Miercuri, 12. august 2020

Primăria Mun. Sfântu Gheorghe aduce la cunoştinţă publică faptul că conform dispoziţiei primarului nr. 943/2010 următorul autovehicol abandonat, ridicat de pe domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe a trecut în domeniul privat al primăriei Mun. Sfântu Gheorghe şi se va preda la centrul de valorificare al fierului vechi:

 1
  Ford Escort
  FN
  albastră
  ridicat de pe aleea Textiliştilor nr. 5 bl. 5


Contestaţiile împotriva dispoziţiei primarului se pot depune la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la apariţia prezentului anunţ în ziare.
<< înapoi


Afişare pagină: 5181    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină