Duminică, 20. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


23-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 317/2009 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

23-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 316/2009 privind finanţarea nerambursabilă, de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale

 

23-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 315/2009 privind prelungirea duratei Contractului de comodat nr. EC 1362/2004 încheiat cu Asociaţia Rara Avis

 

23-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 314/2009 privind reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe

 

23-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 313/2009 privind vânzarea directă a unui teren proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe situat pe str. Constructorilor nr. 2 către SC BON SWEET BON

 

23-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 312/2009 privind rectificarea bugetului local pe anul 2009

 

23-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 311/2009 privind acordarea burselor de excelenţă în cadrul programului „BURSELE SFÂNTU GHEORGHE” pe anul 2009

 

09-dec-2009 HOTĂRÂREA NR. 310/2009 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii "DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢII LA LUCRAREA - MODERNIZARE TROTUAR PE STRADA GEN. GR. BĂLAN ŞI GÁL SÁNDOR MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, JUD. COVASNA"

 

09-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 309/2009 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii "DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢII LA LUCRAREA - MODERNIZARE TROTUAR PE STRADA 1 DECEMBRIE 1918 PE TRONSONUL ÎNTRE STR. GEN. GR. BĂLAN ŞI PODUL PESTE OLT MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, JUD. COVASNA"

 

09-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 308/2009 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii "DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢII LA LUCRAREA - MODERNIZARE TROTUAR PE STRADA NICOLAE IORGA PE TRONSONUL DE LA STRADA GEN. GRIGORE BĂLAN ŞI STRADA CSÁSZÁR BÁLINT, MUN. SFÂNTU GHEORGHE, JUD. COVASNA"

 

09-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 307/2009 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii "DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢII LA LUCRAREA-MODERNIZARE TROTUAR PE STRADA STADIONULUI (PARTEA VESTICĂ) TRONSONUL ÎNTRE STR. VASILE GOLDIŞ ŞI STR. SPITALULUI MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, JUD. COVASNA"

 

09-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 306/2009 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii " DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢII LA LUCRAREA - MODERNIZARE STRADA PRIMĂVERII MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, JUD. COVASNA"

 

09-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 305/2009 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii "DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢII LA LUCRAREA -MODERNIZARE ZONA CASTANILOR, MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, JUD. COVASNA"

 

09-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 304/2009 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii: “REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINŢE DIN ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI “ADY ENDRE”, “VIITORUL”, “ÎNFRĂŢIRII”, “PESCĂRUŞUL”.

 

09-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 303/2009 privind validarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuire în folosinţă gratuită tinerilor, potrivit Legii nr. 15/2003 republicată, în urma dezlipirii unor parcele de teren, situate pe str. Borvíz

 

09-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 302/2009 privind aprobarea ”PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – LOCUINŢE STR. DÓZSA GYÖRGY NR. 36”

 

09-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 301/2009 privind aprobarea „Planului Urbanistic Zonal - Locuinţe Str. Energiei, Sfântu Gheorghe”

 

09-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 300/2009 privind modificarea statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din cadrul Poliţiei Comunitare din municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu 01 decembrie 2009

 

09-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 299/2009 privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, al proiectului de management câştigător şi a duratei pentru care se va încheia contractul pentru încredinţarea managementului Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe

 

09-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 298/2009 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 251/2009 privind aprobarea proiectului „Servicii administrative, de gestiune şi informaţie electronică comunitară (SAGIEC) la nivelul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe”

 

09-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 297/2009 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a patru locaţii domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe, destinate pentru activităţi complementare celor două patinoare artificiale din Sfântu Gheorghe

 

02-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 296/2009 Privind modificarea şi completarea HCL nr. 275/2009 privind aprobarea proiectului „Crearea şi modernizarea infrastructurii de agrement în Şugaş-Băi, Municipiul Sfântu Gheorghe, utilităţi publice-private” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

02-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 295/2009 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 113/2009 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia pentru animale „NEZ PERCE”

 

02-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 294/2009 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu Instituţia Prefectului Judeţului Covasna şi Consiliul Judeţean Covasna în vederea aplicării la Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” prin participarea la proiectul „Multilingvism şi performanţă în administraţia publică din judeţul Covasna”

 

02-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 293/2009 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu Instituţia Prefectului Judeţului Covasna şi Consiliul Judeţean Covasna în vederea aplicării la Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” prin participarea la proiectul „Dezvoltarea serviciilor publice în judeţul Covasna”

 

02-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 292/2009 privind schimbarea din funcţie a viceprimarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Bálint Iosif

 

02-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 291/2009 privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmirea unui plan urbanistic zonal „Construire spaţii pentru comercializarea plantelor şi prestări servicii în domeniul grădinăritului” Chilieni – DN12

 

02-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 290/2009 privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii în baza Legii nr. 15/2003, republicată, a terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe

 

02-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 289/2009 privind reglementarea situatiei juridice a unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

02-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 288/2009 privind stabilirea cuantumului chiriei pentru locuinţele din Centrele sociale din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

02-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 287/2009 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 74/1999 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe-ABROGATĂ

 

02-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 286/2009 privind trecerea dreptului de administrare asupra unui imobil domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe de la Consiliul de administraţie al Grupului Şcolar Agricol şi Industrie Alimentară “Gámán János” Sfântu Gheorghe la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

02-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 285/2009 privind prelungirea Contractului de locaţiune nr. 333/2005 încheiat cu S.C. „IRIS" Farmacie Comerţ Servicii S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

02-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 284/2009 privind concesionarea fără licitaţie publică a unor terenuri pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate

 

02-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 283/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2010

 

02-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 282/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010

 

02-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 281/2009 privind alocarea unei sume de bani Asociaţiei Răniţilor şi Urmaşii Eroilor Martiri

 

02-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 280/2009 cu privire la rectificarea bugetului Teatrului Tamási Áron pe anul 2009

 

02-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 279/2009 cu privire la rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2009

 

02-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 278/2009 privind rectificarea bugetului local pe anul 2009

 

02-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 277/2009 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe pe perioada 2008-2018

 

02-dec-2009HOTĂRÂREA NR. 276/2009 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

16-noi-2009HOTĂRÂREA NR. 275/2009 privind aprobarea proiectului „Crearea şi modernizarea infrastructurii de agrement în Şugaş-Băi, Municipiul Sfântu Gheorghe, utilităţi publice - private” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

16-noi-2009HOTĂRÂREA NR. 274/2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Crearea şi modernizarea infrastructurii de agrement în Şugaş-Băi, Municipiul Sfântu Gheorghe, utilităţi publice - private”

 

09-noi-2009HOTĂRÂREA NR. 273/2009 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 19/2009 privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al Statului Român şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională, Centrul de Transfuzie Sanguină Sfântu Gheorghe, respectiv, iniţierea demersurilor legale pentru trecerea unui imobil din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul Naţional de Hematologie Trasfuzională, Centrul de Transfuzie Sanguină Sfântu Gheorghe, în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe-ABROGATĂ

 

02-noi-2009HOTĂRÂREA NR. 272/2009 privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al S.C. Compania Naţională de Investiţii -C.N.I. S.A. Bucureşti asupra unui teren situat în Şugaş Băi

 

02-noi-2009HOTĂRÂREA NR. 271/2009 privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2009

 

29-oct-2009HOTĂRÂREA NR. 270/2009 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 123/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009 cu modificările şi completările ulterioare

 

29-oct-2009HOTĂRÂREA NR. 269/2009 privind aprobarea Listei construcţiilor şi instalaţiilor propuse spre dezafectare în Studiul de fezabilitate al proiectului „Dezvoltarea mediului de afaceri în Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea sitului industrial poluat şi crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor”

 

29-oct-2009HOTĂRÂREA NR. 268/2009 privind aprobarea Avizului de oportunitate pentru întocmirea unui Plan Urbanistic Zonal „Centru de dezvoltare comenzi numerice şi electrică industrială” Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Izvorului nr. 6/B

 

29-oct-2009HOTĂRÂREA NR. 267/2009 privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 9/05.10.2009 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – “PUZ LOCUINŢE STR. DÓZSA GYÖRGY” Municipiul Sfântu Gheorghe

 

29-oct-2009HOTĂRÂREA NR. 266/2009 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

29-oct-2009 HOTĂRÂREA NR. 265/2009 privind modificarea şi completarea H. C. L. nr. 137/2008 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

29-oct-2009HOTĂRÂREA NR. 264/2009 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 101/2002 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, republicată

 

29-oct-2009HOTĂRÂREA NR. 263/2009 privind circulaţia pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe a vehiculelor cu tracţiune animală, a maşinilor şi utilajelor autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole şi forestiere-ABROGATĂ

 

29-oct-2009HOTĂRÂREA NR. 262/2009 privind aplicarea Consiliului Local la Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa prioritară 4, Domeniu major de intervenţie 4.2

 

29-oct-2009 HOTĂRÂREA NR. 261/2009 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui imobil situat pe str. Kós Károly, nr. 19/A, în favoarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe

 

29-oct-2009 HOTĂRÂREA NR. 260/2009 privind modificarea şi completarea unor hotărâri având ca obiect serviciul public de transport local de călători deservit de S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

29-oct-2009HOTĂRÂREA NR. 259/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2009

 

29-oct-2009HOTĂRÂREA NR. 258/2009 privind recalcularea chiriei la blocurile de locuinţe construite în baza Legii nr. 152/1998 pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani

 

29-oct-2009HOTĂRÂREA NR. 257/2009 privind aprobarea redevenţei pentru locurile de veci şi a tarifelor aferente serviciilor prestate în cadrul cimitirului comun

 

29-oct-2009HOTĂRÂREA NR. 256/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Sfântu Gheorghe

 

29-oct-2009HOTĂRÂREA NR. 255/2009 privind modificarea statului de funcţii pentru personalul din cadrul Casei de cultură a municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 01 noiembrie 2009

 

29-oct-2009HOTĂRÂREA NR. 254/2009 privind modificarea statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 01 noiembrie 2009

 

29-oct-2009 HOTĂRÂREA NR. 253/2009 privind concesionarea fără licitaţie publică a unor terenuri pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate

 

29-oct-2009HOTĂRÂREA NR. 252/2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Parc Industrial Mixt –Dezvoltarea Mediului de Afaceri în Municipiul Sfântu Gheorghe, prin crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor Câmpul Frumos – Sfântu Gheorghe”

 

26-oct-2009HOTĂRÂREA NR. 251/2009 privind aprobarea proiectului „Servicii administrative, de gestiune şi informaţie electronică comunitară (SAGIEC) la nivelul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe”

 

26-oct-2009 HOTĂRÂREA NR. 250/2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile externe în valoare de 12.000.000 euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD

 

22-oct-2009HOTĂRÂREA NR. 249/2009 privind încheierea unui Act adiţional la Convenţia privind “Finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor “, subprogramul “Lucrări prioritare de reabilitare reţele apă potabilă şi de extindere a reţelelor de canalizare în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”

 

16-oct-2009HOTĂRÂREA NR. 248/2009 privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Covasna

 

16-oct-2009HOTĂRÂREA NR. 247/2009 privind iniţierea demersurilor legale pentru trecerea unor drumuri şi sectoare de drumuri, proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, din administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. a activităţilor de interes naţional

 

16-oct-2009HOTĂRÂREA NR. 246/2009 privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită asupra unor imobile domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe, situate în Cartierul Câmpul Frumos în favoarea Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

 

14-oct-2009HOTĂRÂREA NR. 245/2009 privind constituirea unei comisii speciale pentru examinarea şi verificarea modului de respectare a procedurilor legale şi a tuturor aspectelor legate de derularea contractelor si lucrărilor având ca obiect lucrări de reabilitare în centrul Municipiului Sfântu Gheorghe în anul 2009

 

08-oct-2009HOTĂRÂREA NR. 244/2009 privind aplicarea la programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

 

08-oct-2009HOTĂRÂREA NR. 243/2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe

 

08-oct-2009HOTĂRÂREA NR. 242/2009 privind organizarea concursului de proiecte de management în vederea încredinţării managementului Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe

 

08-oct-2009HOTĂRÂREA NR. 241/2009 privind aprobarea ”Planului Urbanistic Zonal – “EXTINDERE INTRAVILAN ŞUGAŞ BĂI”

 

08-oct-2009HOTĂRÂREA NR. 240/2009 privind aplicarea la programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

 

30-sep-2009HOTĂRÂREA NR. 239/2009 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

30-sep-2009HOTĂRÂREA NR. 238/2009 privind înfiinţarea Comisiei de analiză a Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe

 

30-sep-2009HOTĂRÂREA NR. 237/2009 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea mediului de afaceri în Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea sitului industrial poluat şi crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

30-sep-2009HOTĂRÂREA NR. 236/2009 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Dezvoltarea mediului de afaceri în Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea sitului industrial poluat şi crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor”

 

30-sep-2009HOTĂRÂREA NR. 235/2009 privind aprobarea dezlipirii unui teren, situat în str. Bolyai János nr. 12-14

 

30-sep-2009HOTĂRÂREA NR. 234/2009 privind aprobarea Avizului de oportunitate pentru întocmirea unui plan urbanistic zonal PUZ „ZONĂ LOCUINŢE ŞI SERVICII (Carmangerie)” str. Ţigaretei nr. 60

 

30-sep-2009HOTĂRÂREA NR. 233/2009 privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmirea unui plan urbanistic zonal PUZ „ZONĂ LOCUINŢE ŞI SERVICII” str. Arcuşului

 

30-sep-2009HOTĂRÂREA NR. 232/2009 privind modificarea Planului Urbanistic Zonal “Ansamblu de locuinţe Borvíz II” Sfântu Gheorghe

 

30-sep-2009HOTĂRÂREA NR. 231/2009 privind analizarea aspectelor de natură urbanistică în zona Kolcza-tag din municipiul Sfântu Gheorghe

 

30-sep-2009HOTĂRÂREA NR. 230/2009 privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 6872/2007 şi achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a „Grotei Saline” proprietatea S.C. Hentil S.R.L., amenajată în incinta Bazei de Înot şi Recreere din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

30-sep-2009HOTĂRÂREA NR. 229/2009 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice, pentru obiectivul de investiţii "CONSTRUIRE CASE MORTUARE LA CHILIENI ŞI COŞENI. MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, JUDEŢUL COVASNA."

 

30-sep-2009HOTĂRÂREA NR. 228/2009 pentru modificarea H.C.L. nr. 13/2004 privind aprobarea închirierii directe prin contractare către S.C. Romtelecom S.A. a unor terenuri ocupate de cabine telefonice

 

30-sep-2009HOTĂRÂREA NR. 227/2009 pentru prelungirea unui contract de locaţiune încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. HOMA S.R.L.

 

30-sep-2009HOTĂRÂREA NR. 226/2009 privind concesionarea fără licitaţie publică a unor terenuri pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate

 

30-sep-2009HOTĂRÂREA NR. 225/2009 privind aprobarea listei cu beneficiarii Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedaţi foştilor proprietari

 

30-sep-2009HOTĂRÂREA NR. 224/2009 privind delegarea administrării unui spaţiu domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, către Consiliul de administraţie al Grădiniţei cu program prelungit “Gulliver” Sfântu Gheorghe

 

30-sep-2009HOTĂRÂREA NR. 223/2009 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2010

 

30-sep-2009HOTĂRÂREA NR. 222/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

 

30-sep-2009HOTĂRÂREA NR. 221/2009 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului, din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public, precum şi din cadrul Serviciului Public Administrare Parcări din municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu 01 septembrie 2009

 

30-sep-2009HOTĂRÂREA NR. 220/2009 privind modificarea H.C.L. nr. 87/2009 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe în adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TEGA S.A.

 

30-sep-2009HOTĂRÂREA NR. 219/2009 privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară, pe anul 2009

 

30-sep-2009HOTĂRÂREA NR. 218/2009 cu privire la rectificarea bugetului Politiei Comunitare pe anul 2009

 

30-sep-2009HOTĂRÂREA NR. 217/2009 cu privire la rectificarea bugetului Casei de Cultură Municipală pe anul 2009

 

30-sep-2009HOTĂRÂREA NR. 216/2009 privind rectificarea bugetului pe anul 2009

 

30-sep-2009HOTĂRÂREA NR. 215/2009 cu privire la validarea mandatului unui consilier

 

21-sep-2009HOTĂRÂREA NR. 214/2009 privind aprobarea dezlipirii unui teren, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, Câmpul Frumos

 

21-sep-2009HOTĂRÂREA NR. 213/2009 cu privire la sprijinirea bisericilor creştine din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

21-sep-2009HOTĂRÂREA NR. 212/2009 privind alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul local pentru finanţarea proiectului “Reabilitarea infrastructurii de schi în zona Şugaş-Băi”

 

21-sep-2009HOTĂRÂREA NR. 211/2009 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren situat în Str. Crângului către S.C. Compania Naţională de Investiţii C.N.I.-S.A., în vederea construirii unei Săli de Sport

 

07-sep-2009HOTĂRÂREA NR. 210/2009 privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari

 

07-sep-2009HOTĂRÂREA NR. 209/2009 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 17/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate şi a unităţilor subordonate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară, republicată

 

07-sep-2009HOTĂRÂREA NR. 208/2009 privind aprobarea ordinii de prioritate la repartiţia locuinţelor din centrele sociale

 

07-sep-2009HOTĂRÂREA NR. 207/2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea şi consolidarea integrală a corpului A din complexul de clădiri al Liceului Teoretic Mikes Kelemen din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

07-sep-2009HOTĂRÂREA NR. 206/2009 privind reglementarea situatiei juridice a unui teren situat în str. Constructorilor nr. 2 şi concesionarea directă a acestuia către S.C. BON SWEET BON S.R.L.

 

07-sep-2009HOTĂRÂREA NR. 205/2009 privind reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe

 

07-sep-2009HOTĂRÂREA NR. 204/2009 privind modificarea listei de investiţii anexă a bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2009

 

07-sep-2009HOTĂRÂREA NR. 203/2009 privind modificarea şi completarea Actului constitutiv al S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe

 

07-sep-2009HOTĂRÂREA NR. 202/2009 privind numirea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor al S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe

 

07-sep-2009HOTĂRÂREA NR. 201/2009 privind rectificarea bugetului pe anul 2009

 

07-sep-2009HOTĂRÂREA NR. 200/2009 cu privire la încetarea mandatului unui consilier

 

31-aug-2009HOTĂRÂREA NR. 199/2009 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

31-aug-2009 HOTĂRÂREA NR. 198/2009 privind aprobarea proiectului „Strategia de dezvoltare locală: bună guvernare şi parteneriat” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

13-aug-2009HOTĂRÂREA NR. 197/2009 privind modificarea HCL nr. 108/2009 privind transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului situat pe str. Mikes Kelemen nr. 39 în favoarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară şi aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii „Centrul Social de Urgenţă pentru familii şi persoane aflate în situaţie de risc social din Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

13-aug-2009HOTĂRÂREA NR. 196/2009 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice, obiectivului de investiţii pentru lucrarea: DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢIE "Locuinţe sociale construite în baza Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare din str. Ţigaretei nr. 75, municipiul Sfântu Gheorghe, jud.Covasna"

 

13-aug-2009HOTĂRÂREA NR. 195/2009 privind schimbarea regimului juridic a unui teren forestier din fondul forestier naţional, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe

 

13-aug-2009HOTĂRÂREA NR. 194/2009 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren situat pe str. Vânătorilor fn. către S.C. Compania Naţională de Investiţii „C.N.I. – S.A., în vederea construirii unui bazin de înot-REVOCATĂ ART. 3,4,5,6

 

13-aug-2009HOTĂRÂREA NR. 193/2009 pentru obiectivul de investiţii "LOCUINŢE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII,ZONA STR. BORVIZ, MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE"

 

13-aug-2009 HOTĂRÂREA NR. 192/2009 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren situat pe str. Borvíz f.n. către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în vederea construirii unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii

 

10-aug-2009HOTĂRÂREA NR. 191/2009 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice, obiectivului de investiţii pentru lucrarea: DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢIE -REVOCATĂ

 

10-aug-2009HOTĂRÂREA NR. 190/2009 Privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii privind proiectul „Reabilitarea şi consolidarea integrală a corpului „A” din complexul de clădiri al Liceului Teoretic Mikes Kelemen din Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

30-iul-2009HOTĂRÂREA NR. 189/2009 privind modificarea H.C.L. nr. 68/2007 privind aprobarea asocieriii între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. COMERŢ ŞI SRVICII „MINERVA” S.R.L.

 

30-iul-2009HOTĂRÂREA NR. 188/2009 privind revocarea H.C.L. nr. 163/2009 privind încheierea unui contract de furnizare de servicii cu S.C. EUROPE MEDIA S.R.L.

 

30-iul-2009HOTĂRÂREA NR. 187/2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Cartier Rezidenţial Str. Borviz

 

30-iul-2009HOTĂRÂREA NR. 186/2009 privind modificarea H.C.L. nr. 202/2008 privind aprobarea contractării unei linii de finanţare rambursabilă internă în valoare de 2.000.000 lei şi a H.C.L. nr. 162/2009 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 202/2008

 

30-iul-2009HOTĂRÂREA NR. 185/2009 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

30-iul-2009HOTĂRÂREA NR. 184/2009 privind instituirea programului de sprijinire a tinerilor în Municipiul Sfântu Gheorghe”BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”

 

30-iul-2009HOTĂRÂREA NR. 182/2009 privind aprobarea încheierii unei Convenţii de colaborare între Consiliul Local Sfântu Gheorghe şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna în vederea punerii în aplicare a tuturor procedurilor şi practicilor legale în domeniul protecţiei copilului

 

30-iul-2009HOTĂRÂREA NR. 181/2009 privind aprobarea transferului serviciului de asistenţă medicală comunitară şi de asistenţă medicală desfăşurată în unităţile de învăţământ din Sfântu Gheorghe

 

30-iul-2009HOTĂRÂREA NR. 180/2009 privind aprobarea proiectului cu titlul “Centru Social de Urgenţă pentru familii şi persoane aflate în situaţie de risc social” din Municipiul Sfântu Gheorghe şi a cheltuielilor legate de proiect

 

30-iul-2009HOTĂRAREA NR. 179/2009 privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unor parcele de teren situate în zona de agrement Şugaş-Băi, în vederea construirii unor case de vacanţă

 

30-iul-2009HOTĂRÂREA NR. 178/2009 privind reglementarea situaţiei juridice a terenului situat în municipiul Sfântu Gheorghe Str. Loc. Păiuş David

 

30-iul-2009HOTĂRÂREA NR. 177/2009 privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unui teren în suprafaţă de 1628 mp, situat în Sfântu Gheorghe, pe str. Lt. Păiuş David, f.nr.

 

30-iul-2009HOTĂRÂREA NR. 176/2009 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui teren de construcţii situat în str. Romulus Cioflec, f.nr.

 

30-iul-2009HOTĂRÂREA NR. 175/2009 privind schimbarea regimului juridic a unui teren forestier din fondul forestier naţional, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe

 

30-iul-2009HOTĂRÂREA NR. 174/2009 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice, obiectivului de investiţii " DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢIE ÎN VEDEREA CREŞTERII PERFORMANŢEI ENERGETICE (DALI) PENTRU BLOC 43 A,B STR.DALIEI NR.4 ŞI BLOC 44 STR.DALIEI NR.2 DIN MUN.SF.GHEORGHE, JUD.COVASNA" FAZA II

 

30-iul-2009HOTĂRÂREA NR. 173/2009 privind transmiterea în administrarea Casei de Cultură Municipală Sfântu Gheorghe a imobilului domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, situat în str. Körösi Csoma Sándor, nr.6-REVOCATĂ

 

30-iul-2009HOTĂRÂREA NR. 172/2009 privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 1/1998 încheiat cu S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe

 

30-iul-2009HOTĂRÂREA NR. 171/2009 privind numirea mandatarilor Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe ca reprezentanţi ai Adunării generale a asociaţilor a S.C. URBAN-LOCATO S.R.L.

 

30-iul-2009HOTĂRÂREA NR. 171/2009 privind numirea mandatarilor Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe ca reprezentanţi ai Adunării generale a asociaţilor a S.C. URBAN-LOCATO S.R.L.

 

30-iul-2009HOTĂRÂREA NR. 170/2009 privind numirea mandatarilor Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe ca reprezentanţi ai Adunării generale a acţionarilor a S.C. MULTI-TRANS S.A.

 

30-iul-2009HOTĂRÂREA NR. 169/2009 privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 4381/1998 încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, privind serviciile de salubrizare stradală, deszăpezire şi împrăştiere de material antiderapant în municipiul Sfântu Gheorghe

 

30-iul-2009HOTĂRÂREA NR. 168/2009 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Andrei Mureşanu” din municipiul Sfântu-Gheorghe, începând cu 01. august 2009

 

30-iul-2009HOTĂRÂREA NR. 167/2009 privind aprobarea cotizaţiei anuale a Municipiului Sfântu Gheorghe pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “AQUACOV”

 

30-iul-2009HOTĂRÂREA NR. 166/2009 privind rectificarea bugetului pe anul 2009

 

30-iul-2009HOTĂRÂREA NR. 165/2009 cu privire la rectificarea bugetului Teatrului Tamási Áron pe anul 2009

 

29-iul-2009HOTĂRÂREA NR. 228/2010 privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale al managementului pe durata Contractului de management al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

 

08-iul-2009HOTĂRÂREA NR. 164/2009 privind rectificarea bugetului pe anul 2009

 

08-iul-2009HOTĂRÂREA NR. 163/2009 privind încheierea unui contract de furnizare de servicii cu S.C. EUROPE MEDIA S.R.L.-REVOCATĂ

 

02-iul-2009 HOTĂRÂREA NR. 162/2009 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 202/2008 cu privire la aprobarea contractării unei linii de finanţare rambursabilă internă în valoare de 2.000.000 lei

 

02-iul-2009HOTĂRÂREA NR. 161/2009 pentru achiziţionarea prin negociere directă a unor imobile cu destinaţia de chioşcuri comerciale, situate în str. Crizantemei

 

02-iul-2009HOTĂRÂREA NR. 160/2009 privind închirierea unor spaţii situate în clădirea “Casa cu Arcade”, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

02-iul-2009 HOTĂRÂREA NR. 159/2009 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 74/1999 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe-ABROGATĂ

 

02-iul-2009 HOTĂRÂREA NR. 158/2009 privind vânzarea directă a unui teren aferent construcţiei situate în municipiul Sfântu Gheorghe str. Şoimului nr. 12

 

02-iul-2009HOTĂRÂREA NR. 157/2009 privind stabilirea criteriilor suplimentare de departajare în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată

 

25-iun-2009 HOTĂRÂREA NR. 156/2009 privind aprobarea Actului Adiţional nr.1/2009 la Actul constitutiv al S.C. MULTI-TRANS S.A. şi aprobarea Actului constitutiv actualizat al societăţii

 

25-iun-2009HOTĂRÂREA NR. 155/2009 modificarea H.C.L. nr. 89/2009 privind aprobarea divizării S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe

 

25-iun-2009HOTĂRÂREA NR. 154/2009 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unui teren de construcţii situate pe str. Stadionului fn., domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe

 

25-iun-2009HOTĂRÂREA NR. 153/2009 privind modificarea profilelor transversale în cadrul Planului Urbanistic Zonal “Lotizare - Zona cu Livezi “

 

25-iun-2009HOTĂRÂREA NR. 152/2009 Referitor la modificarea şi completarea H.C.L. nr. 33/2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea Căminului Zathureczky Berta din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

25-iun-2009HOTĂRÂREA NR. 151/2009 referitoare la modificarea şi completarea H.C.L. nr. 6/2009 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii „Reabilitarea Căminului Zathureczky Berta din Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

25-iun-2009HOTĂRÂREA NR. 150/2009 cu privire la rectificarea bugetului Teatrului Tamási Áron pe anul 2009

 

25-iun-2009HOTĂRÂREA NR. 149/2009 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

25-iun-2009HOTĂRÂREA NR. 148/2009 privind aprobarea retragerii Municipiului Sfântu Gheorghe din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru implementarea proiectului “Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna”

 

25-iun-2009HOTĂRÂREA NR. 147/2009 privind modificarea şi completarea HCL nr.112/2000 privind subvenţionarea cheltuielilor materiale de funcţionare la transportul urban de călători şi a abonamentelor de călătorie pe liniile de autobuz deservite de S.C. MULTI-TRANS SA Sfântu Gheorghe

 

25-iun-2009HOTĂRÂREA NR. 146/2009 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 3/16.06.2009 pentru întocmirea PUZ „Amenajare spaţii de prelucrare produse din carne, strada Borvíz”

 

25-iun-2009HOTĂRÂREA NR. 145/2009 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 5/16.06.2009 pentru întocmirea PUZ „CENTRU COMERCIAL Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului”

 

25-iun-2009HOTĂRÂREA NR. 144/2009 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 2/16.06.2009 pentru întocmirea PUZ „Zonă rezidenţială şi servicii Nord – Sfântu Gheorghe”

 

25-iun-2009HOTĂRÂREA NR. 143/2009 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 6/23.06.2009 pentru întocmirea PUZ „Zona Industrială Câmpul Frumos II” DN 13E

 

25-iun-2009HOTĂRÂREA NR. 142/2009 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 1/25.05.2009 pentru întocmirea PUZ „Parc Industrial Mixt Câmpul Frumos – dezvoltarea mediului de afaceri în municipiul Sfântu Gheorghe”

 

25-iun-2009HOTĂRÂREA NR. 142/2009 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 1/25.05.2009 pentru întocmirea PUZ „Parc Industrial Mixt Câmpul Frumos – dezvoltarea mediului de afaceri în municipiul Sfântu Gheorghe”

 

25-iun-2009HOTĂRÂREA NR. 141/2009 privind prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. EC 581/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de stomatologie, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lt. Păiuş David, nr.53

 

25-iun-2009 HOTĂRÂREA NR. 140/2009 cu privire la modificarea actului constitutiv al S.C. URBAN-LOCATO.S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

25-iun-2009HOTĂRÂREA NR. 139/2009 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi al unităţilor subordonate, pe anul 2009

 

17-iun-2009HOTĂRÂREA NR. 138/2009 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 74/1999 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe-ABROGATĂ

 

04-iun-2009HOTĂRÂREA NR. 137/2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea unor străzi din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

04-iun-2009HOTĂRÂREA NR. 136/2009 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Reabilitarea unor străzi din Municipiul Sfântu Gheorghe „

 

28-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 135/2009 privind aprobarea bilanţului contabil al S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A., pe anul 2008

 

28-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 134/2009 privind concesionarea prin negociere directă a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, pe care sunt amplasate puncte de vânzare ale Netwok Press Concept SA Bucureşti-Agenţia Covasna

 

28-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 133/2009 privind instituirea taxei hoteliere pe anul 2010

 

28-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 132/2009 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare reţele de alimentare cu apă, canalizare menajeră, canalizare pluvială şi drenaj în strada Romulus Cioflec” din Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna

 

28-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 131/2009 referitor la modificarea şi completarea H.C.L. nr. 280/2008 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii în zona turistică Şugaş-Băi din Municipiul Sfântu Gheorghe, utilităţi publice-private” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

28-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 130/2009 referitor la modificarea şi completarea H.C.L. nr. 279/2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Reabilitarea infrastructurii în zona turistică Şugaş-Băi din Municipiul Sfântu Gheorghe, utilităţi publice-private”

 

28-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 129/2009 referitor la modificarea şi completarea H.C.L. nr. 278/2008 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii în zona turistică Şugaş-Băi din Municipiul Sfântu Gheorghe, utilităţi publice” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

28-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 128/2009 privind modificarea şi completarea H.C.L nr. 277/2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Reabilitarea infrastructurii în zona turistică Şugaş-Băi din Municipiul Sfântu Gheorghe, utilităţi publice”

 

28-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 127/2009 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

28-mai-2009 HOTĂRÂREA NR. 126/2009 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Pista de ciclişti pe str.Armata Română – DN 13E, traseu barieră CFR – Cartierul Câmpul Frumos, mun.Sf. Gheorghe, Judeţul Covasna”

 

28-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 125/2009 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Amenajare zona gării între bloc 42 - 53” Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna

 

28-mai-2009 HOTĂRÂREA NR. 124/2009 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Strada Zöld Péter” Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna

 

28-mai-2009 HOTĂRÂREA NR. 123/2009 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Strada Dozsa György” Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna

 

28-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 122/2009 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Strada Romulus Cioflec” Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna

 

28-mai-2009 HOTĂRÂREA NR. 121/2009 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Strada József Attila etapa II” Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna

 

28-mai-2009 HOTĂRÂREA NR. 120/2009 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Strada Podeţului” Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna

 

28-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 119/2009 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Strada Oltului” Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna

 

28-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 118/2009 privind aprobarea Documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Strada Bisericii” Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna

 

28-mai-2009 HOTĂRÂREA NR. 117/2009 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Strada Körösi Csoma Sándor” Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna

 

28-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 116/2009 privind dezlipirea unui teren situat pe str. Păiuş David

 

28-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 115/2009 privind concesionarea fără licitaţie publică a unor terenuri pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate

 

28-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 114/2009 privind modificarea contractului de asociere încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Composesoratelor „MURGO”

 

28-mai-2009 HOTĂRÂREA NR. 113/2009 privind la încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia pentru animale “NEZ PERCE”

 

28-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 112/2009 privind asocierea Municipiului Sfântu Gheorghe cu judeţul Covasna şi cu alte unităţi administrativ-teritoriale în vederea înfiinţării Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Covasna”

 

28-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 111/2009 privind atribuirea în folosintă gratuită a unui spatiu situat în mun. Sf. Gheorghe, str. Sporturilor, nr. 15, bl. 21, sc A, apt. 1, Bibliotecii Judetene “Bod Péter”, în scopul utilizării acestuia ca bibliotecă

 

28-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 110/2009 privind reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 109/2009 privind aprobarea proiectului „Centrul Social de Urgenţă pentru persoane fără adăpost” din Municipiul Sfântu Gheorghe şi a cheltuielilor legate de proiect

 

28-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 108/2009 privind transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului situat pe str. Mikes Kelemen nr. 39 în favoarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară şi aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii „Centrul Social de Urgenţă pentru familii şi persoane aflate în situaţie de risc social din Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

28-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 107/2009 privind achiziţionarea unui imobil situat pe str. Bisericii nr. 3, proprietatea numiţilor Antus József, Antus Ibolya şi Debreczi Sándor-József

 

28-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 106/2009 privind sistarea stării de indiviziune asupra unui teren aferent construcţiei situate pe str. Kőrösi Csoma Sándor nr. 25

 

28-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 105/2009 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Sfântu Gheorghe aprobat prin H.C.L. nr. 162/2008

 

28-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 104/2009 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Tamási Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu 01 mai 2009

 

28-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 103/2009 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Andrei Mureşanu” din Municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu 01 mai 2009

 

28-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 102/2009 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 4397/2003 încheiat cu S.C. GOLD CARP S.R.L.

 

28-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 101/2009 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 4381/1998 încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, privind serviciile de transport şi depozitare deşeuri solide, salubrizare stradală, deszăpezire şi împrăştiere de material antiderapant în municipiul Sfântu Gheorghe-ABROGATĂ

 

28-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 100/2009 privind aprobarea bilanţului contabil al S.C. MULTI-TRANS S.A., pe anul 2008

 

28-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 99/2009 privind rectificarea bugetului Direcţiei Poliţia Comunitară, pe anul 2009

 

28-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 98/2009 privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2009

 

22-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 97/2009 privind modificarea H.C.L. nr. 55/2009 referitoare la aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Sfântu Gheorghe

 

22-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 96/2009 privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită asupra unor imobile în favoarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna

 

22-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 95/2009 privind stabilirea duratei dreptului de administrare a Universităţii „Babeş- Bolyai” Cluj Napoca asupra imobilului „Centrala termică Simeria IV” .

 

15-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 94/2009 privind asocierea Municipiului Sfântu Gheorghe cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „SEPSI”

 

15-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 93/2009 privind desfiinţarea contractului de concesiune nr. 4876/25.08.2006, încheiat între concedentul Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi concesionarul Bálint Attila István

 

15-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 92/2009 pentru abrogarea H.C.L. nr. 48/2004 privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 169/2003 referitoare la aprobarea înfiinţării serviciului public de interes local „Centrul Socio-Medical pentru Persoane Vârstnice”

 

15-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 91/2009 privind aprobarea proiectului „Extinderea clădirilor în vederea modernizării atelierelor şcolare şi a laboratoarelor la Grupul Şcolar Puskás Tivadar din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

15-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 90/2009 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe care aparţin domeniului privat al Municipiului Sfântu Gheorghe şi care au fost prelungite potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 8/2004

 

15-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 89/2009 privind aprobarea divizării S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe

 

15-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 89/2009 privind aprobarea divizării S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe

 

15-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 88/2009 privind prelungirea unui mandat de administrator la S.C. TEGA S.A

 

15-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 87/2009 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TEGA S.A.

 

15-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 86/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. TEGA S.A., pe anul 2008

 

15-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 85/2009 privind aprobarea bilanţului contabil al S.C. TEGA S.A., pe anul 2008

 

15-mai-2009HOTĂRÂREA NR. 84/2009 privind rectificarea bugetului Municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2009

 

27-apr-2009HOTĂRÂREA NR. 83/2009 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

27-apr-2009HOTĂRÂREA NR. 82/2009 privind administrarea S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

27-apr-2009HOTĂRÂREA NR. 82/2009 privind administrarea S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

27-apr-2009HOTĂRÂREA NR. 81/2009 privind achiziţionarea unui imobil situat pe str. Mikes Kelemen nr. 39, proprietatea S.C.Bravcof S.A. cu sediul în municipiul Braşov

 

27-apr-2009HOTĂRÂREA NR. 80/2009 privind aprobarea Documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE TERMICĂ A 18 BLOCURI DE LOCUINŢE DIN ASOCIATIILE DE PROPRIETARI: SÂRGUINŢA, SPERANŢA, NR.17, MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE – JUDEŢUL COVASNA” Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna

 

14-apr-2009HOTĂRÂREA NR. 79/2009 privind achiziţionarea unor imobile situate în Şugas Băi, proprietatea S.C.T.A. OLTUL S.A.

 

09-apr-2009HOTĂRÂREA NR. 78/2009 privind aprobarea procedurii în vederea obţinerii avizului prealabil de oportunitate întocmit în baza Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare

 

09-apr-2009HOTĂRÂREA NR. 77/2009 cu privire la conferirea post - mortem a titlului „PRO URBE” domnului Kónya Ádám

 

09-apr-2009HOTĂRÂREA NR. 76/2009 privind conferirea titlului "PRO URBE" unor persoane din municipiul Sfântu Gheorghe

 

09-apr-2009HOTĂRÂREA NR. 75/2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate al proiectului „Extinderea clădirilor în vederea modernizării atelierelor şcolare şi a laboratoarelor la Grupul Şcolar Puskás Tivadar din Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

09-apr-2009HOTĂRÂREA NR. 74/2009 cu privire la încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Unităţilor din Industria Hotelieră

 

09-apr-2009HOTĂRÂREA NR. 73/2009 privind administrarea păşunilor, organizarea păşunatului şi stabilirea taxelor de păşunat pe anul 2009

 

09-apr-2009HOTĂRÂREA NR. 72/2009 privind achiziţionarea unui imobil situat pe str. Gróf Mikó Imre nr. 7

 

09-apr-2009HOTĂRÂREA NR. 71/2009 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 101/2002 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

09-apr-2009 HOTĂRÂREA NR. 70/2009 privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local, pentru instituirea fondului de relaţii internaţionale, pe anul 2009

 

09-apr-2009HOTĂRÂREA NR. 69/2009 privind rectificarea bugetului pe anul 2009

 

09-apr-2009HOTĂRÂREA NR. 68/2009 privind aprobarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare în cadrul instituţiilor de învăţământ pe anul 2009

 

09-apr-2009HOTĂRÂREA NR. 67/2009 privind aprobarea bugetelor instituţiilor de învăţământ pe anul 2009

 

09-apr-2009HOTĂRÂREA NR. 66/2009 privind aprobarea bugetului Asociaţiei “Mives” subvenţionat din bugetul local

 

09-apr-2009HOTĂRÂREA NR. 65/2009 privind aprobarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2009

 

09-apr-2009HOTĂRÂREA NR. 64/2009 privind aprobarea bugetului Căminului “Zathureczky Berta” pe anul 2009

 

09-apr-2009HOTĂRÂREA NR. 63/2009 privind aprobarea bugetului Poliţiei Comunitare pe anul 2009

 

09-apr-2009HOTĂRÂREA NR. 62/2009 privind aprobarea bugetului Casei de Cultură Municipală pe anul 2009

 

09-apr-2009HOTĂRÂREA NR. 61/2009 privind aprobarea bugetului Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune” pentru perioada 01 ianuarie – 30 aprilie 2009

 

09-apr-2009HOTĂRÂREA NR. 60/2009 privind aprobarea bugetului Teatrului „Andrei Mureşanu” pe anul 2009

 

09-apr-2009HOTĂRÂREA NR. 59/2009 privind aprobarea bugetului Teatrului „Tamási Áron” pe anul 2009

 

09-apr-2009HOTĂRÂREA NR. 58/2009 privind aprobarea trecerii Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune-Háromszék” din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în subordinea Consiliului Judeţean Covasna

 

30-mar-2009HOTĂRÂREA NR. 57/2009 privind aprobarea declanşării procesului de divizare parţială al S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe

 

30-mar-2009HOTĂRÂREA NR. 56/2009 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

30-mar-2009HOTĂRÂREA NR. 55/2009 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Sfântu Gheorghe

 

30-mar-2009HOTĂRÂREA NR. 54/2009 privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Consiliul de conducere a asocierii înfiinţate cu S.C. COMERŢ ŞI SERVICII „MINERVA” S.R.L., în baza H.C.L. nr. 68/2007

 

30-mar-2009HOTĂRÂREA NR. 53/2009 cu privire la instituirea unor măsuri în vederea organizării Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2009

 

30-mar-2009HOTĂRÂREA NR. 52/2009 privind numirea comisiei de cenzori şi numirea unui cenzor supleant la S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

30-mar-2009HOTĂRÂREA NR. 51/2009 privind aprobarea bugetului local pe anul 2009

 

30-mar-2009HOTĂRÂREA NR. 50/2009 privind încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2008

 

30-mar-2009HOTĂRÂREA NR. 49/2009 privind aprobarea proiectului „Amenajarea spaţiilor pietonale din centrul istoric al Municipiului Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

30-mar-2009HOTĂRÂREA NR. 48/2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Amenajarea spaţiilor pietonale din centrul istoric al Municipiului Sfântu Gheorghe”

 

30-mar-2009HOTĂRÂREA NR. 47/2009 privind aprobarea proiectului „ Restaurarea, refuncţionalizarea Casei Bene din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

30-mar-2009HOTĂRÂREA NR. 46/2009 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Restaurarea, refuncţionalizarea Casei Bene din Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

30-mar-2009HOTĂRÂREA NR. 45/2009 privind aprobarea proiectului „ Amenajare parcaje subterane şi supraetajate pentru autoturisme din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

30-mar-2009HOTĂRÂREA NR. 44/2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „ Amenajare parcaje subterane şi supraetajate pentru autoturisme din Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

30-mar-2009HOTĂRÂREA NR. 43/2009 privind aprobarea proiectului „ Reabilitarea şi echiparea Cantinei Sociale din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

30-mar-2009HOTĂRÂREA NR. 42/2009 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Reabilitarea şi echiparea Cantinei Sociale din Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

30-mar-2009HOTĂRÂREA NR. 41/2009 privind aprobarea proiectului „ Crearea şi amenajarea spaţiilor verzi din strada Cimitirului, Municipiului Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

30-mar-2009HOTĂRÂREA NR. 40/2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „ Crearea şi amenajarea spaţiilor verzi din strada Cimitirului, Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

30-mar-2009HOTĂRÂREA NR. 39/2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea unor străzi din zona de acţiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

30-mar-2009HOTĂRÂREA NR. 38/2009 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Reabilitarea unor străzi din zona de acţiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe”

 

20-mar-2009HOTĂRÂREA NR. 37/2009 privirnd iniţierea procedurii de contractare a unei finanţări rambursabile în valoare de 11.500.000 Euro

 

04-mar-2009HOTĂRÂREA NR. 36/2009 privind reprezentarea în justiţie a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

04-mar-2009HOTĂRÂREA NR. 35/2009 privind anularea creanţelor fiscale restante datorate bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu valoare mai mică sau egală de 10 lei

 

04-mar-2009HOTĂRÂREA NR. 34/2009 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

04-mar-2009HOTĂRÂREA NR. 33/2009 Privind aprobarea proiectului „Reabilitarea Căminului Zathureczky Berta din Municipiul Sfântu Gheorghe”şi a cheltuielilor legate de proiect

 

04-mar-2009HOTĂRÂREA NR. 32/2009 privind dezlipirea unui teren situat în Str. Podului

 

04-mar-2009HOTĂRÂREA NR. 31/2009 privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Romano-Catolice nr. IV Sfântu Gheorghe a unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Váradi József nr. 96

 

04-mar-2009HOTĂRÂREA NR. 30/2009 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 281/2008 privind aprobarea criteriilor de punctaj pentru locuinţele din centrele sociale (cameră socială, locuinţă socială, apartament social)

 

04-mar-2009HOTĂRÂREA NR. 29/2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul “Centru Social de Urgenţă pentru persoane fără adăpost din Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

04-mar-2009HOTĂRÂREA NR. 28/2009 privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren pentru extinderea construcţiei pe terenul alăturat, respectiv transcrierea şi prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe terenuri alăturate

 

04-mar-2009HOTĂRÂREA NR. 27/2009 privind constatarea încetării unor contracte de concesiune având ca obiect terenuri situate în Şugaş Băi

 

04-mar-2009HOTĂRÂREA NR. 26/2009 privind aprobarea Master Planului pentru Sectorul de Apă şi Canal Judeţul Covasna

 

04-mar-2009HOTĂRÂREA NR. 25/2009 privind ajustarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane prestat de S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe-ABROGATĂ

 

04-mar-2009HOTĂRÂREA NR. 24/2009 privind majorarea capitalului social al S.C. TEGA S.A.

 

04-mar-2009HOTĂRÂREA NR. 23/2009 privind modificarea contractului de concesiune nr. 4380/1998 privind Administrarea Locurilor Publice de Desfacere, încheiat cu S.C. TEGA S.A.

 

04-mar-2009HOTĂRÂREA NR. 22/2009 privind modificarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare şi deszăpezire prestat de S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

04-mar-2009HOTĂRÂREA NR. 21/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de administrare a pieţelor prestat de S.C. TEGA S.A.

 

04-mar-2009HOTĂRÂREA NR. 20/2009 privind iniţierea demersurilor legale în vederea preluării Clubului Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe şi a bazei materiale sportive aferente

 

12-feb-2009HOTĂRÂREA NR. 19/2009 privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al Statului Român şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională, Centrul de Transfuzie Sanguină Sfântu Gheorghe, respectiv, iniţierea demersurilor legale pentru trecerea unui imobil din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul Naţional de Hematologie Trasfuzională, Centrul de Transfuzie Sanguină Sfântu Gheorghe, în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe-ABROGATĂ

 

29-ian-2009HOTĂRÂREA NR. 18/2009 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

29-ian-2009HOTĂRÂREA NR. 17/2009 privind organizarea unui referendum local în vederea consultării cetăţenilor din Municipiul Sfântu Gheorghe privind înfiinţarea regiunii autonome Ţinutul Secuiesc-ANULATĂ

 

29-ian-2009HOTĂRÂREA NR. 16/2009 pentru modificarea şi completarea H. C. L. nr. 137/2008 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a H.C.L. nr. 41/2003 privind constituirea Comisiei de analizare şi propunere de atribuire sau de schimbare a denumirii străzilor, pieţelor şi altor spaţii publice respectiv obiectivelor de interes local din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

29-ian-2009HOTĂRÂREA NR. 15/2009 privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate

 

29-ian-2009HOTĂRÂREA NR. 14/2009 privind punerea în valoare a materialului lemnos din fondul forestier proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe

 

29-ian-2009HOTĂRÂREA NR. 13/2009 privind recalcularea chiriei la blocurile de locuinţe construite în baza Legii nr. 152/1998 pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 ani

 

29-ian-2009HOTĂRÂREA NR. 12/2009 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliul de administraţie al Clubului Sportiv Şcolar Sfântu Gheorghe-ABROGATĂ

 

29-ian-2009HOTĂRÂREA NR. 11/2009 privind acordarea avizului consultativ al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru numirea unui cadru didactic pe postul de director adjunct la Şcoala cu clasele I-VIII “Váradi József”, Sfântu Gheorghe

 

29-ian-2009HOTĂRÂREA NR. 10/2009 privind delegarea administrării unui spaţiu domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, către Consiliul de administraţie al Şcolii Postliceale Sanitare Sfântu Gheorghe, destinat învăţământului postliceal

 

29-ian-2009HOTĂRÂREA NR. 9/2009 privind constituirea comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi aprobarea regulamentului de funcţionare a comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a municipiului Sfântu Gheorghe

 

29-ian-2009HOTĂRÂREA NR. 8/2009 privind dezlipirea unui teren situat în Str. Podului

 

29-ian-2009HOTĂRÂREA NR. 7/2009 privind iniţierea declanşării procedurii de clasare ca monument istoric al imobilului situat în Piaţa Libertăţii, nr. 1 din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

29-ian-2009HOTĂRÂREA NR. 6/2009 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii „Reabilitarea Căminului Zathureczky Berta din Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

29-ian-2009HOTĂRÂREA NR. 5/2009 privind aprobarea utilizării Centrului Comunitar pentru Romi din Municipiul Sfântu Gheorghe în interesul derulării componentei de servicii sociale a proiectului „Dezvoltarea integrată a comunităţii rome din zona Őrkő”

 

29-ian-2009HOTĂRÂREA NR. 4/2009 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 287/2008 referitoare la transmiterea în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe a unui teren situat în zona Őrkő pentru realizarea investiţiei “Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi”

 

29-ian-2009HOTĂRÂREA NR. 3/2009 privind prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. 560/2007 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Vasile Goldiş, nr.3

 

29-ian-2009HOTĂRÂREA NR. 2/2009 privind aprobarea utilizării fondului de rulment

 

29-ian-2009HOTĂRÂREA NR. 1/2009 privind aprobarea proiectului „Plan Integrat de Dezvoltare Urbană” al Municipiului Sfântu Gheorghe

 Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină