Sâmbătă, 19. septembrie 2020

Anunţ de interes public


Primăria municipiului Sfântu Gheorghe aduce la cunoştinţa locuitorilor următoarele:

Începând din data de 1 martie anul curent va începe desfiinţarea pe cale administrativă ale anexelor (garaje, magazii, depozituri, coteţe pentru animale, etc.) construite fără autorizaţie de construire, pe terenuri care aparţin domeniului public sau privat al municipiului.

Proprietarii anexelor care nu vor desfiinţa construcţiile până la data menţionată, vor suporta desfiinţarea forţată pe cheltuiala lor potrivit art. 33 al (1) din legea nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.<< înapoi


Afişare pagină: 5555    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină