Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


30-dec-2010HOTĂRÂREA NR. 385/2010 privind înfiinţarea Poliţiei Locale a Municipiului Sfântu Gheorghe şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare

 

30-dec-2010HOTĂRÂREA NR. 384/2010 privind înfiinţarea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Sfântu Gheorghe

 

30-dec-2010HOTĂRÂREA NR. 383/2010 privind validarea Dispoziţiei nr. 3291/2010 a Primarului municipiului Sfântu Gheorghe

 

30-dec-2010HOTĂRÂREA NR. 382/2010 privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2010

 

30-dec-2010HOTĂRÂREA NR. 381/2010 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe şedinţa extraordinară din data de 30 decembrie 2010

 

23-dec-2010HOTĂRÂREA NR. 380/2010 privind rectificarea bugetului Teatrului „Andrei Mureşanu” pe anul 2010

 

23-dec-2010HOTĂRÂREA NR. 379/2010 privind aprobarea Actului adiţional nr. 3/2010 la Contractul de concesiune nr.845/410/2007 încheiat cu S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

23-dec-2010 HOTĂRÂREA NR. 378/2010 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna IANUARIE 2011

 

23-dec-2010HOTĂRÂREA NR. 377/2010 pentru modificarea H.C.L. nr. 316/2009 privind finanţarea nerambursabilă, de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare

 

23-dec-2010HOTĂRÂREA NR. 376/2010 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea unui plan urbanistic zonal „Intersecţie DN 12 cu DJ 103 B”

 

23-dec-2010HOTĂRÂREA NR. 375/2010 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea unui plan urbanistic zonal „Prelungirea străzii Nicolae Iorga, Sfântu Gheorghe”

 

23-dec-2010HOTĂRÂREA NR. 374/2010 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea unui plan urbanistic zonal „Extindere Tribunal Covasna”

 

23-dec-2010HOTĂRÂREA NR. 373/2010 privind aprobarea Avizului de oportunitate pentru întocmirea unui plan urbanistic zonal „Câmpu Frumos III - DN 13 E Sfântu Gheorghe”

 

23-dec-2010HOTĂRÂREA NR. 372/2010 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea unui plan urbanistic zonal „Locuinţe Zona Rufa”

 

23-dec-2010HOTĂRÂREA NR. 371/2010 privind alipirea terenurilor situate în str. Dózsa György

 

23-dec-2010HOTĂRÂREA NR. 370/2010 privind dezlipirea unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe Zona Oltului

 

23-dec-2010HOTĂRÂREA NR. 369/2010 privind staţionarea şi parcarea autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe

 

23-dec-2010HOTĂRÂREA NR. 368/2010 privind stabilirea condiţiilor de vânzare a vehiculelor pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe

 

23-dec-2010HOTĂRÂREA NR. 367/2010 privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe terenuri alăturate

 

23-dec-2010 HOTĂRÂREA NR. 366/2010 privind aprobarea unui Act adiţional la Contractul de locaţiune nr. 346/2005 încheiat între Parohia Romano-Catolică IV. Sfântu Gheorghe şi Municipiul Sfântu Gheorghe

 

23-dec-2010HOTĂRÂREA NR. 365/2010 privind încheierea unui Act adiţional al Contractul de asociere nr. 3/2009 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia pentru Animale „NEZ PERCE”

 

23-dec-2010HOTĂRÂREA NR. 364/2010 privind prelungirea Contractului de locaţiune nr. 333/2005 încheiat cu S.C. IRIS Farmacie Comerţ Servicii S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

23-dec-2010HOTĂRÂREA NR. 363/2010 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011

 

23-dec-2010HOTĂRÂREA NR. 362/2010 privind schema de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în municipiul Sfântu Gheorghe

 

23-dec-2010HOTĂRÂREA NR. 361/2010 privind anularea creanţelor fiscale restante datorate bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu valoare mai mică sau egală de 10 lei, aflate în sold la 31.12.2010

 

23-dec-2010HOTĂRÂREA NR. 360/2010 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 1 decembrie 2010

 

23-dec-2010HOTĂRÂREA NR. 359/2010 privind rectificarea bugetului Căminului „Zathureczky Berta” pe anul 2010

 

23-dec-2010HOTĂRÂREA NR. 358/2010 privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2010

 

23-dec-2010HOTĂRÂREA NR. 357/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 311/2010 a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, privind stabilirea numărului, cuantumului, precum şi a graficului procedurii de acordarea a burselor pentru anul 2010, în cadrul programului “Bursele Sfântu Gheorghe”

 

09-dec-2010HOTĂRÂREA NR. 356/2010 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011

 

09-dec-2010HOTĂRÂREA NR. 355/2010 privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2010

 

09-dec-2010HOTĂRÂREA NR. 354/2010 privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2010

 

09-dec-2010HOTĂRÂREA NR. 353/2010 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru şedinţa extraordinară din data de 09 decembrie 2010

 

25-noi-2010HOTĂRÂREA NR. 352/2010 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna DECEMBRIE 2010

 

25-noi-2010HOTĂRÂREA NR. 351/2010 privind stabilirea zilei de 15 Martie, ca sărbătoare oficială locală în municipiul Sfântu Gheorghe-ANULATĂ

 

25-noi-2010HOTĂRÂREA NR. 350/2010 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea sistemului de iluminat public stradal din municipiul Sfântu Gheorghe, strada Gheorghe Doja şi Pădurii”

 

25-noi-2010HOTĂRÂREA NR. 349/2010 privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea constucţiei pe terenul alăturat

 

25-noi-2010HOTĂRÂREA NR. 348/2010 privind încetarea Contractului de administrare nr. 4361/2006 – 3956/2007, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Universitatea Babeş – Bolyai Cluj-Napoca

 

25-noi-2010HOTĂRÂREA NR. 347/2010 privind încheierea unui act adiţional la Contractul de management încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi domnul Bocsárdi László

 

25-noi-2010HOTĂRÂREA NR. 346/2010 privind închirierea unor spaţii situate în clădirea “Corp de supraveghere şi salvamont” din Şugaş Băi, proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe

 

25-noi-2010HOTĂRÂREA NR. 345/2010 privind transmiterea în folosinţă gratuită a imobilului “Vila Cerbul”, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat în Şugaş Băi, în favoarea Parohiei Romano Catolice V. Sfântu Gheorghe.

 

25-noi-2010HOTĂRÂREA NR. 344/2010 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

25-noi-2010HOTĂRÂREA NR. 343/2010 privind modificarea şi completarea actului constitutiv al S.C URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

25-noi-2010HOTĂRÂREA NR. 342/2010 privind modificarea statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului propriu de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe, începând cu 01.11.2010

 

25-noi-2010HOTĂRÂREA NR. 341/2010 privind aprobarea modificării Actului constitutiv şi al Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna

 

25-noi-2010HOTĂRÂREA NR. 340/2010 privind alocarea unei sume de bani Asociaţiei Răniţilor şi Urmaşii Eroilor Martiri în Revoluţia din Decembrie 1989

 

25-noi-2010HOTĂRÂREA NR. 339/2010 cu privire la aprobarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare în cadrul Grupului Şcolar Puskás Tivadar pe anul 2010

 

25-noi-2010HOTĂRÂREA NR. 338/2010 cu privire la rectificarea bugetului Casei de Cultură Municipală „Kónya Ádám” pe anul 2010

 

25-noi-2010HOTĂRÂREA NR. 337/2010 cu privire la rectificarea bugetului Poliţiei Comunitare Sfântu Gheorghe pe anul 2010

 

25-noi-2010HOTĂRÂREA NR. 336/2010 cu privire la rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2010

 

25-noi-2010HOTĂRÂREA NR. 335/2010 privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2010

 

15-noi-2010HOTĂRÂREA NR. 334/2010 pentru modificarea HCL nr. 331/2010 privind aplicarea la Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare

 

11-noi-2010HOTĂRÂREA NR. 333/2010 privind prelungirea pe o perioadă de un an a liniei de finanţare rambursabilă internă în valoare de 2.000.000 lei de la CEC BANK S.A.

 

11-noi-2010HOTĂRÂREA NR. 332/2010 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 317/2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul ,,Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna” și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiei din aglomerarea Sfântu Gheorghe

 

11-noi-2010HOTĂRÂREA NR. 331/2010 privind aplicarea la Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare

 

04-noi-2010HOTĂRÂREA NR. 330/2010 privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul de mandat nr. 18770/08.05.2009 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia de proprietari nr. 17

 

04-noi-2010HOTĂRÂREA NR. 329/2010 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 46/2009 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Restaurarea, refuncţionalizarea Casei Bene din Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

04-noi-2010HOTĂRÂREA NR. 328/2010 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 74/1999 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

04-noi-2010HOTĂRÂREA NR. 327/2010 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 174/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe 43 A, B, str. Daliei nr. 4 şi bloc 44 str. Daliei nr. 2 din Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna”

 

28-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 326/2010 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 17/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate şi al unităţilor subordonate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară, cu modificările şi completările ulterioare

 

28-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 325/2010 privind aprobarea contractului de finanţare rambursabilă externă încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD

 

28-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 324/2010 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 55/2009 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

28-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 323/2010 privind modificarea statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 1 noiembrie 2010

 

21-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 322/2010 privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

 

21-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 321/2010 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a patru locaţii domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe, destinate pentru activităţi complementare celor două patinoare artificiale din Sfântu Gheorghe

 

21-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 320/2010 privind reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe, zona dintre străzile Vasile Goldiş, Benedek Elek şi Stadionului

 

21-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 319/2010 privind mandatarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV pentru aprobarea politicii tarifare a S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe pe termen mediu

 

21-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 318/2010 privind aprobarea cofinanţării proiectului „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna”

 

21-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 317/2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul ,,Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna” și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiei din aglomerarea Sfântu Gheorghe

 

21-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 316/2010 privind punerea la dispoziţia proiectului ,,Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna”, a terenurilor pe care se vor efectua lucrările de investiţii prevăzute în proiect pentru municipiul Sfântu Gheorghe

 

21-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 315/2010 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 74/1999 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe-ABROGATĂ

 

14-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 314/2010 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna noiembrie 2010

 

14-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 313/2010 privind aprobarea proiectului „Promovarea valorilor specifice cu potenţial turistic al municipiului Sfântu Gheorghe şi a zonei turistice Şugaş Băi” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

14-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 312/2010 privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie, precum şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în instituţiile din învăţământul preuniversitar din municipiul Sfântu Gheorghe

 

14-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 311/2010 privind stabilirea numărului, cuantumului, precum şi a graficului procedurii de acordare a burselor pentru anul 2010, în cadrul programului “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”

 

14-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 310/2010 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Lemhényi Botond, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale

 

14-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 309/2010 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Koncsag Árpád-Ferenc, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale

 

14-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 308/2010 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitei Fülöp Csilla, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale

 

14-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 307/2010 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitei Szász Éva-Kinga, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale

 

14-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 306/2010 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Jakab Szabolcs, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale

 

14-oct-2010 HOTĂRÂREA NR. 305/2010 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Jakab Vincze-Szilamér, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale

 

14-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 304/2010 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitei Muntean Emese, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale

 

14-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 303/2010 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Domokos Gyula-Csaba, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale

 

14-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 302/2010 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitei Havadtői Katalin, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale

 

14-oct-2010 HOTĂRÂREA NR. 301/2010 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitei Constantin Anna-Zsófia, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale

 

14-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 300/2010 privind recalcularea chiriei la blocurile de locuinţe construite în baza Legii nr. 152/1998, pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani

 

14-oct-2010 HOTĂRÂREA NR. 299/2010 privind dezlipirea unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, la intersecţia străzii Nuferilor cu str. Nicolae Colan

 

14-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 297/2010 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 74/1999 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe-ABROGATĂ

 

14-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 296/2010 privind acceptarea unei donaţii oferite de Szarvadi-Téglás Loránd şi Szarvadi-Téglás Zsuzsanna

 

14-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 295/2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă rezidenţială şi servicii Nord” din Sfântu Gheorghe

 

14-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 294/2010 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 42/2009 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Reabilitarea şi echiparea Cantinei Sociale din municipiul Sfântu Gheorghe”

 

14-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 293/2010 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 38/2009 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Reabilitarea unor străzi din zona de acţiune urbană a municipiului Sfântu Gheorghe”

 

14-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 292/2010 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 4380/1998 încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

14-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 291/2010 privind încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 566 /2005 având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet de stomatologie S.C.“NEVODENT” S.R.L., situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 19/A

 

14-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 290/2010 privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren destinat extinderii construcţiei pe terenul alăturat

 

14-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 289/2010 privind aprobarea cesiunii Contractului de concesiune nr. 5122/15.07.1994 între cedentul S.C. HYSTRIA EXPERT S.R.L. şi cesionarul S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L

 

14-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 288/2010 privind prelungirea Contractului de locaţiune nr. 4801/2006 încheiat cu S.C. HOMA S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

14-oct-2010 HOTĂRÂREA NR. 287/2010 privind modificarea şi completarea Contractului de concesiune nr. 845/410/2007 încheiat cu S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

14-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 286/2010 privind transmiterea cu titlu gratuit din domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi din administrarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului judeţean Covasna al unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Ciucului nr. 15, judeţul Covasna

 

14-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 285/2010 privind solicitarea de transmitere cu titlu gratuit din domeniul public al judeţului Covasna şi din administrarea convenţională a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe a unor imobile situate în municipiul Sfântu Gheorghe

 

14-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 284/2010 privind alocarea unei sume de bani Asociaţiei Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Judeţul Covasna

 

14-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 283/2010 privind rectificarea bugetului Căminului „Zathureczky Berta” pe anul 2010

 

14-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 282/2010 privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2010

 

14-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 281/2010 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru perioada 14-31 octombrie 2010

 

04-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 280/2010 pentru la modificarea şi completarea HCL nr. 48/2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Amenajarea spaţiilor pietonale din centrul istoric al municipiului Sfântu Gheorghe”

 

04-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 279/2010 privind aprobarea investiţiei pentru amenajarea parcajului subteran pentru autoturisme din str. Libertăţii, municipiul Sfântu Gheorghe-ABROGATĂ

 

04-oct-2010HOTĂRÂREA NR. 278/2010 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru şedinţa extraordinară din data de 04.10.2010.

 

24-sep-2010HOTĂRÂREA NR. 277/2010 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 40/2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Crearea şi amenajarea spaţiilor verzi din strada Cimitirului, Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

24-sep-2010HOTĂRÂREA NR. 276/2010 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 41/2009 privind aprobarea proiectului „Crearea şi amenajarea spaţiilor verzi din strada Cimitirului, Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare

 

24-sep-2010 HOTĂRÂREA NR. 275/2010 privind dezlipirea unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe la intersecţia străzii Mihai Eminescu (fostă 1 Decembrie 1918) cu str. Józef Bem

 

24-sep-2010HOTĂRÂREA NR. 274/2010 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 33/2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea Căminului Zathureczky Berta din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare

 

24-sep-2010HOTĂRÂREA NR. 273/2010 cu privire la rectificarea bugetului Teatrului „Tamási Áron” pe anul 2010

 

24-sep-2010HOTĂRÂREA NR. 272/2010 privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

 

13-sep-2010HOTĂRÂREA NR. 271/2010 privind aprobarea reducerii capitalului social al S.C URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

13-sep-2010HOTĂRÂREA NR. 270/2010 privind încheierea unui contract de locaţiune între S.C. Romtelecom S.A. şi Municipiul Sfântu Gheorghe

 

26-aug-2010HOTĂRÂREA NR. 269/2010 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 138/2009 privind modificarea şi completarea H.C.L. 74/1999 la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe-ABROGATĂ

 

26-aug-2010HOTĂRÂREA NR. 268/2010 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 159/2009 privind modificarea şi completarea H.C.L. 74/1999 la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe-ABROGATĂ

 

26-aug-2010HOTĂRÂREA NR. 267/2010 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 287/2009 privind modificarea şi completarea H.C.L. 74/1999 la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe-ABROGATĂ

 

26-aug-2010HOTĂRÂREA NR. 266/2010 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna septembrie 2010

 

26-aug-2010HOTĂRÂREA NR. 265/2010 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitei Vaik Cristina-Adelina, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale

 

26-aug-2010HOTĂRÂREA NR. 264/2010 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitei Erzse-Kertész Szidónia-Andrea, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale

 

26-aug-2010HOTĂRÂREA NR. 263/2010 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitei Knop Ildikó, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale

 

26-aug-2010HOTĂRÂREA NR. 262/2010 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Tamás Simon-Lehel, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale

 

26-aug-2010HOTĂRÂREA NR. 261/2010 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Bedő Tamás-Pál, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale

 

26-aug-2010HOTĂRÂREA NR. 260/2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă de locuit şi servicii - Zsiga” Sfântu Gheorghe

 

26-aug-2010HOTĂRÂREA NR. 259/2010 privind dezlipirea unui teren, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. László Ferenc

 

26-aug-2010HOTĂRÂREA NR. 258/2010 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii: „AMENAJARE SALĂ STUDIO LA TEATRUL DIN SFÂNTU GHEORGHE”

 

26-aug-2010 HOTĂRÂREA NR. 257/2010 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 91/2009 privind aprobarea proiectului „Extinderea clădirilor în vederea modernizării atelierelor şcolare şi a laboratoarelor la Grupul Şcolar Puskás Tivadar din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

26-aug-2010HOTĂRÂREA NR. 256/2010 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 43/2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea şi echiparea Cantinei Sociale din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

26-aug-2010 HOTĂRÂREA NR. 255/2010 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 47/2009 privind aprobarea proiectului „Restaurarea, refuncţionalizarea Casei Bene din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

26-aug-2010HOTĂRÂREA NR. 254/2010 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 41/2009 privind aprobarea proiectului „Crearea şi amenajarea spaţiilor verzi din strada Cimitirului, Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

26-aug-2010HOTĂRÂREA NR. 253/2010 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 49/2009 privind aprobarea proiectului „Amenajarea spaţiilor pietonale din centrul istoric al Municipiului Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

26-aug-2010HOTĂRÂREA NR. 252/2010 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 39/2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea unor străzi din zona de acţiune urbană a municipiului Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

26-aug-2010HOTĂRÂREA NR. 251/2010 privind demararea procedurii de elaborare a caietului de obiective pentru managementul Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe pe perioada 2011 – 2015

 

26-aug-2010HOTĂRÂREA NR. 250/2010 privind schimbarea titularului dreptului de administrare al unui imobil domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Kós Károly, nr. 78

 

26-aug-2010HOTĂRÂREA NR. 249/2010 privind modificarea Contractului de comodat nr. 192/21186/2008 încheiat între Eparhia Reformată din Ardeal şi Municipiul Sfântu Gheorghe

 

26-aug-2010HOTĂRÂREA NR. 248/2010 privind modificarea statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Poliţia Comunitară din municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu 01.08.2010

 

26-aug-2010HOTĂRÂREA NR. 247/2010 privind avansarea în treapta de salarizare imediat superioară a unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 01 septembrie 2010-REVOCAT ART. 1

 

26-aug-2010HOTĂRÂREA NR. 246/2010 privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

 

12-aug-2010HOTĂRÂREA NR. 245/2010 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii LUCRĂRI DE REABILITARE LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

 

12-aug-2010HOTĂRÂREA NR. 244/2010 privind dezlipirea unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Dózsa György

 

12-aug-2010HOTĂRÂREA NR. 243/2010 pentru modificarea H.C.L. nr. 80/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Asociaţia de proprietari Sârguinţa, Speranţa nr. 17, Municipiul Sfântu Gheorghe - Judeţul Covasna”

 

12-aug-2010HOTĂRÂREA NR. 242/2010 privind aprobarea criteriilor de selecţie, cuantumul şi condiţiile de finanţare din bugetul local a lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit din municipiul Sfântu Gheorghe

 

12-aug-2010HOTĂRÂREA NR. 241/2010 privind aprobarea numărului posturilor nedidactice aferente instituţiilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Sfântu Gheorghe, pe perioada anului şcolar 2010/2011

 

12-aug-2010HOTĂRÂREA NR. 240/2010 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi al instituţiilor publice subordonate, începând cu 01.09.2010

 

12-aug-2010HOTĂRÂREA NR. 239/2010 privind trecerea unei structuri funcţionale din cadrul Ansamblul de Dansuri ”Trei Scaune – Háromszék” Sfântu Gheorghe aflat în subordinea Consiliului Judeţean Covasna, respectiv integrarea acesteia în structura organizatorică al Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

 

12-aug-2010HOTĂRÂREA NR. 238/2010 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 205/2010 privind acordarea unor despăgubiri persoanelor şi/sau familiilor afectate de inundaţiile produse pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe în perioada 30.06.2010-03.07.2010

 

12-aug-2010HOTĂRÂREA NR. 237/2010 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 204/2010 privind acordarea unor despăgubiri persoanelor şi/sau familiilor afectate de inundaţiile produse pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe în perioada 30.06.2010-03.07.2010, cu modificările şi completările ulterioare

 

12-aug-2010HOTĂRÂREA NR. 236/2010 referitor la modificarea şi completarea H.C.L. nr. 282/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare

 

12-aug-2010HOTĂRÂREA NR. 235/2010 privind reglementarea situaţiei juridice asupra unui suprafeţe destinate extinderii construcţiei pe terenul alăturat

 

12-aug-2010HOTĂRÂREA NR. 234/2010 privind aprobarea cesiunii Contractului de concesiune nr. 2386/25.04.2005 intervenit între cedentul S.C. LAGTROMIS AGROCOMERŢ S.R.L. şi cesionarul S.C. BANDRINO IMPORT EXPORT S.R.L.

 

12-aug-2010HOTĂRÂREA NR. 233/2010 privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren situat în str. Bánki Dónáth nr. 29 şi concesionarea directă a acestuia către S.C. COMPACT S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

12-aug-2010HOTĂRÂREA NR. 232/2010 privind delegarea administrării unor bunuri imobiliare domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe către Consiliul de administraţie al Grădiniţei cu program prelungit “Gulliver” Sfântu Gheorghe

 

29-iul-2010HOTĂRÂREA NR. 231/2010 privind mandatarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară din cadrul Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru încheierea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicina generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ

 

29-iul-2010HOTĂRÂREA NR. 230/2010 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Sfântu Gheorghe, incluzând în beneficiarii O.U.G. nr. 74/2007

 

29-iul-2010HOTĂRÂREA NR. 229/2010 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna august 2010

 

29-iul-2010 HOTĂRÂREA NR. 228/2010 privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale al managementului pe durata Contractului de management al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

 

29-iul-2010HOTĂRÂREA NR. 227/2010 privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Ciucului nr.19

 

29-iul-2010HOTĂRÂREA NR. 226/2010 privind transmiterea din domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al acestuia a imobilului situat pe B-dul Gen. Grigore Bălan nr. 15, în vederea înfiintării Centrului de îngrijire de zi pentru copii aflati în situaţie de risc

 

29-iul-2010HOTĂRÂREA NR. 225/2010 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 60/2010 privind înfiinţarea „Centrului de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc” şi „Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii”

 

29-iul-2010HOTĂRÂREA NR. 224/2010 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 55/2009 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

29-iul-2010HOTĂRÂREA NR. 223/2010 privind stabilirea modalităţii de plată a redevenţei de către medicii titulari ai cabinetelor medicale care funcţionează în regim „tură- contratură”.

 

29-iul-2010HOTĂRÂREA NR. 222/2010 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 191/2008 privind aplicarea la programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, cu modificările şi completările ulterioare

 

29-iul-2010HOTĂRÂREA NR. 221/2010 privind aprobarea achitării din bugetul local către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice “ECO SEPSI” a cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2010

 

29-iul-2010HOTĂRÂREA NR. 220/2010 privind alocarea sumei de 30.000 lei pentru Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna

 

19-iul-2010HOTĂRÂREA NR. 219/2010 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 204/2010 privind acordarea unor despăgubiri persoanelor şi/sau familiilor afectate de inundaţiile produse pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe în perioada 30.06.2010-03.07.2010

 

19-iul-2010HOTĂRÂREA NR. 218/2010 privind aprobarea ordinii de prioritate cu solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Sfântu Gheorghe, incluzând în beneficiarii O.U.G. nr. 74/2007

 

19-iul-2010HOTĂRÂREA NR. 217/2010 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de administrare a pieţelor prestat de S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

19-iul-2010HOTĂRÂREA NR. 216/2010 privind mandatarea reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, cu privire la modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe semestrul II al anului 2010.

 

19-iul-2010HOTĂRÂREA NR. 215/2010 cu privire la rectificarea bugetului Căminului „Zathureczky Berta” pe anul 2010

 

19-iul-2010HOTĂRÂREA NR. 214/2010 cu privire la rectificarea bugetului Teatrului „Andrei Mureşanu” pe anul 2010

 

19-iul-2010HOTĂRÂREA NR. 213/2010 cu privire la rectificarea bugetului Teatrului „Tamási Áron” pe anul 2010

 

19-iul-2010HOTĂRÂREA NR. 212/2010 cu privire la rectificarea bugetului Casei de Cultură Municipală „Kónya Ádám” pe anul 2010

 

19-iul-2010HOTĂRÂREA NR. 211/2010 cu privire la rectificarea bugetului Poliţiei Comunitare pe anul 2010

 

19-iul-2010HOTĂRÂREA NR. 210/2010 cu privire la rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2010

 

19-iul-2010HOTĂRÂREA NR. 209/2010 privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2010

 

12-iul-2010HOTĂRÂREA NR. 208/2010 privind reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri situate pe Aleea Avântului, f.n.

 

12-iul-2010HOTĂRÂREA NR. 207/2010 privind transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului „Cinematograful Arta” în favoarea Teatrului „Andrei Mureşanu” - Sfântu Gheorghe

 

12-iul-2010HOTĂRÂREA NR. 206/2010 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Covasna, în vederea instituirii concursului “Faţade îngrijite, restaurări de faţade exemplare”

 

12-iul-2010HOTĂRÂREA NR. 205/2010 privind acordarea unor despăgubiri persoanelor şi/sau familiilor afectate de inundaţiile produse pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe în perioada 30.06.2010-03.07.2010

 

12-iul-2010HOTĂRÂREA NR. 204/2010 privind acordarea unor despăgubiri persoanelor şi/sau familiilor afectate de inundaţiile produse pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe în perioada 30.06.2010-03.07.2010

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 203/2010 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna iulie 2010

 

30-iun-2010 HOTĂRÂREA NR. 202/2010 privind stabilirea serviciilor publice şi unităţile la care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 201/2010 privind aprobarea aderării oraşului Covasna la „ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN JUDEŢUL COVASNA”

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 200/2010 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE STRADA LĂCRĂMIOAREI, MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE JUDEŢUL COVASNA„

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 199/2010 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE STRADA KÓS KÁROLY, MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE JUDEŢUL COVASNA„

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 198/2010 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE STRADA JÓKAI MÓR, MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE JUDEŢUL COVASNA„

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 197/2010 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 17/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate şi al unităţilor subordonate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară”, cu modificările şi completările ulterioare

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 196/2010 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitei Virág Irén-Rozália, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 195/2010 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Fülöp István, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale

 

30-iun-2010 HOTĂRÂREA NR. 194/2010 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Dezső István, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 193/2010 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Urbán Péter, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 192/2010 modificarea proiectului de contract de dare în folosinţă gratuită a terenurilor din str. Borvíz, în scopul construirii pe acestea de locuinţe unifamiliale în baza Legii nr. 15/2003, republicată

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 191/2010 privind încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 5752005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie “Dr. Nemes Tibor” situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Erege nr. 19

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 190/2010 privind încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 577/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie “Dr. Sándor Margit” situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Erege nr. 19

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 189/2010 privind încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 572/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie “Dr. Ördog” situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr. 12

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 188/2010 pivind încheierea unui act adiţonal la Contractul de concesiune nr. 573/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie “Dr. ŞEREŞ” situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr. 12

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 187/2010 privind încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 570/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie “Dr. SZMOLKA” situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr. 12

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 186/2010 privind încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 561/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie “Dr. CSURULYA” situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr. 12

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 185/2010 privind încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 569/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie “Dr. Szőke” situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 19/A

 

30-iun-2010 HOTĂRÂREA NR. 184/2010 privind încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 568/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie “Dr. Korda” situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 19/A

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 183/2010 privind încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 567/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie “Dr. Balogh Darkó Veronika” situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 19/A

 

30-iun-2010 HOTĂRÂREA NR. 182/2010 privind încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 565/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de medicină generală “Dr. Péter” situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş nr. 3

 

30-iun-2010 HOTĂRÂREA NR. 181/2010 privind încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 556/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de medicină generală “Dr. Szilágyi”, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş nr. 3

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 180/2010 privind încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 563/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical „Dr. Tusa- Illyés” situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş nr. 3

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 179/2010 privind încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 564/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de medicină generală “Dr. Péter” situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş nr. 3

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 178/2010 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 558/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de stomatologie, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş nr. 3

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 177/2010 privind încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 562/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de medicină generală “Dr. Fekete” situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş nr. 3

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 176/2010 privind încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 574/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie “Dr. PĂDEANU” situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Erege nr. 19

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 175/2010 privind încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 582/2005 privind spaţiul cu destinaţia de laborator stomatologic situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lt. Păiuş David nr. 53

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 174/2010 privind încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 578/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie “Dr. Sándor András” situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lt. Păiuş David nr. 53

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 173/2010 privind încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 579/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie „Dr. Bolcu” situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lt. Păiuş David nr. 53

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 172/2010 privind încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 581/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de “Stomatologie Dr. Varga” situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lt. Păiuş David nr. 53

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 171/2010 privind încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 557/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet de medicină generală „Dr. Ferencz Dóra Ana”, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş nr. 3

 

30-iun-2010 HOTĂRÂREA NR. 170/2010 privind încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 560/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie „Dr. Şerban Felicia”, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş nr. 3

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 169/2010 privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren situat în str. Lt. Păiuş David f.n. şi concesionarea directă a acestuia către S.C. CHARTA S.R.L.

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 168/2010 privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren destinat extinderii construcţiei pe terenul alăturat

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 167/2010 privind prelungirea Contractului de locaţiune nr. 4801/2006 încheiat cu S.C. HOMA S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 166/2010 privind cesiunea contractului de închiriere nr. 4397/2003 încheiat cu S.C. GOLD CARP S.R.L.

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 165/2010 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 7/23.06.2010 pentru întocmirea unui Plan Urbanistic Zonal „Centru Stomatologic –Dentabel” DN12 –km 8+200, Sfântu Gheorghe

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 164/2010 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 6/23.06.2010pentru întocmirea unui Plan Urbanistic Zonal „Blocuri Locuinţe ANL” str. Jókai Mór, Sfântu Gheorghe

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 163/2010 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 8/23.06.2010 pentru „Lucrări de reabilitare a staţiei CF Sfântu Gheorghe”

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 162/2010 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea unui Plan Urbanistic Zonal „Modificare PUZ Simeria Vest - proiect nr. 64/2006” aprobat prin HCL nr. 192/26.10.2006

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 161/2010 privind alipirea terenurilor situate în municipiul Sfântu Gheorghe “Zona Oltului”

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 160/2010 privind dezlipirea unui teren situat în extravilanul municipiului Sfântu Gheorghe

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 159/2010 privind prelungirea mandatului membrilor Comisiei de cenzori al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 158/2010 privind modificarea componenţei Consiliului de administraţie al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

30-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 157/2010 privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

 

18-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 156/2010 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice, pentru obiectivul de investiţii „CONSOLIDARE BLOC DE LOCUINŢE NR. 25 STR. DEALULUI MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE PENTRU REDUCEREA RISCULUI SEISMIC”

 

18-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 155/2010 privind aprobarea rezultatului final a evaluării managementului pe anul 2009 al teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

 

10-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 154/2010 privind aprobarea modificării Contractului de comodat nr. 15347/1317/16/2010 având ca obiect transmiterea folosinţei gratuite a statuii ecvestre ”Huszár”

 

10-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 153/2010 privind constituirea Comisiei de verificare a situaţiilor de lucrări precum şi a stadiului fizic de execuţie la lucrările de reparaţii generale şi de renovare la imobilul situat pe str. Lunca Oltului nr. 13-15 din Sfântu Gheorghe

 

10-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 152/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării creşei de copii din municipiul Sfântu Gheorghe

 

10-iun-2010HOTĂRÂREA NR. 151/2010 privind constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor depuse în legătură cu modul de evaluare a managementului teatrului “Tamási Áron” pe anul 2009, respectiv revocarea art. 2 din H.C.L. nr. 106/2010

 

27-mai-2010HOTĂRÂREA NR. 150/2010 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna iunie 2010

 

27-mai-2010 HOTĂRÂREA NR. 149/2010 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.C.L. nr. 256/2009

 

27-mai-2010HOTĂRÂREA NR. 148/2010 privind trecerea unor mijloace fixe concesionate în favoarea S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru scoaterea din funcţiune a acestora în vederea valorificării prin vânzare sau casare, după caz

 

27-mai-2010HOTĂRÂREA NR. 147/2010 privind prelungirea Contractului de locaţiune încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. Producţie Măcelăria Kovács S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

27-mai-2010HOTĂRÂREA NR. 146/2010 privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de asociere în participaţiune nr. IN. 2294/18.04.2006 încheiat cu S.C. ULTRAVISION S.R.L. Bucureşti

 

27-mai-2010HOTĂRÂREA NR. 145/2010 privind reglementarea situaţiei juridice a unei construcţii

 

27-mai-2010HOTĂRÂREA NR. 144/2010 privind modificarea Contractului de comodat nr. EC 1362/2004 încheiat cu Asociaţia Rara Avis

 

27-mai-2010HOTĂRÂREA NR. 143/2010 pentru revocarea H.C.L. nr. 129/2008 privind aprobarea asocierii în participaţiune între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. CODEC SPAT S.R.L.

 

27-mai-2010HOTĂRÂREA NR. 142/2010 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 11, ap. II, pentru Asociaţia „Breasla Barabás Miklós Céh”, în scopul utilizării acestuia ca birou teritorial şi sală de conferinţă

 

27-mai-2010HOTĂRÂREA NR. 141/2010 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 5/2010 pentru întocmirea unui Plan Urbanistic Zonal „Lunca Oltului Sud-Est” Sfântu Gheorghe - prelungirea străzii Ţigaretei

 

27-mai-2010HOTĂRÂREA NR. 140/2010 privind transmiterea în folosintă gratuită a unui teren situat pe str. Kós Károly, nr. 62, în favoarea Bisericii Evanghelice Lutherane din Sfântu Gheorghe.

 

27-mai-2010HOTĂRÂREA NR. 139/2010 privind alipirea unor terenuri situate în str. László Ferenc

 

27-mai-2010HOTĂRÂREA NR. 138/2010 privind dezlipirea terenului situat în str. Ciucului

 

27-mai-2010HOTĂRÂREA NR. 137/2010 privind încadrarea pe zone a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe

 

27-mai-2010HOTĂRÂREA NR. 136/2010 privind aprobarea Asocierii în participaţiune între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. SEPSI AD CONSTRUCŢII SRL

 

27-mai-2010HOTĂRÂREA NR. 135/2010 privind schimbarea de denumiri de străzi în municipiul Sfântu Gheorghe-ANULATĂ

 

27-mai-2010HOTĂRÂREA NR. 134/2010 cu privire la schimbarea denumirii unor străzi şi atribuire de denumire a unor străzi din Municipiul Sfântu Gheorghe-ANULATĂ

 

27-mai-2010HOTĂRÂREA NR. 133/2010 privind schimbarea denumirii unor porţiuni din strada 1 Decembrie 1918 din Municipiul Sfântu Gheorghe-ANULATĂ

 

27-mai-2010HOTĂRÂREA NR. 132/2010 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 282/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010

 

27-mai-2010HOTĂRÂREA NR. 131/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011

 

27-mai-2010HOTĂRÂREA NR. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011

 

27-mai-2010HOTĂRÂREA NR. 129/2010 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Poliţiei Comunitare din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2010

 

27-mai-2010HOTĂRÂREA NR. 128/2010 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul teatrului “Tamási Áron” din Sfântu Gheorghe, pe anul 2010

 

27-mai-2010HOTĂRÂREA NR. 127/2010 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară, începând cu 16 martie 2010

 

27-mai-2010HOTĂRÂREA NR. 126/2010 privind anularea creanţelor fiscale restante datorate bugetului municipiului Sfântu Gheorghe, cu valoare mai mică sau egală de 10 lei, aflate în sold la 31.12.2009

 

27-mai-2010HOTĂRÂREA NR. 125/2010 privind aprobarea bilanţului contabil al S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, pe anul 2009

 

27-mai-2010HOTĂRÂREA NR. 124/2010 cu privire la sprijinirea bisericilor creştine din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

27-mai-2010HOTĂRÂREA NR. 123/2010 cu privire la rectificarea bugetului Casei de Cultură Municipală „Kónya Ádám” pe anul 2010

 

27-mai-2010HOTĂRÂREA NR. 122/2010 cu privire la rectificarea bugetului teatrului „Andrei Mureşanu”, pe anul 2010

 

27-mai-2010HOTĂRÂREA NR. 121/2010 privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

 

21-mai-2010HOTĂRÂREA NR. 120/2010 privind modificarea şi completarea Contractului de concesiune nr. 845/410/2007 încheiat cu S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

21-mai-2010 HOTĂRÂREA NR. 119/2010 privind instituirea programului anual de sprijinire a sportivilor, juniorilor şi antrenorilor din municipiul Sfântu Gheorghe ”BURSELE SPORTIVE SFÂNTU GHEORGHE”

 

21-mai-2010HOTĂRÂREA NR. 118/2010 privind numirea administratorului la S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

18-mai-2010HOTĂRÂREA NR. 117/2010 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 49/2010 privind aprobarea proiectului „Promovarea valorilor specifice cu potenţial turistic al municipiului Sfântu Gheorghe şi a zonei turistice de agrement Şugaş Băi”şi a cheltuielilor legate de proiect

 

18-mai-2010HOTĂRÂREA NR. 116/2010 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 250/2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile externe în valoare de 12.000.000 euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD

 

18-mai-2010 HOTĂRÂREA NR. 115/2010 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice, pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC STRADAL DIN MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE”

 

29-apr-2010 HOTĂRÂREA NR. 114/2010 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna mai 2010

 

29-apr-2010HOTĂRÂREA NR. 113/2010 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 316/2009 referitoare la finanţarea nerambursabilă de la bugetul local a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale;

 

29-apr-2010HOTĂRÂREA NR. 112/2010 privind delegarea dreptului de administrare asupra unui teren domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Vasile Goldiş, f.n., în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Sfântu Gheorghe

 

29-apr-2010HOTĂRÂREA NR. 111/2010 privind reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

29-apr-2010HOTĂRÂREA NR. 110/2010 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea unui Plan Urbanistic Zonal “Zonă rezidenţială Chilieni”

 

29-apr-2010HOTĂRÂREA NR. 109/2010 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea unui Plan Urbanistic Zonal “Coşeni Nord-DN12”

 

29-apr-2010 HOTĂRÂREA NR. 108/2010 privind alipirea unor terenuri, situate în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Csutak Vilmos nr. 5

 

29-apr-2010HOTĂRÂREA NR. 107/2010 privind administrarea păşunilor, organizarea păşunatului şi stabilirea taxelor de păşunat pe anul 2010

 

29-apr-2010HOTĂRÂREA NR. 106/2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2009, respectiv evaluării finale, pe durata Contractului de management al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe-REVOCAT ART. 2

 

29-apr-2010 HOTĂRÂREA NR. 105/2010 privind aprobarea listei programelor şi proiectelor culturale minimale, lista obiectivelor prevăzute în Proiectul de management, precum şi a criteriilor de performanţă aferente anului 2010 la Teatrul “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

 

29-apr-2010 HOTĂRÂREA NR. 104/2010 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului „Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe, pe anul 2010

 

29-apr-2010HOTĂRÂREA NR. 103/2010 privind modificarea contractului de mandat al reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor al S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe

 

29-apr-2010HOTĂRÂREA NR. 102/2010 privind reducerea capitalului social al S.C URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

29-apr-2010HOTĂRÂREA NR. 101/2010 privind aprobarea bilanţului contabil al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe, pe anul 2009

 

29-apr-2010HOTĂRÂREA NR. 100/2010 privind aprobarea bilanţului contabil al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, pe anul 2009

 

29-apr-2010HOTĂRÂREA NR. 99/2010 privind încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2009

 

29-apr-2010HOTĂRÂREA NR. 98/2010 privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

 

29-apr-2010 HOTĂRÂREA NR. 97/2010 privind aprobarea proiectului „Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public şi alimentarea unor instituţii în Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

29-apr-2010HOTĂRÂREA NR. 96/2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public şi alimentarea unor instituţii în Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

29-apr-2010HOTĂRÂREA NR. 95/2010 privind modificarea şi completarea H.C.L nr. 262/2009 privind aplicarea Consiliului Local la Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa prioritară 4, Domeniu major de intervenţie 4.2

 

19-apr-2010HOTĂRÂREA NR. 94/2010 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice, pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE STRADA ARMATA ROMÂNĂ, SFÂNTU GHEORGHE”

 

19-apr-2010HOTĂRÂREA NR. 93/2010 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice, pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE STRADA BORVIZ, SFÂNTU GHEORGHE”

 

19-apr-2010HOTĂRÂREA NR. 92/2010 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice, pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE STRADA ARCUŞULUI, SFÂNTU GHEORGHE”

 

19-apr-2010 HOTĂRÂREA NR. 91/2010 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice, pentru obiectivul de investiţii „STUDIU DE FEZABILITATE PARCĂRI ÎN ORAŞUL SFÂNTU GHEORGHE”

 

19-apr-2010HOTĂRÂREA NR. 90/2010 privind aprobarea listei programelor şi proiectelor culturale minimale, listei obiectivelor prevăzute în Proiectul de management, precum şi a criteriilor de performanţă aferente anului 2010 a Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe

 

19-apr-2010HOTĂRÂREA NR. 89/2010 privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pe anul 2009 a Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe

 

19-apr-2010 HOTĂRÂREA NR. 88/2010 privind schimbarea unui membru mandatat în grupul de coordonare al proiectului ”Dezvoltarea integrată a comunităţii Rome din zona Őrkő” în cadrul Programului de Intervenţii Prioritare

 

19-apr-2010HOTĂRÂREA NR. 87/2010 privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe şi al unităţilor subordonate Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi a statului de funcţii pentru personalul contractual din cadrul unităţilor subordonate Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2010

 

19-apr-2010HOTĂRÂREA NR. 86/2010 privind aprobarea încheierii unui Contract de comodat având ca obiect transmiterea folosinţei gratuite a statuii ecvestre ”Huszár”

 

19-apr-2010HOTĂRÂREA NR. 85/2010 privind stabilirea măsurilor necesare pentru luarea în evidenţă şi analiza solicitărilor de locuinţe pentru tineri destinate închirierii construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 

19-apr-2010HOTĂRÂREA NR. 84/2010 pentru revocarea HCL nr. 81/2010 privind schimbarea coordonatorului proiectului „Dezvoltarea integrată a comunităţii Rome din zona Őrkő” în cadrul Programului de Intervenţii Prioritare

 

19-apr-2010HOTĂRÂREA NR. 83/2010 privind conferirea titlului "PRO URBE" unor persoane din municipiul Sfântu Gheorghe

 

25-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 82/2010 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

25-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 81/2010 privind schimbarea coordonatorul proiectului ”Dezvoltarea integrată a comunităţii Rome din zona Őrkő” în cadrul Programului de Intervenţii Prioritare-REVOCATĂ

 

25-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 80/2010 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice, obiectivului de investiţii „SALĂ DE SPORT MULTIFUNCŢIONALĂ CU 3000 DE LOCURI, SFÂNTU GHEORGHE„

 

25-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 79/2010 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „COMPLEX SPORTIV MULTIFUNCŢIONAL STADIONUL MIC„

 

25-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 78/2010 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice, pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE STRADA MUNCITORILOR – 345 m, INCLUSIV CANALIZARE PLUVIALĂ„

 

25-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 77/2010 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice, pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE STRADA LALELEI – 355 m, INCLUSIV CANALIZARE PLUVIALĂ”

 

25-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 76/2010 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice, pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE STRĂZI, MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, LOT – 3„

 

25-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 75/2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „MODERNIZARE STRADA GHIOCEILOR, BARTÓK BÉLA, MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, JUDEŢUL COVASNA„

 

25-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 74/2010 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice, pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE STRĂZI, TOAMNEI – 250 m, GYERTYÁNFFY FERENC – 225 m, VERII – 130 m INCLUSIV CANALIZARE PLUVIALĂ, STRADA CEFERIŞTILOR – 510 m, INCLUSIV CANALIZARE MENAJERĂ ŞI PLUVIALĂ„

 

25-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 73/2010 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice, pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE STRĂZI, FERMEI – 775 m, CIŞMELEI – 200 m INCLUSIV CANALIZARE PLUVIALĂ„

 

25-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 72/2010 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice, pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE STRĂZI, MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, STRADA CÂMPULUI, STRADA FERENCVÁROS„

 

25-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 71/2010 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice, pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE STRADA, IZVORULUI – 375 m, INCLUSIV CANALIZARE PLUVIALĂ„

 

25-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 70/2010 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice, pentru obiectivul de investiţii „AMENAJARE TROTUARE LA PIAŢA LIBERTĂŢII TRONSON STR. MIKÓ IMRE – STR. KRIZA JÁNOS„

 

25-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 69/2010 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice, pentru obiectivul de investiţii „AMENAJARE TROTUARE LA STR. LUNCA OLTULUI, SFÂNTU GHEORGHE„

 

25-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 68/2010 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice, pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE TROTUARE STRADA GRÓF MIKÓ IMRE, SFÂNTU GHEORGHE„

 

25-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 67/2010 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice, pentru obiectivul de investiţii „AMENAJARE TROTUARE LA STR. VASILE GOLDIŞ, SFÂNTU GHEORGHE„

 

25-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 66/2010 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice, pentru obiectivul de investiţii „AMENAJARE PISTĂ CICLIŞTI PE DIGUL EXISTENT, TRONSON STR. LUNCA OLTULUI – SATUL COŞENI„-ABROGATĂ

 

25-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 65/2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „RESTAURAREA ŞI CONSOLIDAREA PALATULUI BEOR, STR. MARTINOVICS IGNÁC NR. 2, SFÂNTU GHEORGHE„

 

25-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 64/2010 privind vânzarea prin licitatie publică a unui teren situat în str. Ozunului f.n.

 

25-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 63/2010 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren situat pe str. Fabricii în favoarea parohiei Romano Catolice V Sfântu Gheorghe

 

25-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 62/2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Extindere zonă de locuinţe – str. Jókai Mór” Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

 

25-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 61/2010 privind aprobarea proiectului de contract de dare în folosinţă gratuită a unui teren, situat în str. Borviz, în scopul construirii pe acesta a unei locuinţe unifamiliale în baza Legii nr. 15/2003, republicată

 

25-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 60/2010 privind înfiinţarea „Centrului de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc” şi „Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii”-ABROGATĂ

 

25-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 59/2010 privind atribuirea de denumire pentru staţiile de urcare-coborâre şi pentru străzile situate în „Zona cu livezi” din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

25-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 58/2010 privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenuri alăturate, respectiv reglementarea situaţiei juridice a unei construcţii

 

25-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 57/2010 privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului public de producere şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat şi aprobarea Studiului de oportunitate

 

25-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 56/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. TEGA S.A, pe anul 2010

 

25-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 55/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2010

 

25-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 54/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2010

 

25-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 53/2010 privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

 

16-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 52/2010 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice, pentru obiectivul de investiţii „AMENAJAREA SPAŢIILOR PIETONALE ÎN INIMA ORAŞULUI„

 

16-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 51/2010 privind aprobarea proiectului „Centru Social de Urgenţă pentru persoane fără adăpost” din Municipiul Sfântu Gheorghe şi a cheltuielilor legate de proiect

 

16-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 50/2010 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Centru Social de Urgenţă pentru persoane fără adăpost” din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

16-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 49/2010 privind aprobarea proiectului „Promovarea valorilor specifice cu potenţial turistic al municipiului Sfântu Gheorghe şi a zonei turistice de agrement Şugaş Băi” şi a cheltuielilor legate de proiect-ABROGATĂ

 

16-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 48/2010 privind aprobarea proiectului „Centrul Multifuncţional Néri Szent Fülöp, Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

16-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 47/2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2009 a Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe

 

16-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 46/2010 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea mai multor contracte cu complexitate redusă

 

16-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 45/2010 privind reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri situate în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe

 

16-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 44/2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Centru de dezvoltare comenzi numerice şi electronică industrială” din Sfântu Gheorghe

 

16-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 43/2010 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 2/05.03.2010 pentru întocmirea unui plan urbanistic zonal „Modificare PUZ Zona Centru” municipiul Sfântu Gheorghe

 

16-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 42/2010 cu privire la încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Unităţilor din Industria Hotelieră

 

16-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 41/2010 cu privire la instituirea unor măsuri în vederea organizării Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2010

 

16-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 40/2010 privind reprezentarea în justiţie a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

16-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 39/2010 privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local, pentru instituirea fondului de relaţii internaţionale, pe anul 2010

 

16-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 38/2010 privind aprobarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2010

 

16-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 37/2010 privind aprobarea bugetelor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2010

 

16-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 36/2010 privind aprobarea bugetului Asociaţiei “Míves”, subvenţionat din bugetul local pe anul 2010

 

16-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 35/2010 privind aprobarea bugetului Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune” pe anul 2010

 

16-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 34/2010 privind aprobarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2010

 

16-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 33/2010 privind aprobarea bugetului Căminului „Zathureczky Berta” pe anul 2010

 

16-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 32/2010 privind aprobarea bugetului Direcţiei Poliţia Comunitară pe anul 2010

 

16-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 31/2010 privind aprobarea bugetului Casei de Cultură „Kónya Ádám” pe anul 2010

 

16-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 30/2010 privind aprobarea bugetului Teatrului „Andrei Mureşanu” pe anul 2010

 

16-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 29/2010 privind aprobarea bugetului Teatrului „Tamási Áron” pe anul 2010

 

03-mar-2010HOTĂRÂREA NR. 28/2010 privind aprobarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2010

 

25-feb-2010HOTĂRÂREA NR. 27/2010 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

25-feb-2010HOTĂRÂREA NR. 26/2010 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 169/2005 privind înfiinţarea Comisiei de ordine publică

 

25-feb-2010HOTĂRÂREA NR. 25/2010 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii „Centrul Multifuncţional Néri Szent Fülöp din Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

25-feb-2010HOTĂRÂREA NR. 24/2010 privind punerea în valoare a materialului lemnos din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe

 

25-feb-2010HOTĂRÂREA NR. 23/2010 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 55/2009 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

25-feb-2010HOTĂRÂREA NR. 22/2010 privind dezlipirea unui teren situat pe str. Voican

 

25-feb-2010HOTĂRÂREA NR. 21/2010 privind apartamentarea imobilului situat pe str. Vasile Goldiş nr. 3

 

25-feb-2010HOTĂRÂREA NR. 20/2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “CÂMPUL FRUMOS II” D.N. 13 E – Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna

 

25-feb-2010HOTĂRÂREA NR. 19/2010 privind prelungirea contractului de locaţiune nr. 212/11.01.2007 pentru terenul în suprafată de 15 mp, situat în perimetrul construibil al zonei de agrement Şugaş Băi, zona centrală a acestuia, în vecinătatea staţiei de autobuz.

 

25-feb-2010HOTĂRÂREA NR. 18/2010 privind prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. 560/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş, nr. 3

 

25-feb-2010HOTĂRÂREA NR. 17/2010 privind aprobarea utilizării fondului de rulment

 

10-feb-2010HOTĂRÂREA NR. 16/2010 privind atribuirea de denumire pentru Casa de Cultură Municipală Sfântu Gheorghe

 

08-feb-2010HOTĂRÂREA NR. 15/2010 privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al Statului Român şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională “Prof. Dr. C.T. Nicolau”, Centrul de Transfuzie Sanguină Sfântu Gheorghe, respectiv, iniţierea demersurilor legale pentru trecerea unui imobil din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională “Prof. Dr. C.T. Nicolau”, Centrul de Transfuzie Sanguină Sfântu Gheorghe, în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

28-ian-2010HOTĂRÂREA NR. 14/2010 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

28-ian-2010HOTĂRÂREA NR. 13/2010 privind aprobarea însemnelor specifice Municipiului Sfântu Gheorghe

 

28-ian-2010HOTĂRÂREA NR. 12/2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “MAGAZIN KAUFLAND” din Sfântu Gheorghe

 

28-ian-2010HOTĂRÂREA NR. 11/2010 privind alipirea unor terenuri situate pe str. Erege nr. 19

 

28-ian-2010HOTĂRÂREA NR. 10/2010 privind dezlipirea unui teren situat în zona str. Victor Babeş

 

28-ian-2010HOTĂRÂREA NR. 9/2010 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice, pentru obiectivul de investiţii „Prelungirea străzii Nicolae Iorga până la strada Bánki Dónáth, în Municipiul Sfântu Gheorghe„

 

28-ian-2010HOTĂRÂREA NR. 8/2010 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale de creşă cu program de lucru zilnic” din Municipiul Sfântu Gheorghe şi a cheltuielilor legate de proiect

 

28-ian-2010HOTĂRÂREA NR. 7/2010 cu privire la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru proiectul “Dezvoltarea serviciilor sociale de creşă cu program de lucru zilnic” din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-ian-2010HOTĂRÂREA NR. 6/2010 privind asumarea Protocolului de predare - primire a Cinematografului „Arta” din Municipiul Sfântu Gheorghe încheiat la data 31 martie 2009, între R.A.D.E.F. „România Film” şi Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe prin Primar

 

28-ian-2010HOTĂRÂREA NR. 5/2010 privind la încheierea unui Act adiţional la Contractul de asociere nr. 3/2009 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia pentru Animale “NEZ PERCE”

 

28-ian-2010HOTĂRÂREA NR. 4/2010 privind transmiterea în favoarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe a unui imobil proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe Al. Căminului fn.

 

28-ian-2010HOTĂRÂREA NR. 3/2010 privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Bibliotecii Judeţene ,,Bod Péter” a unui imobil, proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. 1 Mai nr. 4

 

28-ian-2010HOTĂRÂREA NR. 2/2010 privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, din cadrul Poliţiei Comunitare şi al Direcţiei de Asistenţă Comunitară, începând cu 01 ianuarie 2010

 

28-ian-2010HOTĂRÂREA NR. 1/2010 privind constituirea Grupului de lucru pentru etapa procedurii de definitivare a Planului Urbanistic Zonal „Zonă Rezidenţială şi Servicii Nord” DN 12 Sfântu Gheorghe şi de realizare a raportului de mediu

 Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină