Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


22-dec-2011HOTĂRÂREA NR. 341/2011 privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare strada Podeţului, Municipiul Sfântu Gheorghe„

 

22-dec-2011HOTĂRÂREA NR. 340/2011 privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare strada Bisericii, Municipiul Sfântu Gheorghe„

 

22-dec-2011HOTĂRÂREA NR. 339/2011 privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011

 

22-dec-2011HOTĂRÂREA NR. 338/2011 privind alocarea unei sume de bani Parohiei Unitariene din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2011

 

22-dec-2011HOTĂRÂREA NR. 337/2011 privind achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a unui teren intravilan situat în str. Nagy György.

 

22-dec-2011HOTĂRÂREA NR. 336/2011 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna ianuarie 2012

 

22-dec-2011HOTĂRÂREA NR. 335/2011 privind iniţierea procedurii de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului municipiului Sfântu Gheorghe

 

22-dec-2011HOTĂRÂRE NR. 334/2011 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 95/2008 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi extinderea clădirilor Liceului Teoretic Székely Mikó” şi a cheltuielilor aferente legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare

 

22-dec-2011HOTĂRÂREA NR. 333/2011 pentru modificarea H.C.L. nr. 106/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Investiţii, la obiectivul de investiţii „Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Şcoala Generală Nicolae Colan, Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna„

 

22-dec-2011HOTĂRÂREA NR. 332/2011 privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Oltului zona bloc nr. 28, Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

22-dec-2011HOTĂRÂREA NR. 331/2011 privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea constucţiilor pe terenuri alăturate, respectiv reglementarea situaţiei juridice a unei construcţii

 

22-dec-2011HOTĂRÂREA NR. 330/2011 privind încheierea unui contract de locaţiune cu Uniunea Naţională a Cooperaţiei de Consum Centrocoop pentru clădirea în care funcţionează Grupul Şcolar „Constantin Brâncuşi”

 

22-dec-2011HOTĂRÂREA NR. 329/2011 privind modificarea şi completarea actului constitutiv al S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe

 

22-dec-2011Modificată prin HCL nr. 25/2012 HOTĂRÂREA NR. 328/2011 privind aprobarea Avizului conform nr. 5889/2011 emis de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Covasna, referitor la reţeaua şcolară preuniversitară pe anul şcolar 2012/2013 în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

22-dec-2011HOTĂRÂREA NR. 327/2011 privind stabilirea burselor în cadrul programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2012

 

22-dec-2011HOTĂRÂREA NR. 326/2011 privind recalcularea chiriei la blocurile de locuinţe construite în baza Legii nr. 152/1998, pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani

 

22-dec-2011HOTĂRÂREA NR. 325/2011 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2012

 

22-dec-2011HOTĂRÂREA NR. 324/2011 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Căminului “Zathurecky Berta” din Municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu 1 decembrie 2011

 

22-dec-2011HOTĂRÂREA NR. 323/2011 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din Municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu 1 decembrie 2011

 

22-dec-2011HOTĂRÂREA NR. 322/2011 privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare din cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar pe anul 2011

 

22-dec-2011HOTĂRÂREA NR. 321/2011 cu privire la rectificarea bugetului Teatrului „Andrei Mureşanu” pe anul 2011

 

22-dec-2011HOTĂRÂREA NR. 320/2011 privind rectificarea bugetului Casei de Cultură Municipală „Kónya Ádám” pe anul 2011

 

22-dec-2011HOTĂRÂREA NR. 319/2011 privind aprobarea execuţiei bugetului municipiului Sfântu Gheorghe la 30.11.2011

 

22-dec-2011HOTĂRÂREA NR. 318/2011 pentru acordarea burselor de excelenţă pe anul 2011, în cadrul programului “Bursele Sfântu Gheorghe”

 

08-dec-2011HOTĂRÂREA NR. 317/2011 privind aprobarea Proiectului tehnic, pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE STRADA VOICAN MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE”

 

08-dec-2011HOTĂRÂREA NR. 316/2011 privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE STRADA PESCARILOR, MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE”

 

08-dec-2011HOTĂRÂREA NR. 315/2011 privind aprobarea Proiectului tehnic, pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE STRADA CRIZANTEMEI, MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE”

 

08-dec-2011HOTĂRÂREA NR. 314/2011 privind rectificarea bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011

 

08-dec-2011HOTĂRÂREA NR. 313/2011 privind aprobarea Proiectului tehnic, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Budai Nagy Antal, municipiul Sfântu Gheorghe”

 

08-dec-2011HOTĂRÂREA NR. 312/2011 privind stabilirea graficului procedurii de acordare a burselor sociale pentru anul şcolar 2011-2012 în cadrul programului de sprijinire a elevilor de etnie romă din municipiul Sfântu Gheorghe

 

08-dec-2011HOTĂRÂREA NR. 311/2011 privind achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a unui teren intravilan situat în str. Libertătii, nr. 13/A

 

08-dec-2011HOTĂRÂREA NR. 310/2011 privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii şi al numărului de burse ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar stat din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul şcolar 2011-2012

 

08-dec-2011HOTĂRÂREA NR. 309/2011 privind solicitarea emiterii avizului conform al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Covasna, referitor la reţeaua şcolară preuniversitară pe anul şcolar 2012/2013

 

08-dec-2011HOTĂRÂREA NR. 308/2011 cu privire la finanţarea nerambursabilă de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2012

 

08-dec-2011HOTĂRÂREA NR. 307/2011 cu privire la rectificarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare pe anul 2011

 

24-noi-2011HOTĂRÂREA NR. 306/2011 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE STRADA PESCARILOR MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE”

 

24-noi-2011HOTĂRÂREA NR. 305/2011 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie obiectivul de investiţii „MODERNIZARE STRADA CRIZANTEMEI MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE”

 

24-noi-2011HOTĂRÂREA NR. 304/2011 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE STRADA VOICAN MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE”

 

24-noi-2011HOTĂRÂREA NR. 303/2011 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna decembrie 2011

 

24-noi-2011HOTĂRÂREA NR. 302/2011 privind reprezentarea în justiţie a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe

 

24-noi-2011HOTĂRÂREA NR. 301/2011 pentru revocarea H.C.L. nr. 236/2011 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea, autorizarea şi amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Sfântu Gheorghe

 

24-noi-2011HOTĂRÂREA NR. 300/2011 privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea constucţiilor pe terenuri alăturate

 

24-noi-2011HOTĂRÂREA NR. 299/2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “LUNCA OLTULUI SUD-EST” din Sfântu Gheorghe

 

24-noi-2011HOTĂRÂREA NR. 298/2011 privind dezlipirea unui teren în suprafaţă de 745 mp, situat în municipiul Sfântu Gheorghe str. Lt. Păiş David

 

24-noi-2011HOTĂRÂREA NR. 297/2011 privind dezlipirea unui teren în suprafaţă de 725 mp, situat în municipiul Sfântu Gheorghe str. Lt. Păiş David

 

24-noi-2011HOTĂRÂREA NR. 296/2011 privind alipirea imobilelor situate în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Mikes Kelemen

 

24-noi-2011HOTĂRÂREA NR. 295/2011 pentru actualizarea valorilor aprobate prin HCL nr.119/2009 şi HCL nr. 83/2007 „LUCRĂRI PRIORITARE DE REABILITARE REŢELE APĂ POTABILĂ ŞI EXTINDERE A REŢELELOR DE CANALIZARE STRĂZILE OLTULUI ŞI GYÁRFÁS JENŐ”

 

24-noi-2011HOTĂRÂREA NR. 294/2011 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea bazinelor de la ştrandul municipal din Sfântu Gheorghe”

 

24-noi-2011HOTĂRÂREA NR. 293/2011 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI), pentru obiectivul de investiţii „Modernizare trotuare strada Lunca Oltului”

 

24-noi-2011HOTĂRÂREA NR. 292/2011 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI), pentru obiectivul de investiţii „Modernizare trotuare strada Locotenent Păiuş David”

 

24-noi-2011HOTĂRÂREA NR. 291/2011 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE STRADA FABRICII ÎNTRE INTERSECŢIA CU STRADA SĂLCIILOR ŞI INTERSECŢIA CU STRADA KÓS KÁROLY”

 

24-noi-2011HOTĂRÂREA NR. 290/2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii „REALIZARE ILUMINAT PUBLIC PE STRADA PESCARILOR ŞI MIORIŢEI”

 

24-noi-2011HOTĂRÂREA NR. 289/2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii „REALIZARE ILUMINAT PUBLIC PE STRADA MUNCITORILOR”

 

24-noi-2011HOTĂRÂREA NR. 288/2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii „REALIZARE ILUMINAT PUBLIC PE STRADA LOSY SCHMIDT EDE”

 

24-noi-2011HOTĂRÂREA NR. 287/2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii „REALIZARE ILUMINAT PUBLIC PE STRADA PRIMĂVERII”

 

24-noi-2011HOTĂRÂREA NR. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2012

 

24-noi-2011HOTĂRÂREA NR. 285/2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012

 

24-noi-2011HOTĂRÂREA NR. 284/2011 cu privire la rectificarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare în cadrul instituţiilor de învăţământ pe anul 2011

 

24-noi-2011HOTĂRÂREA NR. 283/2011 cu privire la rectificarea bugetului Teatrului Tamási Áron pe anul 2011

 

24-noi-2011HOTĂRÂREA NR. 282/2011 cu privire la rectificarea bugetului Teatrului Andrei Mureşanu pe anul 2011

 

24-noi-2011HOTĂRÂREA NR. 281/2011 cu privire la rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2011

 

24-noi-2011HOTĂRÂREA NR. 280/2011 cu privire la rectificarea bugetului Casei de Cultură Municipală „Kónya Ádám” pe anul 2011

 

24-noi-2011HOTĂRÂREA NR. 279/2011 cu privire la rectificarea bugetului Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011

 

10-noi-2011HOTĂRÂREA NR. 278/2011 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Oltului Zona bloc nr. 28, municipiul Sfântu Gheorghe”

 

10-noi-2011HOTĂRÂREA NR. 277/2011 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Budai Nagy Antal, municipiul Sfântu Gheorghe”

 

10-noi-2011HOTĂRÂREA NR. 276/2011 privind prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. 569/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie, situat în municipiul Sfântu Gheorghe str. Kós Károly, nr. 19A

 

10-noi-2011HOTĂRÂREA NR. 275/2011 privind aprobarea intabulării a dreptului de proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe, asupra unor terenuri situate în zona industrială din municipiul Sfântu Gheorghe

 

10-noi-2011HOTĂRÂREA NR. 274/2011 privind aprobarea intabulării a dreptului de proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe, asupra unor terenuri situate în strada Gróf Mikó Imre

 

10-noi-2011HOTĂRÂREA NR. 273/2011 privind aprobarea Acordului de Pre - Finaţare pentru proiectul „Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna” încheiat între S.C. Gospodărie Comunală S.A., Judeţul Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare”

 

10-noi-2011HOTĂRÂREA NR. 272/2011 privind recalcularea chiriei la blocurile de locuinţe construite în baza Legii nr. 152/1998, pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani

 

10-noi-2011HOTĂRÂREA NR. 271/2011 cu privire la rectificarea bugetului Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011

 

10-noi-2011HOTĂRÂREA NR. 270/2011 cu privire la aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Sfântu Gheorghe la 30.09.2011

 

27-oct-2011HOTĂRÂREA NR. 269/2011 privind aprobarea modelului contractului „Contract de asistență pentru proiectul: Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna”-ABROGATĂ

 

27-oct-2011HOTĂRÂREA NR. 268/2011 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna noiembrie 2011

 

27-oct-2011HOTĂRÂREA NR. 267/2011 privind reprezentarea în justiţie a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în dosarul de contencios administrativ nr. 1508/119/2011

 

27-oct-2011HOTĂRÂREA NR. 266/2011 privind modificarea H.C.L. nr. 183/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Locale de Ordine Publică a municipiului Sfântu Gheorghe

 

27-oct-2011HOTĂRÂREA NR. 265/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei cu Arcade, situată pe strada Piaţa Libertăţii nr. 7 din Sfântu Gheorghe

 

27-oct-2011HOTĂRÂREA NR. 264/2011 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 256/2009 privind Regulamentul de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

27-oct-2011HOTĂRÂREA NR. 263/2011 privind reglementarea situaţiei juridice asupra unei suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe terenuri alăturate

 

27-oct-2011HOTĂRÂREA NR. 262/2011 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a două locaţii domeniu privat al Municipiului Sfântu Gheorghe, destinate pentru activităţi complementare patinoarului artificial din Sfântu Gheorghe

 

27-oct-2011HOTĂRÂREA NR. 261/2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Amenajare spaţii de prelucrare produse din carne”, str. Borviz nr. 97, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

 

27-oct-2011HOTĂRÂREA NR. 260/2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Coşeni Nord – DN12”, Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

 

27-oct-2011HOTĂRÂREA NR. 259/2011 privind vânzarea directă a unui teren proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat în str. Lt. Păiuş David nr. 2, către Kuti János şi Kuti Ibolya

 

27-oct-2011HOTĂRÂREA NR. 258/2011 privind vânzarea directă a unui teren proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe situat în str. Lt. Păiuş David nr. 2, către Zágoni Zsolt şi sotia Zágoni Enikő

 

27-oct-2011HOTĂRÂREA NR. 257/2011 privind aprobarea transmiterii, cu titlu gratuit, a unui imobil din domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe şi administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Libertăţii nr. 19, jud. Covasna

 

27-oct-2011HOTĂRÂREA NR. 256/2011 privind vânzarea directă a unui teren proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe situat în str. Lt. Păiuş David nr. 2, către S.C. POOL COM S.R.L.

 

27-oct-2011HOTĂRÂREA NR. 255/2011 privind vânzarea directă a unui teren proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat în str. Ozunului nr. 2, către S.C. BANDRINO IMPORT EXPORT S.R.L.

 

27-oct-2011HOTĂRÂREA NR. 254/2011 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile la Asociaţiile de Proprietari

 

27-oct-2011HOTĂRÂREA NR. 253/2011 privind aprobarea Protocolului de înfrăţire şi colaborare între Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna – România şi oraşul Mosonmagyaróvár, judeţul Győr – Moson – Sopron, Ungaria

 

27-oct-2011HOTĂRÂREA NR. 252/2011 privind asocierea Municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna, în vederea înfiinţării „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ EUINFO KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS”

 

27-oct-2011HOTĂRÂREA NR. 251/2011 privind încheierea unui Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna şi Teatrul Tamási Áron din Sfântu Gheorghe, în vederea organizării şi finanţării manifestării cultural-teatrale “Festivalul REFLEX Sfântu Gheorghe 2012 martie”

 

27-oct-2011HOTĂRÂREA NR. 250/2011 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a H.C.L. nr. 131/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011

 

27-oct-2011HOTĂRÂREA NR. 249/2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011

 

27-oct-2011HOTĂRÂREA NR. 248/2011 cu privire la rectificarea bugetului Teatrului Tamási Áron pe anul 2011

 

27-oct-2011HOTĂRÂREA NR. 247/2011privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2011

 

27-oct-2011HOTĂRÂREA NR. 246/2011 cu privire la rectificarea bugetului Poliţiei Locale pe anul 2011

 

27-oct-2011HOTĂRÂREA NR. 245/2011 cu privire la rectificarea bugetului Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011

 

04-oct-2011HOTĂRÂREA NR. 244/2011 privind aprobarea măsurilor propuse în Raportul de evaluare socială a familiilor care beneficiază de serviciile sociale oferite de Căminul social aparţinând Direcţiei de Asistenţă Comunitară a Municipiului Sfântu Gheorghe

 

04-oct-2011HOTĂRÂREA NR. 243/2011 privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de asociere în participaţiune nr. IN. 2294/18.04.2006 încheiat cu S.C. ULTRAVISION S.R.L. Bucureşti

 

04-oct-2011HOTĂRÂREA NR. 242/2011 pentru atribuirea Contractului de concesiune de bunuri proprietate publică , în scopul atribuirii în concesiune a centralelor termice, cu toate mijloacele fixe şi cu infrastrucfura tehnico-edilitară aferentă, administrate de Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la operatorii economici, în vederea exploatării acestora

 

04-oct-2011HOTĂRÂREA NR. 241/2011 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil din domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe și din administrarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al județului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna situat în Sfântu Gheorghe, str. Cimitirului, judeţul Covasna

 

04-oct-2011HOTĂRÂREA NR. 240/2011 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 46/2010 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea mai multor contracte cu complexitate redusă

 

04-oct-2011HOTĂRÂREA NR. 239/2011 pentru completarea şi modificarea HCL nr. 179/2011 privind solicitarea de transmitere, cu titlu gratuit, a unui imobil din proprietatea publică a Statului Român şi administrarea Ministerului Administraţiei si Internelor în proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe.

 

04-oct-2011HOTĂRÂREA NR. 238/2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zona Centrală”, Sfântu Gheorghe

 

04-oct-2011HOTĂRÂREA NR. 237/2011 privind stabilirea numărului, cuantumului, precum şi a graficului procedurii de acordare a burselor de excelenţă pe anul 2011, în cadrul programului “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”

 

04-oct-2011HOTĂRÂREA NR. 236/2011 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea, autorizarea şi amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Sfântu Gheorghe-REVOCATĂ

 

04-oct-2011HOTĂRÂREA NR. 235/2011 privind încheierea unui contract de închiriere cu proprietarii terenului pe care funcţionează Grădinăria municipiului, situat pe str. Ciucului.

 

04-oct-2011HOTĂRÂREA NR. 234/2011 privind încheierea unui contract cadru de administrare a Incubatorului de afaceri din municipiul Sfântu Gheorghe.

 

29-sep-2011HOTĂRÂREA NR. 233/2011 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, din cadrul Serviciului Public de Evidenţa Persoanelor, precum şi din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu 1 septembrie 2011

 

29-sep-2011HOTĂRÂREA NR. 232/2011 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna OCTOMBRIE 2011

 

29-sep-2011HOTĂRÂREA NR. 231/2011 privind încheierea între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Ministerul Administraţiei şi Internelor-Inspectoratul de Poliţie Judeţean Covasna a unui Protocol privind accesul Poliţiei Locale la baze de date ale Ministerului Administraţiei şi Internelor

 

29-sep-2011HOTĂRÂREA NR. 230/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea transportului public local pe raza municipiului Sfântu Gheorghe şi a Caietului de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate

 

29-sep-2011HOTĂRÂREA NR. 229/2011 privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de comodat nr. 192/21.186/2008, încheiat între Eparhia Reformată din Ardeal şi Municipiul Sfântu Gheorghe

 

29-sep-2011HOTĂRÂREA NR. 228/2011 privind iniţierea dării în administrare către Municipiul Sfântu Gheorghe a activităţilor miniere de explorare a resurselor de apă minerală terapeutică şi gazele care le însoţesc, din perimetrul Şugaş Băi

 

29-sep-2011HOTĂRÂREA NR. 227/2011 privind exprimarea Angajamentului de a aloca resurse financiare pentru consultanţi şi pentru proiectele pentru care se solicită finanţare, sub rezerva selectării candidaturii - la depunerea candidaturii pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român

 

29-sep-2011HOTĂRÂREA NR. 226/2011 privind exprimarea Angajamentului de a susţine parcurgerea etapelor conform Ghidului Candidatului la depunerea candidaturii pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român

 

29-sep-2011HOTĂRÂREA NR. 225/2011privind reglementarea situaţiei juridice asupra unei suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe terenuri alăturate

 

29-sep-2011HOTĂRÂREA NR. 224/2011 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 4 din 15.08.2011 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă agricolă - Sere de legume, Sfântu Gheorghe-Coşeni”

 

29-sep-2011HOTĂRÂREA NR. 223/2011 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI), pentru obiectivul de investiţii „Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Şcoala Generală „Váradi József”, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna„

 

29-sep-2011HOTĂRÂREA NR. 222/2011 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI), pentru obiectivul de investiţii „Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna„

 

29-sep-2011HOTĂRÂREA NR. 221/2011 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI), pentru obiectivul de investiţii „Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Şcoala Generală „Gödri Ferenc”, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna„

 

29-sep-2011HOTĂRÂREA NR. 220/2011 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI), pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de asfaltare şi amenajare parcări în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf”, Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”

 

29-sep-2011HOTĂRÂREA NR. 219/2011 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI), pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. József Attila inclusiv reţelele tehnico-edilitare, etapa III, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”

 

29-sep-2011HOTĂRÂREA NR. 218/2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu energie electrică Cartier Rezidenţial – Str. Borvíz, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

 

29-sep-2011HOTĂRÂREA NR. 217/2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii „Realizarea pistelor pentru biciclişti”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

29-sep-2011HOTĂRÂREA NR. 216/2011 privind modificarea H.C.L. nr. 304/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, obiectivului de investiţii “Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Asociaţiile de proprietari „Ady Endre”, „Viitorul”, „Înfrăţirii”, „Pescăruşul”, din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”

 

29-sep-2011HOTĂRÂREA NR. 215/2011 privind aprobarea numărului posturilor administrative (nedidactice) aferente instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe, aplicabil cu data de 01.10.2011

 

29-sep-2011HOTĂRÂREA NR. 214/2011 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Casei de Cultură Municipală “Kónya Ádám” din municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu 1 septembrie 2011

 

29-sep-2011 HOTĂRÂREA NR. 213/2011 privind alocarea unei sume de bani Parohiei Reformate din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2011

 

29-sep-2011HOTĂRÂREA NR. 212/2011 privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare în cadrul instituţiilor de învăţământ pe anul 2011

 

29-sep-2011HOTĂRÂREA NR. 211/2011 cu privire la rectificarea bugetului Casei de Cultură Municipală „Kónya Ádám” pe anul 2011

 

29-sep-2011HOTĂRÂREA NR. 210/2011 cu privire la rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2011

 

29-sep-2011HOTĂRÂREA NR. 209/2011 privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011

 

26-sep-2011HOTĂRÂREA NR. 208/2011 privind rezilierea, prin acordul părților, a Contractului de Asociere încheiat între Consiliul Județean Covasna și Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe în vederea implementării Programului Național Multianual de Înființare și Dezvoltare a unui Incubator de Afaceri, în județul Covasna

 

26-sep-2011HOTĂRÂREA NR. 207/2011 privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe, în calitate de membru, la Convenţia Primarilor

 

18-aug-2011HOTĂRÂREA NR. 206/2011 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna septembrie 2011

 

18-aug-2011 HOTĂRÂREA NR. 205/2011 privind încheierea între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a unui Protocol de cooperare pentru realizarea în comun de activităţi servicii, proiecte

 

18-aug-2011 HOTĂRÂREA NR. 204/2011 privind reglementarea situaţiei juridice asupra unui suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe terenuri alăturate

 

18-aug-2011 HOTĂRÂREA NR. 203/2011 privind completarea Contractului de concesiune nr. 845/410/2007 încheiat cu S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

18-aug-2011HOTĂRÂREA NR. 202/2011 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 4380/1998, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

18-aug-2011HOTĂRÂREA NR. 201/2011 privind modificarea Hotărârii nr. 177/2011 privind delegarea dreptului de administrare asupra clădirilor şi terenurilor aferente precum şi privind novarea contractului de execuţie de lurări nr. 8585/27.12.2007

 

18-aug-2011HOTĂRÂREA NR. 200/2011 privind reprezentarea în justiţie a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în dosarul de contencios administrativ nr. 3922/119/2010

 

18-aug-2011HOTĂRÂREA NR. 199/2011 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 136/2011 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 74/1999 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe

 

18-aug-2011HOTĂRÂREA NR. 198/2011 cu privire la rectificarea bugetului Casei de Cultură Municipală „Kónya Ádám” pe anul 2011

 

18-aug-2011HOTĂRÂREA NR. 197/2011 privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011

 

01-aug-2011HOTĂRÂREA NR. 196/2011 privind aprobarea achiziţionării unor imobile situate în municipiul Sfântu Gheorghe proprietatea S.C.T.A. OLTUL S.A. pentru reabilitarea Complexului Hotelier Bodoc în vederea dezvoltării turismului din municipiul Sfântu Gheorghe-Judeţul Covasna

 

28-iul-2011HOTĂRÂREA NR. 195/2011 referitoare la modificarea şi completarea H.C.L. nr. 109/2011 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 12/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

28-iul-2011HOTĂRÂREA NR. 194/2011 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2011

 

28-iul-2011HOTĂRÂREA NR. 193/2011 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna august 2011

 

28-iul-2011HOTĂRÂREA NR. 192/2011 privind dezlipirea unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Fabricii

 

28-iul-2011HOTĂRÂREA NR. 191/2011 privind dezlipirea unui teren situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Borvíz

 

28-iul-2011HOTĂRÂREA NR. 190/2011 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 48/2010 privind aprobarea proiectului „Centrul Multifuncţional Néri Szent Fülöp, Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

28-iul-2011HOTĂRÂREA NR. 189/2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate Centru Naţional de Promovare şi Informare Turistică, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-iul-2011HOTĂRÂREA NR. 188/2011 privind reorganizarea Grădiniţei cu Program Prelungit NAPSUGÁR Sfântu Gheorghe

 

28-iul-2011HOTĂRÂREA NR. 187/2011 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 270/2010 referitor la încheierea unui contract de locaţiune între S.C. ROMTELECOM S.A. şi Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-iul-2011HOTĂRÂREA NR. 186/2011 privind vânzarea prin licitaţie publică a unui teren situat în str. Ozunului nr. 2.

 

28-iul-2011 HOTĂRÂREA NR. 185/2011 privind vânzarea directă a unui teren proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe situat în str. Ozunuluir nr. 2 către S.C. IMPORT EXPORT AQUARIS VERITAS S.R.L.

 

28-iul-2011HOTĂRÂREA NR. 184/2011 pentru modificarea H.C.L. nr. 150/2011 privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului situat în str. Fabricii nr. 41 în favoarea Fundaţiei Creştine Diakonia- Filiala Sfântu Gheorghe, în vederea înfiinţării unui centru de servicii sociale

 

28-iul-2011HOTĂRÂREA NR. 183/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Locale de Ordine Publică a municipiului Sfântu Gheorghe

 

28-iul-2011HOTĂRÂREA NR. 182/2011 privind majorarea capitalului social al Operatorului Regional S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe

 

28-iul-2011HOTĂRÂREA Nr. 181/2011 privind prelungirea pe o perioadă de un an a liniei de finanţare rambursabilă internă de la CEC BANK S.A.

 

28-iul-2011HOTĂRÂRE NR. 180/2011 privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Sfântu Gheorghe la 30.06.2011

 

14-iul-2011HOTĂRÂREA NR. 179/2011 privind solicitarea de transmitere, cu titlu gratuit, a unui imobil din proprietatea publică a Statului Român şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe

 

14-iul-2011HOTĂRÂREA NR. 178/2011 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 57/2011 privind încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Sfântu Gheorghe, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

 

14-iul-2011HOTĂRÂREA NR. 177/2011 privind delegarea dreptului de administrare asupra clădirilor şi terenurilor aferente precum şi privind novarea contractului de execuţie de lurări nr. 8585/27.12.2007

 

14-iul-2011HOTĂRÂREA NR. 176/2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 122/2011 privind achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a unui imobil situat în str. Bisericii, nr. 1

 

14-iul-2011HOTĂRÂREA NR. 175/2011 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 271/2010 privind reducerea capitalului social al S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

14-iul-2011HOTĂRÂREA NR. 174/2011 privind revocarea dreptului de administrare al imobilului domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe de la Grupul Şcolar Agricol şi de Industrie Alimentară “Gámán János” Sfântu Gheorghe

 

14-iul-2011HOTĂRÂREA NR. 173/2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare scări exterioare parc central zona Sud-Vest, inclusiv rampă pentru biciclişti şi persoane cu dizabilităţi locomotorii, Municipiul Sfântu Gheorghe”-ABROGATĂ

 

14-iul-2011HOTĂRÂREA NR. 172/2011 privind aplicarea la Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti

 

14-iul-2011HOTĂRÂREA NR. 171/2011 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu Administraţia Naţională “Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Olt în vederea promovării pentru finanţare şi realizare în cadrul “Programului de realizare a pistelor pentru biciclişti” al Ministerului Mediului şi Pădurilo, a proiectului “Amenajare pistă pentru biciclişti pe digul râului Olt”

 

14-iul-2011HOTĂRÂREA NR. 170/2011 cu privire la rectificarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare în cadrul instituţiilor de învăţământ pe anul 2011

 

14-iul-2011HOTĂRÂREA NR. 169/2011 privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011

 

30-iun-2011HOTĂRÂREA NR. 168/2011 privind modificarea şi completarea HCL nr. 236/2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Dezvoltarea mediului de afaceri în Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea sitului industrial poluat şi crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor”

 

30-iun-2011HOTĂRÂREA NR. 167/2011 privind subînchirierea prin licitaţie publică deschisă a spaţiilor situate la etajul III al clădirii ce face obiectul Contractului de locaţiune nr. 205/01/1805/2010 încheiat cu S.C. Romtelecom S.A. Bucureşti, situată pe str. Oltului nr. 2

 

30-iun-2011HOTĂRÂREA NR. 166/2011 privind aprobarea obiectivelor prevăzute în Proiectul de management, a programelor şi proiectelor culturale minimale, precum şi a criteriilor de performanţă, aferente anului 2011 la Teatrul “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

 

30-iun-2011HOTĂRÂREA NR. 165/2011 privind aprobarea încheierii unei Convenţii de constituire a drepului de uz şi a dreptului de servitute de trecere în favoarea S.C. Distrigaz Sud Reţele S.R.L. şi S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A., pentru instalare conductă de gaze naturale, întreţinere si exploatare

 

30-iun-2011HOTĂRÂREA NR. 164/2011 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna iulie 2011

 

30-iun-2011HOTĂRÂREA NR. 163/2011 privind stabilirea programului de audienţe al consilierilor locali

 

30-iun-2011HOTĂRÂREA NR. 162/2011 privind dezlipirea unui teren situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Nicolae Iorga

 

30-iun-2011 HOTĂRÂREA NR. 161/2011 privind dezlipirea imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Câmpul Frumos nr. 5 bl. 2

 

30-iun-2011HOTĂRÂREA NR. 160/2011 privind dezlipirea imobilului (Bl. 6) situat în str. Câmpul Frumos nr. 5, în unităţi individuale

 

30-iun-2011HOTĂRÂREA NR. 159/2011 privind dezlipirea imobilului (Bl. 3) situat în str. Câmpul Frumos nr. 5, în unităţi individuale

 

30-iun-2011HOTĂRÂREA NR. 158/2011 privind dezlipirea imobilului (Bl. 7) situat în str. Câmpul Frumos nr. 5, în unităţi individuale

 

30-iun-2011HOTĂRÂREA NR. 157/2011 privind adoptarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului

 

30-iun-2011HOTĂRÂREA NR. 156/2011 referitor la modificarea şi completarea HCL nr. 47/2009 privind aprobarea proiectului „Restaurarea, refuncţionalizarea Casei Bene din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare

 

30-iun-2011 HOTĂRÂREA NR. 155/2011 referitor la modificarea şi completarea HCL nr. 39/2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea unor străzi din zona de acţiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare

 

30-iun-2011HOTĂRÂREA NR. 154/2011 referitor la modificarea şi completarea HCL nr. 275/2009 privind aprobarea proiectului „Crearea şi modernizarea infrastructurii de agrement în Şugaş Băi, Municipiul Sfântu Gheorghe, utilităţi publice-private” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare

 

30-iun-2011HOTĂRÂREA NR. 153/2011 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE, REAMENAJARE CLĂDIRE PENTRU CABINETE MEDICALE, FARMACIE ŞI AMENAJARE CURTE„

 

30-iun-2011HOTĂRÂREA NR. 152/2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „AMENAJARE PARC MEMORIAL 1956”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

30-iun-2011HOTĂRÂREA NR. 151/2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „ILUMINATUL PUBLIC – ZONA STR. ARMATA ROMÂNĂ ÎN MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, JUDEŢUL COVASNA„

 

30-iun-2011HOTĂRÂREA NR. 150/2011 privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului situat în str. Fabricii nr. 41 în favoarea Fundaţiei Creştine Diakonia- Filiala Sfântu Gheorghe, în vederea înfiinţării unui centru de servicii sociale

 

30-iun-2011HOTĂRÂREA NR. 149/2011 privind efectuarea unui schimb de teren între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Parohia Reformată Coşeni

 

30-iun-2011HOTĂRÂREA NR. 148/2011 privind sistarea stării de indiviziune asupra unui teren aferent construcţiei situate pe str. Horea, Cloşca şi Crişan nr. 1

 

30-iun-2011HOTĂRÂREA NR. 147/2011 privind aprobarea încheierii Contractului de management, precum şi a obiectivelor prevăzute în Proiectul de management a Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe, a programelor şi proiectelor culturale minimale şi a criteriilor de performanţă aferente anului 2011

 

30-iun-2011HOTĂRÂREA NR. 145/2011 privind înregistrarea municipiului Sfântu Gheorghe în Sistemul Naţional Electronic de Plată online a impozitelor şi taxelor utilizând cardul bancar, precum şi stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar

 

30-iun-2011HOTĂRÂREA NR. 144/2011 cu privire la rectificarea bugetului Teatrului „Tamási Áron” pe anul 2011

 

30-iun-2011HOTĂRÂREA NR. 143/2011 cu privire la rectificarea bugetului Poliţiei Locale a Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011

 

30-iun-2011HOTĂRÂREA NR. 142/2011 privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011

 

09-iun-2011HOTĂRÂREA NR. 141/2011 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 3/30.05.2011 pentru întocmire PUZ „Zonă Servicii – str. Lunca Oltului”, Sfântu Gheorghe

 

09-iun-2011HOTĂRÂREA NR. 140/2011 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Casei de Cultură “Kónya Ádám” din municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu 01 iunie 2011

 

09-iun-2011HOTĂRÂREA NR. 139/2011 privind aprobarea obiectivelor prevăzute în Proiectul de management al Teatrul “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe, a programelor şi proiectelor culturale minimale şi a criteriilor de performanţă, aferente anului 2011

 

09-iun-2011HOTĂRÂREA NR. 138/2011 pentru modificarea şi completarea H.C.L nr. 369/2010 privind staţionarea şi parcarea autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe

 

09-iun-2011HOTĂRÂREA NR. 137/2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Comercializarea plante şi servicii pentru grădinărit” Chilieni

 

09-iun-2011HOTĂRÂREA NR. 136/2011 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 74/1999 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe

 

09-iun-2011HOTĂRÂREA NR. 135/2011 privind modificarea şi completarea HCL nr. 275/2009 privind aprobarea proiectului „Crearea şi modernizarea infrastructurii de agrement în Şugaş Băi , Municipiul Sfântu Gheorghe, utilităţi publice-private” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare

 

09-iun-2011HOTĂRÂREA NR. 134/2011 pentru modificarea şi completarea HCL 80/2011 privind indicatorii tehnico-economici a obiectivului de investiţii: „Extinderea reţelei de canalizare a apelor uzate menajere pe strada Jókai Mór, municipiul Sfântu Gheorghe”, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii

 

09-iun-2011HOTĂRÂREA NR. 133/2011 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 132/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiţii „Realizare sistem de canalizare şi alimentare cu apă în localităţi”, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii

 

26-mai-2011HOTĂRÂREA NR. 132/2011 privind aprobarea Documentaţiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru realizare sistem de canalizare şi alimentare cu apă în localităţi, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii

 

26-mai-2011HOTĂRÂREA NR. 131/2011 privind modificarea şi completarea HCL nr. 275/2009 privind aprobarea proiectului Crearea şi modernizarea infrastructurii de agrement în Şugaş-Băi, Municipiul Sfântu Gheorghe, utilităţi publice-private şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare

 

26-mai-2011HOTĂRÂREA NR. 130/2011 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna iunie 2011

 

26-mai-2011HOTĂRÂREA NR. 129/2011 privind dezlipirea unui teren situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. CSUTAK VILMOS

 

26-mai-2011HOTĂRÂREA NR. 128/2011 privind dezlipirea unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Avântului

 

26-mai-2011HOTĂRÂREA NR. 127/2011 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „AMENAJARE ZONA PIAŢA KÁLVIN, MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE„

 

26-mai-2011HOTĂRÂREA NR. 126/2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii COMPLEX SPORTIV MULTIFUNCŢIONAL STADION, SFÂNTU GHEORGHE

 

26-mai-2011HOTĂRÂREA NR. 125/2011 privind cesiunea Contractului de închiriere nr. 2/2008 încheiat cu S.C. „VADESCOM” S.R.L.

 

26-mai-2011HOTĂRÂREA NR. 124/2011 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 98/2011 privind transmiterea dreptului de folosinţă în favoarea Poliţiei locale a municipiului Sfântu Gheorghe, al imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, Aleea Căminului bl 34, sc C, în scopul utilizării acestuia ca sediu al secţiei nr. 1 al Poliţiei locale

 

26-mai-2011HOTĂRÂREA NR. 123/2011 privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului situat în str. Centralei, f.n. în favoarea Asociaţiei “Bolyongó Színházi Egyesület” în vederea înfiinţării unui centru cultural pentru tineret-REVOCATĂ

 

26-mai-2011HOTĂRÂREA NR. 122/2011 privind achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a unui imobil situat în str. Bisericii, nr. 1

 

26-mai-2011HOTĂRÂREA NR. 121/2011 privind aprobarea asocierii municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe cu Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și cu Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” în vederea efectuării unor lucrări de asfaltare și de amenajare a unei parcări în incinta Spitalului Județean de Urgență Dr. Fogolyán Kristóf

 

26-mai-2011 HOTĂRÂREA NR. 120/2011 privind aprobarea asocierii municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe cu Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna în vederea dezvoltării turismului în municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

 

26-mai-2011HOTĂRÂREA NR. 119/2011 privind instituirea taxei hoteliere pe anul 2012

 

26-mai-2011HOTĂRÂREA NR. 118/2011 privind aprobarea bilanţului contabil al S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, pe anul 2010

 

26-mai-2011 HOTĂRÂREA NR. 117/2011 privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2011

 

26-mai-2011HOTĂRÂREA NR. 116/2011 cu privire la rectificarea bugetului Casei de Cultură Municipală Kónya Ádám pe anul 2011

 

26-mai-2011HOTĂRÂREA NR. 115/2011 privind la rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2011

 

26-mai-2011HOTĂRÂREA NR. 114/2011privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011

 

26-mai-2011HOTĂRÂREA NR. 113/2011 privind aprobarea execuţiei bugetului municipiului Sfântu Gheorghe la 31.03.2011

 

09-mai-2011HOTĂRÂREA NR. 112/2011 privind încheierea între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna a unui Protocol de cooperare pentru îmbunătăţirea gradului de ordine şi siguranţă publică şi pentru supravegherea, dirijarea şi controlul traficului rutier pe raza municipiului Sfântu Gheorghe

 

09-mai-2011HOTĂRÂREA NR. 111/2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE TRIBUNAL COVASNA din Sfântu Gheorgh

 

28-apr-2011HOTĂRÂREA NR. 110/2011 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna MAI 2011

 

28-apr-2011HOTĂRÂREA NR. 109/2011 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 12/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

28-apr-2011HOTĂRÂREA NR. 108/2011 privind conferirea titlului PRO URBE unor persoane din municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-apr-2011HOTĂRÂREA NR. 107/2011 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice, pentru obiectivul de investiţii SISTEMATIZARE VERTICALĂ ŞI AMENAJĂRI EXTERIOARE LA LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN, MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, JUDEŢUL COVASNA

 

28-apr-2011HOTĂRÂREA NR. 106/2011 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice, pentru obiectivul de investiţii „SISTEMATIZARE VERTICALĂ ŞI AMENAJĂRI EXTERIOARE LA ŞCOALA GENERALĂ NICOLAE COLAN, MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, JUDEŢUL COVASNA„

 

28-apr-2011HOTĂRÂREA NR. 105/2011 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice, pentru obiectivul de investiţii SISTEMATIZARE VERTICALĂ ŞI AMENAJĂRI EXTERIOARE LA GRUPUL ŞCOLAR PUSKAS TIVADAR, MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, JUDEŢUL COVASNA

 

28-apr-2011HOTĂRÂREA NR. 104/2011 privind aprobare Planului Urbanistic de Detaliu “Modernizare staţie cale ferată” Sfântu Gheorghe

 

28-apr-2011HOTĂRÂREA NR. 103/2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Locuinţe str. Dózsa György Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

 

28-apr-2011HOTĂRÂREA NR. 102/2011 privind încheierea unor acte adiţionale la contractele de administrare respectiv de concesiune, încheiate asupra imobilului situat pe str. Lt. Păiuş David, nr. 53, et 1.

 

28-apr-2011HOTĂRÂREA NR. 101/2011 privind reglementarea situatiei juridice a unui teren intravilan situat pe strada 1 Decembrie 1918, bl.18/D, aferent construcţiei magazin-cofetărie.

 

28-apr-2011HOTĂRÂREA NR. 100/2011 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 46/2010 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea mai multor contracte cu complexitate redusă

 

28-apr-2011HOTĂRÂREA NR. 99/2011 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unor spaţii situate în incinta Ştrandului Municipal Sfântu Gheorghe, situat pe str. Sporturilor, nr. 2

 

28-apr-2011HOTĂRÂREA NR. 98/2011 privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Poliţiei locale a municipiului Sfântu Gheorghe, al imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, Aleea Căminului bl. 34, sc. C, în scopul utilizării acestuia ca sediu al secţiei nr. 1 al Poliţiei locale-REVOCATĂ

 

28-apr-2011HOTĂRÂREA NR. 97/2011 privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pe anul 2010 al Casei de cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe

 

28-apr-2011HOTĂRÂREA NR. 96/2011 privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pe anul 2010 al Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe

 

28-apr-2011HOTĂRÂREA NR. 95/2011 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Căminului “Zathureczky Berta” din Sfântu Gheorghe, începând cu 01.05.2011

 

28-apr-2011HOTĂRÂREA NR. 94/2011 privind acordarea a 5 burse sociale pe anul 2011 în cadrul programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-apr-2011HOTĂRÂREA NR. 93/2011 privind aprobarea participării municipiului Sfântu Gheorghe la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

 

28-apr-2011HOTĂRÂREA NR. 92/2011 privind aprobarea situaţiilor fiscale pe anul 2010, prevăzute de Codul fiscal

 

28-apr-2011HOTĂRÂREA NR. 91/2011 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv al H.C.L. nr. 131/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011

 

28-apr-2011 HOTĂRÂREA NR. 90/2011 privind mandatarea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, cu privire la aprobarea bilanţului contabil pe anul financiar 2010

 

28-apr-2011HOTĂRÂREA NR. 89/2011 privind aprobarea bilanţului contabil al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe, pe anul 2010

 

18-apr-2011HOTĂRÂREA NR. 88/2011 privind reprezentarea în justiţie a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe

 

18-apr-2011HOTĂRÂREA NR. 87/2011 privind aprobarea Documentaţiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru modernizarea unor străzi în municipiul Sfântu Gheorghe, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii

 

11-apr-2011HOTĂRÂREA NR. 86/2011 privind aprobarea Documentaţiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru modernizarea unor străzi în municipiul Sfântu Gheorghe, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii

 

07-apr-2011HOTĂRÂREA NR. 85/2011 privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2011

 

07-apr-2011HOTĂRÂREA NR. 84/2011 privind rectificarea bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011

 

31-mar-2011HOTĂRÂREA NR. 83/2011 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna APRILIE 2011

 

31-mar-2011HOTĂRÂREA NR. 82/2011 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 18/2011 privind punerea în valoare a materialului lemnos din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe

 

31-mar-2011HOTĂRÂREA NR. 81/2011 privind administrarea păşunilor, organizarea păşunatului şi stabilirea taxelor de păşunat pe anul 2011

 

31-mar-2011HOTĂRÂREA NR. 80/2011 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii: „Extinderea reţelei de canalizare a apelor uzate menajere pe strada Jokai Mor, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”

 

31-mar-2011HOTĂRÂREA NR. 79/2011 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „EXTINDEREA ŞI REABILITAREA REŢELEI DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE PE STRADA KÓS KÁROLY, MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE JUDEŢUL COVASNA„

 

31-mar-2011 HOTĂRÂREA NR. 78/2011 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE STRADA VÂNĂTORILOR, SITUATĂ ÎNTRE STRADA GHIOCEILOR ŞI PANORAMA LUMII, SFÂNTU GHEORGHE„

 

31-mar-2011HOTĂRÂREA NR. 77/2011 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE STRADA SALCÂMILOR, SITUATĂ ÎNTRE STRADA GHIOCEILOR ŞI ION LUCA CARAGIALE, SFÂNTU GHEORGHE„

 

31-mar-2011 HOTĂRÂREA NR. 76/2011 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE STRADA DIÓSZEGHY LÁSZLÓ, SITUATĂ ÎNTRE STRADA GHIOCEILOR ŞI PANORAMA LUMII, SFÂNTU GHEORGHE„

 

31-mar-2011HOTĂRÂREA NR. 75/2011 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE STRADA CSEREY JÁNOSNÉ, SITUATĂ ÎNTRE STRADA GHIOCEILOR ŞI PANORAMA LUMII, SFÂNTU GHEORGHE„

 

31-mar-2011HOTĂRÂREA NR. 74/2011 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE STRADA CIŞMELEI, SITUATĂ ÎNTRE STRADA DÓZSA GYÖRGY ŞI JÓZSEF ATTILA, SFÂNTU GHEORGHE„

 

31-mar-2011HOTĂRÂREA NR. 73/2011 cu privire la instituirea unor măsuri în vederea organizării Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2011

 

31-mar-2011HOTĂRÂREA NR. 72/2011 cu privire la încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Unităţilor din Industria Hotelieră şi Restaurante

 

31-mar-2011HOTĂRÂREA NR. 71/2011 privind prelungirea Contractului de locaţiune nr. 4801/2006 încheiat cu S.C. HOMA S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

31-mar-2011HOTĂRÂREA NR. 70/2011 pentru modificarea şi completarea contractelor de concesiune privind spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale

 

31-mar-2011HOTĂRÂREA NR. 69/2011 privind trecerea unor mijloace fixe concesionate în favoarea operatorului regional S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru scoaterea din funcţiune a acestora în vederea valorificării prin vânzare sau casare, după caz

 

31-mar-2011HOTĂRÂREA NR. 68/2011 privind modificarea şi completarea Contractului de concesiune nr. 845/410/2007 încheiat cu S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe, precum şi scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe concesionate de S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

31-mar-2011HOTĂRÂREA NR. 67/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2011

 

31-mar-2011HOTĂRÂREA NR. 66/2011 privind modificarea şi completarea inventarului mijloacelor fixe, anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomnitară de utilităţi publice pentru serviciile de salubrizare a localităţilor “ECO SEPSI” nr. 4/2009, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

31-mar-2011HOTĂRÂREA NR. 65/2011 privind modificarea contractului de concesiune nr. 4380/1998 încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

31-mar-2011HOTĂRÂREA NR. 64/2011 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de administrare a pieţelor prestat de S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

31-mar-2011HOTĂRÂREA NR. 63/2011 privind mandatarea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011

 

31-mar-2011HOTĂRÂREA NR. 62/2011 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unor spaţii situate în clădirea “Casa cu Arcade” domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe

 

31-mar-2011HOTĂRÂREA NR. 61/2011 privind aprobarea încheierii Contractului privind Contul Escrow al Serviciului Datoriei, atribuirea Contractului privind Contul Escrow al Serviciului Datoriei către Raiffeisen Bank S.A., precum şi mandatarea Primarului municipiului Sfântu Gheorghe, în persoana domnului Antal Árpád András, ca semnatar al Contractului privind Contul Escrow al Serviciului Datoriei

 

31-mar-2011HOTĂRÂREA NR. 60/2011 privind sprijinirea bisericilor creştine din municipiul Sfântu Gheorghe

 

31-mar-2011HOTĂRÂREA NR. 59/2011 privind încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2010

 

10-mar-2011HOTĂRÂREA NR. 58/2011 pentru modificarea şi completarea documentaţiilor tehnico-economice aprobate prin HCL nr. 237/2008 şi HCL nr. 258/2010, aferente obiectivului de investiţii “AMENAJARE SALĂ STUDIO LA TEATRUL DIN MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE”

 

10-mar-2011HOTĂRÂREA NR. 57/2011 privind încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Sfântu Gheorghe, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

 

24-feb-2011HOTĂRÂREA NR. 56/2011 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna MARTIE 2011

 

24-feb-2011HOTĂRÂREA NR. 55/2011 privind stabilirea veniturilor potenţiale ce se pot obţine din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, în condiţiile reglementate de Legea nr. 416/2001

 

24-feb-2011HOTĂRÂREA NR. 54/2011 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi executate în anul 2011 de unele din persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social din municipiul Sfântu Gheorghe

 

24-feb-2011HOTĂRÂREA NR. 53/2011privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea constucţiei pe terenul alăturat

 

24-feb-2011HOTĂRÂREA NR. 52/2011 privind alipirea unor terenuri situate în str. Avântului

 

24-feb-2011HOTĂRÂREA NR. 51/2011 privind dezlipirea unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe Zona Simeria

 

24-feb-2011HOTĂRÂREA NR. 50/2011 privind dezlipirea unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, Cartierul Câmpul Frumos

 

24-feb-2011HOTĂRÂREA NR. 49/2011 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

24-feb-2011HOTĂRÂREA NR. 48/2011 pentru modificarea Actului constitutiv şi al Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna

 

24-feb-2011HOTĂRÂREA NR. 47/2011 privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Asociaţiei de Dans Popular al Maghiarilor din România, asupra unui spaţiu din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 5/A, în scopul utilizării acestuia ca birou

 

24-feb-2011HOTĂRÂREA NR. 46/2011 privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Fundaţiei ETNA Alapítvány - Foundation, asupra unei părţi din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 5/A, în scopul utilizării acestuia ca atelier de creaţie plastică

 

24-feb-2011HOTĂRÂREA NR. 45/2011 privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Fundaţiei Guzsalyas asupra unor spaţii din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 5/A, în scopul utilizării acestora ca birouri, ateliere, sală de conferinţă şi muzeu

 

24-feb-2011HOTĂRÂREA NR. 44/2011 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. László Ferenc, în favoarea Asociaţiei E.R.SZ.I-REVOCATĂ

 

24-feb-2011HOTĂRÂREA NR. 43/2011 privind prelungirea contractului de comodat nr. 583/ 2011, încheiat cu SOCIETATEA MAGHIARĂ TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ DIN TRANSILVANIA, filiala Sfântu Gheorghe

 

24-feb-2011HOTĂRÂREA NR. 42/2011 privind aprobarea Proiectului de management pe perioada 2011 – 2013 al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

 

24-feb-2011HOTĂRÂREA NR. 41/2011 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Căminului “Zathureczky Berta” din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2011

 

24-feb-2011HOTĂRÂREA NR. 40/2011 privind aprobarea statului de funcţii pentru personalul din cadrul Casei de Cultură “Kónya Ádám” din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2011

 

24-feb-2011HOTĂRÂREA NR. 39/2011 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Andrei Mureşanu” din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2011

 

24-feb-2011HOTĂRÂREA NR. 38/2011 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Tamási Áron” din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2011

 

16-feb-2011HOTĂRÂREA NR. 37/2011 cu privire la aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local pentru instituirea fondului de relaţii internaţionale pe anul 2011

 

16-feb-2011HOTĂRÂREA NR. 36/2011 privind aprobarea bugetului Asociatiei “Míves” subvenţionat din bugetul local pe anul 2011

 

16-feb-2011HOTĂRÂREA NR. 35/2011 cu privire la aprobarea bugetului Casei de Cultură Municipală „Kónya Ádám” pe anul 2011

 

16-feb-2011HOTĂRÂREA NR. 34/2011 cu privire la aprobarea bugetului Căminului „Zathureczky Berta” pe anul 2011

 

16-feb-2011HOTĂRÂREA NR. 33/2011 cu privire la aprobarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2011

 

16-feb-2011HOTĂRÂREA NR. 32/2011 cu privire la aprobarea bugetului Teatrului „Andrei Mureşanu” pe anul 2011

 

16-feb-2011HOTĂRÂREA NR. 31/2011 cu privire la aprobarea bugetului Teatrului „Tamási Áron” pe anul 2011

 

16-feb-2011HOTĂRÂREA NR. 30/2011 cu privire la aprobarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2011

 

16-feb-2011HOTĂRÂREA NR. 29/2011 privind aprobarea bugetelor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2011

 

16-feb-2011 HOTĂRÂREA NR. 28/2011 aprobarea bugetului Poliţiei locale a municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011

 

10-feb-2011 HOTĂRÂREA NR. 27/2011 privind transmiterea cu titlu gratuit din domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al judeţului Covasna al unui imobil situat în zona de agrement Şugaş Băi

 

10-feb-2011HOTĂRÂREA NR. 26/2011 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 190/2005 privind înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare

 

10-feb-2011HOTĂRÂREA NR. 25/2011 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” – Sfântu Gheorghe

 

10-feb-2011HOTĂRÂREA NR. 24/2011 privind reglementarea situatiei juridice ale unor chioscuri, proprietatea S.C. H-PRESS S.R.L, amplasate pe domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe

 

10-feb-2011 HOTĂRÂREA NR. 23/2011 privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă, fără preselecţie, cu oferte în plic sigilat, a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, în vederea amplasării de chioşcuri destinate difuzării şi comercializării materialelor de presă

 

10-feb-2011HOTĂRÂREA NR. 22/2011 privind aprobarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011

 

10-feb-2011HOTĂRÂREA NR. 21/2011 privind aprobarea utilizării în anul 2011 a excedentului anual rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2010

 

27-ian-2011HOTĂRÂREA NR. 20/2011 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Poliţiei Locale din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2011

 

27-ian-2011HOTĂRÂREA NR. 19/2011 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna FEBRUARIE 2011

 

27-ian-2011HOTĂRÂREA NR. 18/2011 privind punerea în valoare a materialului lemnos din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe

 

27-ian-2011 HOTĂRÂREA NR. 17/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe

 

27-ian-2011HOTĂRÂREA NR. 16/2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a cheltuielilor legate de proiectul de finanţare pentru obiectivul de investiţii „Noi capacităţi de producere a energiei termice prin valorificarea resurselor de energii regenerabile pentru Baza de Înot şi Recreere, Baza Sportivă şi Liceul Mihai Viteazul”

 

27-ian-2011HOTĂRÂREA NR. 15/2011 privind aplicarea la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire-beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult

 

27-ian-2011HOTĂRÂREA NR. 14/2011 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2010 al Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe

 

27-ian-2011HOTĂRÂREA NR. 13/2011 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2010 al Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe

 

27-ian-2011HOTĂRÂREA NR. 12/2011 privind aprobarea Caietului de obiective pentru managementul Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe pe perioada 2011 – 2013

 

27-ian-2011 HOTĂRÂREA NR. 11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în municipiul Sfântu Gheorghe

 

27-ian-2011HOTĂRÂREA NR. 10/2011 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 2/18.01.2011 pentru întocmire PUZ „Str. Armata Română – str. Toamnei”, Sfântu Gheorghe

 

27-ian-2011HOTĂRÂREA NR. 9/2011 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 1/06.01.2011 pentru modificare PUZ „Locuinţe str. Ţigaretei, Sfântu Gheorghe”, proiect nr. 2/2005, aprobat prin HCL nr. 136/2006

 

27-ian-2011HOTĂRÂREA NR. 8/2011 privind dezlipirea unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Victor Babeş

 

27-ian-2011HOTĂRÂREA NR. 7/2011 privind dezlipirea unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Bolyai János

 

27-ian-2011 HOTĂRÂREA NR. 6/2011 privind prelungirea unui contract de concesiune asupra unei suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe terenuri alăturate, respectiv reglementarea situaţiei juridice a unor construcţii

 

27-ian-2011HOTĂRÂREA NR. 5/2011 privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Societăţii Maghiare Tehnico-Ştiinţifice din Transilvania, filiala Sfântu Gheorghe, a corpului de clădire III din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 5/A, în scopul utilizării acestuia ca birouri şi sală de conferinţă

 

27-ian-2011HOTĂRÂREA NR. 4/2011 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 577/ 2010, încheiat cu S.C. INSTALL ALL S.R.L.

 

27-ian-2011HOTĂRÂREA NR. 3/2011 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 576/2010, încheiat cu ASOCIAŢIA „MÍVES”

 

27-ian-2011HOTĂRÂREA NR. 2/2011 privind achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a unui teren intravilan situat în str. Libertătii, nr. 19/a

 

27-ian-2011HOTĂRÂREA NR. 1/2011 privind aprobarea achitării din bugetul local către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice “ECO SEPSI” a cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011

 Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină