Vineri, 23. februarie 2018
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 11 MAI 2015

INVITAŢIEÎn baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 11 mai 2015, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Váradi József de la str. Horea, Cloşca şi Crişan”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Aleea Tineretului.”
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Înfrăţirii.”
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. László Ferenc.”
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


6. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 33/2015 privind aprobarea reţelei şcolare preuniversitare din municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul şcolar 2015-2016.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


7. DIVERSE.

       
PRIMAR
ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS

 << înapoiAfişare pagină: 555    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Turism
Baze sportive şi de agrement
Camere web
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Sfântu Gheorghe 550
Localităţi înfrăţite
Spre un oraş mai frumos
Promovarea tradițiilor secuiești
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Finantare programe sportive
Proiecte culturale

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2018 - Hartă pagină