Sâmbătă, 19. septembrie 2020

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL

Municipiul Sfântu Gheorghe, în calitate de proprietar al terenului, având sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, reprezentat de dl. Antal Árpád - András în calitate de primar – concedent(denumiți în continuare "Concedentul" sau "Municipiul Sfântu Gheorghe ) este proprietarul exclusiv al terenului în suprafață de 16,3 ha, situat în Sfântu Gheorghe, cartierul Câmpu Frumos, teren care a fost dat în administrarea societății  Sepsiipar SRL în calitate de administrator a Parcului Industrial, având sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Cartierul Câmpul Frumos, nr. 5, Jud. Covasna, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr. J14/208/2014, având cod de înregistrare fiscală RO 33602606, reprezentată de dl. Buksa Árpád, având calitatea de administrator, adresa de mail :sepsiipar@gmail.com; info@sepsipark.ro ,Telefon : 0757099963

2.Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de închiriere de bunuri proprietate publică: negociere directă.

3.Data publicării anunțului de licitație/anunțului de negocierii directe într-un cotidian de circulație națională/locală și pe site-ul propriu : 10  mai 2018, 25 mai 2018.

4.Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câștigătoare: criterii ce sunt stipulate în “Regulamentul de funcționare al Parcului Industrial”și “Regulament privind regimul închirierii birourilor aflate în clădirea principală din Parcul Industrial Sfântu Gheorghe, din Municipiul Sfântu Gheorghe, cartier Câmpul Frumos, jud. Covasna, România” , ambele documente putând fi consultate pe site-ul www.sepsipark.ro .

5.Numărul ofertelor primite și a celor declarate valabil : 1(una)

6.Denumirea și sediul ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare: SC. NAPEMA CONS-STRADE SRL, Loc.Baraolt,Calea Trandafirilor,nr.63,Bl.8A,Et.2,Ap.11, jud. Covasna.

7.Durata contractului : 1 de ani.

8.Nivelul redevenței : 3 EUR/mp/lună închirierea biroului de 29 mp  din clădirea principală în incinta Parcului Industrial.

9.Denumirea ,adresa, numărul de telefon, adresa de email ale instanței arbitrale competente în soluționarea litigiilor apărute : Comisia de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Covasna, Tel.0267351677, e-mail: office@ccicov.com

10. Data informării ofertanților despre decizia de stabilire a ofertei câștigătoare: 31 mai 2018.

11.Data transmiterii anunțului de atribuire către instituțiile abilitate, în vederea publicării:  04 iunie 2018 .
 
<< înapoi


Afişare pagină: 1754    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină