Sâmbătă, 19. septembrie 2020

ANUNŢUL DE ATRIBUIRE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL
Municipiul Sfântu Gheorghe, în calitate de proprietar al terenului, având sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, reprezentat de dl. Antal Árpád - András în calitate de primar – concedent(denumiți în continuare "Concedentul" sau "Municipiul Sfântu Gheorghe ) este proprietarul exclusiv al terenului în suprafață de 16,3 ha, situat în Sfântu Gheorghe, cartierul Câmpu Frumos, teren care a fost dat în administrarea societății  Sepsiipar SRL în calitate de administrator a Parcului Industrial, având sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Cartierul Câmpul Frumos, nr. 5, Jud. Covasna, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr. J14/208/2014, având cod de înregistrare fiscală RO 33602606, reprezentată de dl. Buksa G. Árpád, având calitatea de administrator, adresa de mail :  sepsiipar@gmail.com; 
Telefon : 0757099963

2.Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de concesionare: negociere directă.
3.Data publicării anunțului de negociere directă într-un cotidian de circulație națională/locală și pe site-ul propriu :02 februarie 2018.
4.Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câștigătoare: Comisia de evaluare a verificat în conformitate cu Hotărârea nr.352/2017 privind modificarea HCL nr.194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcționare al Parcului Industrial ”Sepsiipar” dacă documentele precizate in regulament au fost depuse.
5.Numărul ofertelor primite și a celor declarate valabil : 1(una)
6.Denumirea și sediul ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare:
SC. RUTIN BAULEITUNG SRL, Sf.Gheorghe, Str.MUNCITORILOR, nr.9, jud. Covasna.
7.Durata contractului : 49 de ani.
8.Nivelul redevenței : 1,5 EUR/mp/an concesionarea suprafeței de teren, 2 EUR/mp/an închirierea imobilului aflată în incinta Parcului Industrial.
9.Denumirea ,adresa, numărul de telefon, adresa de email ale instanței arbitrale competente în soluționarea litigiilor apărute : Comisia de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Covasna, Tel.0267351677, e-mail: office@ccicov.com
10. Data informării ofertanților despre decizia de stabilire a ofertei câștigătoare: 05 martie 2018.
11.Data transmiterii anunțului de atribuire către instituțiile abilitate, în vederea publicării:  05 martie 2018 .
 
<< înapoi


Afişare pagină: 1848    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină