Vineri, 28. februarie 2020
Proiecte de hotărâri
Proiect de hortărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2009


PROIECT DE HOTĂRÂRE


privind aprobarea bugetului local pe anul 2009

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
    Ascultând prezentarea primarului municipiului, dl. Antal Árpád – András;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 9229/2009 al Compartimentului Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 18/2009 a bugetului de stat pe anul 2009 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice local, cu modificările şi completările ulterioare;
    Având în vedere referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


    ART. 1. – Se aprobă bugetul Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2009, împreună cu lista obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, conform anexelor nr.1 şi 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
    ART. 2. – Se aprobă bugetul împrumuturilor interne împreună cu lista obiectivelor de investiţii finanţate din credit bancar în anul 2009, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
    ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


    Sfântu Gheorghe, la ....................... 2009                                                                                                                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Anexe:

Anexa nr. 1 - Proiectul de buget pe anul 2009

Anexa nr. 2 - Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2009, cu finanţare integrală din bugetul local şi lista poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii" pe anul 2009 defalcată pe categorii de bunuri

Anexa nr. 3 - Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2009 finanţat din credit bancar şi lista    poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii" pe anul 2009 finanţat din credit bancar
 
Raport de specialitate privind proiectul bugetului local pe anul 2009
<< înapoiAfişare pagină: 1560    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină