Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


31-dec-2012HOTĂRÂREA NR. 300/2012 pentru modificarea HCL nr. 285/2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013

 

27-dec-2012HOTĂRÂREA NR. 299/2012 privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică a unor spaţii situate în clădirea “Palatul Beör”, monument istoric, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

27-dec-2012HOTĂRÂREA NR. 298/2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna ianuarie 2013

 

27-dec-2012HOTĂRÂREA NR. 297/2012 privind scutirea proprietarilor apartamentelor din blocul de locuinţe din Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Puskás Tivadar nr. 65, bl. 34, sc. A, de la plata impozitului pe clădire pe o perioadă de 7 ani, în baza art. 9 din Hotărârea Consiliului Local nr. 285/2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012, cu modificările şi completările ulterioare

 

27-dec-2012HOTĂRÂREA NR. 296/2012 pentru aprobarea modificării Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV)

 

27-dec-2012HOTĂRÂREA NR. 295/2012 privind dezlipirea unui teren situat în Şugaş Băi

 

27-dec-2012HOTĂRÂREA NR. 294/2012 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Sfântu Gheorghe

 

27-dec-2012HOTĂRÂREA NR. 293/2012 privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea construcţiei pe terenul alăturat, reglementarea situaţiei juridice a unor suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe terenuri alăturate, precum şi prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate

 

27-dec-2012HOTĂRÂREA NR. 292/2012 privind prelungirea Contractului de locaţiune nr. 212/11.01.2007 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi P.F.A. Bálint Gyula

 

27-dec-2012HOTĂRÂREA NR. 291/2012 privind încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 568/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 78.

 

27-dec-2012HOTĂRÂREA NR. 290/2012 privind încheierea unui Act adiţional al Contractul de asociere nr. 3/2009 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia pentru animale “NEZ PERCE”

 

27-dec-2012HOTĂRÂREA NR. 289/2012 privind trecerea unor mijloace fixe concesionate în favoarea S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru scoaterea din funcţiune a acestora în vederea valorificării prin vânzare sau casare, după caz

 

27-dec-2012HOTĂRÂREA NR. 288/2012 privind modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane prestat de S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

27-dec-2012HOTĂRÂREA NR. 287/2012 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

27-dec-2012HOTĂRÂREA NR. 286/2012 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2013

 

27-dec-2012HOTĂRÂREA NR. 285/2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013

 

27-dec-2012HOTĂRÂREA NR. 284/2012 privind acordarea burselor de excelenţă pe anul 2012, în cadrul programului Bursele Sfântu Gheorghe

 

17-dec-2012HOTĂRÂREA NR. 283/2012 privind aprobarea listei de repartizare a locatarilor Căminului social, în locuinţele situate în imobilul din str. Lunca Oltului nr. 13-15

 

17-dec-2012HOTĂRÂREA NR. 282/2012 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 248/2012 privind prelungirea pe o perioadă de un an a liniei de finanţare rambursabilă internă contractată de la CEC BANK S.A.

 

17-dec-2012HOTĂRÂREA NR. 281/2012 privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare din cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2012

 

17-dec-2012HOTĂRÂREA NR. 280/2012 privind rectificarea bugetului Casei de cultură municipală pe anul 2012

 

17-dec-2012HOTĂRÂREA NR. 279/2012 privind rectificarea bugetului Teatrului „Tamási Áron” pe anul 2012

 

17-dec-2012HOTĂRÂREA NR. 278/2012 privind rectificarea bugetului Poliţiei locale din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2012

 

17-dec-2012HOTĂRÂREA NR. 277/2012 privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2012

 

29-noi-2012HOTĂRÂREA NR. 276/2012 privind achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a unui teren intravilan situat în Coşeni.

 

29-noi-2012HOTĂRÂREA NR. 275/2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna decembrie 2012

 

29-noi-2012HOTĂRÂREA NR. 274/2012 privind aprobarea reţelei şcolare preuniversitare din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul şcolar 2013 – 2014

 

29-noi-2012HOTĂRÂREA NR. 273/2012 pentru modificarea HCL nr. 217/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiu de fezabilitate (actualizare noiembrie 2012), pentru obiectivul de investiţii „Amenajare parc tematic cu animale sălbatice”

 

29-noi-2012HOTĂRÂREA NR. 272/2012 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii: „Amenajări exterioare şi lucrări de plastică arhitecturală în jurul unor obiective din staţiunea turistică Şugaş Băi”

 

29-noi-2012HOTĂRÂREA NR. 271/2012 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Zid de sprijin la teren sport – tenis – Şugaş Băi”

 

29-noi-2012HOTĂRÂREA NR. 270/2012 privind apartamentarea imobilului (Bl. 8) situat în Cartierul Câmpul Frumos nr. 5, în unităţi individuale

 

29-noi-2012HOTĂRÂREA NR. 269/2012 privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate

 

29-noi-2012HOTĂRÂREA NR. 268/2012 privind reactualizarea contribuţiei beneficiarilor Centrului de Zi din cadrul Căminului „Zathureczky Berta”

 

29-noi-2012HOTĂRÂREA NR. 267/2012 privind acordarea ajutorului de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în municipiul Sfântu Gheorghe, pentru S.C. PROFAUDIT S.R.L.

 

29-noi-2012HOTĂRÂREA NR. 266/2012 privind continuarea măsurilor de reorganizare a Căminului social situat pe str. Romulus Cioflec bl. 144

 

29-noi-2012HOTĂRÂREA NR. 265/2012 privind achiziţionarea directă a serviciilor sociale specializate oferite de Adăpostul de Noapte

 

29-noi-2012HOTĂRÂREA NR. 264/2012 pentru modificarea Contractului de comodat nr. 42.195/18.08.2011 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Fundaţia Creştină Diakonia-Filiala Sfântu Gheorghe

 

29-noi-2012HOTĂRÂREA NR. 263/2012 pentru modificarea şi completarea HCL. 204/2012 privind transmiterea în adminstrarea instituţiilor publice a unor locuinţe proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, cu destinaţia de locuinţe de serviciu

 

29-noi-2012HOTĂRÂREA NR. 262/2012 privind aprobarea Planului de ocupare al funcţiilor publice pe anul 2013

 

29-noi-2012HOTĂRÂREA NR. 261/2012 privind modificarea statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Sport şi Agrement a Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 1 Noiembrie 2012

 

29-noi-2012HOTĂRÂREA NR. 260/2012 privind aprobarea execuţiei bugetului municipiului Sfântu Gheorghe la 30.09.2012

 

20-noi-2012HOTĂRÂREA NR. 259/2012 privind aprobarea participării Căminului “Zathureczky Berta” la programul de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrale de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 

20-noi-2012HOTĂRÂREA NR. 258/2012 privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare din cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, pe anul 2012

 

20-noi-2012HOTĂRÂREA NR. 257/2012 privind rectificarea bugetului Teatrului „Andrei Mureşanu” pe anul 2012

 

20-noi-2012HOTĂRÂREA NR. 256/2012 privind rectificarea bugetului Teatrului „Tamási Áron” pe anul 2012

 

20-noi-2012HOTĂRÂREA NR. 255/2012 privind rectificarea bugetului Casei de Cultură Municipală pe anul 2012

 

20-noi-2012HOTĂRÂREA NR. 254/2012 privind rectificarea bugetului Căminului „Zathureczky Berta” pe anul 2012

 

20-noi-2012HOTĂRÂREA NR. 253/2012 privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitarăpe anul 2012

 

20-noi-2012HOTĂRÂREA NR. 252/2012 privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2012

 

16-noi-2012HOTĂRÂREA NR. 251/2012 cu privire la rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2012

 

16-noi-2012HOTĂRÂREA NR. 250/2012 privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de parteneriat încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „Fundament”, în vederea organizării şi finanţării manifestării culturale “Sfântu Gheorghe Capitala Culturală şi de Tineret a Ţinutului Secuiesc”

 

16-noi-2012HOTĂRÂREA NR. 249/2012 privind aprobarea asocierii municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna, Comuna Reci şi Comuna Arcuş în vederea înfiinţării Asociației „Asociaţia Vadon”

 

16-noi-2012HOTĂRÂREA NR. 248/2012 privind prelungirea pe o perioadă de un an a liniei de finanţare rambursabilă internă contractată de la CEC BANK S.A.

 

08-noi-2012HOTĂRÂREA NR. 247/2012 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a două chioşcuri din lemn domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe, destinate unor activităţi complementare patinoarului artificial din Sfântu Gheorghe

 

08-noi-2012HOTĂRÂREA NR. 246/2012 privind achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a unui imobil situat pe str. Gödri Ferenc nr. 2, proprietatea S.C. Asigurarea Românească-Asirom Vienna Insurance Group S.A. Bucureşti

 

08-noi-2012HOTĂRÂREA NR. 245/2012 privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2012

 

25-oct-2012HOTĂRÂREA NR. 244/2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna noiembrie 2012

 

25-oct-2012HOTĂRÂREA NR. 243/2012 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

25-oct-2012HOTĂRÂREA NR. 242/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţionale în unităţile din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

25-oct-2012HOTĂRÂREA NR. 241/2012 pentru modificarea Hotărârii nr. 184/2009 al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, privind instituirea programului de sprijinire a tinerilor în Municipiul Sfântu Gheorghe „BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”

 

25-oct-2012HOTĂRÂREA NR. 240/2012 privind încheierea contractului „Contract de utilizare a zonei drumului” între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. Bucureşti prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov

 

25-oct-2012 HOTĂRÂREA NR. 239/2012 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 17/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate şi al unităţilor subordonate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară”, republicată cu modificările şi completările ulterioare

 

25-oct-2012HOTĂRÂREA NR. 238/2012 privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii şi al numărului de burse ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul şcolar 2012-2013

 

25-oct-2012HOTĂRÂREA NR. 237/2012 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.121/2011 privind aprobarea asocierii municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna şi cu Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” în vederea efectuării unor lucrări de asfaltare şi de amenajare a unei parcări în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf”

 

25-oct-2012HOTĂRÂREA NR. 236/2012 privind strămutarea cabinetelor medicale de familie din clădirea situată pe strada Kós Károly nr. 19/A, în clădirea reamenajată, situată pe strada Kós Károly nr. 78, din Sfântu Gheorghe

 

25-oct-2012HOTĂRÂREA NR. 235/2012 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă, fără preselecţie, cu oferte în plic sigilat, a unor spaţii din imobilul situat pe str. Kós Károly nr. 78, în vederea desfăşurării de activităţi farmaceutice

 

25-oct-2012HOTĂRÂREA NR. 234/2012 privind reglementarea situaţiei juridice a unor suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe terenuri alăturate

 

25-oct-2012HOTĂRÂREA NR. 233/2012 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

25-oct-2012HOTĂRÂREA NR. 232/2012 privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită a unor persoane asupra terenurilor situate în str. Borvíz, atribuite în scopul construirii unor locuinţe unifamiliale

 

25-oct-2012HOTĂRÂREA NR. 231/2012 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 61/2010 privind aprobarea proiectului de contract de dare în folosinţă gratuită a unui teren, situat în str. Borvíz, în scopul construirii pe acesta a unei locuinţe unifamiliale în baza Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

25-oct-2012HOTĂRÂREA NR. 230/2012 privind prelungirea duratei contractului de locaţiune nr. 2011/12.01.2012 încheiat cu Uniunea Naţională a Cooperaţiei de Consum

 

25-oct-2012HOTĂRÂREA NR. 229/2012 privind vânzarea directă a unor parcele de teren, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situate în str. Constructorilor f.n., către S.C. BERTIS S.R.L.

 

25-oct-2012HOTĂRÂREA NR. 228/2012 privind vânzarea directă a unui teren proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe situat în str. Ozunului nr.2 către S.C. IMPORT EXPORT AQUARIS VERITAS S.R.L.

 

25-oct-2012HOTĂRÂREA NR. 227/2012 privind preluarea imobilelor „Teren şi construcţii” care au constituit obiective de investiţie al Proiectului „Drumul apelor minerale –Lot. 1 judeţul Covasna, din proprietatea publică al judeţului Covasna în proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe şi încheierea unui Contract de asociere în participaţie între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. URBAN-LOCATO S.R.L.

 

25-oct-2012HOTĂRÂREA NR. 226/2012 privind acceptarea unei donaţii oferite de Fülöp Berta, Csatlos Ludovic si Csatlos Magda, Garbea Gheorghe, Timár Bálint şi Timár Elisabeta

 

27-sep-2012 HOTĂRÂREA NR. 225/2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna octombrie 2012

 

27-sep-2012HOTĂRÂREA NR. 224/2012 privind stabilirea programului de audienţe a consilierilor locali ai municipiului Sfântu Gheorghe

 

27-sep-2012HOTĂRÂREA NR. 223/2012 privind reprezentarea în justiţie a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în dosarul de contencios administrativ nr. 165/64/2012

 

27-sep-2012HOTĂRÂREA NR. 222/2012 pentru modificarea H.C.L. nr. 104/2006 privind numirea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a Fondului de Garantare Sfântu Gheorghe S.A. – Filiala F.N.G.C.I.M.M. – I.F.N., cu modificările şi completările ulterioare

 

27-sep-2012HOTĂRÂREA NR. 221/2012 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliul de administraţie al Clubului Sportiv Şcolar Sfântu Gheorghe

 

27-sep-2012 HOTĂRÂREA NR. 220/2012 pentru modificarea H.C.L. nr. 113/2009 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia pentru animale „NEZ PERCE”, cu modificările şi completările ulterioare

 

27-sep-2012 HOTĂRÂREA NR. 219/2012 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 97/2010 privind aprobarea proiectului „Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public şi alimentarea unor instituţii în Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

27-sep-2012HOTĂRÂREA NR. 218/2012 privind aprobarea participării municipiului Sfântu Gheorghe la „Programul judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea bazelor sportive din mediul rural” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

27-sep-2012HOTĂRÂREA NR. 217/2012 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare parc tematic cu animale sălbatice”

 

27-sep-2012 HOTĂRÂREA NR. 216/2012 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 3/09.08.2012 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism „Parc Industrial Mixt – Câmpul Frumos II” Municipiul Sfântu Gheorghe, cartierul Câmpul Frumos nr. 5

 

27-sep-2012HOTĂRÂREA NR. 215/2012 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 4/13.09.2012 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal “Zonă Rezidenţială”, Municipiul Sfântu Gheorghe, sat Chilieni

 

27-sep-2012HOTĂRÂREA NR. 214/2012 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 2/09.08.2012 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism „PUZ Zonă Industrială” Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Constructorilor fn.

 

27-sep-2012HOTĂRÂREA NR. 213/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Căminului social situat pe str. Romulus Cioflec bl. 144

 

27-sep-2012HOTĂRÂREA NR. 212/2012 privind dezlipirea unui teren situat în str. Vânătorilor

 

27-sep-2012HOTĂRÂREA NR. 211/2012 privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe

 

27-sep-2012HOTĂRÂREA NR. 210/2012 privind reglementarea situaţiei juridice a unor construcţii, respectiv, prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe terenuri alăturate

 

27-sep-2012HOTĂRÂREA NR. 209/2012 privind aprobarea cesiunii Contractului de concesiune nr. 2.386/25.04.2005 între cedentul S.C. Bandrino Import Export S.R.L şi cesionarul Iorga Gheorghe

 

27-sep-2012HOTĂRÂREA NR. 208/2012 privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 50.309/29.09.2011 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi numiţii Székely Mária, Pildner Lenke, Péter Mária Piroska, Péter Iosif

 

27-sep-2012HOTĂRÂREA NR. 207/2012 privind subînchirierea prin licitaţie publică deschisă a spaţiilor situate la etajul III al clădirii, situate pe str. Oltului nr. 2

 

27-sep-2012 HOTĂRÂREA NR. 206/2012 privind cesiunea Contractului nr. 1.363/2004 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi SC Import Export Lengyel SRL Sfântu Gheorghe în favoarea Lasko-Union Beverages SRL

 

27-sep-2012HOTĂRÂREA NR. 205/2012 privind aprobarea asocierii în participaţie între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Sportivă „Adrenalin Sport Egyesület”

 

27-sep-2012HOTĂRÂREA NR. 204/2012 privind transmiterea în adminstrarea instituţiilor publice a unor locuinţe proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, cu destinaţie de locuinţe de serviciu

 

27-sep-2012HOTĂRÂREA NR. 203/2012 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Sfântu Gheorghe începând cu 1 septembrie 2012

 

27-sep-2012HOTĂRÂREA NR. 202/2012 privind iniţierea cesiunii acţiunilor deţinute de către Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe la S.C. Transilvanian Trousers Company S.A.

 

27-sep-2012HOTĂRÂREA NR. 201/2012 privind aprobarea achitării din bugetul local către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice “ECO SEPSI” a cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2012

 

27-sep-2012HOTĂRÂREA NR. 200/2012 privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare din cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, pe anul 2012

 

27-sep-2012HOTĂRÂREA NR. 199/2012 privind rectificarea bugetului Casei de Cultură Municipală pe anul 2012

 

27-sep-2012HOTĂRÂREA NR. 198/2012 privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2012

 

27-sep-2012HOTĂRÂREA NR. 197/2012 privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2012

 

14-aug-2012HOTĂRÂREA NR. 196/2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna septembrie 2012

 

14-aug-2012 HOTĂRÂREA NR. 195/2012 privind reactualizarea componenţei Comisiei de analizare şi de propunere de atribuire sau de schimbare a denumirii străzilor, pieţelor şi a altor spaţii publice respectiv a obiectivelor publice de interes local din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

14-aug-2012HOTĂRÂREA NR. 194/2012 privind aprobarea Documentaţiei de atribuire a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizare trotuar şi pistă pentru biciclişti str. Kós Károly”

 

14-aug-2012HOTĂRÂREA NR. 193/2012 privind aprobarea Documentaţiei de atribuire a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Brazilor”

 

14-aug-2012HOTĂRÂREA NR. 192/2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă Agricolă - Sere de legume” Municipiul Sfântu Gheorghe, Coşeni

 

14-aug-2012 HOTĂRÂREA NR. 191/2012 privind aprobarea înfiinţării Asociației „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică

 

14-aug-2012HOTĂRÂREA NR. 190/2012 privind aprobarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO SEPSI, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

14-aug-2012HOTĂRÂREA NR. 189/2012 privind numirea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

14-aug-2012HOTĂRÂREA NR. 188/2012 privind rectificarea bugetului Casei de Cultură Municipală pe anul 2012

 

14-aug-2012HOTĂRÂREA NR. 187/2012 privind la rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2012

 

14-aug-2012HOTĂRÂREA NR. 186/2012 privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2012

 

26-iul-2012HOTĂRÂREA NR. 185/2012 privind desemnarea reprezentanţilor deliberativului municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile administrative ale instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe

 

26-iul-2012HOTĂRÂREA NR. 184/2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna august 2012

 

26-iul-2012HOTĂRÂREA NR. 183/2012 privind aprobarea listei cu persoanele care au promovat procedura de atestare a administratorilor de imobile

 

26-iul-2012HOTĂRÂREA NR. 182/2012 privind desemnarea viceprimarului în Comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a municipiului Sfântu Gheorghe

 

26-iul-2012HOTĂRÂREA NR. 181/2012 privind modificarea numărului posturilor nedidactice aferente unor instituţii de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

26-iul-2012HOTĂRÂREA NR. 180/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

26-iul-2012HOTĂRÂREA NR. 179/2012 privind modificarea şi completarea Contractului de management, încheiat cu domnul Bocsárdi László

 

26-iul-2012HOTĂRÂREA NR. 178/2012 privind rezilierea Contractului de administrare încheiat cu Universitatea Babeş- Bolyai Cluj Napoca

 

26-iul-2012HOTĂRÂREA NR. 177/2012 privind rezilierea de drept a Contractului de asociere în participaţiune încheiat cu S.C. Sepsi A.D. Construcţii S.R.L.

 

26-iul-2012 HOTĂRÂREA NR. 176/2012 privind trecerea unei construcţii situate în Şugaş Băi, în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe

 

26-iul-2012 HOTĂRÂREA NR. 175/2012 privind vânzarea prin licitaţie publică a unui teren situat în str. Ciucului, f.n.

 

26-iul-2012HOTĂRÂREA NR. 174/2012 privind iniţierea demersurilor legale pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al Statului Român şi din administrarea operativă a „Automobil Clubul Român – A.C.R.”, în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe

 

26-iul-2012HOTĂRÂREA NR. 173/2012 privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea construcţiei pe terenul alăturat, respectiv reglementarea situaţiei juridice asupra unor suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe terenuri alăturate

 

26-iul-2012HOTĂRÂREA NR. 172/2012 privind trecerea unor mijloace fixe concesionate în favoarea S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru scoaterea din funcţiune a acestora în vederea valorificării prin vânzare sau casare, după caz

 

26-iul-2012HOTĂRÂREA NR. 171/2012 privind dezlipirea imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Mikes Kelemen Bl. 35, Sc. A, B, pe unităţi individuale

 

26-iul-2012HOTĂRÂREA NR.170/2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Câmpul Frumos III, Sfântu Gheorghe

 

26-iul-2012 HOTĂRÂREA NR. 169/2012 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de administrare a pieţelor prestat de S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

26-iul-2012 HOTĂRÂREA NR. 168/2012 privind numirea mandatarilor asociatului unic în Adunarea Generală a S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

26-iul-2012HOTĂRÂREA NR. 167/2012 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 845/410/2007 încheiat cu S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

26-iul-2012 HOTĂRÂREA NR. 166/2012 privind numirea mandatarilor Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a acţionarilor a S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

26-iul-2012 HOTĂRÂREA NR. 165/2012 privind modificarea statului de funcţii pentru personalul Servicului de Gospodărire a Domeniului Public din cadrul Direcţiei de Gospodărire Comunală al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 1 iulie 2012

 

26-iul-2012 HOTĂRÂREA NR. 164/2012 privind rectificarea bugetului Teatrului „Tamási Áron” pe anul 2012

 

26-iul-2012 HOTĂRÂREA NR. 163/2012 privind alocarea unei sume de bani Serviciului de Ajutor Maltez în România, Sucursala Sfântu Gheorghe, pentru dotarea ambulanţei proprietatea acestuia

 

26-iul-2012 HOTĂRÂREA NR. 162/2012 privind aprobarea execuţiei bugetului municipiului Sfântu Gheorghe la 30.06.2012

 

10-iul-2012HOTĂRÂREA NR. 161/2012 privind aprobarea încheierii unei Convenţii pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum şi pentru exercitarea de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi de servitute asupra terenurilor afectate de instalaţia de racordare, în favoarea S.C Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice, Electrica Distribuţie Transilvania SUD SA pentru proiectul „Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public şi alimentarea unor instituţii în Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

10-iul-2012HOTĂRÂREA NR. 160/2012 pentru modificarea H.C.L. nr. 191/2007 privind asocierea municipiului Sfântu Gheorghe cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV)

 

10-iul-2012 HOTĂRÂREA NR. 159/2012 privind desemnarea unor consilieri la alegerile pentru funcţiile de delegaţi ai satelor Chilieni şi Coşeni.

 

10-iul-2012HOTĂRÂREA NR. 158/2012 privind aprobarea Proiectului de management a Casei de Cultură Municipală Sfântu Gheorghe pe perioada 2012 – 2017

 

10-iul-2012 HOTĂRÂREA NR. 157/2012 privind modificarea şi completarea Actului constitutiv al S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe

 

10-iul-2012 HOTĂRÂREA NR. 156/2012 acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe

 

10-iul-2012HOTĂRÂREA NR. 155/2012 privind numirea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe

 

28-iun-2012 HOTĂRÂREA NR. 154/2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna iulie 2012

 

28-iun-2012HOTĂRÂREA NR. 153/2012 privind încheierea unui Acord de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Fundaţia „Pro Natura”, cu sediul în comuna Ozun, judeţul Covasna

 

28-iun-2012HOTĂRÂREA NR. 152/2012 pentru modificarea HCL nr. 146/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, al Manualului de proceduri, precum şi al Ghidului beneficiarului al Căminului „Zathureczky Berta”, şi al H.C.L. nr. 31/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Căminului „Zathureczky Berta”

 

28-iun-2012 HOTĂRÂREA NR. 151/2012 privind modificarea şi completarea HCL nr. 92/2012 privind înfiinţarea „Centrului de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc” din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-iun-2012HOTĂRÂREA NR. 150/2012 privind mandatarea viceprimarului Tischler Ferenc să negocieze, să semneze şi să ridice licenţa de explorare pentru apele minerale terapeutice şi gazele care le însoţesc din perimetrul de explorare Şugaş Băi

 

22-iun-2012 HOTĂRÂREA NR. 149/2012 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

22-iun-2012HOTĂRÂREA NR. 148/2012 privind alegerea viceprimarilor municipiului Sfântu Gheorghe

 

22-iun-2012HOTĂRÂREA NR. 147/2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 

22-iun-2012 HOTĂRÂREA NR. 146/2012 privind declararea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, ca legal constituit

 

22-iun-2012HOTĂRÂREA NR. 145/2012 privind consemnarea rezultatului validării mandatelor consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

22-iun-2012HOTĂRÂREA NR. 144/2012 privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

31-mai-2012HOTĂRÂREA NR. 143/2012 privind aprobarea Studiului de fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investiţii „Amenajare curte exterioară Liceul Teologic Reformat”

 

31-mai-2012HOTĂRÂREA NR. 142/2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna iunie 2012

 

31-mai-2012HOTĂRÂREA NR. 141/2012 privind aprobarea obiectivelor, listei programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale minimale, precum şi ale criteriilor de performanţă angajate de managerul Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe pe anul 2012

 

31-mai-2012HOTĂRÂREA NR. 140/2012 privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe la realizarea proiectului internațional „SEEMIG - Tratarea efectelor migraţiei în Europa de Sud-Est” din cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei

 

31-mai-2012HOTĂRÂREA NR. 139/2012 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 33/2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea Căminului Zathureczky Berta din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare

 

31-mai-2012HOTĂRÂREA NR. 138/2012 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 221/2011 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Şcoala Generală „Gödri Ferenc”, Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna„

 

31-mai-2012HOTĂRÂREA NR. 137/2012 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Amenajare construcţie pentru grădiniţă - Grădiniţa Csipike”

 

31-mai-2012HOTĂRÂREA NR. 136/2012 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

31-mai-2012HOTĂRÂREA NR. 135/2012 privind acceptarea unei donaţii cu sarcini din partea Fundaţiei Creştine „Diakonia” - Filiala Sfântu Gheorghe

 

31-mai-2012HOTĂRÂREA NR. 134/2012 privind trecerea unor imobile situate în intravilanul Municipiului Sfântu Gheorghe în proprietatea publică a acestuia

 

31-mai-2012HOTĂRÂREA NR. 133/2012 privind reglementarea situaţiei juridice asupra unor suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe terenuri alăturate

 

31-mai-2012HOTĂRÂREA NR. 132/2012 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unor spaţii situate în incinta Ştrandului Municipal Sfântu Gheorghe, situat pe str. Sporturilor, nr.2

 

31-mai-2012HOTĂRÂREA NR. 131/2012 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unor spaţii proprietate publică al Municipiului Sfântu Gheorghe, în favoarea Protopopiatului Romano Catolic Braşov

 

31-mai-2012 HOTĂRÂREA NR. 130/2012 privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Asociaţiei „Míves” asupra unor spaţii din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 5/A, în scopul utilizării acestora ca birouri, ateliere, şi sală de conferinţă

 

31-mai-2012HOTĂRÂREA NR. 129/2012 privind modificarea şi completarea Actului constitutiv al S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

31-mai-2012HOTĂRÂREA NR. 128/2012 privind mandatarea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, cu privire la aprobarea bilanţului contabil al societăţii pe anul financiar 2011

 

31-mai-2012HOTĂRÂREA NR. 127/2012 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2012

 

31-mai-2012HOTĂRÂREA NR. 126/2012 privind alocarea unei sume de bani Parohiei Reformate din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2012

 

31-mai-2012HOTĂRÂREA NR. 125/2012 privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare din cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2012

 

31-mai-2012HOTĂRÂREA NR. 124/2012 cu privire la rectificarea bugetului Casei de Cultură Municipală „Kónya Ádám” pe anul 2012

 

31-mai-2012HOTĂRÂREA NR. 123/2012 privind rectificarea bugetului Teatrului „Tamási Áron” pe anul 2012

 

31-mai-2012HOTĂRÂREA NR. 122/2012 privind modificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2012

 

31-mai-2012HOTĂRÂREA NR. 121/2012 privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2012

 

17-mai-2012HOTĂRÂREA NR. 120/2012 privind aprobarea caietului de obiective pentru managementul Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe pe perioada 2012 – 2017

 

17-mai-2012HOTĂRÂREA NR. 119/2012 privind încheierea unui Acord de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Fundaţia „Pro Natura”, cu sediul în comuna Ozun, judeţul Covasna

 

17-mai-2012HOTĂRÂREA NR. 118/2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru luna mai 2012

 

24-apr-2012HOTĂRÂREA NR. 117/2012 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 40/2012 privind aprobarea derulării programului multianual de înfrumuseţare a zonelor verzi aferente blocurilor de locuit

 

24-apr-2012HOTĂRÂREA NR. 116/2012 privind intenţia Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, de a dobândi în condiţiile legii, dreptul de proprietate publică asupra imobilelor situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly, nr. 21 – 23 (Fabrica de Ţigarete Sfântu Gheorghe)

 

24-apr-2012HOTĂRÂREA NR. 115/2012 privind iniţierea demersurilor legale pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al Statului Român şi din administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

24-apr-2012HOTĂRÂREA NR. 114/2012 privind iniţierea demersurilor legale pentru trecerea unui imobil din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale prin Compania Naţională “Poşta Română” - Oficiul Judeţean de Poştă Covasna, în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

24-apr-2012HOTĂRÂREA NR. 113/2012 privind conferirea titlului "PRO URBE" unor persoane din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

24-apr-2012HOTĂRÂREA NR. 112/2012 privind rectificarea bugetului Teatrului „Andrei Mureşanu” pe anul 2012

 

24-apr-2012HOTĂRÂREA NR. 111/2012 privind rectificarea bugetului Teatrului „Tamási Áron” pe anul 2012

 

24-apr-2012HOTĂRÂREA NR. 110/2012 privind rectificarea bugetului Casei de Cultură Municipală „Kónya Ádám” pe anul 2012

 

24-apr-2012HOTĂRÂREA NR. 109/2012 privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2012

 

24-apr-2012HOTĂRÂREA NR. 108/2012 privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2012

 

29-mar-2012HOTĂRÂREA NR. 107/2012 privind concesionarea fără licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Erege nr. 19

 

29-mar-2012HOTĂRÂREA NR. 106/2012 pentru modificarea H.C.L. nr. 328/2011 privind aprobarea reţelei şcolare preuniversitare din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul scolar 2012 – 2013, cu modificările şi completările ulterioare

 

29-mar-2012HOTĂRÂREA NR. 105/2012 privind acordarea a 2 burse de studiu pe anul şcolar 2012 în cadrul programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în municipiul Sfântu Gheorghe

 

29-mar-2012HOTĂRÂREA NR. 104/2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna aprilie 2012

 

29-mar-2012HOTĂRÂREA NR. 103/2012 privind acordarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe a dreptului de a executa lucrări de racordare a utilităţilor în cadrul proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale de creşă cu program de lucru zilnic din Municipiul Sfântu Gheorghe”, pe terenul proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe

 

29-mar-2012HOTĂRÂREA NR. 102/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 230/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea transportului public local pe raza municipiului Sfântu Gheorghe şi a Caietului de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate

 

29-mar-2012HOTĂRÂREA NR. 101/2012 privind demararea procedurii de elaborare a caietului de obiective pentru managementul Casei de Cultură „KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe pe perioada 2012 – 2017

 

29-mar-2012HOTĂRÂREA NR. 100/2012 privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale al managementului pe durata Contractului de management al Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe

 

29-mar-2012HOTĂRÂREA NR. 99/2012 privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pe anul 2011 al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

 

29-mar-2012HOTĂRÂREA NR. 98/2012 privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pe anul 2011 al Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe

 

29-mar-2012HOTĂRÂREA NR. 97/2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Modificarea Planului Urbanistic Zonal - Zonă de locuinţe în zonă agroindustrială” din str. Kisszék

 

29-mar-2012HOTĂRÂREA NR. 96/2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuinţe Zona RUFA” Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

 

29-mar-2012HOTĂRÂREA NR. 95/2012 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 1/01.02.2012 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism “Plan Urbanistic Zonal Zonă Servicii Turistice” Municipiul Sfântu Gheorghe, str. József Attila

 

29-mar-2012HOTĂRÂREA NR. 94/2012 privind reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri situate în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe.

 

29-mar-2012HOTĂRÂREA NR. 93/2012 privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe terenuri alăturate

 

29-mar-2012HOTĂRÂREA NR. 92/2012 privind înfiinţarea „Centrului de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc” din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

29-mar-2012HOTĂRÂREA NR. 91/2012 privind aprobarea modelului contractului „Contract de asistenţă pentru proiectul: Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna”

 

29-mar-2012HOTĂRÂREA NR. 90/2012 privind vânzarea directă a unui teren, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat în str. Crângului, nr. 4, către S.C. DIMOL S.R.L.

 

29-mar-2012HOTĂRÂREA NR. 89/2012 cu privire la încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Unităţilor din Industria Hotelieră şi Restaurante

 

29-mar-2012HOTĂRÂREA NR. 88/2012 privind administrarea păşunilor, organizarea păşunatului şi stabilirea taxelor de păşunat pe anul 2012

 

29-mar-2012HOTĂRÂREA NR. 87/2012 privind mandatarea reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012

 

29-mar-2012HOTĂRÂREA NR. 86/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2012

 

29-mar-2012HOTĂRÂREA NR. 85/2012 privind aprobarea bilanţului contabil al S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, pe anul 2011

 

29-mar-2012HOTĂRÂREA NR. 84/2012 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 845/410/2007 încheiat cu S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

29-mar-2012HOTĂRÂREA NR. 83/2012 privind aprobarea bilanţului contabil al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe, pe anul 2011

 

29-mar-2012HOTĂRÂREA NR. 82/2012 privind alocarea unei sume de bani în favoarea Parohiei Unitariene din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2012

 

29-mar-2012HOTĂRÂREA NR. 81/2012 cu privire la rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2012

 

29-mar-2012HOTĂRÂREA NR. 80/2012 privind încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2011

 

06-mar-2012HOTĂRÂREA NR. 79/2012 cu privire la instituirea unor măsuri în vederea organizării Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2012

 

06-mar-2012HOTĂRÂREA NR. 78/2012 privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „Fundament”, în vederea organizării şi finanţării manifestării culturale “Sfântu Gheorghe Capitala Culturală şi de Tineret a Ţinutului Secuiesc”

 

06-mar-2012HOTĂRÂREA NR. 77/2012 privind aprobarea preţului local pentru producerea energiei termice pe bază de gaze naturale, inclusiv distribuţia, de către S.C. URBAN LOCATO S.R.L.

 

06-mar-2012HOTĂRÂREA NR. 76/2012 privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică a municipiului Sfântu Gheorghe

 

29-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 75/2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna martie 2012

 

29-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 74/2012 pentru modificarea unor hotărâri în domeniul aplicării Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată

 

29-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 73/2012 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr 237/2009 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea mediului de afaceri în Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea sitului industrial poluat şi crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

29-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 72/2012 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 236/2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Dezvoltarea mediului de afaceri în Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea sitului industrial poluat şi crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor” cu modificările şi completările ulterioare

 

29-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 71/2012 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „GANG DE TRECERE PRIMĂRIA SFÂNTU GHEORGHE”

 

29-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 70/2012 privind dezlipirea imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vânătorilor înscris în C.F. nr. 25461 Sfântu Gheorghe

 

29-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 69/2012 privind dezlipirea imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Vânătorilor înscris în C.F. nr. 25758

 

29-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 68/2012 privind dezlipirea imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Vânătorilor înscris în CF. nr. 26959 Sfântu Gheorghe

 

29-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 67/2012 privind dezlipirea imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Vânătorilor înscris în CF. nr. 27989 Sfântu Gheorghe

 

29-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 66/2012 privind dezlipirea imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Vânătorilor înscris în CF. nr. 26952 Sfântu Gheorghe

 

29-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 65/2012 privind dezlipirea imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Vânătorilor înscris în CF. nr. 29036 Sfântu Gheorghe

 

29-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 64/2012 privind dezlipirea imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Vânătorilor înscris în CF. nr. 26943 Sfântu Gheorghe

 

29-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 63/2012 privind aprobarea efectuării unui schimb de teren între Municipiul Sfântu Gheorghe şi dl. Szép Ştefan

 

29-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 62/2012 privind constituirea Grupului de lucru pentru etapa procedurii de definitivare a documentaţiei de urbanism “Actualizare Plan Urbanistic General Municipiul Sfântu Gheorghe” şi de realizare a Raportului de mediu

 

29-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 61/2012 privind aprobarea încheierii unei Convenţii de constituire a dreptului de uz şi a dreptului de servitute de trecere în favoarea S.C. Distrigaz Sud Reţele S.R.L. şi S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A.

 

29-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 60/2012 privind subînchirierea prin licitaţie publică deschisă a spaţiilor situate la etajul III al clădirii, situate pe str. Oltului nr. 2

 

29-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 59/2012 privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 567/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly, nr. 19/A

 

29-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 58/2012 privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă – fără preselecţie, cu oferte în plic sigilat – a unor terenuri în suprafaţă totală de 3.914 mp, situate în Sfântu Gheorghe, pe str. Constructorilor

 

29-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 57/2012 privind concesionarea fără licitaţie publică a unor suprafeţe pentru extinderea construcţiei pe terenul alăturat, reglementarea situaţiei juridice a unei construcţii, respectiv prelungirea unui contract de concesiune asupra unui suprafeţe destinate extinderii construcţiei pe terenul alăturat

 

29-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 56/2012 privind achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a unui teren intravilan situat în str. Oltului, f. n.

 

29-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 55/2012 privind vânzarea directă a unui teren proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat în str. Bánki Donát nr. 29, către S.C. COMPACT S.R.L.

 

29-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 54/2012 privind cesiunea Contractului de închiriere nr. 6/2008 încheiat cu S.C. JACK &VICK S.R.L.

 

29-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 53/2012 privind trecerea din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local, a unor terenuri situate în str. Constructorilor

 

29-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 52/2012 privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului situat în str. Császár Bálint, bl. 7, sc. A, ap. 3, în favoarea Universităţii Babeş – Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

 

29-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 51/2012 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Căminului “Zathureczky Berta” din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2012

 

29-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 50/2012 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Casei de Cultură “Kónya Ádám” din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2012

 

29-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 49/2012 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Andrei Mureşanu” din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2012

 

29-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 48/2012 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Tamási Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2012

 

29-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 47/2012 privind încheierea unui Protocol de cooperare între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Instituţia Prefectului Judeţul Covasna pentru desfăşurarea în mod unitar a unor activităţi comune

 

29-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 46/2012 privind aprobarea asocierii municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” în vederea construirii unui garaj pentru autospeciala SMURD

 

29-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 45/2012 privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în A.G.A. numiţi prin H.C.L. nr. 87/2009 pentru numirea cenzorilor S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

29-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 44/2012 privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 4380/1998 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

29-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 43/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2012

 

29-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 42/2012 privind scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe concesionate în favoarea S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

29-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 41/2012 privind punerea în valoare a materialului lemnos din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe

 

29-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 40/2012 privind aprobarea derulării programului multianual de înfrumuseţare a zonelor verzi aferente blocurilor de locuit

 

29-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 39/2012 privind scutirea Asociaţiei pentru Ocrotirea Fătului Uman “Pro Vita Hominis” de la plata impozitului pe clădire

 

29-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 38/2012 privind alocarea unei sume de bani în favoarea Parohiei Reformate din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2012

 

29-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 37/2012 cu privire la sprijinirea bisericilor creştine din municipiul Sfântu Gheorghe

 

15-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 36/2012 privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local pentru instituirea fondului de relaţii internaţionale, pe anul 2012

 

15-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 35/2012 privind aprobarea bugetului Asociaţiei “Míves”, alocat din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2012

 

15-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 34/2012 cu privire la aprobarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitare de stat pe anul 2012

 

15-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 33/2012 privind aprobarea bugetelor instituţiilor de învăţământ preuniversitare de stat pe anul 2012, finanţat din bugetul local al muncipiului Sfântu Gheorghe

 

15-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 32/2012 cu privire la aprobarea bugetului Teatrului „Andrei Mureşanu” pe anul 2012

 

15-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 31/2012 cu privire la aprobarea bugetului Teatrului „Tamási Áron” pe anul 2012

 

15-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 30/2012 cu privire la aprobarea bugetului Casei de Cultură Municipală „Kónya Ádám” pe anul 2012

 

15-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 29/2012 cu privire la aprobarea bugetului Căminului „Zathureczky Berta” pe anul 2012

 

15-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 28/2012 cu privire la aprobarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2012

 

15-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 27/2012 privind aprobarea bugetului Poliţiei locale din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2012

 

06-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 26/2012 privind aprobarea achitării din bugetul local către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice “ECO SEPSI” a cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2012

 

06-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 25/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 328/2011 privind aprobarea Avizului conform nr. 5889/2011 emis de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Covasna, referitor la reţeaua şcolară preuniversitară pe anul 2012/2013 în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

06-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 24/2012 privind actualizarea componenţei Consiliului de conducere a asocierii în participaţiune nr. 1.363/2004 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. “Import Export Lengyel” S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

06-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 23/2012 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 285/2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012

 

06-feb-2012HOTĂRÂREA NR. 22/2012

 

26-ian-2012HOTĂRÂREA NR. 21/2012 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 294/2011 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea bazinelor de la ştrandul municipal din Sfântu Gheorghe”

 

26-ian-2012HOTĂRÂREA NR. 20/2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna februarie 2012

 

26-ian-2012HOTĂRÂREA NR. 19/2012 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie să presteze una dintre persoanele majore apte de muncă din familiile care beneficiază de ajutor social

 

26-ian-2012HOTĂRÂREA NR. 18/2012 pentru modificarea H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

26-ian-2012HOTĂRÂREA NR. 17/2012 privind aprobarea mandatării Consiliului Judeţean Covasna pentru implementarea măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, precum şi pentru depunerea cererii de finanţare la Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură în numele Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în cadrul Programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli

 

26-ian-2012HOTĂRÂREA NR. 16/2012 privind concesionarea fără licitaţie publică a unor suprafeţe pentru extinderea constucţiilor pe terenuri alăturate, respectiv reglementarea situaţiei juridice a unei construcţii

 

26-ian-2012HOTĂRÂREA NR. 15/2012 privind încheierea unui Act adiţional al Contractul de asociere nr. 3/2009 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia pentru animale “NEZ PERCE”

 

26-ian-2012HOTĂRÂREA NR. 14/2012 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea, autorizarea şi amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Sfântu Gheorghe-ANULATĂ

 

26-ian-2012HOTĂRÂREA NR. 13/2012 privind dezlipirea imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe str. Nuferilor nr. 14-16 şi str. Nicolae Colan nr. 1 (str. Lalelei)

 

26-ian-2012HOTĂRÂREA NR. 12/2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă Servicii, str. Lunca Oltului, municipiul Sfântu Gheorghe”

 

26-ian-2012HOTĂRÂREA NR. 11/2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe str. Armata Română – str. Toamnei” din municipiul Sfântu Gheorghe

 

26-ian-2012HOTĂRÂREA NR. 10/2012 pentru modificarea HCL nr. 317/2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii: „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna”, cu modificările şi completările ulterioare

 

26-ian-2012HOTĂRÂREA NR. 9/2012 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale de creşă cu program de lucru zilnic din municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

26-ian-2012HOTĂRÂREA NR. 8/2012 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2011 al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

 

26-ian-2012HOTĂRÂREA NR. 7/2012 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2011 al Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe

 

26-ian-2012HOTĂRÂREA NR. 6/2012 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării finale al managementului Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe

 

26-ian-2012HOTĂRÂREA NR. 5/2012 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2012

 

26-ian-2012HOTĂRÂREA NR. 4/2012 cu privire la acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2011

 

16-ian-2012HOTĂRÂREA NR. 3/2012 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, a terenurilor domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, necesare realizării obiectivelor de investiţii în cadrul proiectului prioritar „Realizare sistem de canalizare şi alimentare cu apă în localităţi”, pe durata realizării investiţiilor, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii

 

16-ian-2012HOTĂRÂREA NR. 2/2012 pentru modificarea şi completarea HCL 132/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiţii: „Realizare sistem de canalizare şi alimentare cu apă în localităţi”, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare

 

16-ian-2012HOTĂRÂREA NR. 1/2012 privind aprobarea achiziţionării unor bunuri pentru amenajarea Sălii Studio a municipiului Sfântu Gheorghe

 Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină