Joi, 27. februarie 2020
Proiecte de hotărâri
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă rezidenţială şi servicii Nord” din Sfântu Gheorghe

NR. 41521/ 08.09.2010PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă rezidenţială şi servicii Nord”
din Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 41522/08.09.2010 al primarului municipiului, dl. Antal Árpád-András;
Având în vedere cererea nr. 41523/08.09.2010 depusă de către Primăria municipiului Sfântu Gheorghe; 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 41524/15.06.2010 al Arhitectului şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizul Unic nr. 56/2010 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Covasna;
În baza prevederilor art. 47, 50 şi 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere realizarea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. c, respectiv art. 127 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE


ART. 1.
- Se aprobă Planul Urbanistic Zonal ” Zonă rezidenţială şi servicii Nord” Sfântu Gheorghe, în baza Proiectului nr. 2 /2009 elaborat de S.C. PRO-INVEST S.R.L., pentru terenurile situate în Municipiul Sf. Gheorghe, str. Ciucului fn, identificate conform documentaţiei “Ridicare topografică” elaborată de P.F.A. Nagy István, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul pentru Autorizarea Construcţiilor şi Proiectare din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
 

Sfântu Gheorghe, la                       2010.   

      

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
 

 

Anexe:
 

Expunere de motive
 

Raport de specialitate<< înapoiAfişare pagină: 1359    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină