Joi, 16. august 2018
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 15 FEBRUARIE 2012INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invit a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 15 februarie 2012, orele 15,00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Poliţiei Locale din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2012.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.
 


2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2012.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.
 


3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Căminului “Zathureczky Berta” pe anul 2012.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.
 


4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Casei de Cultură „Kónya Ádám” pe anul 2012.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.
 


5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Teatrului “Tamási Áron” pe anul 2012.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.
 


6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Teatrului “Andrei Mureşanu” pe anul 2012.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.
 


7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetelor instituţiilor de învăţământ pe anul 2012, finanţate din bugetul municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.
 


8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2012.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.
 


9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Asociaţiei „Míves” pe anul 2012 subvenţionat din bugetul municipiului.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.
 


10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul municipiului, pentru instituirea fondului de relaţii internaţionale pe anul 2012.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.
 


11. – DIVERSE
 PRIMAR
Antal Árpád András<< înapoiAfişare pagină: 1039    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Turism
Baze sportive şi de agrement
Camere web
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Sfântu Gheorghe 550
Localităţi înfrăţite
Ofertă culturală
Spre un oraş mai frumos
Promovarea tradițiilor secuiești
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2018 - Hartă pagină