Sâmbătă, 19. octombrie 2019

Persoană de contact:

László Levente - levente.laszlo@sepsi.ro

Date contact:
Număr telefon: +40 267 315 959, 0722 590 930
Fax: +40 267 315 959
Adresa: strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, biroul nr. 37

Prezentarea activităţii biroului:


În cazul Compartimentului de Protecţie Civilă, Securitate şi Sănătate în Muncă, Informaţii Clasificate, se desfăşoară trei tipuri de activităţi distincte:

1. Protecţia populaţiei şi a bunurilor în situaţii de urgenţă sau în caz de conflict armat. Activitatea de protecţie civilă cuprinde:
- organizarea structurilor de decizie şi executive în cazul situaţiilor de urgenţă sau conflict armat;
- identificarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi întocmirea planurilor de răspuns la acestea;
- pregătirea populaţiei, a structurilor de decizie şi de intervenţie pentru a acţiona promt şi planificat în vederea reducerii numărului de victime şi a pagubelor materiale în cazul situaţiilor de urgenţă sau conflict armat;
- culegerea de date şi crearea unei baze de date privind resursele şi logistica folosibilă în caz de situaţii de urgenţă.
Aceste activităţi sunt reglementate prin Legea 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, Legea 307/2006 privind apărarea incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi multe alte acte legislative specifice fiecărui tip de risc posibil generator de situaţii de urgenţă.

2. Identificarea, prevenirea şi eliminarea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor. În acest sens:
- se face evaluarea posturilor de lucru din punct de vedere a riscurilor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi se întocmesc instrucţiuni proprii pentru evitarea lor;
- se instruiesc salariaţii şi persoanele care execută lucrări în incinta instituţiei;
- se achiziţionează echipamente de protecţie;
- se organizează anual, controlul medical de medicina muncii pentru toţi salariaţii.
Activitatea de securitate şi sănătate în muncă se desfăşoară în baza Legii 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative din domeniu.

3. Protecţia datelor confidenţiale şi a documentelor clasificate.
Această activitate se desfăşoară în baza Legii 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, actualizată, a Hotărârii Guvernului 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, actualizată şi a Hotărârii Guvernului 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu. Acest lucru presupune un  set de măsuri organizatorice prin care se asigură accesul la date şi informaţii clasificate, numai  persoanelor autorizate în acest sens.Afişare pagină: 4662Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină