Miercuri, 23. septembrie 2020

FIŞĂ DE EVALUARE CENTRALIZATĂ

A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003

PENTRU ANUL 2007

 

Numele instituţiei:PRIMĂRIA MUN. SFÂNTU GHEORGHE 

INDICATORI

cod

RASPUNS

A. Procesul de elaborare a actelor normative

1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2007

 


A1 

11

2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod public:

A2

Dintre acestea, au fost anunţate în mod public: 

a. pe site-ul propriu

A2_1 

5

b. prin afisare la sediul propriu

A2_2 

11

c. prin mass-media

A2_3 

11

3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la proiecte de acte normative

A3

Nu este cazul

DIN CARE, SOLICITATE DE

A3_1 Persoane fizice

Nu este cazul

 A3_2 Asociaţii de afaceri sau alte asociatii legal constituite

Nu este cazul

4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act normativ


A4 

Nu este cazul

5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite


A5

0

7. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă care au fost desemnate


A6

1

8. Numărul total al recomandarilor primite


A7

1

9. Numarul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative


A8

0

10. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal constituite


A9

0

11. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în procedura de urgenţă


A10

0

B. Procesul de luare a deciziilor

1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţiile publice)


B1

11

2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin:

a. afişare la sediul propriu

B2_1

11

b. publicare pe site-ul propriu

B2_2

5

c. mass-media

B2_3

11

3. Numărul estimate al persoanelor care au participat efectiv la şedinţele publice

 


B3

50

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media


B4

10

5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor publice

 


B5

0

6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate 


B6

0

7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului 

a. informaţii exceptate

B7_1

0

b. vot secret

B7_2

0

c.alte motive (care ?)

B7_3

0

8. Numărul total al proceselor verbale(minuta) şedinţelor publice 


B8

6

9. Numărul proceselor verbale(minuta) făcute publice 


B9

6

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie

1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa decizională intentate administraţiei publice

a. rezolvate favorabil reclamantului

C1_1

0

b. respinse

C1_2

0

c. în curs de soluţionare

C1_3

0


FIŞĂ DE EVALUARE CENTRALIZATĂ
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003
PENTRU ANUL 2006

Numele instituţiei: PRIMĂRIA MUN. SFÂNTU GHEORGHE

INDICATORI

cod

RASPUNS

A. Procesul de elaborare a actelor normative

1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2006


A1

2

2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod public:

A2

Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:

1. pe site-ul propriu

A2_1

2

2. prin afisare la sediul propriu

A2_2

2

3. prin mass-media

A2_3

2

3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la proiecte de acte normative
A3

Nu este cazul

DIN CARE, SOLICITATE DE

A3_1 Persoane fizice

Nu este cazul

A3_2 Asociaţii de afaceri sau alte asociatii legal constituite

Nu este cazul

4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act normativ


A4

Nu este cazul

5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite


A5

Nu este cazul

6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă care trebuiau desemnate


A6

0

7. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă care au fost desemnate


A7

1

8. Numărul total al recomandarilor primite


A8

0

9. Numarul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative


A9

0

10. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal constituite


A10

0

11. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în procedura de urgenţă


A11

0

12. Numărul de întâlniri organizate de instituţiile publice pentru dezbaterea de proiecte acte normative


A12

2

B. Procesul de luare a deciziilor

1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţiile publice)


B1

2

2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin:

1. afişare la sediul propriu

B2_1

2

2. publicare pe site-ul propriu

B2_2

2

3. mass-media

B2_3

2

3. Numărul persoanelor care au participat efectiv la şedinţele publice

 


B3

3

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media

 

B4

2

5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor publice

 


B5

0

6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate


B6

0

7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului

1. informaţii exceptate

B7_1

0

2. vot secret

B7_2

0

3.alte motive (care ?)

B7_3

0

8. Numărul total al proceselor verbale(minuta) şedinţelor publice


B8

1

9. Numărul proceselor verbale(minuta) făcute publice


B9

1

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie

1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa decizională intentate administraţiei publice

1. rezolvate favorabil reclamantului

C1_1

0

2. respinse

C1_2

0

3. în curs de soluţionare

C1_3

0

 

 

 

 


FIŞĂ DE EVALUARE CENTRALIZATĂ A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 PENTRU ANUL 2005

 

Numele instituţiei: PRIMĂRIA MUN. SFÂNTU GHEORGHE

INDICATORI cod RASPUNS
A. Procesul de elaborare a actelor normative
1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2005
 
A1  5
2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod public: A2

Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:  

1. pe site-ul propriu

A2_1  

3

2. prin afisare la sediul propriu

A2_2  

5

3. prin mass-media

A2_3  

5

3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la proiecte de acte normative

A3

Nu este cazul

DIN CARE, SOLICITATE DE

 

A3_1 Persoane fizice

Nu este cazul

 A3_2 Asociaţii de afaceri sau alte asociatii legal constituite

Nu este cazul

4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act normativ

A4  

0

5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite

A5


6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă care trebuiau desemnate


A6


7. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă care au fost desemnate

A7

1

8. Numărul total al recomandarilor primite

A8

0

9. Numarul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative


A9

0

10. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal constituite


A10

0

11. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în procedura de urgenţă


A11

0

12. Numărul de întâlniri organizate de instituţiile publice pentru dezbaterea de proiecte acte normative


A12

4

B. Procesul de luare a deciziilor

1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţiile publice)


B1

5

2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin:

1. afişare la sediul propriu

B2_1

5

2. publicare pe site-ul propriu

B2_2

 

3

3. mass-media

B2_3

 

5

3. Numărul persoanelor care au participat efectiv la şedinţele publice


B3

34

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media


B4

4

5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor publice


B5 9

 

6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate  


B6 7

 

7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului  

1. informaţii exceptate

B7_1 0

 

2. vot secret

B7_2 0

 

3.alte motive (care ?)

B7_3 0

 

8. Numărul total al proceselor verbale(minuta) şedinţelor publice  


B8 5

 

9. Numărul proceselor verbale(minuta) făcute publice  


B9 5

 

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie
1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa decizională intentate administraţiei publice

1. rezolvate favorabil reclamantului

C1_1

0

2. respinse

C1_2

 

0

3. în curs de soluţionare

C1_3

 

0


FIŞĂ DE EVALUARE CENTRALIZATĂ

A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003

pentru anul 2004

Numele instituţiei: PRIMĂRIA MUN. SFÂNTU GHEORGHE

INDICATORI cod RASPUNS
A. Procesul de elaborare a actelor normative
1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2004

A1 5
2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod public: A2 Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:

1. pe site-ul propriu

A2_1

5

2. prin afisare la sediul propriu

A2_2

5

3. prin mass-media

A2_3

5

3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la proiecte de acte normative

A3

Nu este cazul

DIN CARE, SOLICITATE DE

A3_1 Persoane fizice

Nu este cazul

 A3_2 Asociaţii de afaceri sau alte asociatii legal constituite - Nu este cazul

4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act normativ

A4

0

5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite

A5


6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă care trebuiau desemnate


A6


7. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă care au fost desemnate

A7

1

8. Numărul total al recomandarilor primite

A8

0

9. Numarul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative


A9

0

10. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal constituite


A10

0

11. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în procedura de urgenţă


A11

0

12. Numărul de întâlniri organizate de instituţiile publice pentru dezbaterea de proiecte acte normative


A12

4

B. Procesul de luare a deciziilor

1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţiile publice)


B1

3

2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin:

1. afişare la sediul propriu

B2_1

4

2. publicare pe site-ul propriu

B2_2

4

3. mass-media

B2_3

3

3. Numărul persoanelor care au participat efectiv la şedinţele publice


B3

2

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media


B4

3

5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor publice


B5 0

 

6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate  


B6 0

 

7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului  

1. informaţii exceptate

B7_1 0

 

2. vot secret

B7_2 0

 

3.alte motive (care ?)

B7_3 0

 

8. Numărul total al proceselor verbale(minuta) şedinţelor publice  


B8

3

9. Numărul proceselor verbale(minuta) făcute publice


B9

3

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie
1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa decizională intentate administraţiei publice

1. rezolvate favorabil reclamantului

C1_1

0

2. respinse

C1_2

0

3. în curs de soluţionare

C1_3

0

 

 Afişare pagină: 16154Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină