Vineri, 18. septembrie 2020

ANUNŢ

Se aduce la cunoştinţă faptul ca reprezentantul Comitetului pentru iniţiativa legislativă “Sănătate pentru toţi” în numele cetăţenilor municipiului Sfântu Gheorghe, în calitate de  iniţiatori legislative cetăţeneşti referitoare la Legea privind nivelul fondurilor anuale minime obligatorii destinate finanţării sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I., numărul 281 din 29.04.2009, a depus la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură dosarul Cuprinzând listele şi semnăturile susţinătorilor din localitate în vederea consultării de către cei interesaţi.
Contestaţiile în acest sens se pot depune la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură.
<< înapoi


Afişare pagină: 5730    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină