Vineri, 18. septembrie 2020
Documente de interes public
Înregistrarea mopedelor ,maşinilor autopropulsate pentru efectuarea de servicii sau lucrări ,maşinilor agricole sau forestiere ,tractoarelor
Informare privind termenul de eliberare a actelor de identitate
Cazierul de conduită profesională Taxi
Fomulare tipizate conform Legii nr. 544/2001
Cerere pentru atribuirea unui loc de parcare de reşedinţă
Regulament de înfiinţare, organizare şi funcţionare a asociaţiilor de proprietari
Lista costurilor/beneficiar/an/tip de serviciu social
Documentele care se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor
Acte produse sau gestionate de primarul municipiului şi al Consiliului local
Documentele de interes public puse la dispoziţie din oficiu


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină