Miercuri, 23. septembrie 2020
Proiecte de hotărâri
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 77628/2019 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe - 21.09.2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” - 04.09.2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 77628/2019 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe - 02.09.2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar concesionate în favoarea operatorului regional TEGA S.A. Sfântu Gheorghe și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizarea localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI” nr. 4/2009, încheiat cu TEGA S.A. Sfântu Gheorghe - 20.08.2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea modificării și completării Strategiei integrate de dezvoltare urbană a municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin HCL nr. 356/2017 - 18.08.2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru modificarea HCL nr. 87/2004 privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe - 30.07.2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările rezidențiale amenajate pe raza municipiului Sfântu Gheorghe aprobat prin H.C.L. nr. 16/2017 - 27.07.2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Modificare PUZ aprobat prin HCL nr. 39/1997” str. Cserey Jánosné, nr. 23A, Municipiul Sfântu Gheorghe - 15.07.2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe - 26.06.2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind prelungirea valabilității Contractului de concesiune nr. 40379/2017 a serviciului public de administrare al Cimitirului Comun din Municipiul Sfântu Gheorghe încheiat cu TEGA SA, respectiv aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar concesionate în favoarea operatorului regional TEGA S.A. Sfântu Gheorghe - 24.06.2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Master Planului actualizat pentru sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Covasna - 22.06.2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind acordarea unor facilități la plata impozitului și taxei pe clădire, datorat de persoane juridice și anularea unor accesorii la obligațiile fiscale restante la data de 31 martie 2020, datorate de persoane juridice - 22.06.2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Extindere intravilan cu zonă de agrement-turism” str. Borvíz, Municipiul Sfântu Gheorghe-15.05.2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe prin achiziţie publică de servicii nr. 65288/07.10.2019 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Flash Lighting Service S.R.L.- 15.05.2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Câmpul Frumos”, Municipiul Sfântu Gheorghe - 11.05.2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea și completarea HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”, cu modificările și completările ulterioare - 06.04.2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe - 12.03.2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă de locuințe” str. Izvorului, Municipiul Sfântu Gheorghe - 05.03.2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru perioada 2020-2025 - 04.03.2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea aderării Municipiului Sfântu Gheorghe la Asociația Uniunea Festivalurilor Maghiare din Transilvania – Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetség - 04.03.2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Fundația Sapientia
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea modificării și completării Regulamentului privind Programul multianual ”Susținerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reședință în Municipiul Sfântu Gheorghe” aprobat prin H.C.L. nr. 415/2018, cu modificările și completările ulterioare - 20.02.2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de salubrizare – activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe - 19.02.2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația Mathias Corvinus Collegium - 12.02.2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea interzicerii comercializării și utilizarea petardelor pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe - 28.01.2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Schimbare destinație din zonă industrială în zonă de locuințe și servicii” str. Gyárfás Jenő, Municipiul Sfântu Gheorghe - 23.12.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă situate pe domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe - 16.12.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L. - 13.12.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Programelor de Îmbunătățire a Eficienței Energetice în Municipiul Sfântu Gheorghe, Raportările pe anii 2017 și 2018 - 25.11.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea construcțillor, instalațiilor în zona drumurilor publice din Municipiul Sfântu Gheorghe - 22.11.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială Sfântu Gheorghe la Asociația “GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ-SEPSI” - 12.11.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe concesionate în favoarea operatorului regional TEGA S.A. Sfântu Gheorghe și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local – administrarea locurilor publice de desfacere în municipiul Sfântu Gheorghe nr. 19891/03.04.2018. - 28.10.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar concesionate în favoarea operatorului regional TEGA S.A. Sfântu Gheorghe și modificarea Contractului de concesiune a serviciului public de administrare al Cimitirului Comun din municipiul Sfântu Gheorghe nr. 40379/2017 - 25.10.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu Multi-Trans S.A., Sfântu Gheorghe - 25.10.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizarea localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu TEGA S.A. Sfântu Gheorghe - 25.10.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR” - 24.10.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru aprobarea modificării și completării Regulamentului privind Programul multianual ”Susținerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reședință în Municipiul Sfântu Gheorghe” aprobat prin H.C.L. nr. 415/2018, cu modificările și completările ulterioare - 21.10.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020 - 14.10.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului Municipiului Sfântu Gheorghe - 14.10.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru aprobarea modificării și completării Regulamentului privind Programul multianual ”Susținerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reședință în Municipiul Sfântu Gheorghe” aprobat prin H.C.L. nr. 415/2018, cu modificările și completările ulterioare - 10.10.2019 - PROCEDURA ANULATĂ
Proiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea Contractului de Delegare a gestiunii Serviciului de transport public de persoane în Municipiul Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe -23.08.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind mandatarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea modificării prețului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A. - 21.08.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru modificarea H.C.L nr. 369/2010 privind staţionarea şi parcarea autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe teritoriul Municipiului Sfântu Gheorghe - 29.07.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind instituirea Programului de dezvoltare locală în vederea realizării unui obiectiv de agrement educațional și sportiv în municipiul Sfântu Gheorghe -19.07.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru modificarea şi completarea HCL nr. 241/2013 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare - 21.06.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă locuinţe și servicii” satul Chilieni, Municipiul Sfântu Gheorghe - 13.06.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind prelungirea valabilității Contractului de delegare nr. 29.347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe,încheiat cu MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe - 31.05.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea finanțării din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe a programelor sportive de utilitate publică, în baza prevederilor Legii Educaţiei fizice şi sporturilor nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare - 28.05.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică a Municipiului Sfântu Gheorghe în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora - 28.05.2019.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă rezidențială strada József Attila” Municipiul Sfântu Gheorghe - 20.05.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea modificării și completării Actului constitutiv și a Statutului Asociației Clubul Sportiv ”SEPI-SIC” Sfântu Gheorghe - 06.05.2019.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă instituții publice și servicii” str. Kós Károly, nr. 4 Municipiul Sfântu Gheorghe - 25.04.2019.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe prin achiziție publică de servicii - 18.04.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Centru comercial strada Lunca Oltului” Municipiul Sfântu Gheorghe-12.04.2019
Proiect de buget 2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă locuinţe” str. Dózsa György, nr. 32 Municipiul Sfântu Gheorghe - 21.03.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă locuinţe”, Chilieni, Municipiul Sfântu Gheorghe - 21.03.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe - 21.03.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru aprobarea Studiului privind reglementarea politicii de parcare în Municipiul Sfântu Gheorghe - 15.03.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirii la plata obligaţiilor fiscale restante, datorate bugetului local al Municipiului Sfântu Gheorghe, de contribuabilii persoane fizice şi juridice, sub forma eșalonării la plată - 15.03.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe - 13.03.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea atribuirii de denumire pentru Școala Primară din Chilieni în Școala Primară ”Mánya Béla” Chilieni, situată în satul Chilieni, str. Principală nr. 72. - 08.03.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind atribuirea denumirii unor străzi existente şi în curs de înfiinţare în Municipiul Sfântu Gheorghe, respectiv denumirea unor obiective publice de interes local - 08.03.2019.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea și completarea Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe - 22.02.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi - 08.02.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă locuinţe și servicii strada Pârâului” Municipiul Sfântu Gheorghe - 22.01.2019.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea și completarea HCL nr. 415/2018 privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local pentru susţinerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea promovării unui stil de viaţă sănătos prin înlesnirea accesului acestora la serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi a creşterii calităţii vieţii
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea și completarea HCL nr. 351/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019, cu modificarile și completările ulterioare - 17.01.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe - 09.01.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea HCL nr. 351/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019 - 17.12.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind instituirea programului multianual de interes local pentru susținerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reședință în municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea promovării unui stil de viață sănătos și a înleșnirii accesului acestora la serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și în vederea creșterii calității vieții - 17.12.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind mandatarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea modificării prețului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A. - 23.11.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea instituirii unor măsuri pentru staţionarea autovehiculelor în Municipiul Sfântu Gheorghe - 21.11.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe prin achiziție publică de servicii; Regulamentului serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe şi a Caietului de Sarcini pentru delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public în Municipiul Sfântu Gheorghe - 16.11.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru modificarea şi completarea HCL nr. 241/2013 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare - 15.11.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea unor studii, precum și a proiectului Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L. - 02.11.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizarea localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu TEGA S.A. Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare-24.10.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe - 19.10.2018.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului Municipiului Sfântu Gheorghe - 09.10.2018.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe,încheiat cu MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe - 12.09.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea modificarii Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe - 02.08.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv Programului de Îmbunătăţire a Eficienţei Energetice în Municipiul Sfântu Gheorghe-27.07.2018.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă comerţ şi servicii industriale” Municipiul Sfântu Gheorghe - 27.07.2018.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al sistemului de staționare și parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările si completările ulterioare-20.07.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea instituirii unor măsuri pentru staţionarea autovehiculelor în Municipiul Sfântu Gheorghe - 09.07.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare parțială U.T.R. Nr. 40 – Strada Armata Română - Autoliv”, str. Armata Română, nr. 58, Municipiul Sfântu Gheorghe - 03.07.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe pentru modificarea Contractului de delegare nr. 23/2009 - 21.06.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru modificarea HCL nr. 87/2004 privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe - 21.06.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Modificare parţială U.T.R. nr. 31 – Bulevardul General Grigore Bălan” Municipiul Sfântu Gheorghe - 20.06.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR” - 19.06.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Extindere spaţii de producţie, depozitare şi anexe la Dunapack-Rambox Prodimpex S.R.L., Municipiul Sfântu Gheorghe” - 14.06.2018.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă locuinţe II – strada Pădurii” Municipiul Sfântu Gheorghe - 08.05.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR” - 13.04.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea stabilirii modalității de gestiune a transportului public local de călători prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe - 29.03.2018.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe şi a Caietului de Sarcini pentru delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public în Municipiul Sfântu Gheorghe - 23.02.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea „Strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru perioada 2018-2020” - 21.03.2018.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind mandatarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă și de canalizare menajeră în județul Covasna - 16.03.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Amenajări sportive și parcaje Sfântu Gheorghe Zona Nord” - 13.03.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR” 26.02.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea delegării gestiunii prin negociere directă al serviciului public de administrare a locurilor publice de desfacere în municipiul Sfântu Gheorghe către TEGA S.A. - 14.02.2018.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, municipiul Sfântu Gheorghe, strada Gróf Mikó Imre, nr. 3. - 14.02.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind retragerea Municipiului Sfântu Gheorghe din Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna - 08.02.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea contractului de concesiune nr. 4380/1998 încheiat cu TEGA S.A. Sfântu Gheorghe - 18.01.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea modului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe - 09.01 2018.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna” - 18.12.2017.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ – Simeria Vest-Subzona 6”, Municipiul Sfântu Gheorghe - 15.12.2017.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Reglementarea zonei – Zonă rezidenţială” Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Jókai Mór, nr. 9B. - 11.12.2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Amenajare acces rutier la sala de sport multifuncţională cu 3000 de locuri” Municipiul Sfântu Gheorghe-Comuna Arcuş - 28.11.2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind mandatarea reprezentantului Municipiului Sfântu GHeorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea modificării preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A. - 15.11.2017.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind mandatarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea modificării preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A. - 09.11.2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar concesionate în favoarea operatorului regional TEGA S.A. Sfântu Gheorghe și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI” nr. 4/2009, încheiat cu TEGA S.A - 06.11.2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar concesionate în favoarea operatorului regional TEGA S.A. Sfântu Gheorghe și modificarea Contractului de concesiune a serviciului public de administrare al Cimitirului Comun din municipiul Sfântu Gheorghe nr. 40379/2017 - 06.11.2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2018 - 30.10.2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe, şi transmiterea fără plată a 2 patinoare mobile în proprietatea privată a oraşelor Covasna şi Baraolt - 27.10.2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe - 24.10.2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe pentru modificarea Contractului de delegare nr. 23/2009 - 19.10.2017.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind privind modificarea HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR” - 13.10.2017.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” - 06.10.2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe raza municipiului Sfântu Gheorghe - 06.10.2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului privind condiţiile, criteriile şi procedura de finanţare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii Educaţiei fizice şi sporturilor nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului privind condiţiile, criteriile şi procedura de finanţare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii Educaţiei fizice şi sporturilor nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe la înfiinţarea Asociaţiei Grup de Acţiune Locală SEPSI
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind pentru modificarea şi completarea HCL nr. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al sistemului de staționare și parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare urbană a municipiului Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ Strada Arcuşului – D.N. 12, Sfântu Gheorghe”
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizarea localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu TEGA S.A. Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Programului Multianual privind Creşterea Calităţii Structural-Ambientale a Clădirilor din Municipiul Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea HCL. nr. 346/2016 privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ cu privire la schimbarea denumirii unor străzi şi atribuire de denumire a unor străzi din municipiul Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ Parc Industrial şi servicii – Lunca Oltului, Sfântu Gheorghe”
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru modificarea şi completarea HCL nr. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al sistemului de staționare și parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea HCL nr. 98/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul reproducerii tuturor câinilor de pe domeniul public sau privat şi preîntâmpinarea răspândirii bolilor zoonotice în municipiul Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea delegării gestiunii prin negociere directă al serviciului public de administrare al Cimitirului Comun în Municipiul Sfântu Gheorghe către TEGA S.A.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Modificare parţială P.U.Z. Ciucului Grădină”, str. Ferencváros – str. Toroczkai Wigand Ede, Municipiul Sfântu Gheorghe.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea fuziunii prin absorbţia Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti Társulás de către Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea documentaţie de urbanism „PUZ – Parc Industrial Mixt Câmpul Frumos II” Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea anexei HCL nr. 346/2016 privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea documentaţie de urbanism Plan Urbanistic Zonal
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului privind controlul reproducerii tuturor câinilor de pe domeniul public sau privat şi preîntâmpinarea răspândirii bolilor zoonotice în municipiul Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ cu privire la aprobarea Bugetului General al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea documentaţie de urbanism Plan Urbanistic Zonal ”Zonă de servicii-depozitare-Str.Kökényes,nr.34„ Municipiul Sfântu Gheorghe
Proiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea delegării gestiunii prin negociere directă al serviciului public de administrare al Cimitirului Comun în Municipiul Sfântu Gheorghe către URBAN LOCATO SRL.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 241/2013 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare
Proiectul administrativ cu caracter normativ: Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4 / 2009. a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea HCL nr. 209/2016 privind aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de funcționare al sistemului de staționare și parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 55/2009 privind modificarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Sfântu Gheorghe,cu modificările și completările ulterioare
Proiect administrativ cu caracter normativ privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017.
Proiectului administrativ cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr.23/2009 a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” încheiat cu GOSPODĂRIRE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe.
Proiectul administrativ cu caracter normativ privind aprobarea modificării Contractului de asociere, a Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în judeţul Covasna”
Proiectul administrativ cu caracter normativ privind schimbarea denumirii „Cămin Zathureczky Berta” în Complexul „Zathureczky Berta”
Proiectul administrativ cu caracter normativ privind privind aprobarea documentaţie de urbanism Plan Urbanistic Zonal ”Zonă de agrement, sport şi servicii„ Municipiul Sfântu Gheorghe, zona Arcuş
Proiectului administrativ cu caracter normativ privind încadrarea pe zone a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe
Proiect administrativ cu caracter normativ privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Sfântu Gheorghe pentru perioada 2014-2020
Proiect administrativ cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului de Funcţionare a Parcului Industrial “SEPSIIPAR”
Proiect administrativ cu caracter normativ privind aprobarea documentaţiei de urbanism Planul Urbanistic Zonal „Zonă Industrială S.C. Bon Sweet Bon Producţie S.R.L.”, Municipiul Sfântu Gheorghe
Proiectul administrativ cu caracter normativ privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal “Bloc locuinţe şi spaţii comerciale”
Proiectul administrativ cu caracter normativ privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal “Bloc locuinţe şi spaţii comerciale”
Proiectul administrativ cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului local de organizare, autorizare şi amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Sfântu Gheorghe
Proiectul administrativ cu caracter normativ privind aprobarea Strategiei Culturale a Municipiului Sfântu Gheorghe pentru perioada 2016–2022.
Proiect administrativ privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”
Proiectul bugetului local - anul 2016
Proiectul administrativ privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Modificare Plan Urbanistic Zonal Cartier rezidenţial str. Borvíz”
Transparenţa decizională referitor la servicii de utilitate publică a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive din Municipiul Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului serviciului de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor
Proiectului pentru aprobarea Regulamentului privind supraimpozitarea clădirilor şi terenurilor neîngrijite aparţinătoare Chilieni şi Coşeni
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal “Zonă industrială str. Constructorilor”
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului modelului de steag al Municipiului Sfântu Gheorghe
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Modificare Plan Urbanistic Zonal Lotizare locuinţe str. Fermei”, municipiul Sfântu Gheorghe
Proiect administrativ cu caracter normativ privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016
Transparenţa decizională privind înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor
Transparenţa decizională la solicitarea S.C. Mixtă Romano-Germană de Proiectare şi Producţie „V&K” S.R.L
Proiect administrativ cu caracter normativ privind aprobarea Strategiei Culturale a municipiului Sfântu Gheorghe pentru perioada 2015-2021
Proiectul administrativ cu caracter normativ privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe cu Centrul de Cultură al Judeţului Covasna şi Centrul Cultural Judeţean Harghita în vederea înfiinţării Asociaţiei „Terra Siculorum 2021 Egyesület”.
Proiecte de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 4380/1998
Proiecte de hotărâre privind modificarea Actului adițional la Contractul de delegare nr. 4/2009
Proiect de hotărâre privind Plan Urbanistic de Zonal “Extindere Trup B3 Chilieni”
Proiect de hotărâre privind Plan Urbanistic de Detaliu “Zonă de locuințe str. Izvorului”
Proiectul administrativ cu caracter normativ privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Modificare Plan Urbanistic Zonal Zona centrală a Municipiului Sfântu Gheorghe”.
Proiectul administrativ cu caracter normativ pentru modificarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”
PROIECTELE DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr. 364/2014
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Modificare Plan Urbanistic Zonal Lotizare locuinţe str. Fermei”, Municipiul Sfântu Gheorghe
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Actului constitutiv si Statutului Asociatiei penru Dezvoltarea Turismului in Judetul Covasna
Proiectul administrativ cu caracter normativ privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”
Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare nr. 4/2009
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 241/2013
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aproparea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna şi Judeţul Harghita în vederea înfiinţării Asociaţiei
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru servicii de salubrizare a localităţilor
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind elaborarea proiectului administrativ cu caracter normativ pentru modificarea şi completarea Hotărârii consiliului local nr. 364/2014
PROIECTELE DE HOTĂRÂRE privind elaborarea proiectului de buget al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015
PROIECTELE DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea hotărârilor consiliului local privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, şi ale celor speciale pe anul 2015 pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015.
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă rezidenţială Chilieni, Municipiul Sfântu Gheorghe”
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractului de parteneriat încheiat cu Judeţul Covasna, Muzeul Naţional Secuiesc şi Asociaţia „Vadon” pentru reglementarea condiţiilor de punere în circulaţie a biletului de intrare combinat în muzee
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea modificării şi completării Statutului Asociaţiei în conformitate cu prevederile H.G. nr. 742/2014.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul2015
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarca Contraclului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ECO SEPSI"
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţie de urbanism Plan Urbanistic Zonal "Modificare Plan Urbanistic Zonal Zonă agricolă-Sere de legume în zonă industrială şi de producţie" Municipiul Sfântu Gheorghe, Sat Coşeni
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Modificare Plan Urbanistic Zonal Simeria Vest –Etapa II”, Municipiul Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atelier şi service auto” Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 54
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitiitilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 28/2014 privind interzicerea circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea păşunatului pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare al Centrului de Management Integrat al Deșeurilor și al Stației de Transfer de la Târgu Secuiesc
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L nr. 154/2013 privind aprobarea Regulamentului de autorizare a lucrărilor de săpătură pe domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încadrarea pe zone a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 241/2013 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe
Proiectul de buget al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru servicii de salubrizare a localităţilor “ECO SEPSI” Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltări investiţii în incinta S.C. COVALACT S.A.” str. Lunca Oltului nr. 1
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind interzicerea circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe raza municipiului Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2014
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea HCL nr. 285/2012, respectiv a HCL nr. 300/2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013 şi a HCL nr. 286/2012 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2013
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 191/2012 privind aprobarea înfiinţării Asociației Clubul Sportiv SEPSI-SIC
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Actului constitutiv şi al Statutului Asociaţiei „Asociaţia Vadon”
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de autorizare a lucrărilor de săpătură pe domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Sfântu Gheorghe, RETAIL PARK" str. Lunca Oltului nr. 4-6
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO SEPSI, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea actelor normative în domeniul impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciile de salubrizare a localităţilor „ECO SEPSI” Sfântu Gheorghe, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2013
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna, Comuna Reci şi Comuna Arcuşi în vederea înfiinţării Asociaţiei Vadon
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înfiinţării Asociației Clubul Sportiv SEPSI-SIC, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO SEPSI încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Zonă Agricolă – Sere de legume Municipiul Sfântu Gheorghe, Coşeni
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Câmpul Frumos III, Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe Zona RUFA” Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificarea Planului Urbanistic Zonal – Zonă de locuinţe în zonă agroindustrial” din str. Kisszék
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 285/2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea, autorizarea şi amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Zonă Servicii Str. Lunca Oltului, municipiul Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinţe str. Armata Română - str. Toamnei" din Municipiul Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sf. Gheorghe pe anul 2012
PROIECT DE HOTĂTÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012
PROIECT DE HOTĂTÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Lunca Oltului Sud-Est din Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂTÂRE privind asocierea Municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna, în vederea înfiinţării „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ EUINFO KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS
PROIECT DE HOTĂTÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011
PROIECT DE HOTĂTÂRE privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Coşeni Nord – DN12, Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna
PROIECT DE HOTĂTÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Amenajare spaţii de prelucrare produse din carne, str. Borviz nr. 97, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna
PROIECT DE HOTĂTÂRE privind modificarea Planului Urbanistic Zonal Cartier rezidenţial str. Borviz, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna
PROIECT DE HOTĂTÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile la Asociaţiile de Proprietari
PROIECT DE HOTĂTÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv al H.C.L. nr. 131/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011
PROIECT DE HOTĂTÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ZONA CENTRALĂ din Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 369/2010 privind staţionarea şi parcarea autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Comercializarea plante şi servicii pentru grădinărit” Chilieni
PROIECT DE HOTĂTÂRE privind instituirea taxei hoteliere pe anul 2012
PROIECT DE HOTĂTÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere Tribunal Covasna” din Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂTÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv al H.C.L. nr. 131/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Locuinţe str. Dózsa György, Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Modernizare staţie cale ferată, Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea condiţiilor de vânzare a vehiculelor pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind staţionarea şi parcarea autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul “Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Covasna” si a indicatorilor tehnico-economici aferenti investiţiei din aglomerarea Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă rezidenţială şi servicii Nord” din Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE referitor la modificarea şi completarea H.C.L. nr. 282/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010
PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă de locuit şi servicii str. Arcuşului” Din Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încadrarea pe zone a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. __/2010 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sf. Gheorghe pe anul 2011
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. __/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 282/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la schimbarea denumirii unor străzi şi atribuire de denumire a unor străzi din Municipiul Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea şi schimbarea de denumiri de străzi în municipiul Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii străzii 1 Decembrie 1918 în municipiul Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Centru Comercial” din Sfântu Gheorghe, B-dul. General Grigore Bălan fn.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ Centru de dezvoltare comenzi numerice şi electronică industrială” din Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Extindere Zonă de Locuinţe – str. Jókai Mór Sfântu Gheorghe, jud. Covasna”
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.____/2010 privind aprobarea bugetului pe anul 2010
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobare ”PLAN URBANISTIC ZONAL “ CÂMPUL FRUMOS II” D.N.13E – Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ MAGAZIN KAUFLAND” din Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la denumirea staţiilor de autobuz, denumirea unor străzi situate în "zona cu livezi" şi atribuire denumire Casei de Cultură Municipale
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea însemnelor specifice Municipiului Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. ______/2009 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sf. Gheorghe pe anul 2010
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. _____/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 101/2002 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, republicată
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind circulaţia pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe a vehiculelor cu tracţiune animală, a maşinilor şi utilajelor autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole şi forestiere
HOTĂRÂRE privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe pe perioada 2008-2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 87/2004 privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe
Proiect de hotărâre privind instituirea taxei hoteliere pe anul 2010
Proiect de hortărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2009
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 101/2002 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe
Proiect de hotărâre privind organizarea referendumului local în vederea consultării cetăţenilor din Mun. Sf. Gheorghe privind modificarea limitelor teritoriale ale jud. Covasna, conform iniţiativei legislative „Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc”
Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L nr. 124/2008 referitor la aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2009
Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 123/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare
Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciile de salubrizare a localităţilor „ECO SEPSI”
Proiecte de hotărâri privind înfiinţarea asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciile de salubrizare a localităţilor
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 89/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 123/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009
Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 120/2008, privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiează utilizatorii fără contract din municipiul Sf. Gheorghe şi aprobarea "Regulamentului privind stabilirea
Proiect de hotărâre privind organizarea referendumului local în vederea consultării cetăţenilor din Mun. Sf. gheorghe privind modificarea limitelor teritoriale ale judeţului Covasna, conform iniţiativei legislative
Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiează utilizatorii fără contract din Municipiul Sfântu Gheorghe
Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2009
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L . nr. 89/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008, cu privire la taxa de acces la Baza de Înot şi Recreere şi Ştrandul Municipal
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină