Duminică, 20. septembrie 2020

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Sfântu Gheorghe.

În conformitate cu dispoziţia articolului 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe aduce la cunoştinţă publică proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Sfântu Gheorghe.
Proiectul se poate consulta şi procura de la sediul Primăriei, Biroul Relaţii cu publicul.
Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând şi numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la acelaşi birou, sau la adresa e-mail: zelinda@sepsi.ro, până la data de 22 februarie.

Proiect de hotărâre privind organizarea referendumului local în vederea consultării cetăţenilor din Mun. Sf. Gheorghe  privind modificarea limitelor teritoriale ale judeţului Covasna, conform iniţiativei legislative „Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc

Nr. 34.124/2008
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe aduce la cunoştinţa publică iniţiativa fracţiunii Partidului Civic Maghiar al Consiliului local referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind organizarea referendumului local în vederea consultării cetăţenilor din Municipiul Sfântu Gheorghe privind modificarea limitelor teritoriale ale judeţului Covasna, conform iniţiativei legislative „Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc” care va fi supus analizei, avizării şi adoptării Consiliului Local al municipiului în cadrul şedinţei din luna octombrie 2008.
Textul complet al Proiectului de hotărâre va fi afişat la sediul Primăriei, respectiv va putea fi consultat pe pagina web www.sfantugheorgheinfo.ro.
Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând şi numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul sau la adresa e-mail: zelinda@sepsi.ro până la data de 25. 09. 2008. 

Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiează utilizatorii fără contract din municipiul Sfântu Gheorghe

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, se aduce la cunoştinţa publică iniţiativa primarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Albert Álmos referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiează utilizatorii fără contract din municipiul Sfântu Gheorghe, care vor fi supus analizei, avizării şi adoptării Consiliului Local al municipiului în cadrul şedinţei din luna iunie 2008.
Textul complet al proiectului de hotărâre va fi afişat la sediul Primăriei, respectiv va putea fi consultat pe pagina web http://www.sfantugheorgheinfo.ro/.
Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând şi numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul sau la adresa e-mail: zelinda@sepsi.ro până la data de 26.05.2008.

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 120/2008, privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiează utilizatorii fără contract din municipiul Sf. Gheorghe şi aprobarea

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, se aduce la cunoştinţa publică iniţiativa primarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád - András referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 120/2008 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiează utilizatorii fără contract din municipiul Sfântu Gheorghe şi aprobarea „Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare” care va fi supus analizei, avizării şi adoptării Consiliului Local al municipiului în cadrul şedinţei din luna octombrie 2008.
Textul complet al proiectului de hotărâre va fi afişat la sediul Primăriei, respectiv va putea fi consultat pe pagina web www.sfantugheorgheinfo.ro.
Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând şi numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul sau la adresa e-mail: zelinda@sepsi.ro până la data de 28.09.2008.

Proiect de hotărâre privind înfiinţarea asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciile de salubrizare a localităţilor

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, se aduce la cunoştinţa publică iniţiativa primarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád – András, referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind înfiinţarea asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciile de salubrizare a localităţilor, care va fi supus analizei, avizării şi adoptării Consiliului Local al municipiului în cadrul şedinţei din luna decembrie 2008.
Textul complet al proiectului de hotărâre va fi afişat la sediul Primăriei, respectiv va putea fi consultat pe pagina web www.sfantugheorgheinfo.ro.
Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând şi numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul sau la adresa e-mail: zelinda@sepsi.ro până la data de 14.11.2008.


Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. Nr. 89/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2008

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, se aduce la cunoştinţa publică iniţiativa primarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád – András, referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 89/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008, care va fi supus analizei, avizării şi adoptării Consiliului Local al municipiului în cadrul şedinţei din luna octombrie 2008.
Textul complet al proiectului de hotărâre va fi afişat la sediul Primăriei, respectiv va putea fi consultat pe pagina web www.sfantugheorgheinfo.ro.
Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând şi numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul sau la adresa e-mail: zelinda@sepsi.ro până la data de 09.10.2008.

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. Nr. 123/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, se aduce la cunoştinţa publică iniţiativa primarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád – András, referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 123/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009, care va fi supus analizei, avizării şi adoptării Consiliului Local al municipiului în cadrul şedinţei din luna octombrie 2008.
Textul complet al proiectului de hotărâre va fi afişat la sediul Primăriei, respectiv va putea fi consultat pe pagina web www.sfantugheorgheinfo.ro.
Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând şi numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul sau la adresa e-mail: zelinda@sepsi.ro până la data de 09.10.2008.


Proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 123/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009


În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, se aduce la cunoştinţa publică iniţiativa primarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád – András, referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 123/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare, care va fi supus analizei, avizării şi adoptării Consiliului Local al municipiului în cadrul şedinţei din luna decembrie 2008.
Textul complet al proiectului de hotărâre va fi afişat la sediul Primăriei, respectiv va putea fi consultat pe pagina web www.sfantugheorgheinfo.ro.
Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând şi numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul sau la adresa e-mail: zelinda@sepsi.ro până la data de 3.12.2008.

Proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 124/2008 referitor la aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2009

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, se aduce la cunoştinţa publică iniţiativa primarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád – András, referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 124/2008 referitor la aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2009, care va fi supus analizei, avizării şi adoptării Consiliului Local al municipiului în cadrul şedinţei din luna decembrie 2008. Textul complet al proiectului de hotărâre va fi afişat la sediul Primăriei, respectiv va putea fi consultat pe pagina web www.sfantugheorgheinfo.ro. Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând şi numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul sau la adresa e-mail: zelinda@sepsi.ro până la data de 3.12.2008.


Proiect de hotărâre privind organizarea referendumului local în vederea consultării cetăţenilor din Mun. Sf. Gheorghe privind modificarea limitelor teritoriale ale jud. Covasna, conform iniţiativei legislative „Statul de autonomie al Ţinutului Secuiesc”

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, Primăria Municipiulu Sfântu Gheorghe aduce la cunoştinţă publică iniţiativa fracţiunii Partidului Civic Maghiar al Consiliului local referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind organizarea referendumului local în vederea consultării cetăţenilor din Municipiul Sfântu Gheorghe privind modificarea limitelor teritoriale ale judeţului Covasna, conform iniţiativei legislative „Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc” care va fi supus analizei, avizării şi adoptării Consiliului Local al municipiului în cadrul şedinţei din luna ianuarie 2009.
Textul complet al proiectului de hotărâre va fi afişat la sediul Primăriei, respectiv va putea fi consultat pe pagina web www.sfantugheorgheinfo.ro.
Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând şi numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul sau la adresa e-mail: zelinda@sepsi.ro până la data de 12.12.2008.

Elaborarea proiectului „Plan integrat de dezvoltare urbană” pentru zona centrală a municipiului Sfântu Gheorghe

Se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa primarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád – András, referitor la elaborarea proiectului „Plan integrat de dezvoltare urbană” pentru zona centrală a municipiului Sfântu Gheorghe, delimitată conform planului de situaţie aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 214/2008.
    Documentaţia aferentă Planului sus menţionat va fi afişată la sediul Primăriei, respectiv va putea fi consultat pe pagina web www.sfantugheorgheinfo.ro.
Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând şi numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul sau la adresa de e-mail: zelinda@sepsi.ro până la data de 25 decembrie 2008.

Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 89/2007 referitor la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008, cu privire la taxa de acces la Baza de Înot şi Recreere şi Ştrandul Municipal

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, se aduce la cunoştinţa publică iniţiativa primarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Albert Álmos referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 89/2007 referitor la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008, cu privire la taxa de acces la Baza de Înot şi Recreere şi Ştrandul Municipal, care va fi supus analizei, avizării şi adoptării Consiliului Local al municipiului în cadrul şedinţei din luna mai 2008.
Textul complet al proiectului de hotărâre va fi afişat la sediul Primăriei, respectiv va putea fi consultat pe pagina web www.sfantugheorgheinfo.ro.
Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând şi numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul sau la adresa e-mail: zelinda@sepsi.ro până la data de 29.04.2008.

Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind aplicarea şi stabilirea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, se aduce la cunoştinţa publică iniţiativa primarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Albert Álmos referitor la elaborarea  Proiectului de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind aplicarea şi stabilirea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe care va fi supus analizei, avizării şi adoptării Consiliului Local al municipiului în cadrul şedinţei din luna mai 2008.
Textul complet al proiectului de hotărâre va fi afişat la sediul Primăriei, respectiv va putea fi consultat pe pagina web www.sfantugheorgheinfo.ro.
Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând şi numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul sau la adresa e-mail: zelinda@sepsi.ro până la data de 28.04.2008.

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, se aduce la cunoştinţa publică iniţiativa primarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Albert Álmos referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009, pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe care va fi supus analizei, avizării şi adoptării Consiliului Local al municipiului în cadrul şedinţei din luna mai 2008.
Textul complet al proiectului de hotărâre va fi afişat la sediul Primăriei, respectiv va putea fi consultat pe pagina web www.sfantugheorgheinfo.ro.
Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând şi numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul sau la adresa e-mail: zelinda@sepsi.ro până la data de 28.04.2008.

Proiect de hotărâre privind accesul, circulaţia şi parcarea autovehiculelor cu greutate mai mare de ......... tone pe teritoriul Municipiului Sfântu Gheorghe.

În conformitate cu dispoziţia articolului 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe organizează dezbatere publică referitor la proiectul de hotărâre privind accesul, circulaţia şi parcarea autovehiculelor cu greutate mai mare de ......... tone pe teritoriul Municipiului Sfântu Gheorghe.
Proiectul se poate consulta şi procura de la sediul Primăriei, Biroul Relaţii cu publicul.
Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând şi numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la acelaşi birou, sau la adresa e-mail: zelinda@sepsi.ro, până la data de 21.03.2008.

Proiectului de hotărâre asupra modificării şi completării H.C.L. nr. 101/2002 privind la instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, se aduce la cunoştinţa publică iniţiativa primarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád – András, referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre asupra modificării şi completării H.C.L. nr. 101/2002 privind la instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, care va fi supus analizei, avizării şi adoptării Consiliului Local al municipiului în cadrul şedinţei din luna martie 2009.
Textul complet al proiectului de hotărâre va fi afişat la sediul Primăriei, respectiv va putea fi consultat pe pagina web www.sfantugheorgheinfo.ro.
Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând şi numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul sau la adresa e-mail: zelinda@sepsi.ro până la data de 13.02.2009.

Afişare pagină: 10199Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină