Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


20-dec-2007HOTĂRÂREA NR. 238/2007 cu privire la modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Andrei Mureşanu” din municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu 1 ianuarie 2008

 

20-dec-2007HOTĂRÂREA NR. 237/2007 privind instituirea taxei de intrare la patinoarul artificial amenajat provizoriu în municipiul Sfântu Gheorghe

 

20-dec-2007HOTĂRÂREA NR. 236/2007 privind transmiterea din administrarea Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe în administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe a echipamentelor şi a utilajelor funcţionale aferente centralei termice “Teatru”

 

20-dec-2007HOTĂRÂREA NR. 235/2007 referitor la completarea H.C.L. nr. 89/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008

 

20-dec-2007HOTĂRÂREA NR. 234/2007 privind atribuirea de denumiri de străzi în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

20-dec-2007HOTĂRÂREA NR. 233/2007 privind aplicarea la Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale; Domeniu major de intervenţie 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

 

20-dec-2007HOTĂRÂREA NR. 232/2007 privind aprobarea concesionării directe a unui teren situat pe str. Iosif Popoviciu nr. 2, în vederea extinderii Penny Market

 

20-dec-2007HOTĂRÂREA NR. 231/2007 privind prelungirea contractului de locaţiune încheiat cu S.C. ,,IRIS Farmacie Comerţ Servicii” S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

20-dec-2007HOTĂRÂREA NR. 230/2007 privind vânzarea prin licitaţie publică a unui imobil, monument istoric, situat pe str. Dózsa György, nr. 50

 

20-dec-2007HOTĂRÂREA NR. 229/2007 privind concesionarea fără licitaţie publică a unor suprafeţe pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate

 

20-dec-2007HOTĂRÂREA NR. 228/2007 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 1/1998, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. “Gospodărie Comunală” S.A. Sfântu Gheorghe-ABROGATĂ ART. 4

 

20-dec-2007HOTĂRÂREA NR. 227/2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă de Locuit – Extindere sector 2 - Chilieni”

 

20-dec-2007HOTĂRÂREA NR. 226/2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PRESTĂRI SERVICII ŞI DEPOZITARE- Str.Energiei

 

20-dec-2007HOTĂRÂREA NR. 225/2007 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi pentru personalul din cadrul Bazei de Înot şi Recreere din municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu 1. decembrie 2007

 

14-dec-2007HOTĂRÂREA NR. 224/2007 privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2007

 

14-dec-2007HOTĂRÂREA NR. 223/2007 privind alocarea unei sume de bani Asociaţiei Răniţilor şi Urmaşilor Eroilor Martiri

 

14-dec-2007HOTĂRÂREA NR. 222/2007 privind modificarea cheltuielilor activităţilor extrabugetare în cadrul Teoretic „Székely Mikó” pe anul 2007

 

14-dec-2007HOTĂRÂREA NR. 221/2007 privind rectificarea bugetului Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune” pe anul 2007

 

14-dec-2007HOTĂRÂREA NR. 220/2007 privind rectificarea bugetului local pe anul 2007

 

29-noi-2007HOTĂRÂREA NR. 219/2007 privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

29-noi-2007HOTĂRÂREA NR. 218/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea „Extinderea Sediului Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe”

 

29-noi-2007HOTĂRÂREA NR. 217/2007 privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren situat în str. Stadionului f.n., în vederea amplasării unui panou publicitar

 

29-noi-2007HOTĂRÂREA NR. 216/2007 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile situate în Piaţa Centrală Agroalimentară şi vînzarea directă a unei părţi de imobil către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna

 

29-noi-2007HOTĂRÂREA NR. 215/2007 privind aprobarea Actului adiţional la Contractul de concesiune nr. 1/1998, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. “Gospodărie Comunală” S.A. Sfântu Gheorghe

 

29-noi-2007HOTĂRÂREA NR. 214/2007 privind majorarea capitalului social al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

29-noi-2007HOTĂRÂREA NR. 213/2007 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2008

 

29-noi-2007HOTĂRÂREA NR. 212/2007 cu privire la modificarea statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu-Gheorghe, începând cu 1. noiembrie 2007

 

29-noi-2007HOTĂRÂREA NR. 211/2007 privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de premiere de 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2007

 

29-noi-2007HOTĂRÂREA NR. 210/2007 privind finanţarea unei clase cu profil „asistent medical de farmacie” în cadrul Şcolii Postliceale Sanitare Sfântu Gheorghe

 

29-noi-2007HOTĂRÂREA NR. 209/2007 privind modificarea cheltuielilor activităţilor extrabugetare în cadrul Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” pe anul 2007

 

29-noi-2007HOTĂRÂREA NR. 208/2007 privind rectificarea bugetului Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune” pe anul 2007

 

29-noi-2007HOTĂRÂREA NR. 207/2007 privind rectificarea bugetului Teatrului Tamási Áron pe anul 2007

 

29-noi-2007HOTĂRÂREA NR. 206/2007 privind rectificarea bugetului Teatrului Andrei Mureşanu pe anul 2007

 

29-noi-2007HOTĂRÂREA NR. 205/2007 privind rectificarea bugetului Direcţiei „Poliţia Comunitară”, pe anul 2007

 

29-noi-2007HOTĂRÂREA NR. 204/2007 privind rectificarea bugetului Căminului „Zathureczky Berta” pe anul 2007

 

29-noi-2007HOTĂRÂREA NR. 203/2007 privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2007

 

29-noi-2007HOTĂRÂREA NR. 202/2007 privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2007

 

08-noi-2007HOTĂRÂREA NR. 201/2007 privind aprobarea Actului adiţional la Contractul de performanţă nr. 1464/2001 încheiat cu directorul general al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

08-noi-2007HOTĂRÂREA NR. 200/2007 privind modificarea listei de investiţii, anexă la bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

08-noi-2007HOTĂRÂREA NR. 199/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, care nu se supun înmatriculării-ABROGATĂ

 

08-noi-2007HOTĂRÂREA NR. 198/2007 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Sf.Gheorghe a unor mijloace fixe aflate în concesiunea S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, pentru scoaterea acestora din funcţiune în vederea valorificării prin vânzare sau casare, după caz

 

08-noi-2007HOTĂRÂREA NR. 197/2007 privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren în vederea amplasării unui panou de reclamă luminos

 

08-noi-2007HOTĂRÂREA NR. 196/2007 privind concesionarea fără licitaţie publică a unor suprafeţe pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate

 

08-noi-2007HOTĂRÂREA NR. 195/2007 privind efectuarea dezmembrării unui teren situat pe str. 1 Decembrie 1918 nr. 37 în vederea punerii în executare a Sentinţei civile nr. 283/2007 a Tribunalului Covasna

 

08-noi-2007HOTĂRÂREA NR. 194/2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “ LOCUINŢĂ B-DUL GENERAL GRIGORE BĂLAN nr. 2/A – Sfântu Gheorghe”

 

08-noi-2007HOTĂRÂREA NR. 193/2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – LOCUINŢE DUPLEX – CUPLAT ÎNŞIRUITE din Str. Ţigaretei

 

08-noi-2007HOTĂRÂREA NR. 192/2007 privind aderarea municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia Internaţională a Oraşelor Educatoare

 

08-noi-2007HOTĂRÂREA NR. 191/2007 privind asocierea municipiului Sfântu Gheorghe cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV)

 

08-noi-2007HOTĂRÂREA NR. 190/2007 cu privire la modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi ale unor unităţi subordonate Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 1. noiembrie 2007;

 

08-noi-2007HOTĂRÂREA NR. 189/2007 privind modificarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare în cadrul Şcolii Generale „Váradi József” pe anul 2007

 

08-noi-2007HOTĂRÂREA NR. 188/2007 privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2007

 

08-noi-2007HOTĂRÂREA NR. 187/2007 privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

22-oct-2007HOTĂRÂREA NR. 186/2007 privind modificarea H.C.L. nr. 118/2007 cu privire la prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.

 

22-oct-2007HOTĂRÂREA NR. 185/2007 privind modificarea componenţei Comisiei de analizare şi de propunere de atribuire sau de schimbare a denumirii străzilor, pieţelor şi altor spaţii publice respectiv obiectivelor de interes local din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

22-oct-2007HOTARÂREA NR. 184/2007 cu privire la modificarea listei de investiţii în vederea utilizării creditului existent la BRD-GSG

 

22-oct-2007HOTĂRÂREA NR. 183/2007 privind rectificarea bugetului Teatrului Tamási Áron pe anul 2007

 

22-oct-2007HOTĂRÂREA NR. 182/2007 privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2007

 

04-oct-2007HOTĂRÂREA NR. 181/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea „Reparaţii capitale şi adaptarea proiectelor existente la teren la Grupul Şcolar Kós Károly Sfântu Gheorghe”

 

04-oct-2007HOTARÂREA NR. 180/2007 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 110/2007 privind schimbarea regimului juridic a unui teren forestier din fondul forestier naţional, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe

 

04-oct-2007HOTĂRÂREA NR. 179/2007 privind efectuarea unui schimb de teren între municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. EDRO INTERNATIONAL S.R.L.

 

27-sep-2007HOTĂRÂREA NR. 178/2007 privind rectificarea bugetului Teatrului Andrei Mureşanu pe anul 2007

 

27-sep-2007HOTĂRÂREA NR. 177/2007 privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

27-sep-2007HOTARÂREA NR. 176/2007 privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil în suprafaţă de 10214 mp, situat în Sfântu Gheorghe, pe str. Câmpul Frumos, nr. 5

 

27-sep-2007HOTĂRÂREA NR. 175/2007 privind modificarea H.C.L. nr. 151/2007 privind valorificarea prin licitaţie publică a unor mijloace fixe din domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe

 

27-sep-2007HOTĂRÂREA NR. 174/2007 privind modificarea H.C.L. nr. 159/2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Magazin de prezentare şi servicii auto MIDA”- Sfântu Gheorghe, Covasna

 

27-sep-2007HOTĂRÂREA NR. 173/2007 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 101/2002 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, republicată

 

27-sep-2007HOTĂRÂREA NR. 172/2007 privind rectificarea bugetului Căminului „Zathureczky Berta” pe anul 2007

 

27-sep-2007HOTĂRÂREA NR. 171/2007 privind rectificarea bugetului Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune” pe anul 2007

 

27-sep-2007HOTĂRÂREA NR. 170/2007 privind rectificarea bugetului Casei de Cultură Municipală pe anul 2007

 

27-sep-2007HOTĂRÂREA NR. 169/2007 privind rectificarea bugetului Teatrului Tamási Áron pe anul 2007

 

27-sep-2007HOTĂRÂREA NR. 168/2007 privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2007

 

27-sep-2007HOTĂRÂREA NR. 167/2007 privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2007

 

27-sep-2007HOTARÂREA NR. 166/2007 privind ajustarea tarifelor pentru transportul urban de călători în municipiul Sfântu Gheorghe

 

06-sep-2007HOTĂRÂREA NR. 164/2007 privind modificarea listei de investiţii, anexă la bugetul de venituri şi cheltuieli a S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, pe anul 2007

 

06-sep-2007HOTĂRÂREA NR. 163/2007 privind modificarea H.C.L. nr. 140/2007 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil situat pe str. Kós Károly nr. 78

 

06-sep-2007HOTĂRÂREA NR. 162/2007 privind vânzarea directă a unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Bánki Dónáth nr. 18

 

06-sep-2007HOTĂRÂREA NR. 161/2007 privind asocierea municipiului Sfântu Gheorghe cu judeţul Covasna, în vederea înfiinţării „ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN JUDEŢUL COVASNA”

 

06-sep-2007HOTĂRÂREA NR. 160/2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Zona Comercială -Zona centru - Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”

 

06-sep-2007HOTĂRÂREA NR. 159/2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal magazin de prezentare şi servicii auto „MIDA” - Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”

 

06-sep-2007HOTĂRÂREA NR. 158/2007 privind dezmembrarea unui teren situat pe str. Iosif Popovici f.n. pentru construirea unui campus şcolar

 

06-sep-2007HOTĂRÂREA NR. 157/2007 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 4380/1998 al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

06-sep-2007HOTĂRÂREA NR. 156/2007 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unor terenuri situate în str. Lt Păiuş David, respectiv str. Vasile Goldiş, în vederea implantării de panouri publicitare neluminoase

 

06-sep-2007HOTĂRÂREA NR. 155/2007 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unor terenuri situate în str. Lt. Păiuş David, în vederea implantării de panouri publicitare neluminoase

 

06-sep-2007HOTĂRÂREA NR. 154/2007 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă al unui teren în vederea implantării de suporturi independente

 

06-sep-2007HOTĂRÂREA NR. 153/2007 privind aprobarea reactualizării tabelului nominal cuprinzînd ordinea de prioritate pe anul 2007, în vederea atribuirii apartamentelor disponibile construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 

06-sep-2007HOTĂRÂREA NR. 152/2007 cu privire la modificarea statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului propriu al Direcţiei de Asistenţă Comunitară, subordonată Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi cu privire la modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului „Tamási Áron”, începând cu 1 septembrie 2007

 

06-sep-2007HOTĂRÂREA NR. 151/2007 privind valorificarea prin licitaţie publică a unor mijloace fixe din domeniul privat al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

06-sep-2007HOTĂRÂREA NR. 150/2007 privind rectificarea bugetului Teatrului Andrei Mureşanu pe anul 2007

 

06-sep-2007HOTĂRÂREA NR. 149/2007 privind rectificarea bugetului local pe anul 2007

 

10-aug-2007HOTĂRÂREA NR. 148/2007 cu pivire la stabilirea componenţei nominale a delegaţiilor, care se vor deplasa în oraşul Kecskemét – Republica Ungară

 

10-aug-2007HOTĂRÂREA NR. 147/2007 privind prelungirea contractului de credit bancar tip linie de credit, contractat de S.C. TEGA S.A.

 

10-aug-2007HOTĂRÂREA NR. 146/2007 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 87/2004 privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe

 

10-aug-2007HOTARÂREA NR. 145/2007 privind aplicarea la Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

 

26-iul-2007HOTĂRÂREA NR. 144/2007 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 101/2004

 

26-iul-2007HOTĂRÂREA NR. 142/2007 privind vânzarea directă a unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, sat Chilieni nr. 37

 

26-iul-2007HOTĂRÂREA NR. 141/2007 privind vânzarea directă a unui teren situat pe str. Benedek Elek nr. 18/A

 

26-iul-2007HOTĂRÂREA NR. 140/2007 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil situat pe str. Kós Károly nr. 78

 

26-iul-2007HOTĂRÂREA NR. 139/2007 privind concesionarea fără licitaţie publică a unor suprafeţe pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate

 

26-iul-2007HOTĂRÂREA NR. 138/2007 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 4380/1998 încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

26-iul-2007HOTĂRÂREA NR. 137/2007 privind modificarea Contractului de concesiune nr.1/1998 încheiat cu S.C.”Gospodărie Comunală”S.A. Sfântu Gheorghe

 

26-iul-2007HOTĂRÂREA NR. 136/2007 privind delegarea dreptului de administrare asupra unui imobil, destinat învăţământului preuniversitar, situat în Cartierul Câmpul Frumos

 

26-iul-2007HOTĂRÂREA NR. 135/2007 cu privire la modificarea statului de funcţii pentru personalul din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public, din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 1. august 2007

 

26-iul-2007HOTĂRÂREA NR. 134/2007 privind rectificarea bugetului local pe anul 2007

 

10-iul-2007HOTĂRÂREA NR. 133/2007 privind aprobarea Regulamentului privind înregistrarea şi radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării-ABROGATĂ

 

05-iul-2007HOTARÂREA NR. 132/2007 privind constituirea comisiei speciale de evaluare

 

05-iul-2007HOTĂRÂREA NR. 131/2007 privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

05-iul-2007HOTĂRÂREA NR. 130/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a eşalonării lucrărilor pentru lucrarea „Reabilitare termică a unori blocuri de locuinţe din zona Gării, municipiul Sfântu Gheorghe”

 

05-iul-2007HOTARÂREA NR. 129/2007 privind asocierea municipiului Sfântu Gheorghe cu alte unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Covasna şi Harghita în vederea înfiinţării Asociaţei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Implementarea Proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţele Harghita şi Covasna”

 

05-iul-2007HOTARÂREA NR. 128/2007 privind delegarea administrării unor spaţii domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, către Consiliul de administraţie a Şcolii Postliceale Sanitare Sfântu Gheorghe, destinate învăţământului postliceal

 

05-iul-2007HOTĂRÂREA NR. 127/2007 privind suportarea contravalorii unor lucrări aferente reţelei de utilităţi şi amenajări exterioare la proiectul „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii str. Lalelei, judeţul Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe”

 

05-iul-2007HOTĂRÂREA NR. 126/2007 privind efectuarea unui schimb de teren între Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi Grăjdeanu Mihai Adrian

 

05-iul-2007HOTĂRÂREA NR. 125/2007 privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren situat pe str. Oltului

 

05-iul-2007HOTĂRÂREA NR. 124/2007 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil situat pe str. Váradi József

 

05-iul-2007HOTĂRÂREA NR. 123/2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Lotizare Locuinţe S+P+M - Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”

 

05-iul-2007HOTĂRÂREA NR. 122/2007 privind scoaterea din funcţiune unor mijloace fixe concesionate de S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe,

 

05-iul-2007HOTĂRÂREA NR. 121/2007 privind aprobarea Actului adiţional nr. 2/2007 la Contractul de concesiune nr. 4381/1998 al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

05-iul-2007HOTĂRÂREA NR. 120/2007 privind prelungirea mandatului unui membru al Consiliului de Administraţie al S.C. TEGA S.A.

 

05-iul-2007HOTĂRÂREA NR. 119/2007 privind modificarea listei de investiţii, anexă la bugetul de venituri şi cheltuieli a S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, pe anul 2007

 

05-iul-2007HOTĂRÂREA NR. 118/2007 privind prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.

 

05-iul-2007HOTĂRÂREA NR. 117/2007 cu privire la modificarea statului de funcţii pentru personalul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi pentru personalul aparatului propriu de specialitate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară şi personalul din cadrul Poliţiei Comunitare al municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 1 iulie 2007

 

05-iul-2007HOTĂRÂREA NR. 116/2007 privind aprobarea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Sfântu Gheorghe

 

05-iul-2007HOTĂRÂREA NR. 115/2007 privind reactualizarea tabelului nominal cuprinzând ordinea de prioritate pe anul 2007, în vederea atribuirii apartamentelor disponibile construite din fondul de stat

 

05-iul-2007HOTĂRÂREA NR. 114/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al proiectului „Centru Social de Urgenţă Municipiul Sfântu Gheorghe” - al Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2007

 

05-iul-2007HOTĂRÂREA NR. 113/2007 privind rectificarea bugetului Teatrului Tamási Áron pe anul 2007

 

05-iul-2007HOTĂRÂREA NR. 112/2007 privind rectificarea bugetului local pe anul 2007

 

05-iul-2007HOTARÂREA NR. 111/2007 privind redirecţionarea creditului contractat de la OTP BANK

 

08-iun-2007HOTARÂREA NR. 110/2007 privind schimbarea regimului juridic a unui teren forestier din fondul forestier naţional, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe

 

08-iun-2007HOTĂRÂREA NR. 109/2007 privind încheierea Convenţiei pentru aprobarea subprogramului “Lucrări prioritare de reabilitare reţele apă potabilă şi extindere a reţelelor de canalizare în municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”

 

31-mai-2007HOTĂRÂREA NR. 108/2007 privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

31-mai-2007HOTĂRÂREA NR. 107/2007 privind suportarea contravalorii unor lucrări aferente reţelei de utilităţi şi amenajări exterioare la proiectul „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii cu 72 de apartamente în B-dul Gen. Grigore Bălan Sfântu Gheorghe”

 

31-mai-2007HOTĂRÂREA NR. 106/2007 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 185/2006 referitor la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea mai multor contracte cu complexitate redusă

 

31-mai-2007HOTĂRÂREA NR. 105/2007 privind încheierea contractului de management între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi domnul Dulányi Balogh Aladár

 

31-mai-2007HOTĂRÂREA NR. 104/2007 privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe

 

31-mai-2007HOTĂRÂREA NR. 103/2007 privind concesionarea - prin licitaţie publică deschisă – a unui spaţiu, situat în interiorul clădirii Bazei de Inot şi Recreere Sfântu Gheorghe, pentru implantarea unei unităţi de prestari servicii

 

31-mai-2007HOTĂRÂREA NR.102 /2007 privind concesionarea fără licitaţie publică a unor suprafeţe pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate

 

31-mai-2007HOTĂRÂREA NR. 101/2007 privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren situat pe str. Lt. Păiuş David, f.n.

 

31-mai-2007HOTĂRÂREA NR. 100/2007 privind aprobarea ”Planului Urbanistic Zonal – “PRESTĂRI SERVICII” Sfântu Gheorghe- Chilieni ”

 

31-mai-2007HOTĂRÂREA NR. 99/2007 privind aprobarea ”Planului Urbanistic Zonal zonă de locuit “PRELUNGIRE str. PĂDURII” Sfântu Gheorghe

 

31-mai-2007HOTĂRÂREA NR. 98/2007 privind aprobarea Documentaţiei de atribuire a lucrării “Alimentare cu apă potabilă Chilieni şi Coşeni, sate aparţinătoare municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”

 

31-mai-2007HOTĂRÂREA NR. 97/2007 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice a lucrării „Construire Grădiniţă cu Program Normal ”Cenuşăreasa” şi Grădiniţa cu Program Prelungit „Pinocchio”, str. Lalelei Sfântu Gheorghe şi a Documentaţiei de atribuire pentru achiziţia publică a „Lucrării de construire grădiniţă”

 

31-mai-2007HOTĂRÂREA NR. 96/2007 privind asocierea municipiului Sfântu Gheorghe cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV) - ABROGATĂ

 

31-mai-2007HOTARÂREA NR. 95/2007 privind delegarea gestiunii prin concesionare directă a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în favoarea S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

31-mai-2007HOTĂRÂREA NR. 94/2007 privind reducerea capitalului social al S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.

 

31-mai-2007HOTARÂREA NR. 93/2007 privind administrarea păşunilor, organizarea păşunatului şi stabilirea taxelor de păşunat pe anul 2007

 

31-mai-2007HOTĂRÂREA NR. 92/2007 privind modificarea tarifelor la activitatea de taximetrie aprobate prin H.C.L. nr. 146/2003 cu modificările şi completările ulterioare

 

31-mai-2007HOTARÂREA NR. 91/2007 privind scutirea de la plata impozitului pe clădire a imobilelor din blocul nr. 12, sc. D de pe Al. Muzelor, afectat de incediu

 

31-mai-2007HOTĂRÂREA NR. 90/2007 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2008

 

31-mai-2007HOTĂRÂREA NR. 89/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008

 

31-mai-2007HOTĂRÂREA NR. 88/2007 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 230/2006 privitoare la încadrarea terenurilor situate în intravilanul şi extravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, pe zone şi categorii de folosinţă

 

31-mai-2007HOTĂRÂREA NR. 87/2007 privind modificarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare în cadrul Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” pe anul 2007

 

31-mai-2007HOTĂRÂREA NR. 86/2007 privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2007

 

31-mai-2007HOTĂRÂREA NR. 85/2007 privind rectificarea bugetului local pe anul 2007

 

31-mai-2007HOTARÂREA NR. 84/2007 cu privire la încetarea mandatului unui consilier

 

24-mai-2007HOTĂRÂREA NR. 83/2007 privind aprobarea indicatorilor technico-economici la lucrarea de investiţii „Lucrări de prioritate de reabilitare a reţelelor de apă potabilă şi extindere a reţelelor de canalizare în municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”

 

23-apr-2007HOTĂRÂREA NR. 82/2007 privind conferirea titlului

 

23-apr-2007HOTĂRÂREA NR. 81/2007 privind efectuarea unui schimb de teren între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. “BOBO” S.R.L.

 

23-apr-2007HOTĂRÂREA NR. 80/2007 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 1 mai 2007

 

23-apr-2007HOTĂRÂREA NR. 79/2007 privind rectificarea bugetului local pe anul 2007

 

05-apr-2007HOTĂRÂREA NR. 78/2007 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrelor “Tamási Áron” şi “Andrei Mureşanu” din Municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu 1 aprilie 2007

 

05-apr-2007HOTĂRÂREA NR. 77/2007 cu privire la sprijinirea bisericilor creştine din municipiul Sfântu Gheorghe.

 

05-apr-2007HOTĂRÂREA NR. 76/2007 cu pivire la stabilirea componenţei nominale a delegaţiilor, care se vor deplasa în oraşul Kiskunhalas – Republica Ungară

 

05-apr-2007HOTĂRÂREA NR. 75/2007 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe cu privire la ameliorarea unor terenuri degradate

 

05-apr-2007HOTĂRÂREA NR. 74/2007 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 12/2007 privitoare la modificarea anexei nr. 14 (fosta anexă nr. 16), întocmită în baza Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

05-apr-2007HOTĂRÂREA NR. 73/2007 cu privire la aprobarea criteriilor de punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate la repartiţia locuinţelor Fondul Locativ de Stat

 

05-apr-2007HOTĂRÂREA NR. 72/2007 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în Consiliul administrativ al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

 

05-apr-2007HOTARÂREA NR. 71/2007 privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului Consultativ a Casei de Cultură a Municipiului Sf.Gheorghe

 

05-apr-2007HOTĂRÂREA NR. 70/2007 privind aprobarea listei programelor şi proiectelor culturale minimale şi ale indicatorilor economici şi culturali pe anul 2007 al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

 

05-apr-2007HOTARÂREA NR. 69/2007 privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director al Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe

 

05-apr-2007HOTARÂREA NR. 68/2007 cu privire la aprobarea asocierii între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C COMERŢ ŞI SERVICII “MINERVA” S.R.L

 

05-apr-2007HOTARÂREA NR. 67/2007 privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri în vederea amplasării unor panouri de reclamă luminoase

 

05-apr-2007HOTĂRÂREA NR. 66/2007 privind dezmembrarea unor terenuri situate pe str. 1 Decembrie 1918 fn., precum şi concesionarea prin licitaţie publică a unor suprafeţe, în vederea construirii unei unităţi de alimentaţie publică

 

05-apr-2007HOTĂRÂREA NR. 65/2007 privind concesionarea directă a unor parcele situate în Şugaş Băi către S.C. GARAMOND TIPOGRAFIE S.R.L.

 

05-apr-2007HOTĂRÂREA NR.64/2007 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 62/2005 referitoare la dezmembrarea unor terenuri situate pe str. Gödri Ferenc nr. 1, precum şi concesionarea fără licitaţie publică a unor suprafeţe

 

05-apr-2007HOTĂRÂREA NR. 63/2007 privind concesionarea fără licitaţie publică a unor suprafeţe pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate

 

05-apr-2007HOTARÂREA NR. 62/2007 privind vânzarea directă a terenului aferent construcţiilor situate pe str. Gróf Mikó Imre nr. 9

 

05-apr-2007HOTĂRÂREA NR. 61/2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal parcul de locuit “VILÁGLÁTÓ” Sfântu Gheorghe

 

05-apr-2007HOTĂRÂREA NR.60/2007 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice „Amenajări exterioare şi sistematizare verticală la Sala de sport – str. Vânătorilor, mun. Sfântu Gheorghe”, respectiv a achiziţionării lucrării “Amenajări exterioare şi canalizare pluvială la Sala de Sport str. Vânătorilor, Sfântu Gheorghe”

 

05-apr-2007HOTĂRÂREA NR. 59/2007 privind aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a facilităţilor fiscale contribuabililor persoane juridice

 

05-apr-2007HOTARÂREA NR. 58/2007 privind scutirea Asociaţiei „Pro Nobis” şi Fundaţiei „Lazarus” de la plata impozitului pe clădire

 

05-apr-2007HOTĂRÂREA NR. 57/2007 privind modificarea H.C.L. nr. 36/2007 privind aprobarea tarifelor de salubrizare şi deszăpezire

 

05-apr-2007HOTĂRÂREA NR. 56/2007 privind aprobarea bugetului Asociaţiei „ Míves” subvenţionat din bugetul local pe anul 2007

 

05-apr-2007HOTĂRÂREA NR. 55/2007 privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local, pentru instituirea fondului de relaţii internaţionale, pe anul 2007

 

05-apr-2007HOTĂRÂREA NR. 54/2007 privind rectificarea bugetului local pe anul 2007

 

05-apr-2007HOTĂRÂREA NR. 53/2007 cu privire la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2006.

 

05-apr-2007HOTĂRÂREA NR. 52/2007 privind aprobarea Actului adiţional la Contractul de performanţă nr. 1464/2001 încheiat cu directorul S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

05-apr-2007HOTĂRÂREA NR. 51/2007 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 4380/1998 al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

05-apr-2007HOTĂRÂREA NR. 50/2007 privind trecerea unor mijloace fixe aflate în concesiunea S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

05-apr-2007HOTARÂREA NR. 49/2007 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1/2007 la Contractul de performanţă nr. 279/2001 încheiat cu directorul S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe

 

05-apr-2007HOTĂRÂREA NR. 48/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2007

 

05-apr-2007HOTĂRÂREA NR. 47/2007 privind aprobarea bilanţului contabil pe anul 2006 al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

05-apr-2007HOTĂRÂREA NR. 46/2007 privind aprobarea Actului adiţional nr. 6/2007 la Contractul de performanţă încheiat la data de 01.10.2001 cu directorul S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe

 

05-apr-2007HOTĂRÂREA NR. 45/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2007

 

05-apr-2007HOTĂRÂREA NR. 44/2007 privind aprobarea bilanţului contabil pe anul 2006 al S.C. GOSPODĂRIRE COMUNALĂ SA. Sfântu Gheorghe.

 

05-apr-2007HOTĂRÂREA NR. 43/2007 privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

16-mar-2007HOTARÂREA NR. 42/2007 cu privire la stabilirea taxei speciale, pentru ocuparea domeniului public, cu ocazia organizării târgului în perioada

 

16-mar-2007HOTARÂREA NR. 41/2007 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 5.550.000 lei

 

01-mar-2007HOTĂRÂREA NR. 40/2007 privind aprobarea participării municipiului Sfântu Gheorghe la înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Pro Ţinutul Secuiesc” – Szövetség a Székelyföldért Egyesület-ANULATĂ

 

01-mar-2007HOTĂRÂREA NR. 39/2007 privind punerea în valoare a materialului lemnos din fondul forestier proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe

 

01-mar-2007HOTĂRÂREA NR. 38/2007 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat pe str. Daczó nr. 22

 

01-mar-2007HOTĂRÂREA NR. 37/2007 privind aprobarea tarifelor la activitatea de administrare a pieţelor

 

01-mar-2007HOTĂRÂREA NR. 36/2007 privind aprobarea tarifelor de salubrizare şi deszăpezire

 

01-mar-2007HOTĂRÂREA NR. 35/2007 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1/2007 la Contractul de concesiune nr. 4381/1998 al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

01-mar-2007HOTĂRÂREA NR. 34/2007 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1/2007 la Actul Constitutiv al S.C. TEGA S.A

 

01-mar-2007HOTĂRÂREA NR. 33/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2007

 

01-mar-2007HOTĂRÂREA NR. 32/2007 privind aprobarea bilanţului contabil pe anul 2006 al S.C. TEGA SA. Sfântu Gheorghe

 

01-mar-2007HOTĂRÂREA NR. 31/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Căminului “Zathureczky Berta” - ABROGATĂ

 

01-mar-2007HOTĂRÂREA NR. 30/2007 privind concesionarea fără licitaţie publică a unor suprafeţe pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate

 

01-mar-2007HOTARÂREA NR. 29/2007 privind achiziţionarea lucrărilor de îmbrăcare străzi şi a lucrărilor de reparaţii a trotuarelor prin montaj pişcoturi din beton în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

01-mar-2007HOTARÂREA NR. 28/2007 privind aprobarea listei programelor şi proiectelor culturale minimale şi al indicatorilor economici şi culturali pe anul 2007, anexă la Contractul de management încheiat cu domnul Deák Gyula Levente, directorul Ansamblului de Dansuri “Trei Scaune – Háromszék” Sfântu Gheorghe

 

01-mar-2007HOTARÂREA NR. 27/2007 privind aprobarea listei programelor şi proiectelor culturale minimale şi al indicatorilor economici şi culturali pe anul 2007,anexă la Contractul de management încheiat cu domnul Mihaiu Horaţiu-Nicolae , directorul Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe

 

01-mar-2007HOTĂRÂREA NR. 26/2007 privind aprobarea bugetului Teatrului Tamási Áron pe anul 2007

 

16-feb-2007HOTĂRÂREA NR. 25/2007 privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

16-feb-2007HOTĂRÂREA NR. 24/2007 privind revocarea H.C.L. nr. 228/2006 privitoare la aprobarea Actului Constitutiv şi al Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Pro Ţinutul Secuiesc -Szövetség a Székelyföldért Egyesület”

 

16-feb-2007HOTĂRÂREA NR. 23/2007 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu-Gheorghe, precum şi al unităţilor subordonate pe anul 2007

 

16-feb-2007HOTĂRÂREA NR. 22/2007 privind aprobarea bugetelor instituţiilor de învăţământ pe anul 2007

 

16-feb-2007HOTĂRÂREA NR. 21/2007 privind aprobarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2007

 

16-feb-2007HOTĂRÂREA NR. 20/2007 privind aprobarea bugetului Căminului “Zathureczky Berta” pe anul 2007

 

16-feb-2007HOTĂRÂREA NR. 19/2007 privind aprobarea bugetului Poliţiei Comunitare pe anul 2007

 

16-feb-2007HOTĂRÂREA NR. 18/2007 privind aprobarea bugetului Casei de Cultură Municipală pe anul 2007

 

16-feb-2007HOTĂRÂREA NR. 17/2007 privind aprobarea bugetului Teatrului “Andrei Mureşanu” pe anul 2007

 

16-feb-2007HOTĂRÂREA NR. 16/2007 privind aprobarea bugetului Ansamblului de Dansuri “Trei Scaune” pe anul 2007

 

08-feb-2007HOTARÂREA NR. 15/2007 privind modificarea componenţei Consiliului de conducere a asocierii în participaţiune încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. “Import Export Lengyel” S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

08-feb-2007HOTARÂREA NR. 14/2007 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 101/2004

 

08-feb-2007HOTARÂREA NR. 13/2007 privind constituirea Comisiei de inventariere a bunurilor imobile achiziţionate din patrimoniu S.C. ZOOCOMP S.A.

 

08-feb-2007HOTARÂREA NR.12/2007 privind modificarea anexei nr. 14 (fosta anexă nr. 16), întocmită în baza Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare-ANULATĂ

 

08-feb-2007HOTARÂREA NR. 11/2007 privind iniţierea procedurii de contractare a unui împrumut bancar

 

08-feb-2007HOTARÂREA NR. 10/2007 privind scutirea Serviciului de Ajutor Maltez în România de la plata impozitului pe clădirea situată în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Pescarilor nr. 34, scara B

 

08-feb-2007HOTARÂREA NR. 9/2007 privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren situat pe str. 1 Decembrie 1918 în vederea amplasării unui banner publicitar

 

08-feb-2007HOTĂRÂREA NR. 8/2007 privind prelungirea Contractului de locaţiune nr. 8/2004 încheiat cu S. C. H-PRESS S.R.L.

 

08-feb-2007HOTARÂREA NR. 7/2007 privind prelungirea contractului de locaţiune încheiat cu S.C. “IRIS Farmacie Comerţ Servicii” S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

08-feb-2007HOTĂRÂREA NR. 6/2007 privind efectuarea unui schimb de imobile între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia de proprietari “CENTRAL -15”

 

08-feb-2007HOTARÂREA NR. 5/2007 privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă, fără preselecţie, cu oferte în plic sigilat, a unor spaţii, în vederea desfăşurării de activităţi medicale umane în sistem “tură inversă”

 

08-feb-2007HOTARÂREA NR. 4/2007 cu privire la aprobarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare în cadrul instituţiilor de învăţământ pe anul 2007

 

08-feb-2007HOTĂRÂREA NR. 3/2007 privind aprobarea bugetului local pe anul 2007

 

08-ian-2007HOTĂRÂREA NR. 2/2007 privind înfiinţarea Centrului Social de urgenţă pentru persoane fără adăpost

 

08-ian-2007HOTĂRÂREA NR. 1/2007 privind înfiinţarea unui adăpost pentru o perioadă determinată în situaţii de urgenţă de tip pensiune

 Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină