Joi, 24. septembrie 2020
Proiecte de hotărâri
Proiect de hotărâre privind organizarea referendumului local în vederea consultării cetăţenilor din Mun. Sf. gheorghe privind modificarea limitelor teritoriale ale judeţului Covasna, conform iniţiativei legislative
R O M Â N I A                                   
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL MUN. SF. GHEORGHE


PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind organizarea referendumului local în vederea consultării cetăţenilor din Mun. Sf. Gheorgheprivind modificarea limitelor teritoriale ale judeţului Covasna, conform iniţiativei legislative „Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc”


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

   Văzând Expunerea de motive înaintată de consilierii locali Bálint József, Bújdosó Albert Zsolt, Bereczki Kinga, Ferencz Csaba, Gazda Zoltán, Kovács István, Kónya Ádám, Nemes Tibor, Pethő István în temeiul prevederilor art. 20 din legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, art. 13. alineat (3), şi art. 14 alineat (1) din legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului,  

H o t ă r ă ş t e :

    Art.1. Organizează referendum în Municipiul Sfântu Gheorghe, la data de: 30.11.2008 pentru a consulta cetăţenii cu domiciliul stabil în Municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea modificării delimitării teritoriale a judeţului Covasna conform iniţiativei legislative „Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc”.
   
      Art. 2. Cu ocazia referendumului cetăţenii sunt chemaţi să se pronunţe prin DA sau NU la întrebarea:
Sunteţi de acord cu modificarea delimitării teritoriale a judeţului Covasna conform iniţiativei legislative „Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc” , în vederea înfiinţării unităţii administrativ teritoriale autonome Ţinutul Secuiesc, şi cu apartenenţa Mun. Sfântu Gheorghe la această unitate administrativ teritorială?

       
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ


Expunere de motive

Statutul de Autonomie al Ţinutului Secuiesc

Anexa 1 - Statutul al Ţinutului Secuiesc<< înapoiAfişare pagină: 2537    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină