Vineri, 18. septembrie 2020

Persoane de contact:

Nagy Márta, consilier - marta.nagy@sepsi.ro
Mihály Mónika, referent de specialitate - monika.mihaly@sepsi.ro
Imreh Ildikó, consilier -ildiko.imreh@sepsi.ro

Date contact:

Număr telefon: +40 267 316 957/ 126
Adresa: strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, biroul nr. 33

Prezentarea activităţii biroului:

Compartimentul Resurse Umane este parte integrantă al Aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe. Compartimentul deserveşte în primul rând nevoile personalului din cadrul aparatului propriu al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi al unităţilor subordonate.

Principalele sfere de activitate:


- gestionarea funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi din cadrul unităţilor subordonate;
- întocmirea, modificarea statelor de funcţii şi a organigramelor;
- întocmirea proiectelor de hotărâre şi a dispoziţiilor de primar legate de activitatea compartimentului;
- selecţia şi recrutarea a unui corp al funcţionarilor publici şi personal contractual cu pregătire profesională ridicată, organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
- gestionarea potenţialului uman, lucrând cu dosarele profesionale / personale ale personalului încadrat, atât din cadrul aparatului propriu, cât şi din cadrul unităţilor subordonate;
- evidenţa electronică a contractelor de muncă, efectuarea înregistrărilor;
- gestionarea fişelor de post ale salariaţilor;
- planificarea anuală a concediilor de odihnă precum şi evidenţa concediilor de odihnă, boală, studii;
- organizarea perfecţionării personalului precum şi gestionarea referatelor întocmite cu privire la utilitatea acestor cursuri;
- gestionarea fişelor şi rapoartelor de evaluare profesională anuală ale salariaţilor;
- realizarea sistemului informaţional cu privire la indicatorii de muncă şi salarii ale personalului încadrat, precum şi lucrările referitoare la calcularea drepturilor salariale, stabilirea elementelor de salarizare şi evidenţa salariilor, respectiv al datelor componente salariilor, întocmirea statelor de plată, întocmirea declaraţiilor privind reţinerea tuturor contribuţiilor datorate către stat de către angajat şi predarea lor la instituţiile competente;
- întocmirea rapoartelor statistice şi fiscale lunare, trimestriale, semestriale şi anuale;
- întocmirea fişelor fiscale;
- urmărirea la zi a legislaţiei de referinţă, aplicarea în practică a legislaţiei, informare internă în legătură cu legile de specialitate de interes public;
- efectuarea activităţii de consiliere în probleme de resurse umane cu serviciile publice şi instituţiile de cultură din subordine Consiliului Local.Afişare pagină: 8896Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină