Vineri, 18. septembrie 2020

GHID PRACTIC

Cine și când poate să depună cereri pentru carduri pentru familii numeroase?

Se încadrează în aceste facilităţi familiile cu cel puţin trei copii, până când cel mai tânăr membru al familiei împlineşte 18 ani.

Dosare pentru obţinerea cardurilor oferite de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe pentru familiile numeroase se pot depune pe tot parcursul anului. Deţinătorii cardurilor beneficiază de gratuitate la parcare şi reduceri la instituţiile culturale şi de agreement ale municipalităţii. Dosarele depuse până în data de 10 a fiecărei luni vor fi evaluate în acea lună.

Hotărârea Consiliului Local nr. 415/2018 cu modificările prin 44/2019 şi regulamentul se pot accesa AICI.

Ce trebuie să conțină documentația?
Documentația depusă trebuie să conțină următoarele:

 1. Cererea completată, o puteţi descărca de >>> AICI
 2. Declarații tipizate completate, o puteţi descărca de >>> AICI
 3. Copia după actele de identitate ale membrilor familiei și copia după certificatele de naștere.
 4. După caz, copie după certificat de căsătorie / sentința de divorț / certificatul de deces / sentința civilă / încheierea judecătorească.
 5. Acte doveditoare privind calitatea de angajat a părinţilor/persoanei care au/are în întreţinere cel puţin trei copii, adeverință de la locul muncă, dovadă privind realizarea de venit.
 6. Declaraţie pe propria răspundere privind numărul copiilor aflaţi în întreţinere.
 7. Adeverinţă din partea unităţii de învăţământ privind situaţia absenţelor copiilor pentru anul școlar anterior / pentru copiii înscriși la grădiniță adeverință privind înscrierea. 

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe publică pe site-ul instituției la data de 15 a fiecărei luni rezultatele cererilor depuse. Rezulatele sunt comunicate și prin e-mail către familii. 

Ce fel de fotografii sunt necesare pentru carduri?
Familiile care au devenit beneficiare ale programului trebuie să trimită electronic fotografii tip legitimație la adresa info@sepsi.ro, conform cerinţelor următoare:

 • Fața persoanei trebuie să fie perfect vizibilă, cu privirea către obiectiv;
 • Persoanele trebuie să aibă o expresie neutră (de ex. să nu râdă sau să fie triste);
 • Fundalul fotografiei trebuie să fie alb;
 • În fotografie nu trebuie să existe umbre (sau să fie cât mai puține);
 • Fotografia trimisă trebuie să aibă maxim 6 luni vechime;
 • Fotografia trebuie să fie în format .jpg;
 • Denumirea fotografiei trebuie să fie CNP-ul persoanei.

De unde se pot ridica cardurile?
Când cardurile sunt gata, familiile sunt înștiințate prin e-mail de către Primărie despre acest lucru. Cardurile se pot ridica de la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, Biroul de Relații cu Publicul, Informații și Registratură. După ridicarea cardurilor se pot completa cererile pentru parcări publice și rezidențiale.

Mai multe detalii privind utilizarea cardurilor se pot găsi în Regulament. Mai multe informații se pot solicita de la angajații Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, prin telefon, la numărul  0267 311 243. 
<< înapoi


Afişare pagină: 2081    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină