Duminică, 20. septembrie 2020

Persoană de contact:

Nagy Zoltán, Șef birou - zoltan.vnagy@sepsi.ro

Date contact:

Număr telefon: +40 267 316 902
Fax: +40 267 316 902
Adresa: strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, biroul nr. 21

Telefon/Fax: +40267316474

Adresa: Casa cu Arcade, Piața Libertății, nr. 7, Biroul 4

Márton-Lichtfusz Katalin, Consilier PrincipalPrezentarea activităţii biroului:

- Asigură implementarea hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, a dispoziţiilor emise de Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, care privesc activitatea instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi instituţiilor de cultură profesioniste subordonate, urmărând ridicarea nivelului calitativ al actului educaţional, respectiv cultural în Municipiul Sfântu Gheorghe.
- Măsurile se referă, de regulă, la acele probleme ale căror soluţionare reclamă implicarea urgentă, concretă şi punctuală, în limita atribuţiunilor reglementate prin Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările ăi completările ulterioare,  ţinând cont şi de legislaţia complementară, specifică, care se referă la activitatea instituţiilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a celor trei instituţii de cultură profesioniste, subordonate Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
- Urmăreşte şi sprijină activitatea managerială a conducătorilor instituţiilor de cultură profesioniste subordonate, care privesc realizarea acţiunilor, programelor şi proiectelor culturale minimale anuale, angajate de manageri prin contractele de management în derulare;
- Pregăteşte documentaţia aferentă evaluării anuale a activităţii managerială ale conducătorilor instituţiilor de cultură profesioniste, în conformitate cu prevederile O.U.G nr.189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură;
- Elaborează caietele de obiective pentru concursul de proiecte de management ale instituţiilor publice de cultură subordonate - în fază de proiect - şi supune avizării comisiilor de specialitate, respectiv aprobării Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, după caz, conform prevederilor O.U.G. nr. 189/2008;
- Urmăreşte folosirea, întreţinerea, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare al patrimoniului construit, clasificat ca monument istoric, sau acelora care sunt susceptibile de a face parte din patrimoniul tehnic şi industrial local, conform legii în domeniu;
- Asigură reprezentarea Primarului în şedinţele consiliilor de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar, după caz, potrivit Dispoziţiei nr. 1008/ 2012 al Primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, conform legislaţiei în domeniu;
- Participă la şedinţele trimestriale al Grupului judeţean pentru asigurarea protecţiei unităţilor de învăţământ preuniversitar, organizate de Prefectul judeţului Covasna;
- Participă la şedinţele Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru susţinerea unor proiecte de hotărâri ce urmează să fie dezbătute şi aprobate de deliberativul municipiului Sfântu Gheorghe, după caz;
- Îndeplineşte diferite sarcini punctuale, primite din partea viceprimarului, secretarului şi / sau primarului Municipiului Sfântu Gheorghe;
 Afişare pagină: 6997Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină