Miercuri, 23. septembrie 2020
Documente de interes public
Înregistrarea mopedelor ,maşinilor autopropulsate pentru efectuarea de servicii sau lucrări ,maşinilor agricole sau forestiere ,tractoarelor

Înregistrarea mopedelor ,maşinilor autopropulsate pentru efectuarea de servicii sau lucrări ,maşinilor agricole sau forestiere ,tractoarelor

  - Pentru înregistrarea vehiculelor prevăzute , proprietarii sau deţinătorii legali cu domiciliul ori reşedinţa în municipiul Sf. Gheorghe, vor depune la sediul Primăriei municipiului Sf. Gheorghe următoarele documente :
a) cerere din partea solicitantului ;
b) act de categorizare –identificare eliberat de R.A.R ( pentru mopede ),
c)cartea de identitate a vehicolului sau atestat tehnic eliberat de RAR
d) codul unic de înregistrare al societăţii sau actul de identitate, după caz (copie);
e) actul de dobândire, ori declaraţia pe propria răspundere că solicitantul este proprietarul vehiculului pentru care se solicită înregistrarea .
f) adeverinţă din partea Direcţiei Finanţe Publice din cadrul Primăriei municipiului Sf. Gheorghe privind înregistrarea vehiculului în evidenţa fiscală şi achitarea taxei anuale ,conform Legii nr. 571/2003 privind Codul  Fiscal ;
g) dovada plăţii asigurării de răspundere civilă pentru caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie;
h) dovada plăţii contravalorii certificatului de înregistrare  15 lei (copie).
i) dovada plăţii contravalorii a plăcuţei cu numărul de înregistrare (copie).
-    suma de 25 lei pentru mopede
-    suma de 35 lei pentru celelalte tipul de vehicule
-    suma de 70 lei pentru tractoarele agricole sau forestiere
j) dovada inspecției tehnice periodice valabile, cu excepția mașinilor și utilajelor autopropulsate pentru lucrări cu o viteză maximă constructivă care nu depăsește 25 km/oră, autovehicolelor cu șenile, tranvaielor.


ANEXA 1
Vehiculele care se supun procedurii înregistrării sunt următoarele:
a)    troleibuzele;
b)    mopedele;
c)    tractoarele;
d)    utilajele tractate interschimbabile agricole sua forestiere;
e)    maşinile autopropulsate pentru lucrări,cu roţi care păstrează caracteristicile de bază ale unui tractor  având cel puţin două axe şi o viteză maximă constructivă mai mare sau egală cu  6 km/h şi maşinile pentru lucrări altele decât cele autopropulsate:  
1.    autocositoare ;
2.    autoexcavator ( excavator pe autoşasiu) ;
3.    autogreder sau autogreper ;
4.    buldozer pe pneuri;
5.    compactor autopropulsant;
6.    excavator cu racle şi pentru săpat şanţuri;
7.    excavator cu rotor pentru săpat şanţuri;
8.    excavator pe pneuri;
9.    buldoexcavator;
10.    freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat;
11.    freză rutieră;
12.    încărcător cu o cupă pe pneuri;
13.    instalaţie autopropulsată de sortare –concasare;
14.    macara cu greifer;
15.    macara mobilă pe pneuri;
16.    macara turn autopropulsată;
17.    maşină autopropulsată pentru oricare dintre următoarele:       
-    lucrări de terasamente
-    construcţia şi întreţinerea drumurilor
-    decopertarea îmbrăcăminţii asfaltice la drumuri
-    finisarea drumurilor
-    forat
-    turnarea asfaltului
-    înlăturarea zăpezii
-    maşină folosită exclusiv pentru transportarea recoltei de pe câmp
18.    şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne;
19.    tractor pe pneuri;
20.    troliu autopropulsat;
21.    utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor;
22.    maşină pentru pompieri pentru derularea furtunilor de apă;
23.    maşină pentru măcinat şi compactat deşeuri,
24.    maşină pentru marcarea drumurilor;
25.    maşină pentru tăiat şi compactat deşeuri;
f)    vehicule urbane pe şine destinate circulaţiei publice inclusiv tramvaiele;
g)    vehicule cu tracţiune animală;
h)    orice alte autovehicule destinate circulaţiei pe drumurile publice care nu se supun înmatriculării
 

CERERE PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR CARE NU SE SUPUN ÎNMATRICULĂRII

CERERE PENTRU RADIEREA DIN CIRCULAŢIE A VEHICULELOR CARE NU SE SUPUN ÎNMATRICULĂRII<< înapoiAfişare pagină: 963    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină