Vineri, 18. septembrie 2020

ANUNŢ PUBLIC DE INTENŢIE

Beneficiarul de grant finanţat Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS)

“ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE, JUDEŢUL COVASNA”
având sediul în localitatea/oraşul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna, strada 1 Decembrie 1918 nr.2, Op/Cp 520008.

În scopul realizării Proiectului:
 “DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A COMUNITĂŢII ROME DIN ÖRKŐ”
intenţionează să achiziţioneze bunuri, lucrări şi servicii prin contractarea şi/sau angajarea firmelor/persoanelor de specialitate care activează legal pe teritoriul României, în domeniu.

Achiziţiile care urmează a fi organizate sunt următoarele:

1.    BUNURI: ECHIPAMENTE ŞI ACCESORII PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, ECHIPAMENTE IT ŞI AUDIO-VIDEO, MANUALE, CĂRŢI, GHIDURI, REVISTE, CONSUMABILE(PAPETĂRIE),MATERIALE DIDACTICE.
2.    LUCRĂRI: EXECUŢIE PLATFORMA COLECTARE DEŞEURI MENAJERE ŞI DRUM DE ACCES.
3.    SERVICII: PROGRAME DE EDUCAŢIE, PROIECT TEHNIC ŞI VERIFICARE PROIECT, DIRIGINTE DE ŞANTIER, TIPĂRIRE MATERIALE INFORMATIVE.

Metodele şi procedurile de ahiziţii utilizate sunt conforme cu regulile şi condiţiile FRDS şi cu prevederile Acordului de Grant.Firmele/persoanele interesate care sunt autorizate/calificate în domeniile respective pot transmite câte o Scrisoare de intenţie cuprinzând informaţii relevante privind capacitatea lor şi competenţa de realizare a acestor contracte, până cel mai târziu PROIECTARE  la data de 22.09.2009, EXECUŢIE 30.11.2009, BUNURI 01.04.2010,la adresa de mai sus.

Termenele şi condiţiile de participare precum şi orice altă informaţie privind achiziţiile se pot obţine de la Dna/Dl. Tamás Tünde, la telefonul 0724-024.491.

Documentele de ofertare cuprinzând condiţiile de eligibilitate şi de calificare, criteriile de evaluare şi de încredinţare a contractelor precum şi termenele limită, vor fi puse la dispoziţia ofertanţilor invitaţi, dispuşi să participe, odată cu vizitarea amplasamentului unde se va realiza Proiectul.

<< înapoi


Afişare pagină: 5191    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină