Joi, 2. iulie 2020

Consiliul Local Sfântu Gheorghe a aprobat la finalul lunii ianuarie Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru Blocul 25 de pe strada Dealului, aceasta urmând să fie trimisă către Ministerul Dezvoltării pentru avizare.

Tot în luna ianuarie a fost semnat şi contractul de execuție pentru reabilitare pe strada Dealului, care în acest an va fi modernizată.

În ceea ce privește consolidarea blocului nr. 25, expertiza tehnică a constatat avarii grave ale elementor structurale, respectiv betoane segregate, strivite și cedate pe zone mari, armături puternic corodate sau fisuri în planşee şi în casa scării, care pun în pericol siguranța locuitorilor. Astfel clădirea cu 10 etaje urmează să fie consolidată și reabilitată din exterior, nefiind necesară mutarea locuitorilor pe parcursul lucrărilor.

Prin aceste lucrări se dorește asigurarea rezistenței și stabilității imobilului de locuințe. Intervențiile de consolidare ale structurii de rezistență a construcției au ca scop încadrarea în clasa de risc seismic RsIII, siguranța locuitorilor, precum și sporirea eficienței energetice asigurând economii la utilitățile necesare pentru un confort optim.

Pe durata lucrărilor vor fi refăcute în totalitate pardoselile, tencuiala planșeului și a pereților, iar eventualele fisuri vor fi reparate. De asemenea, vor fi refăcute trotuarele, se vor desface și reface toate instalațiile, tâmplăriile interioare și exterioare, acolo unde este cazul, se va realiza consolidarea structurii de rezistență a imobilului, dar și anveloparea clădirii pentru reducerea pierderilor de căldură.

Durata de realizare a proiectului tehnic este de 4 luni, iar cea pentru execuție este de 10 luni.

 
<< înapoi


Afişare pagină: 4900    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină