Marţi, 22. septembrie 2020

 

Cei care au dreptul la concediul pentru creșterea copilului pot solicita ajutorul din partea Direcției de Asistență Socială. Am grupat răspunsurile la întrebările care pot apărea la cei care au dreptul la acest concediu.

Ambii părinți au dreptul la concediul pentru creșterea copilului, care începe după naștere, dar alternativ, nu ambii părinți în același timp. Părintele care solicită concediu sau indemnizație pentru creșterea copilului trebuie să rămână în România pe întreaga perioadă a acestuia. Cealaltă condiție este să facă dovada unui venit impozabil timp de cel puțin 12 luni din cele 24 de luni anterioare nașterii, dar această perioadă de timp nu este obligatoriu să fie consecutivă.

Pentru angajații cu contract de muncă, documentele necesare pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului sunt următoarele:

a) acte de identitate ale părinților și fotocopii ale acestora;

b) certificatul/certificatele de naștere ale copilului/copiilor și o copie/copii ale acestora;

c) adeverințe de la locul de muncă al părinților;

d) fotocopii ale cererilor depuse de părinți la locul de muncă (acestea includ și vechimea în câmpul muncii);

e) fotocopii ale actelor sau deciziilor suplimentare emise de angajatori, referitoare la suspendarea contractului de muncă;

f) adeverințe fiscale pentru anul nașterii copilului și pentru anul anterior nașterii copilului;

g) certificat de căsătorie;

h) un extras de cont de la banca în care se va transfera indemnizația pentru creșterea copilului;

i) declarație și angajament pe propria răspundere.

Cuantumul indemnizației pe perioada concediului pentru creșterea copilului este de 85% din venitul mediu net pentru ultimul an lucrat. Durata concediului pentru creșterea copilului este de 2 ani, respectiv 3, în cazul copiilor cu dizabilități. 

Începând cu luna august a acestui an (cu plata efectivă în septembrie), alocaţiile pentru creşterea copilului au fost majorate după cum urmează: 369 de lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani (cu vârsta de până la 3 ani în cazul celor cu handicap); 185 de lei pentru copiii care au o vârstă între 2 și 18 ani, plus cei care au împlinit 18 ani (dacă merg la liceu sau la profesională, până termină cursurile); 369 de lei pentru copiii cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani.

Alocația de stat pentru copii se acordă până la vârsta de 18 ani sau până când copilul termină liceul. Cererea pentru alocația de stat pentru copii trebuie depusă în termen de un an de la nașterea copilului, iar pentru indemnizația pentru creșterea copilului, în termen de 60 de zile lucrătoare din ziua în care părintele intră în concediu pentru creșterea copilului. Dacă nu reușiți să faceți acest lucru, veți primi alocația de stat pentru copii doar din luna în care ați depus cererea. 

Acte necesare pentru solicitarea alocației de stat pentru copii:

Este obligatoriu ca solicitantul să aibă adresa de domiciliu în Sfântu Gheorghe.

– Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii;

– acte de identitate ale ambilor părinți ai copilului (în original și fotocopii);

– Certificatul de naștere al copilului (original și fotocopie);

– Certificat de căsătorie (original și fotocopie);

– Pentru plata beneficiul prin transfer bancar: extras de cont cu cod IBAN (solicitantul trebuie să fie titularul contului).

Direcția de Asistență Socială este situată pe strada Erege nr. 19 și se poate contacta la numărul de telefon 0267 312 111.

 
<< înapoi


Afişare pagină: 6349    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină