Vineri, 18. septembrie 2020

Persoane de  contact:

Buja Béla Gergely, şef birou – gergely.buja@sepsi.ro
Pál Szabolcs Mihály, consilier - szabolcs.pal@sepsi.ro
Antal Delin Ionela, inspector de specialitate - delin.antal@sepsi.ro

Date contact:

Număr telefon: +40 267 316 957 ► interior 116
Fax: +40 267 316 365
Adresa: strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, biroul nr. 10

Prezentarea activităţii biroului:

- Coordonarea, organizarea şi derularea activităţii de identificare, selectare şi procurare a surselor informaţionale referitor la programele UE sau a altor surse externe / interne de finanţare;
- Identificarea, selectarea şi centralizarea ofertelor şi studiilor de proiecte cu posibilităţi de finanţare, întocmirea portofoliului de proiecte prioritare, pregătirea procedurilor de accesare a fondurilor structurale;
- Coordonarea, organizarea şi derularea tuturor activităţilor legate de întocmirea, implementarea şi urmărirea proiectelor.
 Afişare pagină: 6734Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină