Vineri, 28. februarie 2020
Proiecte de hotărâri
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L . nr. 89/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008, cu privire la taxa de acces la Baza de Înot şi Recreere şi Ştrandul Municipal

  PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea HCL nr. 89/2007,
 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008,
 cu privire la taxa de acces la Baza de înot şi Recreere şi Ştrandul Municipal

 


Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţă ordinară ;
Având în vedere prezentarea viceprimarului municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Sztakics Éva-Judit;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 13601/2008 al Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
 Având în vedere referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art.16 alin. (2) şi art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor legale din HG. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit.c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

        ART. 1 – Taxa de acces la Baza de înot, prevăzută la pct. 9 din  Cap. “Alte taxe locale”, cuprinsă în Anexa nr. 1 la HCL nr. 89/2007, rămâne valabilă pentru primele două ore de utilizare, după care din jumătate în jumătate de oră se va aplica o taxă de acces suplimentară, pentru fiecare jumătate de oră începută, calculată în funcţie de valoarea taxei de acces, după cu urmează:
a) în cazul taxei de acces standard, taxa suplimentară va fi de 4 lei;
b) în cazul taxei de acces pentru studenţi şi elevi, taxa suplimentară va fi de 2 lei;
c) în cazul taxei de acces pentru preşcolari şi elevi în grupuri, însoţiţi de instructori de înot, taxa suplimentară va fi de 2 lei; 
d) în cazul taxei de acces pentru pensionari, taxa suplimentară va fi de 2 lei;
        ART. 2 – Taxa de acces la Ştrandul municipal se stabileşte la aceeaşi valoare cu cea stabilită pentru baza de înot  la pct. 9 din  Cap. “Alte taxe locale”, cuprinsă în Anexa nr. 1 la HCL nr. 89/2007, fiind valabile pentru toată durata utilizării strandului în cursul unei zile, fără aplicarea taxei de acces suplimentare.
       ART. 3 - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Finanţe Publice Municipale Biroului de Gospodărire Comunală şi Bazei de Înot şi Recreere din Muncipiul Sfântu Gheorghe.

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ    

 << înapoiAfişare pagină: 1652    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină