Marţi, 7. aprilie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


18-dec-2008HOTĂRÂREA NR. 288/2008 privind suportarea din bugetul local a contravalorii lucrărilor de realizare a utilităţilor şi a amenajărilor exterioare la obiectivul “Locuinţe sociale pentru romi”

 

18-dec-2008HOTĂRÂREA NR. 287/2008 privind transmiterea în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe a unui teren situat în zona Őrkő pentru realizarea investiţiei “Locuinţe sociale pentru romi”

 

18-dec-2008HOTĂRÂREA NR. 286/2008 referitor la modificarea şi completarea H.C.L. nr. 95/2008 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi extinderea clădirilor Liceului Teoretic Székely Mikó” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

18-dec-2008HOTĂRÂREA NR. 285/2008 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

18-dec-2008HOTĂRÂREA NR. 282/2008 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 17/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate şi al unităţilor subordonate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară

 

18-dec-2008HOTĂRÂREA NR. 284/2008 privind transmiterea în adminstrarea Universităţii “Babeş – Bolyai” Cluj-Napoca a unui imobil, proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe

 

18-dec-2008HOTĂRÂREA NR. 283/2008 privind dezlipirea unor parcele situate în Str. Vasile Goldiş

 

18-dec-2008 HOTĂRÂREA NR. 281/2008 cu privire la aprobarea criteriilor de punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate la repartiţia locuinţelor din centrele sociale (cameră socială, locuinţă socială, apartament social)-ABROGATĂ

 

18-dec-2008HOTĂRÂREA NR. 280/2008 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii în zona turistică Şugaş-Băi din Municipiul Sfântu Gheorghe,utilităţi publice-private” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

18-dec-2008HOTĂRÂREA NR. 279/2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Reabilitarea infrastructurii în zona turistică Şugaş-Băi din Municipiul Sfântu Gheorghe,utilităţi publice-private”

 

18-dec-2008HOTĂRÂREA NR. 278/2008 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii în zona turistică Şugaş-Băi din Municipiul Sfântu Gheorghe,utilităţi publice” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

18-dec-2008HOTĂRÂREA NR. 277/2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Reabilitarea infrastructurii în zona turistică Şugaş-Băi din Municipiul Sfântu Gheorghe,utilităţi publice”

 

18-dec-2008HOTĂRÂREA NR. 276/2008 privind aprobarea Actului adiţional la Statutul societăţii comerciale Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe

 

18-dec-2008HOTĂRÂREA NR. 274/2008 privind înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciile de Salubrizare a Localităţilor “ECO SEPSI”

 

18-dec-2008HOTĂRÂREA NR. 273/2008 privind instituirea taxei de intrare la patinoarele artificiale amenajate provizoriu în municipiul Sfântu Gheorghe

 

18-dec-2008HOTĂRÂREA NR. 272/2008 privind modificarea şi completarea H.C.L nr. 124/2008 referitor la aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2009

 

18-dec-2008HOTĂRÂREA NR. 271/2008 privind modificarea şi completarea HCL nr. 123/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009

 

18-dec-2008HOTĂRÂREA NR. 270/2008 privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2008

 

18-dec-2008HOTĂRÂREA NR. 269/2008 privind rectificarea bugetului Teatrului Andrei Mureşanu, pe anul 2008

 

18-dec-2008HOTĂRÂREA NR. 268/2008 privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

 

08-dec-2008HOTĂRÂREA NR. 266/2008 pentru modificarea H.C.L. nr. 162/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe raza municipiului Sfântu Gheorghe

 

08-dec-2008HOTĂRÂREA NR. 265/2008 privind reglementarea situaţiei juridice a unor spaţii situate în clădirea “Palatul Beör”, monument istoric, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

08-dec-2008HOTĂRÂREA NR. 264/2008 privind achiziţionarea unui imobil situat pe str. Ţigaretei nr. 75

 

08-dec-2008HOTĂRÂREA NR. 263/2008 privind rectificarea bugetului Teatrului Tamási Áron pe anul 2008

 

08-dec-2008HOTĂRÂREA NR. 262/2008 privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

 

08-dec-2008HOTĂRÂREA NR. 261/2008 cu privire la încetarea mandatului unui consilier

 

27-noi-2008HOTĂRÂREA NR. 260/2008 privind aprobarea proiectului „Servicii administrative, de gestiune şi informaţie electronică comunitară (SAGIEC) la nivelul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe”

 

27-noi-2008HOTĂRÂREA NR. 259/2007 privind stabilirea modalităţii de punere în valoare a fostelor centrale termice, domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe

 

27-noi-2008HOTĂRÂREA NR. 258/2008 pentru la modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 145/2008 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unui spaţiu comercial, situat pe strada Căminului nr. 7, la parterul blocului 34/C

 

27-noi-2008HOTĂRÂREA NR. 256/2008 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

27-noi-2008HOTĂRÂREA NR. 255/2008 privind novarea contractului de leasing financiar nr. 44388/MULTITRA-2-001, respectiv, 45590/MULTITRA-2-002 Lot 1/2008

 

27-noi-2008HOTĂRÂREA NR. 254/2008 privind acordarea avizului consultativ al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru numirea unor cadre didactice pe postul de director sau director adjunct ale unor instituţii de învăţământ preuniversitar din Sfântu Gheorghe

 

27-noi-2008HOTĂRÂREA NR. 253/2008 pentru prelungirea Contractului de locaţiune nr. 333/2005 încheiat cu S.C. „IRIS Farmacie Comerţ şi Servicii” S.R.L. cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe

 

27-noi-2008HOTĂRÂREA NR. 252/2008 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 129/2005 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor în parcările cu plată din municipiul Sfântu Gheorghe

 

27-noi-2008 HOTĂRÂREA NR. 251/2007 privind aprobarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare din cadrul Grupului Şcolar „Puskás Tivadar” pe anul 2008

 

27-noi-2008HOTĂRÂREA NR. 250/2007 privind alocarea unei sume de bani Asociaţiei Răniţilor şi Urmaşilor Eroilor Martiri în Revoluţia din decembrie 1989

 

27-noi-2008HOTĂRÂREA NR. 249/2008 cu privire la aprobarea constituirii şi utilizării fondului de premiere de 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2008

 

27-noi-2008HOTĂRÂREA NR. 248/2008 privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2008

 

27-noi-2008HOTĂRÂREA NR. 247/2008 privind rectificarea bugetului Poliţiei Comunitare pe anul 2008

 

27-noi-2008HOTĂRÂREA NR. 246/2008 privind rectificarea bugetului Casei de Cultură Municipală pe anul 2008

 

27-noi-2008HOTĂRÂREA NR. 245/2008 privind rectificarea bugetului Căminului „Zathureczky Berta” pe anul 2008

 

27-noi-2008HOTĂRÂREA NR. 244/2008 privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

 

20-noi-2008HOTĂRÂREA NR. 243/2008 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 222/2008 privind rectificarea bugetului Teatrului “Tamási Áron”pe anul 2008

 

20-noi-2008 HOTĂRÂREA NR. 242/2008 privind garantarea finanţării implementării proiectului Administraţiei Fondului pentru Mediu în valoare de 568.000,00 euro, fără TVA, pentru S.C. TEGA S.A.

 

20-noi-2008HOTĂRÂREA NR. 241/2008 privind acordul cu privire la contractarea finanţării unui proiect al Administraţiei Fondului pentru Mediu în valoare de 568.000,00 euro fără TVA, de către S.C. TEGA S.A.

 

07-noi-2008HOTĂRÂREA NR. 240/2008 Privind aplicarea Consiliului Local la Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale; Domeniu major de intervenţie 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

 

07-noi-2008HOTĂRÂREA NR. 239/2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Reabilitarea infrastructurii în zona turistică Şugaş-Băi din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

07-noi-2008HOTĂRÂREA NR. 238/2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “SEDIU INSPECTORAT JUDETEAN ÎN CONSTRUCTII COVASNA - SFÂNTU GHEORGHE”

 

07-noi-2008HOTĂRÂREA NR. 237/2008 privind aprobarea investiţiei „Amenajare sală STUDIO la teatrul din Sfântu Gheorghe”

 

07-noi-2008HOTĂRÂREA NR. 236/2008 privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

 

30-oct-2008HOTĂRÂREA NR. 235/2008 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea integrată a comunităţii Rome din zona Őrkő” în cadrul Programului de Intervenţii Prioritare

 

30-oct-2008HOTĂRÂREA NR. 234/2008 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

30-oct-2008HOTĂRÂREA NR. 233/2008 privind aprobarea Listei cu unele spaţii medicale proprietate privată a Municipiului Sfântu Gheorghe, ce urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr. 68/2008

 

30-oct-2008HOTĂRÂREA NR. 232/2008 privind instituirea Programului de sprijinire a sportului în Municipiul Sfântu Gheorghe “SFÂNTU GHEORGHE SPRIJINĂ SPORTUL”

 

30-oct-2008HOTĂRÂREA NR. 231/2008 privind aprobarea criteriilor de selecţie pentru instituirea titlului „Sfântul Gheorghe – Szent György”

 

30-oct-2008HOTĂRÂREA NR. 230/2008 privind scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe concesionate de S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

30-oct-2008HOTĂRÂREA NR. 229/2008 privind prelungirea contractelor de concesiune a unor suprafeţe pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate

 

30-oct-2008HOTĂRÂREA NR. 228/2008 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiează utilizatorii fără contract din municipiul Sfântu Gheorghe şi aprobarea “Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare”

 

30-oct-2008HOTĂRÂREA NR. 227/2008 privind modificarea şi completarea HCL nr. 123/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009

 

30-oct-2008HOTĂRÂREA NR. 226/2008 privind modificarea şi completarea HCL nr. 89/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008 şi a H.C.L. nr. 90/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2008

 

30-oct-2008HOTĂRÂREA NR. 225/2008 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2009

 

30-oct-2008HOTĂRÂREA NR. 224/2008 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului, din cadrul Serviciului Public Administrare Parcări, din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară, din cadrul Direcţiei Comunitare de Evidenţă a Persoanelor, din cadrul Teatrului “Andrei Mureşanu”, precum şi din cadrul Căminului “Zathureczky Berta”, începând cu 1 octombrie 2008

 

30-oct-2008HOTĂRÂREA NR. 223/2008 privind rectificarea bugetului Casei de Cultură Municipală pe anul 2008

 

30-oct-2008HOTĂRÂREA NR. 222/2008 privind rectificarea bugetului Teatrului „Tamási Áron” pe anul 2008

 

30-oct-2008HOTĂRÂREA NR. 221/2008 privind rectificarea bugetului Teatrului „Andrei Mureşanu” pe anul 2008

 

30-oct-2008HOTĂRÂREA NR. 220/2008 privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

 

13-oct-2008HOTĂRÂREA NR. 219/2008 cu privire la sprijinirea bisericilor creştine din municipiul Sfântu Gheorghe.

 

13-oct-2008HOTĂRÂREA NR. 218/2008 privind rectificarea bugetului Căminului „Zathureczky Berta” pe anul 2008

 

13-oct-2008HOTĂRÂREA NR. 217/2008 privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

 

13-oct-2008HOTĂRÂREA NR. 216/2008 privind modificările şi completările la Hotărârea Consiliului Local nr. 191/2008 privind aplicarea la programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

 

29-sep-2008HOTĂRÂREA NR. 215/2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Centru de Diagnostic şi Tratament Str. Muncitorilor nr. 16, judeţul Covasna”

 

29-sep-2008HOTĂRÂREA NR. 214/2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 181 privind aplicarea Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Programul Operaţional Regional, Axa nr. 1 - „Planul integrat de dezvoltare urbană”

 

25-sep-2008HOTĂRÂREA NR. 213/2008 privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de Asociere aprobat prin H.C.L. nr. 207/2004 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere în vederea reabilitării şi dezvoltării infrastructurii de turism în judeţul Covasna

 

25-sep-2008HOTĂRÂREA NR. 212/2008 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

25-sep-2008HOTĂRÂREA NR. 211/2008 privind recalcularea preţului energiei termice livrată populaţiei

 

25-sep-2008HOTĂRÂREA NR. 210/2008 pentru modificarea şi completarea H. C. L. nr. 137/2008, privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

25-sep-2008HOTĂRÂREA NR. 209/2008 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 161/2007 privind asocierea Municipiului Sfântu Gheorghe cu judeţul Covasna, în vederea înfiinţării „Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna”

 

25-sep-2008HOTĂRÂREA NR. 208/2008 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 104/2006 privind numirea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a Fondului de Garantare Sfântu Gheorghe S.A. – Filiala FNGCIMM - IFN

 

25-sep-2008HOTĂRÂREA NR. 207/2008 privind aprobarea modificării numărului şi structurii posturilor nedidactice aferente unor instituţii de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

25-sep-2008HOTĂRÂREA NR. 206/2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

25-sep-2008HOTĂRÂREA NR. 205/2008 privind aplicarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Programul de Intervenţii Prioritare

 

25-sep-2008HOTĂRÂREA NR. 204/2008 privind stabilirea cuantumului maxim şi a condiţiilor de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale în conformitate cu Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 

25-sep-2008HOTĂRÂREA NR. 203/2008 privind respingerea cererii de scutire a Fundaţiei Culturale „Live-Art”de plata impozitului pe clădire

 

25-sep-2008 HOTĂRÂREA NR. 202/2008 privind aprobarea contractării unei linii de finanţare rambursabilă internă în valoare de 2.000.000 lei

 

16-sep-2008HOTĂRÂREA NR. 201/2008 privind aprobarea constituirii grupului de iniţiativă „Comunitatea Romă Őrkő”

 

16-sep-2008HOTĂRÂREA NR. 200/2008 privind aplicarea la programul „Accelerarea implementării strategiei naţionale de îmbunătăţire a situaţiei romilor

 

04-sep-2008HOTĂRÂREA NR. 199/2008 pentru modificarea H.C.L. nr. 87/2008 privind asocierea municipiului Sfântu Gheorghe cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”

 

04-sep-2008HOTĂRÂREA NR. 199/2008 pentru modificarea H.C.L. nr. 87/2008 privind asocierea municipiului Sfântu Gheorghe cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”

 

04-sep-2008HOTĂRÂREA NR. 198/2008 privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

 

04-sep-2008HOTĂRÂREA NR. 197/2008 privind aplicarea la Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

 

04-sep-2008HOTĂRÂREA NR. 196/2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „SALON AUTO SI SERVICE CHILIENI” judeţul Covasna”

 

04-sep-2008HOTĂRÂREA NR. 195/2008 pentru reactualizarea componenţei comisiei de evaluare şi selecţie a programelor în domeniul sănătăţii publice şi protecţiei familiei

 

04-sep-2008HOTĂRÂREA NR. 194/2008 privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 169/2008, Regulamentul privind organizarea şi efectuarea activităţilor de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor staţionate şi parcate neregulamentar pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe

 

04-sep-2008HOTĂRÂREA NR. 193/2008 privind modificarea Contractului de Concesiune nr. 1/998 încheiat cu S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe

 

04-sep-2008HOTĂRÂREA NR. 193/2008 privind modificarea Contractului de Concesiune nr. 1/998 încheiat cu S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe

 

04-sep-2008HOTĂRÂREA NR. 192/2008 privind modificarea preţului apei potabile şi a tarifului de canalizare-epurare

 

04-sep-2008HOTĂRÂREA NR. 191/2008 privind aplicarea la programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

 

28-aug-2008HOTĂRÂREA NR. 190/2008 pentru modificarea H.C.L. nr. 87/2008 privind asocierea municipiului Sfântu Gheorghe cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”-ABROGATĂ

 

28-aug-2008HOTĂRÂREA NR. 189/2008 privind reactualizarea componenţei Comisiei de analizare şi de propunere de atribuire sau de schimbare a denumirii străzilor, pieţelor şi a altor spaţii publice respectiv a obiectivelor publice de interes local din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-aug-2008HOTĂRÂREA NR. 188/2008 pentru modificarea HCL nr. 129/2005 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor în parcările cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-aug-2008HOTĂRÂREA NR. 187/2008 privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea construcţiei pe terenul alăturat, respectiv prelungirea contractelor de concesiune a unor suprafeţe pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate

 

28-aug-2008HOTĂRÂREA NR. 186/2008 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului precum şi din cadrul Ansamblului de Dansuri “Trei Scaune”, începând cu 1. septembrie 2008

 

28-aug-2008HOTĂRÂREA NR. 185/2008 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

28-aug-2008 HOTĂRÂREA NR. 184/2008 privind modificarea H.C.L. nr. 162/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe raza municipiului Sfântu Gheorghe

 

28-aug-2008HOTĂRÂREA NR. 183/2008 privind modificarea şi completarea HCL nr. 112/2000 privind subvenţionarea cheltuielilor materiale de funcţionare la transportul urban de călători şi a abonamentelor de călătorie pe liniile de autobuz deservite de S.C. Multi-Trans S.A Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

28-aug-2008HOTĂRÂREA NR. 182/2008 privind instituirea titlului „Sfântul Gheorghe – Szent György”-ANULATĂ

 

28-aug-2008HOTĂRÂREA NR. 181/2008 privind aplicarea Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Programul Operaţional Regional, Axa nr. 1 - „Planul integrat de dezvoltare urbană”

 

28-aug-2008HOTĂRÂREA NR. 180/2008 privind aprobarea cofinanţării proiectului „Drumul apelor minerale” de către Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

28-aug-2008HOTĂRÂREA NR. 179/2008 privind modificarea contractului de concesiune nr. 4380/1998 încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

28-aug-2008HOTĂRÂREA NR. 178/2008 pentru la modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 2/2008 privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe pe str. Câmpul Frumos nr. 5 şi concesionarea prin licitaţie publică a unor parcele în vederea exploatării acestora

 

28-aug-2008HOTĂRÂREA NR. 177/2008 privind închirierea, respectiv darea în folosinţă gratuită a unor spaţii situate în clădirea “Casa cu Arcade” domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe administrată de Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe-ABROGATĂ ART. 1-4

 

28-aug-2008HOTĂRÂREA NR. 176/2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de locuit DN 13 E Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”

 

28-aug-2008HOTĂRÂREA NR. 175/2008 privind rectificarea bugetului Ansamblului de Dansuri Trei Scaune pe anul 2008

 

28-aug-2008HOTĂRÂREA NR. 174/2008 privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2008

 

28-aug-2008HOTĂRÂREA NR. 173/2008 privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

 

28-aug-2008HOTĂRÂREA NR. 172/2008 cu privire la validarea mandatului unui consilier

 

28-aug-2008HOTĂRÂREA NR. 171/2008 cu privire la încetarea mandatului unui consilier

 

07-aug-2008HOTĂRÂREA NR. 170/2008 privind iniţierea demersurilor legale pentru trecerea unui sector de drum naţional, proprietatea publică a statului, din administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. a activităţilor de interes naţional

 

07-aug-2008HOTĂRÂREA NR. 168/2008 referitor la modificarea şi completarea H.C.L. nr. 95/2008 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi extinderea clădirilor Liceului Teoretic Székely Mikó” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

31-iul-2008HOTĂRÂREA NR. 167/2008 privind separarea documentaţiei tehnico-economice “Lucrări de modernizare str. Ciucului, inclusiv reţele tehnico-edilitare din Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

31-iul-2008HOTĂRÂREA NR. 166/2008 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 15/2008 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe

 

31-iul-2008HOTĂRÂREA NR. 165/2008 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

31-iul-2008HOTĂRÂREA NR. 164/2008 privind iniţierea demersurilor legale în vederea construirii unei săli de sport

 

31-iul-2008HOTĂRÂREA NR. 163/2008 referitor la modificarea şi completarea H.C.L. nr. 80/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

31-iul-2008HOTĂRÂREA NR. 161/2008 privind desfiinţarea reţelelor edilitare aeriene pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe şi pozarea acestora subteran

 

31-iul-2008HOTĂRÂREA NR. 160/2008 privind constituirea comisiei speciale de evaluare a performanţelor manageriale, precum şi a modului de îndeplinire a prevederilor contractelor de management încheiate cu conducătorii instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe

 

31-iul-2008HOTĂRÂREA NR. 159/2008 privind revocarea mandatului de cenzor a d-nei Szabó Csilla şi numirea d-nei Tankó Paraschiva în calitate de cenzor la S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

31-iul-2008HOTĂRÂREA NR. 158/2008 privind prelungirea unui mandat de administrator la S.C. TEGA S.A.

 

31-iul-2008HOTĂRÂREA NR. 157/2008 privind numirea consiliului de administraţie al S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.

 

31-iul-2008HOTĂRÂREA NR. 156/2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea de investiţii „Amenajare sediu Poliţia Comunitară Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”

 

31-iul-2008HOTĂRÂREA NR. 155/2008 privind aplicarea la Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5, domeniul major de intervenţie 5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”

 

31-iul-2008HOTĂRÂREA NR. 154/2008 privind aprobarea numărului şi structurii posturilor nedidactice aferente instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

31-iul-2008HOTĂRÂREA NR. 153/2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

31-iul-2008HOTĂRÂREA NR. 152/2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile administrative ale instituţiilor de cultură din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

31-iul-2008HOTĂRÂREA NR. 151/2008 privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

 

31-iul-2008HOTĂRÂREA NR. 150/2008 privind concesionarea fără licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr. 12

 

31-iul-2008HOTĂRÂREA NR. 149/2008 privind transmiterea blocului de locuinţe pentru tineri, destinat închirierii, din proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe în proprietatea publică a Statului Român

 

31-iul-2008HOTĂRÂREA NR. 148/2008 privind prelungirea contractelor de concesiune a unor suprafeţe pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate

 

31-iul-2008HOTĂRÂREA NR. 147/2008 privind delegarea dreptului de administrare asupra unui imobil cu destinaţie de teren de construcţii, pentru construirea unei grădiniţe de copii, precum şi novarea Contractului de execuţie de lucrări nr. 5.717 din 27.08.2007

 

31-iul-2008HOTĂRÂREA NR. 146/2008 privitoare la modificarea şi completarea H.C.L. nr. 131/2008 privind transmiterea în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii Bucureşti , prin Inspectoratul Judeţean în Construcţii Covasna, a unui teren situat pe strada Cezar Bolliac, în vederea construirii unui sediu

 

31-iul-2008HOTĂRÂREA NR. 145/2008 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unui spaţiu comercial , situat pe Aleea Căminului, nr. 7, la parterul blocului 34/C.

 

31-iul-2008HOTĂRÂREA NR. 145/2008 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unui spaţiu comercial , situat pe Aleea Căminului, nr. 7, la parterul blocului 34/C.

 

14-iul-2008HOTĂRÂREA NR. 144/2008 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 4380/1998, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

14-iul-2008HOTĂRÂREA NR. 143/2008 privind revocarea H.C.L. nr. 45/2008, cu privire la iniţierea procedurii de privatizare a S.C.TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

14-iul-2008HOTĂRÂREA NR. 142/2008 privirnd iniţierea procedurii de contractare a unei linii de finanţare rambursabilă

 

14-iul-2008HOTĂRÂREA NR. 141/2008 privirnd iniţierea procedurii de contractare a unei finanţări rambursabile în valoare de 15.000.000 lei

 

14-iul-2008HOTĂRÂREA NR. 140/2008 privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

 

30-iun-2008HOTĂRÂREA NR. 139/2008 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

23-iun-2008HOTĂRÂREA NR. 137/2008 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

23-iun-2008HOTĂRÂREA NR. 136/2008 privind alegerea viceprimarilor municipiului Sfântu Gheorghe

 

20-iun-2008HOTĂRÂREA NR. 135/2008 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 

20-iun-2008HOTĂRÂREA NR. 134/2008 privind declararea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, ca legal constituit

 

20-iun-2008 HOTĂRÂREA NR. 133/2008 privind consemnarea rezultatului validării mandatelor consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

20-iun-2008HOTĂRÂREA NR. 132/2008 privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

13-iun-2008HOTĂRÂREA NR. 131/2008 privind transmiterea în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii Bucureşti , prin Inspectoratul Judeţean în Construcţii Covasna, a unui teren situat pe strada Cezar Bolliac, în vederea construirii unui sediu

 

09-iun-2008HOTĂRÂREA NR. 130/2008 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoarede 2.500.000 lei

 

09-iun-2008 HOTĂRÂREA NR. 129/2008 cu privire la aprobarea asocierii în participaţiune între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. Codec SPAT S.R.L.-ABROGATĂ

 

09-iun-2008HOTĂRÂREA NR. 128/2008 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe al unor imobile situate pe str. Oltului nr. 19, în vederea restituirii acestuia în baza Legii nr. 10/2001

 

09-iun-2008 HOTĂRÂREA NR. 127/2008 privind transmiterea fără plată în proprietatea Bisericii Evanghelice Lutherane a unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe str. Lázár Mihály f.n.

 

09-iun-2008HOTĂRÂREA NR. 126/2008 privind dezlipirea imobilului situat în str. Câmpul Frumos în vederea construirii unui ansamblu şcoală-grădiniţă

 

09-iun-2008HOTĂRÂREA NR. 125/2008 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului, precum şi din cadrul Direcţiei Comunitare de Evidenţă a Persoanelor, Compartimentului Păşuni, Păduri şi al Poliţiei Comunitare, începând cu 1 iunie 2008

 

09-iun-2008HOTĂRÂREA NR. 124/2008 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sf. Gheorghe pe anul 2009

 

09-iun-2008HOTĂRÂRE NR. 123/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009

 

09-iun-2008HOTĂRÂRE NR. 123/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009

 

09-iun-2008HOTĂRÂREA NR. 122/2008 privind rectificarea bugetului Casei de Cultură Municipală pe anul 2008

 

29-mai-2008HOTĂRÂREA NR. 121/2008 privind însărcinarea Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe de către Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în vederea atribuirii de terenuri de construcţii, tinerilor de sub 35 ani, în satul Coşeni nr. 71, pentru construirea de locuinţe

 

29-mai-2008HOTĂRÂREA NR. 120/2008 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din municipiul Sfântu Gheorghe-ABROGATĂ

 

29-mai-2008HOTĂRÂREA NR. 119/2008 privind aprobarea contractării unui credit bancar în sumă de 200.000,00 lei de către S.C. TEGA S.A.

 

29-mai-2008HOTĂRÂREA NR. 118/2008 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperirea riscurilor pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe-ABROGATĂ

 

29-mai-2008HOTĂRÂREA NR. 117/2008 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 12/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

29-mai-2008HOTĂRÂREA NR. 116/2008 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 89/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008

 

29-mai-2008HOTĂRÂREA NR. 115/2008 privind staţionarea, circulaţia şi parcarea autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe teritoriul Municipiului Sfântu Gheorghe-ANULATĂ

 

29-mai-2008HOTĂRÂREA NR. 114/2008 privind vânzarea directă unui teren aferent construcţiei situate pe str. Lt. Păiuş David nr. 2

 

29-mai-2008HOTĂRÂREA NR. 113/2008 privind vânzarea directă unor terenuri aferente construcţiei situate pe str. Viorelei nr. 3

 

29-mai-2008HOTĂRÂREA NR. 112/2008 privind transmiterea în administrarea Poliţiei Comunitare Sfântu Gheorghe, a unui imobil situat între străzile Nicolae Iorga şi Crângului

 

29-mai-2008HOTĂRÂREA NR. 111/2008 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 76/2008 privind dezmembrarea imobilului situat în str. Cimitirului în vederea încheierii unui contract de schimb cu S.C. Favorit S.A., respectiv a unui contract de asociere cu Asociaţia „Pro Háromszék”

 

29-mai-2008 HOTĂRÂREA NR. 110/2008 privind prelungirea contractelor de concesiune a unor suprafeţe pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate

 

29-mai-2008 HOTĂRÂREA NR. 109/2008 privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil în suprafaţă de 1628 mp, situat în Sfântu Gheorghe, pe str. Lt. Păiuş David f.n. -ABROGATĂ

 

29-mai-2008HOTĂRÂREA NR. 108/2008 privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil în suprafaţă de 12.538 mp, situat pe str. Câmpul Frumos nr. 5, în vederea exploatării acestuia

 

29-mai-2008HOTĂRÂREA NR. 107/2008 privind aprobarea “Planului Urbanistic Zonal – Lotizare Zonă cu Livezi”

 

29-mai-2008HOTĂRÂREA NR. 106/2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Extindere zonă de agrement Chilieni DN 12”, judeţul Covasna”

 

29-mai-2008HOTĂRÂREA NR. 105/2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ANSAMBLU LOCUNŢE Str. BORVIZ”, judeţul Covasna”

 

29-mai-2008HOTĂRÂREA NR. 104/2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ANSAMBLU LOCUNŢE II. Str. BORVIZ”, judeţul Covasna”

 

29-mai-2008HOTĂRÂREA NR. 103/2008 privind scutirea Asociaţiei Handicapaţilor Fizici din Judeţul Covasna de la plata pe clădire şi respingerea cererii de scutire de plata impozitului pe clădire a Fundaţiei „Székely Mikó Kollégium”

 

29-mai-2008HOTĂRÂREA NR. 102/2008 privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

 

15-mai-2008HOTĂRÂREA NR. 101/2008 privind aprobarea Protocolului de înfrăţire şi colaborare între Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna – România şi oraşul Säffle, judeţul Värmland – Suedia

 

15-mai-2008HOTĂRÂREA NR. 100/2008 privind aprobarea Protocolului de înfrăţire şi colaborare între Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna – România şi oraşul Santa Cruz, Regiunea Autonomă Madeira – Portugalia

 

15-mai-2008HOTĂRÂREA NR. 99/2008 privind aprobarea desfăşurării de către S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe a activităţii conexe transportului rutier, activităţi de autogară

 

15-mai-2008HOTĂRÂREA NR. 98/2008 privind acordarea avizului consultativ al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru numirea unor cadre didactice pe postul de director ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar

 

15-mai-2008HOTĂRÂREA NR. 97/2008 privind realegerea unor membri din Consiliul de Administraţie al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

15-mai-2008HOTĂRÂREA NR. 96/2008 privind aprobarea convenţiei – cadru de participare la formarea operatorului regional în domeniul serviciilor de apă şi de canalizare

 

15-mai-2008HOTĂRÂREA NR. 95/2008 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi extinderea clădirilor Liceului Teoretic Székely Mikó” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

15-mai-2008HOTĂRÂREA NR. 94/2008 privind administrarea păşunilor, organizarea păşunatului şi stabilirea taxelor de păşunat pe anul 2008

 

29-apr-2008HOTĂRÂREA NR. 93/2008 cu privire la conferirea post mortem a titlului de Cetăţean de onoare al municipiului Sfântu Gheorghe domnului Marco Botta

 

29-apr-2008HOTĂRÂREA NR. 92/2008 privind conferirea titlului "PRO URBE" unor persoane din municipiul Sfântu Gheorghe

 

29-apr-2008HOTĂRÂREA NR. 91/2008 privind modificarea şi completarea HCL nr. 15/2008 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe

 

29-apr-2008HOTĂRÂREA NR. 90/2008 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1/2008 la Contractul de performanţă încheiat la data de 01.10.2001 cu directorul S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, aprobat prin HCL nr. 130/2001

 

29-apr-2008HOTĂRÂREA NR. 89/2008 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1/2008 la Contractul de performanţă nr. 279/2001 aprobat prin HCL nr. 131/2001 încheiat cu directorul S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe

 

29-apr-2008HOTĂRÂREA NR. 88/2008 privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

29-apr-2008HOTĂRÂREA NR. 87/2008 privind asocierea municipiului Sfântu Gheorghe cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”

 

29-apr-2008HOTĂRÂREA NR. 86/2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate al proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi extinderea clădirilor Liceului Teoretic Székely Mikó”

 

29-apr-2008HOTĂRÂREA NR. 85/2008 privind încheierea Contractului de comodat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Eparhia Reformată din Ardeal

 

29-apr-2008HOTĂRÂREA NR. 84/2008 privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Reformate III a unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe str. 1 Decembrie 1918 nr. 40

 

29-apr-2008HOTĂRÂREA NR. 83/2008 privind transmiterea fără plată în proprietatea Eparhiei Reformate din Ardeal al unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe str. Lăcrămioarei f.n.

 

29-apr-2008HOTĂRÂREA NR. 82/2008 privind prelungirea contractului de asociere în participaţiune nr. IN 2294/209/18.04.2006 încheiat cu S.C. ULTRAVISION S.R.L.

 

29-apr-2008 HOTĂRÂREA NR. 81/2008 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 55/2008 referitor la punerea în valoare a materialului lemnos din fondul forestier proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe

 

29-apr-2008HOTĂRÂREA NR. 80/2008 privind prelungirea contractelor de concesiune a unor suprafeţe pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate

 

29-apr-2008HOTĂRÂREA NR. 79/2008 privind vânzarea directă a unui teren aferent construcţiei situate pe str. Erege nr. 9

 

29-apr-2008HOTĂRÂREA NR. 78/2008 privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea construcţiei pe terenul alăturat

 

29-apr-2008HOTĂRÂREA NR. 77/2008 privind dezlipirea şi alipirea unor parcele situate în Şugaş Băi

 

29-apr-2008HOTĂRÂREA NR. 76/2008 privind dezmembrarea imobilului situat în str.Cimitirului în vederea încheierii unui contract de schimb cu S.C. Favorit S.A., respectiv a unui contract de asociere cu Asociaţia „Pro Háromszék”

 

29-apr-2008HOTĂRÂREA NR. 75/2008 privind identificarea terenuri situate între str. Nicolae Iorga şi str. Crângului, în vederea notării pe acesta a punctului termic

 

29-apr-2008HOTĂRÂREA NR. 74/2008 privind identificarea terenului aferent centralei termice din Str. Umbrei

 

29-apr-2008HOTĂRÂREA NR. 73/2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – locuinţe, Str. Ţigaretei

 

29-apr-2008HOTĂRÂREA NR. 72/2008 privind aprobarea ”Planului Urbanistic Zonal Centru – Sfântu Gheorghe, jud. Covasna”

 

29-apr-2008HOTĂRÂREA NR. 71/2008 privind aprobarea Actului Adiţional la Contractul de performanţă nr. 1464/2001, încheiat cu directorul general al S.C. TEGA S.A.

 

29-apr-2008HOTĂRÂREA NR. 70/2008 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului precum şi din cadrul Direcţiei Comunitare de Evidenţă a Persoanelor, Ansamblului de Dansuri “Trei Scaune”, a Teatrului “Andrei Mureşanu” şi a Bazei de Înot şi Recreere, începând cu 1 mai 2008

 

29-apr-2008HOTĂRÂREA NR. 69/2008 privind rectificarea bugetului Teatrului Tamási Áron pe anul 2008

 

29-apr-2008HOTĂRÂREA NR. 68/2008 privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

 

09-apr-2008HOTĂRÂREA NR. 67/2008 privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

 

27-mar-2008HOTĂRÂREA NR. 66/2008 privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

27-mar-2008HOTĂRÂREA NR. 65/2008 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 190/2005 privind înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

 

27-mar-2008HOTĂRÂREA NR. 64/2008 privind stabilirea destinaţiei de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, pentru imobilul situat pe str. Lunca Oltului nr. 9

 

27-mar-2008HOTĂRÂREA NR. 63/2008 privind reactualizarea tabelului nominal cuprinzând ordinea de prioritate pe anul 2008, în vederea atribuirii apartamentelor disponibile, construite din fondul de stat

 

27-mar-2008HOTĂRÂREA NR. 62/2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea de investiţii „Ştrand Municipal Sfântu Gheorghe”

 

27-mar-2008HOTĂRÂREA NR. 61/2008 privind aprobarea Studiului de fundamentare privind concesionarea prin licitaţie publică a serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

27-mar-2008HOTĂRÂREA NR. 60/2008 cu privire la modificarea şi completarea contractului de asociere anexă la HCL nr. 7/2008 cu privire la aprobarea asocierii între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. Gregorius Vista S.R.L.

 

27-mar-2008HOTĂRÂREA NR. 59/2008 privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii disponibile, situate în demisolul clădirii Bazei de Inot şi Recreere

 

27-mar-2008HOTĂRÂREA NR. 58/2008 privind concesionarea fără licitaţie publică a unor suprafeţe pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate

 

27-mar-2008HOTĂRÂREA NR. 57/2008 privind vânzarea directă a unui teren aferent construcţiei situate pe str. Táncsics Mihály nr. 4

 

27-mar-2008HOTĂRÂREA NR. 56/2008 privind aprobarea ”Planului Urbanistic Zonal – Zonă de servicii şi industrie – Sfântu Gheorghe, jud. Covasna”

 

27-mar-2008HOTĂRÂREA NR. 55/2008 privind punerea în valoare a materialului lemnos din fondul forestier proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe

 

27-mar-2008HOTĂRÂREA NR. 54/2008 privind iniţierea procedurii de contractare a unui împrumut bancar

 

27-mar-2008HOTARÂREA NR. 53/2008 cu privire la stabilirea taxei speciale, pentru ocuparea domeniului public, cu ocazia organizării târgului în perioada "Zilelor Sfântu Gheorghe 2008"

 

27-mar-2008HOTĂRÂREA NR. 52/2008 privind aprobarea Regulamentului şi a Caietului de sarcini a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Sfântu Gheorghe

 

27-mar-2008HOTĂRÂREA NR. 51/2008 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Sf.Gheorghe, a unor mijloace fixe aflate în concesiunea S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, pentru scoaterea acestora din funcţiune în vederea valorificării prin vânzare sau casare, după caz

 

27-mar-2008HOTĂRÂREA NR. 50/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2008

 

27-mar-2008HOTĂRÂREA NR. 49/2008 privind aprobarea bilanţului contabil pe anul 2007 al S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA. Sfântu Gheorghe

 

27-mar-2008HOTĂRÂREA NR. 48/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2008

 

27-mar-2008HOTĂRÂREA NR. 47/2008 privind aprobarea bilanţului contabil pe anul 2007 al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

27-mar-2008HOTĂRÂREA NR. 46/2008 privind modificarea şi completarea hotărârii HCL nr. 11/2008 cu privire la aprobarea tarifelor de salubrizare şi deszăpezire

 

27-mar-2008 HOTĂRÂREA NR. 45/2008 privind iniţierea procedurii de privatizare a S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe-REVOCATĂ

 

27-mar-2008HOTĂRÂREA NR. 44/2008 privind prelungirea Contractului de concesiune nr. 4381/1998 încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

27-mar-2008HOTĂRÂREA NR. 43/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2008

 

27-mar-2008HOTĂRÂREA NR. 42/2008 privind aprobarea bilanţului contabil pe anul 2007 al S.C. TEGA SA. Sfântu Gheorghe

 

27-mar-2008HOTĂRÂREA NR. 41/2008 cu privire la sprijinirea bisericilor creştine din municipiul Sfântu Gheorghe

 

27-mar-2008HOTĂRÂREA NR. 40/2008 privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local, pentru instituirea fondului de relaţii internaţionale, pe anul 2008

 

27-mar-2008HOTĂRÂREA NR. 39/2008 privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

 

27-mar-2008HOTĂRÂREA NR. 38/2008 cu privire la aprobarea contului de execuţie al bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2007

 

27-mar-2008HOTĂRÂREA NR. 37/2008 cu privire la încetarea mandatului unui consilier

 

28-feb-2008HOTĂRÂREA NR. 36/2008 privind majorarea plafonului de creditare al Contractului de credit bancar tip linie de credit, contractat de S.C. TEGA S.A

 

28-feb-2008HOTĂRÂREA NR. 35/2008 privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

28-feb-2008HOTĂRÂREA NR. 33/2008 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului propriu al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi din cadrul Poliţiei Comunitare din Municipiul Sfântu Gheorghe şi al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Comunitară din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2008

 

28-feb-2008HOTĂRÂREA NR. 32/2008 privind instituirea taxei speciale pentru utilizarea sălii de sport proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe

 

28-feb-2008HOTĂRÂREA NR. 31/2008 privind prelungirea Contractului de concesiune nr. 1/1998 încheiat cu S.C. Gospodărire Comunală S.A. Sfântu Gheorghe,

 

28-feb-2008HOTARÂREA NR. 30/2008 cu privire la aprobarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare în cadrul instituţiilor de învăţământ pe anul 2008

 

28-feb-2008HOTĂRÂREA NR. 29/2008 privind aprobarea bugetelor instituţiilor de învăţământ pe anul 2008

 

28-feb-2008HOTĂRÂREA NR. 28/2008 privind aprobarea bugetului Asociaţiei “Mives” subvenţionat din bugetul local pe anul 2008

 

28-feb-2008HOTĂRÂREA NR. 27/2008 privind aprobarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2008

 

28-feb-2008HOTĂRÂREA NR. 26/2008 privind aprobarea bugetului Căminului Zathureczky Berta pe anul 2008

 

28-feb-2008HOTĂRÂREA NR. 25/2008 privind aprobarea bugetului Poliţiei Comunitare Sfântu Gheorghe pe anul 2008

 

28-feb-2008HOTĂRÂREA NR. 24/2008 privind aprobarea bugetului Casei de Cultură Municipală pe anul 2008

 

28-feb-2008HOTĂRÂREA NR. 23/2008 privind aprobarea bugetului Teatrului “Andrei Mureşanu” pe anul 2008

 

28-feb-2008HOTĂRÂREA NR. 22/2008 privind aprobarea bugetului Ansamblului de Dansuri Trei Scaune pe anul 2008

 

28-feb-2008HOTĂRÂREA NR. 21/2008 privind aprobarea bugetului Teatrului Tamási Áron pe anul 2008

 

21-feb-2008HOTĂRÂREA NR. 34/2008 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Tamási Áron”, începând cu 1 martie 2008

 

18-feb-2008HOTĂRÂREA NR. 20/2008 privind aprobarea încheierii unui protocol de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna, S.C. MÓRAKERT S.R.L., WBF/GTZ România – Program de Promovare Economică şi Ocupare a Forţei de Muncă şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în vederea înfiinţării unui Parc Agroindustrial în municipiul Sfântu Gheorghe

 

18-feb-2008HOTĂRÂREA NR. 19/2008 privind aprobarea bugetului local pe anul 2008

 

31-ian-2008HOTĂRÂREA NR. 18/2008 privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2008HOTĂRÂREA NR. 17/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului public de interes local „Direcţia de Asistenţă Comunitară”

 

31-ian-2008HOTĂRÂREA NR. 16/2008 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 12/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi a H.C.L. nr. 138/2002 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară a Bazei de Înot şi Recreere

 

31-ian-2008 HOTĂRÂREA NR. 15/2008 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2008HOTĂRÂREA NR. 14/2008 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 185/2006 referitor la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea mai multor contracte cu complexitate redusă, modificată prin H.C.L. nr. 106/2007

 

31-ian-2008HOTĂRÂREA NR. 13/2008 privind desemnarea colectivului de coordonare şi supervizare pentru atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi de concesiune de servicii

 

31-ian-2008HOTĂRÂREA NR. 12/2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea de investiţii „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în incinta Fermei agricole Câmpul Frumos”

 

31-ian-2008HOTĂRÂREA NR. 11/2008 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare şi deszăpezire prestat de S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2008 HOTĂRÂREA NR. 10/2008 privind prelungirea unui mandat de administrator la S.C. TEGA S.A.

 

31-ian-2008 HOTĂRÂREA NR. 9/2008 privind prelungirea şi modificarea Contractului de concesiune nr. 4380/1998 încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

31-ian-2008HOTĂRÂREA NR. 8/2008 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Sfântu Gheorghe a unor mijloace fixe aflate în concesiunea S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, pentru scoaterea acestora din funcţiune în vederea valorificării prin vânzare sau casare, după caz

 

31-ian-2008HOTĂRÂREA NR. 7/2008 cu privire la aprobarea asocierii între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. Gregorius Vista S.R.L.

 

31-ian-2008HOTĂRÂREA NR. 6/2008 privind concesionarea fără licitaţie publică a unor suprafeţe pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate

 

31-ian-2008HOTĂRÂREA NR. 5/2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – modificare PUZ - “Lotizare zone de locuinţe str. Arcuşului ”

 

31-ian-2008HOTĂRÂREA NR. 4/2008 privind aprobarea organigramelor şi a statelor de funcţii pentru personalul contractual din cadrul unităţilor subordonate Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, a instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local, pe anul 2008

 

21-ian-2008HOTĂRÂREA NR. 3/2008 privind aprobarea devizului general recalculat la lucrarea de investiţii “Alimentare cu apă potabilă a localităţilor Chilieni şi Coşeni - sate aparţinătoare municipiului Sfântu Gheorghe”

 

21-ian-2008HOTĂRÂREA NR. 2/2008 privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe pe str. Câmpul Frumos nr. 5, şi concesionarea prin licitaţie publică a unor parcele în vederea exploatării acestora

 

21-ian-2008HOTĂRÂREA NR. 1/2008 privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină