Vineri, 18. septembrie 2020

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL

Municipiul Sfântu Gheorghe, în calitate de proprietar al terenului, având sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, reprezentat de dl. Antal Árpád - András în calitate de primar – concedent (denumiţi în continuare "Concedentul" sau "Municipiul SfântuGheorghe) este proprietarul exclusiv al terenului în suprafaţă de 16,3 ha, situat în Sfântu Gheorghe, cartierul Câmpu Frumos, teren care a fost dat în administrarea societăţii  Sepsiipar SRL în calitate de administrator a Parcului Industrial, având sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, Cartierul Câmpul Frumos, nr. 5, Jud. Covasna, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr. J14/208/2014, având cod de înregistrare fiscală RO 33602606, reprezentată de dl. Buksa Árpád, având calitatea de administrator, adresa de mail :sepsiipar@gmail.com; info@sepsipark.ro ,Telefon : 0757099963
 

2.Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de închiriere de bunuri proprietate publică: negociere directă.

3.Data publicării anuţțului de licitaţie/anunţului de negocierii directe într-un cotidian de circulaţie naţională/locală şi pe site-ul propriu : 29  mai 2018, 21 iunie 2018.

4.Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare: criterii ce sunt stipulate în “Regulamentul de funcţionare al Parcului Industrial” şi “Regulament privind regimul concesionării imobilelor ce compun Parcul Industrial Sfântu Gheorghe, din Mun. Sfântu Gheorghe, Cartier câmpul Frumos, jud. Covasna, Romania aflat în proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe” , ambele documente putând fi consultate pe site-ul www.sepsipark.ro .

5.Numărul ofertelor primite și a celor declarate valabil : 1(una)

6.Denumirea şi sediul ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare:
SC. URBAN -LOCATO SRL, Sfântu-Gheorghe, str.Fabricii, nr.41, Jud.Covasna.

7.Durata contractului: 49 de ani.

8.Nivelul redevenţei: 1,5 EUR/mp/an concesionarea suprafeţei de teren, 2EUR/mp/an concesionarea imobilului aflată în incinta Parcului Industrial.

9.Denumirea, adresa, numărul de telefon, adresa de email ale instanţei arbitrale competente în soluţionarea litigiilor apărute : Comisia de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Covasna, Tel.0267351677, e-mail: office@ccicov.com

10. Data informării ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei câştigătoare: 25 iunie 2018.

11.Data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile abilitate, în vederea publicării:  29 iunie 2018 .
 
<< înapoi


Afişare pagină: 1743    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină