Vineri, 18. septembrie 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2.


În temeiul H.C.L.M. nr. 316/2009, Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe anunţă Sesiunea I/2010 de selecţie a ofertelor culturale pentru persoane fizice autorizate, respectiv persoane juridice constituite conform legii, în vederea acordării unor finanţări nerambursabile din bugetul local pentru oferte culturale pe semestrul I. al anului 2010.
Sumele vor fi utilizate pentru cofinanţarea programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, desfăşurate în perioada semestrului I/2010.
Documentaţia Sesiunii de selecţie pot fi procurate în biroul nr. 17 a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, în zilele de luni – vineri, între orele 8,00-14,00, sau descărcate de pe pagina www.sfantugheorgheinfo.ro.

Dosarul ofertei culturale trebuie să conţină: formularul de proiect, bugetul proiectului după formularul de buget, documentele care atestă statutul juridic (statut sau autorizaţie).

Termenul de depunere al dosarului ofertei culturale este de 18.01.2010, ora 14,00.

Informaţii suplimentare la telefon nr. 0267/316365

Anexe:

HOTĂRÂREA NR.316/2009 privind finanţarea nerambursabilă, de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale


Formular de proiect

Formular de buget

Dispoziţia primarului

<< înapoi


Afişare pagină: 4914    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină