Sâmbătă, 4. iulie 2020

 

Termenul pentru plata impozitelor locale pe tot anul a fost prelungit până la 30 iunie

Direcţia de Finanţe Publice Municipale din Sfântu Gheorghe anunţă că până la data de 8 iunie aproape 70% dintre locuitorii din Sfântu Gheorghe au achitat impozitele locale pe clădiri şi terenuri. De asemenea, peste jumătate dintre locuitori au plătit impozitul pe autoturisme.

Mai exact, în cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri a fost încasat în proporţie de 69,08%, impozitul pe teren intravilan în proporţie de 69,38%, iar impozitul pe mijloace de transport 54,81%.

În ceea ce priveşte persoanele juridice, încasările sunt mult mai reduse, fiind vorba de doar 36,54% în cazul impozitului pe clădiri, 34,02% la impozitul pe teren intravilan şi 39,03% la impozitul pe mijloace de transport.

În cursul acestui an, până la data 10 iunie, prin platforma ghiseul.ro au fost efectuate 1.591 de plăți cu titlu de impozite, taxe locale și amenzi, în sumă totală de 553.568,78 lei.

Pe perioada stării de urgență și de alertă, Biroul de relații cu publicul al Direcției Finanțe Publice Municipale a funcționat în mod continuu, cu personal redus și în condițiile impuse de legislația în vigoare, deservind contribuabilii în toate domeniile de activitate. S-au asigurat toate condițiile de distanțare socială, de termoscanare și de dezinfectare periodică a suprafețelor de lucru și de deservire a contribuabililor.

Direcția a asigurat accesul liber al contribuabililor la casieriile unității, respectiv pe bază de programare online, telefonică sau prin e-mail la celelalte puncte de lucru. Totodată s-a asigurat posibilitatea relaționării cu instituția pe cale electronică.

În această perioadă tot mai mulți contribuabili au accesat platforma de plată online a impozitelor și taxelor locale ghiseul.ro, motiv pentru care Direcția a făcut demersuri să asigure accesul la această platformă și pentru persoanele juridice sau alte entități, indiferent de modul de organizare. Această platformă asigură nu numai posibilitatea de efectuare a plăţii impozitelor, taxelor și amenzilor, dar și posibilitatea vizualizării situației fiscale actuale de către contribuabilul care accesează platforma online.

Având în vedere măsurile impuse de prevederile legale pe perioada pandemiei, Direcția a depus tot efortul pentru asigurarea condițiilor de sănătate publică în relația funcționar public – contribuabil, în vederea evitării răspândirii infecției, respectiv în vederea asigurării condițiilor de relaționare  continuă și promptă și asigură locuitorii municipiului de disponibilitate și profesionalism în continuare.

Atragem atenția locuitorilor asupra termenului de scadență a obligației da plată a impozitelor pe clădire, teren și mijloc de transport pe primul semestru, cu data de 30 iunie anul curent, acceași scadență fiind valabilă și pentru obligația de depunere la organul fiscal a rapoartelor de evaluare a clădirilor cu destinație nerezidențială, respectiv asupra posibilității de a beneficia de bonificația de 9% din valoarea impozitelor datorate, în cazul plății anticipate, până la data de 30 iunie, a impozitelor datorate pe tot anul.

 
<< înapoi


Afişare pagină: 2641    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină