Vineri, 23. februarie 2018
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 21 DECEMBRIE 2009

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
PRIMAR
RO 520008 Sf.Gheorghe                        Tel.:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax.: 0267-351781
Judeţul Covasna                             E-Mail: primar@sepsi.ro

NR. 51.788/16.12.2009

INVITAŢIE

În baza prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare vă invităm a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 21 DECEMBRIE 2009, orele 16,00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. – RAPORT privind concluziile comisiei speciale pentru examinarea şi verificarea modului de respectare a procedurilor de achiziţii publice având ca obiect lucrări de reabilitare în centrul municipiului Sfântu Gheorghe în anul 2009.
Prezintă : preşedintele comisiei

                                                                                                CONSILIER:
                                                                                   1. Bereczki Kinga ________________
                                                                                   2. Ferencz Csaba ________________
                                                                                   3. Gazda Zoltán _________________
                                                                                   4. Bálint Iosif ___________________
                                                                                   5. Kovács István _________________
                                                                                   6. Pethõ István _________________
                                                                                   7. Fazakas Mihály _______________
<< înapoiAfişare pagină: 1124    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Turism
Baze sportive şi de agrement
Camere web
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Sfântu Gheorghe 550
Localităţi înfrăţite
Spre un oraş mai frumos
Promovarea tradițiilor secuiești
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Finantare programe sportive
Proiecte culturale

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2018 - Hartă pagină