2013HOTĂRÂREA NR. 146/2013 privind modificarea suprafeţei de teren în vederea implementării proiectului „Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public şi alimentarea unor instituţii în Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

20-iun-2013HOTĂRÂREA NR. 145/2013 privind prelungirea pe o perioadă de 60 luni a contractului de finanţare rambursabilă externă în valoare de 12.000.000 euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD

 

20-iun-2013HOTĂRÂREA NR. 144/2013 privind rectificarea bugetului Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

20-iun-2013HOTĂRÂREA NR. 143/2013 privind prelungirea pe o perioadă de şase luni a liniei de finanţare rambursabilă internă de la CEC BANK S.A.

 

20-iun-2013HOTĂRÂREA NR. 142/2013 privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul de mandat nr. 18.766/08.05.2009 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia de proprietari “Sârguinţa”

 

20-iun-2013HOTĂRÂREA NR. 141/2013 privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul de mandat nr. 18.768/08.05.2009 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia de proprietari „Speranţa”

 

20-iun-2013HOTĂRÂREA NR. 140/2013 privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul de mandat nr. 18.770/08.05.2009 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia de proprietari “Nr. 17”

 

20-iun-2013 HOTĂRÂREA NR. 139/2013 privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul de mandat nr. 21.894/27.05.2009 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia de proprietari “Daliei nr. 43”

 

10-iun-2013HOTĂRÂREA NR. 138/2013 privind încheierea Memorandumului de înţelegere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare

 

10-iun-2013HOTĂRÂREA NR. 137/2013 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 17/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate şi a unităţilor subordonate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară

 

10-iun-2013HOTĂRÂREA NR. 136/2013 pentru modificarea H.C.L. nr. 285/2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, cu modificările şi completările ulterioare

 

10-iun-2013HOTĂRÂREA NR. 135/2013 pentru modificarea H.C.L. nr. 42/2013 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, cu modificările şi completările ulterioare

 

10-iun-2013HOTĂRÂREA NR. 134/2013 pentru modificarea şi completarea HCL. 204/2012 privind transmiterea în adminstrarea instituţiilor publice a unor locuinţe proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, cu destinaţie de locuinţe de serviciu, cu modificările şi completările ulterioare

 

10-iun-2013HOTĂRÂREA NR. 133/2013 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public local în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

30-mai-2013HOTĂRÂREA NR. 132/2013 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare scări şi construire rampă pentru biciclete şi cărucioare”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

30-mai-2013HOTĂRÂREA NR. 131/2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna iunie 2013

 

30-mai-2013HOTĂRÂREA NR. 130/201 privind adoptarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul Municipiului Sfântu Gheorghe

 

30-mai-2013HOTĂRÂREA NR. 129/2013 privind declanşarea procedurii de clasare a „Clădirii fostului abator” din Sfântu Gheorghe, ca monument istoric

 

30-mai-2013 HOTĂRÂREA NR. 128/2013 pentru modificarea şi completarea H.C.L. 294/2012 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Sfântu Gheorghe

 

30-mai-2013HOTĂRÂREA NR. 127/2013 privind aprobarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

30-mai-2013HOTĂRÂREA NR. 126/2013 privind aprobarea obiectivelor, listei programelor şi proiectelor culturale minimale, precum şi ale criteriilor de performanţă, angajate de managerul Casei de Cultură Municipală Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

30-mai-2013HOTĂRÂREA NR. 125/2013 privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenţie, pentru obiectivul de investiţii „Amenajări exterioare, sistematizare verticală şi asigurarea utilităţilor la Sala de sport, Liceul Tehnologic Economic Administrativ Berde Áron”

 

30-mai-2013HOTĂRÂREA NR. 124/2013 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea sistemului de iluminat public str. Borvíz din Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

30-mai-2013HOTĂRÂREA NR. 123/2013 privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe pentru modificarea şi completarea Actului constitutiv al societăţii

 

30-mai-2013HOTĂRÂREA NR. 122/2013 privind aprobarea atribuirii serviciului de recoltare a exemplarelor din speciile de faună sălbatică intrate în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe în favoarea Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Covasna

 

30-mai-2013HOTĂRÂREA NR. 121/2013 privind aprobarea proiectului “Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol in format electronic, respectiv achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementarea soluţiilor software in judetul Covasna” din cadrul Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competivităţii Economice” 2007 – 2013, Axa III “Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul major de intervenţie 2 “Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

30-mai-2013HOTĂRÂREA NR. 120/2013 privind asocierea Municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe cu Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Fundaţia „Studium” Târgu -Mureş şi Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” în vederea realizării în comun a unui complex de locuinţe de serviciu în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

30-mai-2013HOTĂRÂREA NR. 119/2013 privind asocierea Municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna şi S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe în vederea realizării în comun a unei pieţe volante pentru producătorii locali şi regionali de produse alimentare tradiţionale şi de artă populară

 

30-mai-2013HOTĂRÂREA NR. 118/2013 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Serviciului Comunitar de Asistenţă Medicală al Direcţiei de Asistenţă Comunitară a municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

30-mai-2013HOTĂRÂREA NR. 117/2013 privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare din cadrul unor instituţii de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2013110/2013 privind organizarea concursului de proiecte de management în vederea încredinţării managementului Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe

 

30-mai-2013HOTĂRÂREA NR. 116/2013 privind rectificarea bugetului Teatrului „Tamási Áron” pe anul 2013

 

30-mai-2013HOTĂRÂREA NR. 115/2013 privind rectificarea bugetului Casei de Cultură Municipală pe anul 2013

 

30-mai-2013HOTĂRÂREA NR. 114/2013 privind rectificarea bugetului Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

30-mai-2013HOTĂRÂREA NR. 113/2013 privind aprobarea achitării din bugetul local către Asociaţia “Vadon”, a cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

30-mai-2013HOTĂRÂREA NR. 112/2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru şedinţa ordinară din data de 30 mai 2013

 

23-mai-2013HOTĂRÂREA NR. 111/2013 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 106/2013 privind subînchirierea directă a spaţiilor aflate la etajul II al clădirii proprietatea S.C. “Romtelecom” S.A. Bucureşti, situată pe str. Oltului, nr. 2 din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

23-mai-2013HOTĂRÂREA NR.110/2013 privind organizarea concursului de proiecte de management în vederea încredinţării managementului Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe

 

23-mai-2013HOTĂRÂREA NR. 109/2013 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii „Amenajare scuar, intersecţia str. Kőrösi Csoma Sándor cu str. Bisericii, Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

23-mai-2013HOTĂRÂREA NR. 108/2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Sfântu Gheorghe, RETAIL PARK str. Lunca Oltului nr. 4-6

 

25-apr-2013HOTĂRÂREA NR. 107/2013 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 55/2009 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

25-apr-2013HOTĂRÂREA NR. 106/2013 privind subînchirierea directă a spaţiilor aflate la etajul II al clădirii proprietatea S.C. “Romtelecom” S.A. Bucureşti, situată pe str. Oltului, nr. 2 din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

25-apr-2013HOTĂRÂREA NR. 105/2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna mai 2013

 

25-apr-2013HOTĂRÂREA NR. 104/2013 pentru modificarea H.C.L. nr. 119/2010 privind instituirea programului anual de sprijinire a sportivilor, juniorilor şi antrenorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe ”BURSELE SPORTIVE SFÂNTU GHEORGHE”.

 

25-apr-2013HOTĂRÂREA NR. 103/2013 privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pe anul 2012 al Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe

 

25-apr-2013HOTĂRÂREA NR. 102/2013 privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pe anul 2012 al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

 

25-apr-2013HOTĂRÂREA NR. 101/2013 privind conferirea titlului "PRO URBE" unor persoane din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

25-apr-2013HOTĂRÂREA NR. 100/2013 privind dezlipirea unui imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

25-apr-2013HOTĂRÂREA NR. 99/2013 privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea construcţiei pe terenul alăturat

 

25-apr-2013HOTĂRÂREA NR. 98/2013 privind aprobarea asocierii în participaţie între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Sportivă “Topspin Saint George”

 

25-apr-2013 HOTĂRÂREA NR. 97/2013 privind transmiterea dreptului de administrare a imobilelor domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie al Grădiniţei cu program prelungit “Csipike” Sfântu Gheorghe – instituţie de învăţământ preuniversitar persoană juridică

 

25-apr-2013HOTĂRÂREA NR. 96/2013 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic “Székely Mikó” Sfântu Gheorghe – instituţie de învăţământ preuniversitar persoană juridică

 

25-apr-2013HOTĂRÂREA NR. 95/2013 privind încheierea unui Act adiţional al Contractul de asociere în participaţie nr. 58847/2012 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. Urban –Locato S.R.L.

 

25-apr-2013HOTĂRÂREA NR. 94/2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Căminului “Zathureczky Berta” din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

25-apr-2013 HOTĂRÂREA NR. 93/2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Casei de Cultură Municipală Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

25-apr-2013 HOTĂRÂREA NR. 92/2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Andrei Mureşanu” din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

25-apr-2013HOTĂRÂREA NR. 91/2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Tamási Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

25-apr-2013 HOTĂRÂREA NR. 90/2013 pentru modificarea H.C.L. nr. 42/2013privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

 

25-apr-2013HOTĂRÂREA NR. 89/2013 privind acordarea a 3 burse sociale şi a unei burse de studiu pentru primul semestru al anului şcolar 2012 - 2013 în cadrul Programului de sprijinire a elevilor şi studenţilor de etnie romă în municipiul Sfântu Gheorghe

 

25-apr-2013HOTĂRÂREA NR. 88/2013 privind administrarea păşunilor, organizarea păşunatului şi stabilirea taxelor de păşunat pe anul 2013

 

25-apr-2013HOTĂRÂREA NR. 87/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2013-REVOCATĂ

 

25-apr-2013HOTĂRÂREA NR. 86/2013 privind aprobarea bilanţului contabil al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2012

 

25-apr-2013HOTĂRÂREA NR. 85/2013 privind aprobarea bilanţului contabil al S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, pe anul 2012

 

25-apr-2013HOTĂRÂREA NR. 84/2013 privind aprobarea situaţiilor fiscale pe anul 2012, prevăzute de Codul fiscal

 

25-apr-2013HOTĂRÂREA NR. 83/2013 privind sprijinirea bisericilor creştine din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

12-apr-2013HOTĂRÂREA NR. 82/2013 privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local, pentru instituirea fondului de relaţii internaţionale, pe anul 2013

 

12-apr-2013HOTĂRÂREA NR. 81/2013 privind aprobarea bugetului Asociaţiei “Míves”, alocat din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

12-apr-2013 HOTĂRÂREA NR. 80/2013 privind aprobarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

12-apr-2013HOTĂRÂREA NR. 79/2013 privind aprobarea bugetelor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2013, finanţat din bugetul local al Muncipiului Sfântu Gheorghe

 

12-apr-2013HOTĂRÂREA NR. 78/2013 privind aprobarea bugetului Teatrului „Andrei Mureşanu” din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

12-apr-2013HOTĂRÂREA NR. 77/2013 privind aprobarea bugetului Teatrului „Tamási Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

12-apr-2013HOTĂRÂREA NR. 76/2013 privind aprobarea bugetului Casei de Cultură Municipală Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

12-apr-2013HOTĂRÂREA NR. 75/2013 privind aprobarea bugetului Căminului „Zathureczky Berta” din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

12-apr-2013 HOTĂRÂREA NR. 74/2013 privind aprobarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

12-apr-2013 HOTĂRÂREA NR. 73/2013 privind aprobarea bugetului Poliţiei Locale din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

08-apr-2013 HOTĂRÂREA NR. 72/2013 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 244/2011 privind aprobarea măsurilor propuse în Raportul de evaluare socială a familiilor care beneficiază de serviciile sociale oferite de Căminul social aparţinând Direcţiei de Asistenţă Comunitară a Municipiului Sfântu Gheorghe

 

08-apr-2013HOTĂRÂREA NR. 71/2013 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 17/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate şi a unităţilor subordonate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

08-apr-2013HOTĂRÂREA NR. 70/2013 privind stabilirea burselor în cadrul programului de sprijinire a elevilor şi studenţilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul şcolar 2012-2013

 

08-apr-2013 HOTĂRÂREA NR. 69/2013 privind asigurarea contribuţiei din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru organizarea evenimentului „Galopiada Secuiască 2013”

 

08-apr-2013HOTĂRÂREA NR. 68/2013 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, pentru obiectivul de investiţii „Reamenajare cinematograf Arta”, Sfântu Gheorghe

 

28-mar-2013HOTĂRÂREA NR. 66/2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna aprilie 2013

 

28-mar-2013HOTĂRÂREA NR. 65/2013 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 55/2009 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-mar-2013HOTĂRÂREA NR. 64/2013 privind constituirea Grupului de Lucru Local pentru problemele romilor al municipiului Sfântu Gheorghe

 

28-mar-2013HOTĂRÂREA NR. 63/2013 privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pe perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2012 a Casei de Cultură Municipală Sfântu Gheorghe

 

28-mar-2013 HOTĂRÂREA NR. 62/2013 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, în care îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa cu program prelungit “Benedek Elek” Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie al instituţiei de învăţământ preuniversitar persoană juridică

 

28-mar-2013 HOTĂRÂREA NR. 61/2013 privind delegarea dreptului de administrare asupra unor imobile domeniu public şi domeniu privat al Municipiului Sfântu Gheorghe, în care îşi desfăşoară activitatea unităţile aparţinătoare Şcolii Gimnaziale “Ady Endre” Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie al instituţiei de învăţământ preuniversitar persoană juridică

 

28-mar-2013HOTĂRÂREA NR. 60/2013 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ aparţinătoare Şcolii Gimnaziale “Nicolae Colan” Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, la Consiliul de administraţie a instituţie de învăţământ preuniversitar persoană juridică

 

28-mar-2013 HOTĂRÂREA NR. 59/2013 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, în care îşi desfăşoară activitatea Liceul Tehnologic “Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie al instituţiei de învăţământ preuniversitar persoană juridică

 

28-mar-2013HOTĂRÂREA NR. 58/2013 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, în care îşi desfăşoară activitatea Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie a instituţiei de învăţământ preuniversitar persoană juridică

 

28-mar-2013HOTĂRÂREA NR. 57/2013 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, în care îşi desfăşoară activitatea Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuşi” Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie al instituţiei de învăţământ preuniversitar persoană juridică

 

28-mar-2013HOTĂRÂREA NR. 56/2013 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, în care îşi desfăşoară activitatea Liceul Tehnologic Economic Administrativ “Berde Áron” Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, la Consiliul de administraţie al instituţiei de învăţământ preuniversitar persoană juridică

 

28-mar-2013HOTĂRÂREA NR. 55/2013 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, în care îşi desfăşoară activitatea Liceul Teoretic “Mikes Kelemen” Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie a instituţiei de învăţământ preuniversitar persoană juridică

 

28-mar-2013HOTĂRÂREA NR. 54/2013 privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea construcţiei pe terenul alăturat, respectiv prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate

 

28-mar-2013 HOTĂRÂREA NR. 53/2013 privind reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-mar-2013HOTĂRÂREA NR. 52/2013 privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de închiriere nr. 33.955/2009 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. BERTIS S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

28-mar-2013 HOTĂRÂREA NR. 51/2013 privind încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 565/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş, nr. 3

 

28-mar-2013HOTĂRÂREA NR. 50/2013 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unor spaţii situate în incinta Ştrandului Municipal Sfântu Gheorghe, situat pe str. Sporturilor nr. 2

 

28-mar-2013 HOTĂRÂREA NR. 49/2013 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă – fără preselecţie, cu oferte în plic sigilat – a unor terenuri în suprafaţă totală de 3.914 mp, situate în Sfântu Gheorghe, pe str. Constructorilor

 

28-mar-2013HOTĂRÂREA NR. 48/2013 privind transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului situat pe str. Váradi József nr. 92 în favoarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară din Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

28-mar-2013 HOTĂRÂREA NR. 47/2013 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui imobil situat în str. Gróf Mikó Imre nr. 11, în favoarea Asociaţiei “Vadon”, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-mar-2013HOTĂRÂREA NR. 46/2013 privind trecerea unui mijloc fix concesionat în favoarea S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru scoaterea din funcţiune a acestuia în vederea valorificării prin vânzare sau casare, după caz

 

28-mar-2013 HOTĂRÂREA NR. 45/2013 privind încheierea unui contract de asociere în participaţie între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Unităţilor din Industria Hotelieră şi Restaurante

 

28-mar-2013HOTĂRÂREA NR. 44/2013 privind instituirea unor măsuri în vederea organizării Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2013

 

28-mar-2013HOTĂRÂREA NR. 43/2013 privind aprobarea unui ajutor de minimis individual Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna

 

28-mar-2013HOTĂRÂREA NR. 42/2013 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

 

18-mar-2013HOTĂRÂREA NR. 41/2013 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

04-mar-2013HOTĂRÂREA NR. 40/2013 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 3/2013 privind aprobarea concesiunii prin licitaţie publică deschisă – fără preselecţie, cu oferte în plic sigilat, a unui teren în suprafaţă de 6000 mp, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Constructorilor f.n.

 

04-mar-2013 HOTĂRÂREA NR. 39/2013 privind modificarea Contractelor de administrare încheiate asupra imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Ţigaretei nr.75

 

04-mar-2013HOTĂRÂREA NR. 38/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al Statului Român şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei

 

04-mar-2013 HOTĂRÂREA NR. 37/2013 privind iniţierea demersurilor legale pentru trecerea unui imobil din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei, în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

28-feb-2013HOTĂRÂREA NR. 36/2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna martie 2013

 

28-feb-2013HOTĂRÂREA NR. 35/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Căminului “Zathureczky Berta”

 

28-feb-2013HOTĂRÂREA NR. 34/2013 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, în care îşi desfăşoară activitatea unităţile aparţinătoare Şcolii Gimnaziale “Gödri Ferenc” Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, la Consiliul de administraţie al instituţiei de învăţământ preuniversitar persoană juridică

 

28-feb-2013HOTĂRÂREA NR. 33/2013 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, în care îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa cu program prelungit “Gulliver” Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie al instituţiei de învăţământ preuniversitar persoană juridică

 

28-feb-2013HOTĂRÂREA NR. 32/2013 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unei părţi din imobilul proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Daliei nr 1, Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Covasna

 

28-feb-2013HOTĂRÂREA NR. 31/2013 privind vânzarea directă a unui teren intravilan, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat pe str. Oltului nr. 74, către numiţii Illés Tibor şi Illés Zsuzsanna

 

28-feb-2013HOTĂRÂREA NR. 30/2013 privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciile de salubrizare a localităţilor “ECO SEPSI” pe perioada 2013-2020

 

28-feb-2013HOTĂRÂREA NR. 29/2013 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”

 

28-feb-2013 HOTĂRÂREA NR. 28/2013 privind aprobarea achitării din bugetul local către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice “ECO SEPSI”, a cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

28-feb-2013HOTĂRÂREA NR. 27/2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe

 

28-feb-2013 HOTĂRÂREA NR. 26/2013 privind încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2012

 

11-feb-2013HOTĂRÂREA NR. 25/2013 privind delegarea dreptului de administrare asupra unor imobile domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, în care îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa cu program prelungit “Hófehérke” Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie al instituţiei de învăţământ preuniversitar persoană juridică

 

11-feb-2013HOTĂRÂREA NR. 24/2013 privind delegarea dreptului de administrare asupra unor imobile domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, în care îşi desfăşoară activitatea Liceul Tehnologic “Kós Károly” Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie al instituţiei de învăţământ preuniversitar persoană juridică

 

11-feb-2013HOTĂRÂREA NR. 23/2013 privind delegarea dreptului de administrare asupra unor imobile domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, în care îşi desfăşoară activitatea Liceul de Arte “Plugor Sándor” Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie al instituţiei de învăţământ preuniversitar persoană juridică

 

11-feb-2013HOTĂRÂREA NR. 22/2013 privind delegarea dreptului de administrare asupra unor imobile domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, în care îşi desfăşoară activitatea Şcoala Gimnazială “Váradi József” Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie al instituţiei de învăţământ preuniversitar persoană juridică

 

11-feb-2013HOTĂRÂREA NR. 21/2013 privind concesionarea fără licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr. 12.

 

11-feb-2013HOTĂRÂREA NR. 20/2013 privind prelungirea valabilităţii Planului urbanistic general al municipiului Sfântu Gheorghe

 

11-feb-2013HOTĂRÂREA NR. 19/2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru şedinţa extraordinară din data de 11 februarie 2013

 

31-ian-2013HOTĂRÂREA NR. 18/2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna februarie 2013

 

31-ian-2013HOTĂRÂREA NR. 17/2013 privind reprezentarea în justiţie a Municipiului Sfântu Gheorghe în dosarul de contencios administrativ nr. 854/64/2012

 

31-ian-2013HOTĂRÂREA NR. 16/2013 privind aprobarea listei cu persoanele care au promovat procedura de atestare a administratorilor de imobile

 

31-ian-2013HOTĂRÂREA NR. 15/2013 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 5/06.12.2012 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal – Dezvoltare investiţii în incinta S.C. COVALACT S.A. Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 1

 

31-ian-2013HOTĂRÂREA NR. 14/2013 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 1/18.01.2013 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Sfântu Gheorghe, RETAIL PARK” Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 4-6

 

31-ian-2013HOTĂRÂREA NR. 13/2013 privind dezlipirea unor imobile situate în Cartierul Câmpul Frumos nr. 5

 

31-ian-2013HOTĂRÂREA NR. 12/2013 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului Teatrului Andrei Mureşanu Sfântu Gheorghe, pe anul 2012

 

31-ian-2013HOTĂRÂREA NR.11/2013 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului Teatrului Tamási Áron Sfântu Gheorghe, pe anul 2012

 

31-ian-2013HOTĂRÂREA NR. 10/2013 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2012 a Casei de cultură municipală Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2013HOTĂRÂREA NR. 9/2013 privind aprobarea asocierii Teatrului Tamási Áron Sfântu Gheorghe în vederea constituirii unei asociaţii nonprofit UNIMA ROMÂNIA – UNIUNEA INTERNAŢIONALĂ DE TEATRU CU PĂPUŞI ŞI MARIONETE, respectiv aderarea acestei asociaţii la organizaţia internaţională UNIMA (UNION INTERNATIONALE DE LA MARIONNETTE)

 

31-ian-2013HOTĂRÂREA NR. 8/2013 privind aprobarea asocierii Teatrului Tamási Áron Sfântu Gheorghe în vederea constituirii unei asociaţii nonprofit ASSITEJ ROMÂNIA – Asociaţia Internaţională de Teatru pentru Copii şi Tineret, respectiv aderarea acestei asociaţii la organizaţia internaţională ASSITEJ INTERNATIONAL

 

31-ian-2013HOTĂRÂREA NR. 7/2013 privind punerea în valoare a materialului lemnos provenit din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2013HOTĂRÂREA NR. 6/2013 privind modificarea contractelor de închiriere încheiate în baza Hotărârii consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe nr. 299/2012 privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică a unor spaţii situate în clădirea Palatul Beör, monument istoric, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2013HOTĂRÂREA NR. 5/2013 privind încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune nr.560/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str.Vasile Goldiş nr. 3.

 

31-ian-2013HOTĂRÂREA NR. 4/2013 privind prelungirea duratei Contractului de locaţiune nr. 2011/12.01.2012 încheiat cu Uniunea Naţională a Cooperaţiei de Consum CENTROCOOP

 

31-ian-2013HOTĂRÂREA NR. 3/2013 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă – fără preselecţie, cu oferte în plic sigilat, a unui teren în suprafaţă de 6.000 mp, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Constructorilor fn.

 

31-ian-2013HOTĂRÂREA NR. 2/2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de asistenţă comunitară a municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

31-ian-2013HOTĂRÂREA NR. 1/2013 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2012

 Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină