Vineri, 18. septembrie 2020
COMPARTIMENTUL STUDII, ACHIZIŢII PUBLICE               
               Nr.21855/27.05.2009


ANUNŢ

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
               cu sediul în Sf. Gheorghe, Str. 1 Dec. 1918. Nr. 2, jud. Covasna,

Organizează licitaţie publică prin negociere directa privind concesionarea parcelei de teren în suprafaţă de 1628 mp, situată în str. Lt.  Păiuş David, f.n, din intravilanul Municipiului Sfântu Gheorghe, în vederea realizarii unei investitii cu profil de prestări de servicii. Durata concesiunii va fi de 30 ani. Documentaţia  poate fi studiată şi procurată în sediul Primăriei la biroul Relaţii cu publicul.
Acte necesare pentru participare: Document de identitate al reprezentantului legal al ofertantului, Împuternicire de reprezentare legală, Scrisoare de bonitate de la banca, Certificatul de înregistrare a firmei ofertante, certificat de atestare fiscala, certificat constatator emis de O.R.C., Plic exterior cu plic interior sigilat, cuprinzand declaraţia cu ofertă propriuzisă si graficul calendaristic de derulare a lucrarilor, Dovada achitării: a caietului de sarcini şi a garanţiei de participare la licitaţie, Plan de afaceri viabil pentru dezvoltarea activitatii pe termen mediu şi lung in locatia concesionata, altele conform Fisei de informatii.
Ofertele pot fi depuse până la data de 19.06.2009, orele 12.00, la sediul Primăriei în biroul Relaţii cu publicul.
Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 19.06.2009 orele 13.00 la sediul Primăriei, în cam 29.
Ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor lor până la semnarea contractului de concesiune.
Autoritate contractantă: Municipiul Sf. Gheorghe cu sediul în Sf. Gheorghe, Str. 1 Dec. 1918. Nr. 2, jud. Covasna, Fax. 0267/316902, e-mail primar@sepsi.ro, tel. 0267-316957, interior 121.

                  
              PRIMAR                                                                                  SECRETAR
      ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS                                                                  KULCSÁR TÜNDE

<< înapoi


Afişare pagină: 5563    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină