Sâmbătă, 21. septembrie 2019

Anunţ de interes public


Primăria municipiului Sfântu Gheorghe aduce la cunoştinţa locuitorilor următoarele:

Începând din data de 1 martie anul curent va începe desfiinţarea pe cale administrativă ale anexelor (garaje, magazii, depozituri, coteţe pentru animale, etc.) construite fără autorizaţie de construire, pe terenuri care aparţin domeniului public sau privat al municipiului.

Proprietarii anexelor care nu vor desfiinţa construcţiile până la data menţionată, vor suporta desfiinţarea forţată pe cheltuiala lor potrivit art. 33 al (1) din legea nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.<< înapoi


Afişare pagină: 4488    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină